24 stycznia 2023 roku rozpoczęliśmy projekt „BLER“ dotyczący badań nad partycypacją pracowniczą. Beneficjentem projektu jest Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego.

BLER 2.0 i jest kontynuacją projektu BLER, realizowanego przez OPZZ w latach 2019-2020. Podczas spotkania online OPZZ oraz aktualne wyzwania centrali przedstawiła Julia Jusińska, a perspektywę związku na partycypację pracowniczą, w tym jej jakość w Polsce, przybliżył dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych Norbert Kusiak. Z kolei Ryszard Zbrzyzny, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego, przedstawił praktyczne doświadczenia z udziału pracowników w zarządzaniu na poziomie rady nadzorczej i zarządu spółki KGHM S.A.   

Projekt realizujemy wspólnie z naszymi parterami zarówno od strony pracowników, jak i pracodawców ze Słowenii, Słowacji, Serbii, Polski, Bułgarii, Hiszpanii oraz Turcji pod przewodnictwem ekspertów z Instytutu Spraw Publicznych.

Obecnie przechodzimy do fazy badawczo-przygotowawczej, której celem będzie pogłębiona analiza aspektów ilościowych i jakościowych oraz wyników w zakresie tematów związanych z reprezentacją pracowników i pracodawców oraz dialogiem społecznym na poziomie przedsiębiorstw w kontekście współpracy ponadnarodowej; identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie reprezentacji pracowników na poziomie zarządu w krajach partnerskich i przygotowanie studium przypadku w celu rozpowszechnienia go w kampanii rzeczniczej (w szczególności niemieckie dobre praktyki: przygotowanie studiów przypadku) oraz przygotowanie kampanii informacyjnej.

Więcej informacji o samym projekcie można znaleźć w zakładce: projekty i szkolenia UE.