2 i 3 października odbyło się dwudniowe posiedzenie zespołu problemowego OPZZ ds. ochrony pracy. Członkinie i członkowie zespołu omawiali m. in. Sprawozdanie z działalności PIP za 2022 rok oraz dokonują oceny współpracy organizacji związkowych OPZZ z PIP.

Biuro prasowe OPZZ

Część szkoleniową poświęcono współdziałaniu i działalności Społecznego Inspektora Pracy, Inspektora PIP i związków zawodowych oraz możliwościach ochrony praw migrantów zgodnie z najnowszymi relacjami.