Za nami inauguracyjne posiedzenie nowego zespołu problemowego ds. sprawiedliwej transformacji w OPZZ. Grupa zaczęła pracę od zarekomendowania na przewodniczącego Artura Wilka z ZZ Kontra, oraz wyboru członków prezydium zespołu. Odbyło się także spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, sekretarzem stanu Krzysztofem Bolestą.

Maciej Zaboronek – ekspert OPZZ ds. polityki klimatycznej

27 lutego miało miejsce pierwsze posiedzenie zespołu, prowadzone przez wiceprzewodniczącą OPZZ Barbarę Popielarz, które zgromadziło ponad 40 osób. Wśród członków i członkiń znaleźli się przedstawiciele licznych branż w tym górnicy zarówno węgla brunatnego i kamiennego oraz pracownicy kopalń, przedstawiciele hutnictwa, transportu, rolnictwa, branży cementowej, chemicznej czy paliwowej. W toku dyskusji uczestnicy podkreślali, że transformacja wynikająca z regulacji klimatycznych dotyczy licznych profesji oraz różnych regionów, nie tylko tych tradycyjnie wiązanych ze sprawą jak górnictwo i Górny Śląsk. Dążenie do prawdziwie sprawiedliwej transformacji wymaga więc szerokiego podejścia oraz wzajemnego wsparcia pracowników różnych branż.

Poza przewodniczącym Arturem Wilkiem, wybrano także czterech wiceprzewodniczących a zostali nimi: Jacek Artur Wilkoń – wiceprzewodniczący Federacji ZZ Metalowców i Hutników, Dariusz Sadurski – przewodniczący MZZ Energetyków w Enea Wytwarzanie, Adam Olejnik – przewodniczący ZZ Odkrywka KWB Bełchatów oraz Jacek Świrszcz – przewodniczący ZZ Górników w Polsce w LW Bogdanka.

Gościem posiedzenia był sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ), pan Krzysztof Bolesta, który odnosił się do licznych pytań członków zespołu i zbierał przedstawiane przez nich opinie. Zaprezentował także główne cele ministerstwa na najbliższe miesiące. Mają to być przede wszystkim prace nad Krajowym Planem Energii i Klimatu, które powinny zostać skończone do czerwca 2024, a także prace nad strategiami dla ciepłownictwa, niskoemisyjnej gospodarki, aktualizacja Polityki Energetycznej Polski oraz stanowisko rządu wobec propozycji Komisji Europejskiej ws. wysokości celu ograniczenia emisji na rok 2040.

Co ważne minister zadeklarował chęć pełnej współpracy i dialogu z OPZZ w wypracowaniu sposobu na sprawiedliwą transformację. Podkreślał, że strategie i stanowiska opracowywane przez MKiŚ będą konsultowane ze związkami zawodowymi.

Na spotkaniu zabrakło niestety przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych. W odpowiedzi na zaproszenie przekazali oni jednak odpowiedź o gotowości do współpracy i dialogu w kolejnych spotkaniach zespołu.