Piotr Ostrowski został wiceprzewodniczącym Pan-Europejskiej Rady Generalnej (PERC). Wybór przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych to docenienie zaangażowania i roli OPZZ na arenie międzynarodowej.

Biuro prasowe OPZZ

5 grudnia Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski został wybrany wiceprzewodniczącym Pan-Europejskiej Rady Generalnej (PERC).

PERC jest regionalną, europejską strukturą Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych ITUC. ITUC PERC – Pan-European Regional Council – składa się z 90 krajowych ośrodków stowarzyszonych z ITUC. W jego skład wchodzą: Zgromadzenie Ogólne, Komitet Wykonawczy, Komitet Sterujący i Sekretariat. Poprzez tworzenie sieci kontaktów PERC zapewnia wymianę doświadczeń i przyczynia się do podnoszenia potencjału różnych ekspertów związkowych w Europie i subregionach.

Europa to nie tylko Unia Europejska. Musimy promować pokój, minimalne standardy pracy, zabezpieczenie społeczne i dialog społeczny na całym kontynencie. Musimy przy tym ściśle współpracować z Międzynarodową Organizacją Pracy!