Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje od rządu Donalda Tuska skierowania projektu budżetu państwa na rok 2024 do konsultacji społecznych. Zmiany, które wprowadziła do projektu budżetu nowa ekipa rządowa wymagają szerokich uzgodnień i zaangażowania w proces tworzenia planu finansowego państwa Rady Dialogu Społecznego.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy budżetowej na rok 2024 wraz z projektem autopoprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. W związku z tym OPZZ zwróciło się z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o pilne przekazanie ww. projektów ustaw OPZZ przed ich skierowaniem do Sejmu RP. Szef OPZZ wniósł ponadto o rozpoczęcie na forum Rady Dialogu Społecznego debaty z partnerami społecznymi w sprawie planu finansowego państwa na kolejny rok oraz stanu finansów publicznych.

W piśmie skierowanym do premiera OPZZ zauważa, że przyjęcie przez Radę Ministrów projektu budżetu państwa na rok 2024 odbyło się bez uwzględnienia ważnego etapu, jakim są konsultacje społeczne. Dlatego oczekujemy włączenia związków zawodowych w proces tworzenia budżetu. Jest to szczególnie istotne w kontekście realizacji przez rząd obietnicy dotyczącej wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej (o 20 proc.) i nauczycieli (o 30 proc.).

W ocenie OPZZ niezbędne jest uwzględnienie w projekcie budżetu państwa na rok 2024 wyższych niż przewidziano podwyżek wynagrodzeń pracowników sektora finansów publicznych. Oczekujemy, że wzrosną one o co najmniej 24 proc. Dlatego OPZZ uważa, że nowo powołany rząd powinien zapoznać się z naszymi argumentami uzasadniającymi oczekiwaną podwyżkę płac przed uchwaleniem stosownych regulacji prawnych przez Parlament.

Z treścią pisma do Prezesa Donalda Tuska można zapoznać się TUTAJ