Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

05 grudnia 2023

Piotr Ostrowski wiceprzewodniczącym Pan-Europejskiej Rady Generalnej (PERC)

Piotr Ostrowski został wiceprzewodniczącym Pan-Europejskiej Rady Generalnej (PERC). Wybór przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych to docenienie zaangażowania i roli OPZZ na arenie międzynarodowej. Biuro prasowe OPZZ 5 grudnia Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski został wybrany wiceprzewodniczącym Pan-Europejskiej Rady Generalnej (PERC). PERC jest regionalną, europejską strukturą Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych ITUC. ITUC PERC – Pan-European Regional Council – składa się z 90 krajowych ośrodków stowarzyszonych z ITUC. W jego skład wchodzą: Zgromadzenie Ogólne, Komitet Wykonawczy, Komitet Sterujący i Sekretariat. Poprzez tworzenie sieci kontaktów PERC zapewnia wymianę doświadczeń i przyczynia się do podnoszenia potencjału różnych ekspertów związkowych w Europie i subregionach. Europa to nie tylko Unia Europejska. Musimy promować pokój, minimalne standardy pracy, zabezpieczenie społeczne i dialog społeczny na całym kontynencie. Musimy przy tym ściśle współpracować z Międzynarodową Organizacją Pracy!

Czytaj więcej

05 lipca 2022

Poszanowanie praw związków zawodowych stale się pogarsza

Co roku Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) publikuje Globalny Indeks Praw, będący odniesieniem do praw pracowniczych. Ta dziewiąta edycja Indeksu (dostępna na stronie www.globalrightsindex.org) szereguje 148 krajów pod względem poszanowania przez nie praw pracowniczych. Jako kompleksowy przegląd praw pracowniczych w prawie jest to jedyna baza danych tego rodzaju. Przypadki naruszeń i oceny krajowe można przeglądać według krajów i regionów. Pogarsza się poszanowanie praw pracowniczych Odnotowano rekordową liczbę naruszeń praw pracowniczych w kilku obszarach: 113 krajów wyklucza pracowników z prawa do założenia lub przystąpienia do związku zawodowego, co oznacza wzrost ze 106 w 2021 r. do 113. Pracownicy zostali wykluczeni z reprezentacji w miejscu pracy w Afganistanie, Burkina Faso, Myanmar, Syrii i Tunezji. 77% krajów odmówiło pracownikom prawa do założenia i przystąpienia do związku zawodowego. Władze w 74% krajów utrudniały rejestrację związków zawodowych, co oznacza wzrost z 59%, przy czym państwo represjonowało niezależną działalność związkową w Afganistanie, Białorusi, Egipcie, Jordanii, Hongkongu, Myanmarze i Sudanie. 50 krajów narażało pracowników na przemoc fizyczną, co stanowi wzrost z 45 w 2021 r., w tym wzrost o 35% do 43% krajów w regionie Azji i Pacyfiku oraz o 12% do 26% w Europie. 87% krajów naruszało prawo do strajku. Strajki na Białorusi, w Egipcie, Indiach, Birmie, Filipinach i Sudanie spotkały się z aresztowaniem liderów związkowych lub brutalnymi represjami. Cztery na pięć krajów zablokowały negocjacje zbiorowe. Prawo to ulega erozji w sektorze publicznym i prywatnym w każdym regionie. W Tunezji nie można prowadzić żadnych negocjacji ze związkami bez zgody szefa rządu. W Europie średnia ocena regionalna naruszeń wyniosła 2,49, mieszcząc się pomiędzy (2) Powtarzające się naruszenia i (3) Regularne naruszenia (tu zaklasyfikowano Polskę) . Prawa do negocjacji zbiorowych były poważnie deptane w większości krajów, podczas gdy w krajach Europy Wschodniej niezależne ruchy związkowe były nadal silnie tłumione. Liczba krajów, w których pracownicy doświadczyli brutalnych ataków, wyraźnie wzrosła z 12 do 26 procent krajów. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi wprowadzone w celu kontroli pandemii COVID-19 zostały złagodzone, ograniczenia wolności słowa i zgromadzeń zmniejszyły się z 22 procent krajów w 2021 roku do 15 procent w 2022 roku. Ze względu na trwający konflikt, Rosja i Ukraina nie zostały nie zostały uwzględnione w Globalnym Indeksie Praw w 2022 roku Sekretarz Generalna ITUC Sharan Burrow powiedziała: "Globalny Indeks Praw ITUC z 2022 roku obnaża, jak ta niestabilność jest wykorzystywana przez tak wiele rządów i pracodawców atakujących prawa pracowników" "Musimy ujawnić niewłaściwe postępowanie, aby rządy zdały sobie sprawę, że muszą odbudować się z nową umową społeczną: miejscami pracy, płacami, prawami, ochroną socjalną, równością i integracją". Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem

Czytaj więcej