W związku z  dzisiejszym głosowaniem w Komisji Spraw Socjalnych i Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego  dotyczącego projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego  rozwoju oraz zmieniającej dyrektywę (UE)2019/1937 (Corporate Sustainability Due Diligence Directive-CSDD) poparliśmy stanowisko Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. OPZZ skierowało też apel do  członków Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego o wysłanie wyraźnego sygnału na rzecz ochrony praw człowieka i uznanie za niezbędne poparcie poprawek włączających pełne zaangażowanie związków zawodowych i przedstawicieli pracowników w proces należytej staranności oraz rozszerzenia listy obowiązujących konwencji praw człowieka o instrumenty europejskie. 

Ochrona praw człowieka jest kwestią uniwersalną i nie możemy pozwolić na to, aby rola związków zawodowych oraz przedstawicieli pracowników wraz z ich prawami i uprawnieniami przyznane na mocy międzynarodowych i europejskich przepisów została pominięta.

Norbert Kusiak, Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej skomentował:

"OPZZ oczekuje uchwalenia ambitnej i skutecznej dyrektywy CSDD. Powinna ona zwiększyć odpowiedzialność i rozliczalność przedsiębiorstw za negatywne skutki prowadzonej przez nie działalności. Musi także poprawić dostęp do środków ochrony prawnej dla pracowników dotkniętych negatywnymi skutkami mającymi wpływ na prawa człowieka. Dlatego negatywnie oceniamy wszelkie próby ograniczenia odpowiedzialności finansowej firm za łamanie praw człowieka, które obserwujemy w procesie legislacyjnym. Stąd nasz apel skierowany do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego o przyjęcie poprawek popieranych przez związki zawodowe".

Apel OPZZ znajdziesz TUTAJ

(MCh)