W dniu 6 lutego odbyło się posiedzenie zespołu OPZZ ds. europejskich rad zakładowych, które zostało otwarte przez przewodniczącego OPZZ, Piotra Ostrowskiego. Podczas spotkania członkowie mieli okazję wysłuchać informacji z corocznej konferencji Europejskich Rad Zakładowych (ERZ), zorganizowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych.

Na konferencji ERZ, delegacja OPZZ w składzie Marek Kuczyński i Sebastian Dereń, zwrócili uwagę na mocne i słabe strony proponowanej przez Komisję Europejską rewizji dyrektywy o Europejskich Radach Zakładowych. Ponadto, podczas posiedzenia, przewodniczący grupy, Jarosław Szunejko, przedstawił prezentację dotyczącą standardów zrównoważonego raportowania przedsiębiorstw jako narzędzia dla europejskich rad zakładowych. Prezentacja obejmowała analizę procesu raportowania, oceny istotności, obowiązkowych kwestii społecznych, które powinny być uwzględnione w raporcie, oraz rolę dialogu z interesariuszami i związków zawodowych w tym procesie.

Podczas tego posiedzenia członkowie mieli możliwość uczestnictwa w szkoleniu przeprowadzonym przez dyrektora wydziału prawnego, Pawła Śmigielskiego, dotyczącym niezmiernie istotnej kwestii zachowania poufności w pracy ERZ.

Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy OPZZ