30 stycznia 2024 r. o godz. 9.00 w Pałacu Prezydenckim miała miejsce uroczystość powołania przez Andrzeja Dudę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicieli rządu w skład Rady Dialogu Społecznego.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej,
sekretarz Prezydium RDS z ramienia OPZZ

Konieczność dokonania zmian w składzie strony rządowej w Radzie Dialogu Społecznego wynika
z faktu powołania nowego rządu premiera Donalda Tuska. Powołanie to miało miejsce
13 grudnia 2023 r.

Uroczystość pierwotnie planowano na dzień 25 stycznia br., ale Prezydent RP odwołał ją z powodu nieobecności przedstawicieli strony rządowej, którzy tego dnia uczestniczyli w posiedzeniu Sejmu RP.

Ostatnie posiedzenie RDS odbyło się 22 listopada 2023 roku, a zatem pierwsze w 2024 roku posiedzenie Rady powinno odbyć się do 22 stycznia br. Dlatego 18 stycznia br. OPZZ zwróciło
się do Prezydenta RP z wnioskiem o pilne powołanie członków strony rządowej w skład RDS.

W odpowiedz na nasz apel, Prezydent RP wręczył akty powołania w skład Rady Dialogu Społecznego przedstawicielom strony rządowej:

 • Agnieszce Dziemianowicz–Bąk – minister rodziny, pracy i polityki społecznej;
 • Andrzejowi Domańskiemu – ministrowi finansów;
 • Barbarze Nowackiej – minister edukacji;
 • Dariuszowi Wieczorkowi – ministrowi nauki;
 • Krzysztofowi Hetmanowi – ministrowi rozwoju i technologii;
 • Dariuszowi Klimczakowi – ministrowi infrastruktury;
 • Izabeli Leszczynie – minister zdrowia;
 • Marzenie Okle–Drewnowicz – minister do spraw polityki senioralnej;
 • Katarzynie Kotuli – minister do spraw równości;
 • Hannie Majszczyk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnej za budżet;
 • Sebastianowi Gajewskiemu – podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne, odpowiedzialnemu za dialog społeczny.

Prezydent powołał też nieobecnych podczas dzisiejszej uroczystości: Katarzynę Pełczyńską–Nałęcz – ministra funduszy i polityki regionalnej; Borysa Budkę – ministra aktywów państwowych; Paulinę Hennig–Kloskę – ministra klimatu i środowiska; Marcina Kierwińskiego – ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Na uroczystości w Pałacu Prezydenckim OPZZ reprezentował Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ.