25 października w Centrali OPZZ odbyło się szkolenie z zakresu asertywności. Szkolenie było skierowane do członkiń i członków Zespołu OPZZ ds. równości. 

Uczestników powitały wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz i przewodnicząca Zespołu Barbara Kutrowska. Szkolenie poprowadziła Małgorzata Pyka - psycholog, terapeuta i członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.

W programie szkolenia znalazły się:

  • podstawowa wiedza na temat zachowań asertywnych
  • doskonalenie umiejętności interpersonalnych w relacjach społecznych w środowisku zawodowym 
  • kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania uczuć