OPZZ protestuje przeciw pomijaniu uzdrowisk w możliwości przedłużenia o rok rozliczenia finansowego za gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w czasie pandemii Covid – 19. Negatywną opinię w tej sprawie OPZZ skierowało do Ministerstwa Zdrowia wspólnie ze Związkiem Zawodowym Uzdrowisk Polskich.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej skierowany do konsultacji społecznych jest w dużym stopniu odpowiedzią na apel wielu świadczeniodawców udzielających tych świadczeń w czasie pandemii. Chodzi o wprowadzenie przedłużenia możliwości rozliczenia środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w formie zaliczki na świadczenia zdrowotne - obecne przepisy stawiają graniczną datę do końca br. Dla OPZZ i organizacji związkowych reprezentujących sektor sanatoryjno – uzdrowiskowy, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego są szczególnie istotne. Należy pamiętać, że uzdrowiska nie świadczyły żadnych usług leczniczych z powodów nie leżących po ich stronie. Lecznictwo uzdrowiskowe było przez z 9 - miesięcy zamrożone, w związku z czym podmioty nie powinny być obciążane finansowo i zobowiązane do zwrotu środków finansowych, często niemożliwych do odpracowania. Zawsze prezentowaliśmy pogląd, że finansowanie w części, przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wysokości 1/12 wypłacanych zaliczek, powinno być traktowane jako zapłata za gotowość realizacji podpisanych kontraktów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, a nie jako zaliczka. 

Zaproponowane przepisy nowelizacji rozporządzenia zupełnie pomijają uzdrowiska. 
Jest to niezrozumiałe, bo resort zdrowia doskonale zna problem, choćby dzięki wielokrotnym apelom i wnioskom naszego środowiska uzdrowiskowego, przekazywanym zwłaszcza w ostatnim roku. Sprawa rozliczenia ww. zaliczek pobranych przez świadczeniodawców uzdrowiskowych w czasie pandemii Covid – 19, była omawiana na wniosek strony społecznej jako pilna interwencja podczas wrześniowego posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Kwota do zwrotu jest niebagatelna - zgodnie z informacją NFZ świadczeniodawcom uzdrowiskowym pozostało do spłaty (w ramach pobranych zaliczek ryczałtowych) ponad 161 mln zł.
Do dnia dzisiejszego połowa uzdrowisk nie spłaciła swoich zobowiązań.
Mamy nadzieję na zmianę stanowiska resortu zdrowia w tej kwestii.

(rg)