W dniach 17-20 października w Lubljanie odbyła się kolejna, druga część szkolenia „Young European Trade Union Leaders training”. To intensywny kurs, który porusza szeroką gamę tematów związanych z funkcjami liderskimi w związkach zawodowych. 

Podczas spotkań uczestnicy z każdego kraju Unii Europejskiej mieli okazję wymienić się doświadczeniami związanymi z pracą w związkach zawodowych, warunkami pracy i płacy oraz działaniami podejmowanymi na różnych poziomach organizacji (lokalnym, regionalnymi i krajowym). 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych po raz kolejny reprezentowali: Natalia Walkowiak (Związek Zawodowy Inżynierów i Techników), Grzegorz Tomal (Związek Zawodowy Inżynierów i Techników)  oraz Krzysztof Szaj (Związek Zawodowy Strażaków "FLORIAN"). W trakcie szkolenia uczestnicy brali udział w sesjach dotyczących min. kompetencji liderskich, komunikacyjnych oraz stylu zarządzania Lidera Organizacji Związkowych. 

Głównym punktem szkolenia była prezentacja badań z zakresu ustalonego podczas pierwszej sesji szkoleniowej w Brukseli- zespół Natalii oraz Krzysztofa zaprezentował referat „Participation of young people in trade unions”. Przedstawiał on powody, dla których młodzi pracownicy niechętnie wstępują do związków zawodowych. Najważniejsze z nich to: brak odpowiednich informacji o działalności związkowej podczas edukacji szkolnej oraz strach przed tymi pracodawcami, którzy niechętnie widzą działalność związkową w swoich miejscach pracy. 

Z kolei zespół Grzegorza omawiał badania z zakresu „Just tansition”. Koncepcja "Sprawiedliwej Transformacji" zyskuje na popularności na całym świecie, gdy narody zmagają się z wyzwaniami związanymi z przejściem od paliw kopalnych do odnawialnych źródeł energii. Ta transformacja nie dotyczy tylko technologii i infrastruktury, ale również zapewnienia, że zmiana nie pozostawi w tyle pracowników, społeczności i regionów, które są mocno zależne od przemysłu paliw kopalnych. Zagadnienie omawiano na przykładzie Polski, Hiszpanii, Słowenii oraz Łotwy. 

Po powrocie ze szkolenia zespoły będą kontynuowały swoje badania w celu określenia zbieżności uzyskanych wyników z wytycznymi ETUC ACTION PROGRAMME 2023-2027. Finalne prace będą prezentowane w kwietniu 2024 władzom European Trade Union Institute.Kurs był realizowany w Centrum Szkoleniowym Związku Wolnych Związków Zawodowych Słowenii - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). ZSSS to dobrowolna i demokratyczna organizacja, niezależna od partii politycznych, parlamentu, rządu i wspólnot religijnych, założona 6 kwietnia 1990 roku. Stowarzyszenie jest finansowane wyłącznie z opłat członkowskich i prac projektowych. Umowy społeczne i inne porozumienia dotyczące wynagrodzeń i konkretnych spraw gospodarczych i społecznych są zawierane w ramach partnerstwa trójstronnego. ZSSS ma przedstawicieli we wszystkich instytucjach zabezpieczenia społecznego oraz trzech przedstawicieli w radzie narodowej. 


Związki zawodowe w Słowenii 

Słoweńskie związki zawodowe rozwijały się jako część austriackich związków zawodowych już pod koniec XIX wieku. Zaczęły od organizacji edukacyjnych i samopomocowych, stopniowo przekształcając się w organizacje reprezentujące prawa pracowników. Poprawki do ustawodawstwa pracy pod koniec lat 80. stanowiły podstawę dla rozwoju negocjacji zbiorowych jako podstawowego narzędzia w stosunkach przemysłowych. 

Do 1988 roku istniała tylko jedna organizacja związkowa, chociaż zmiany w ruchu związkowym już się rozpoczęły. W 1990 roku zaczęto wprowadzać pluralizm związkowy.Dziś w Słowenii działa siedem reprezentatywnych konfederacji związków zawodowych, a oprócz tego 28 związków zawodowych reprezentujących poszczególne sektory lub zawody. W pierwszej połowie lat 90. członkostwo w związkach zawodowych spadło do około 60% aktywnej populacji Słowenii. W drugiej połowie lat 90. związki zawodowe straciły około jednej trzeciej swoich członków. 

W 1998 roku wskaźnik członkostwa w związkach zawodowych spadł do 42,8% i od tego czasu utrzymuje się na względnie stałym poziomie. W 2009 roku nowe dane wykazały dalszy spadek członkostwa do około 27%. Niemniej jednak należy podkreślić, że wskaźnik członkostwa w związkach zawodowych wśród aktywnej populacji jest najwyższy wśród nowych państw członkowskich UE i przewyższa nawet wiele starych państw członkowskich UE