Wczoraj odbyło się posiedzenie zespołu problemowego ds. sprawiedliwej transformacji OPZZ. Gościem w naszej siedzibie był przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju pan Krzysztof Galos.

Maciej Zaboronek – ekspert ds. polityki klimatycznej OPZZ

Oddziaływanie polityk klimatycznych tworzonych na poziomie krajowym i unijnym budzi żywe zainteresowanie i uzasadnione obawy wśród pracowników licznych branż zrzeszonych w OPZZ czego wyrazem jest ich bogata reprezentacja w zespole. W spotkaniu 9 maja uczestniczyli przedstawicielki i przedstawiciele m.in. sektorów górnictwa, energetyki, transportu, hutnictwa czy przemysłu samochodowego.

W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący OPZZ – Piotr Ostrowski, wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz oraz przewodniczący zespołu Artur Wilk. Gościem spotkania, Krzysztof Galos, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, odpowiedzialny m.in. za koncesje na wydobycie surowców energetycznych, który odpowiadał na pytania dotyczące tego zakresu, szczególnie kopalń Turów i Bełchatów, Bogdanka.

Członkowie zespołu zwracali ministrowi uwagę na istotność dialogu ze stroną pracowników zarówno przy tworzeniu dokumentów strategicznych, jak i bieżącej pracy resortów oferując chęć pomocy w sprawach, przy których jednak nieraz ze strony rządu takiej woli współpracy jest za mało.

Na spotkaniu omawiana była sytuacja w branżowych zespołach trójstronnych przy ministerstwach. Część z nich w ostatnim czasie spotkała się pierwszy raz od nawet półtora roku, niektóre nie spotykają się od lat, mimo, że powinno to mieć miejsce dużo częściej i o to nasze organizacje apelują regularnie. Strona rządowa wciąż ma problem by w tym zakresie sprostać standardom normalnego dialogu społecznego.

Jednym z ważnych tematów posiedzenia był projekt aktualizacji Krajowego Planu Energii i Klimatu. Odnosił się do niego także minister Galos, podkreślając tu chęć dialogu ze stroną społeczną w tym zakresie. Zwracał także uwagę na wagę bezpieczeństwa energetycznego kraju opartego na surowcach dostępnych w Polsce, choć zaznaczał, że ich wykorzystanie w obecnych warunkach prawnych będzie na dłuższą metę trudne ze względów ekonomicznych.

W spotkaniu, ze względu na równoległe obrady Sejmu, nie mogła uczestniczyć odpowiedzialna za KPEiK wiceminister Urszula Zielińska. Zapowiedziała jednak otwartość na spotkanie i rozmowy z przedstawicielami zespołu w najbliższym czasie.