Komisja Młodych OPZZ spotkała się 6 czerwca br. Rozmawiano o bieżących działaniach OPZZ oraz o ostatnich wydarzeniach w organizacjach, do których należą członkowie Komisji.

Biuro Prasowe OPZZ


Uczestników spotkania powitała wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz. Poinformowała również o rezygnacji Konrada Więcka z funkcji przewodniczącego Komisji Młodych OPZZ. Wiceprzewodnicząca zrelacjonowała przebieg spotkań organizowanych dla młodych związkowców w Radach Wojewódzkich OPZZ, które odbywają się pod hasłem „Młodzi w związkach zawodowych”. Podsumowaniem tych spotkań będzie 2-dniowe szkolenie w Warszawie. Przypomniała o zbliżającym się Kongresie OPZZ i zadaniach, które trzeba przed nim zrealizować. Zaprosiła na szkolenie zaplanowane na 20–21 czerwca br. Będzie ono poświęcone m.in. przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu w pracy oraz wynikom badań ankietowych „Kobiety i mężczyźni w OPZZ, doświadczenia, opinie i potrzeby członków OPZZ”.

Członkowie Komisji Młodych OPZZ omówili działania swoich organizacji związkowych. Dyskutowali także o wpływie pandemii na aktywność działaczy związkowych. Ich zdaniem czasem łatwiej zorganizować spotkanie na żywo niż za pomocą aplikacji. Dlatego warto zorganizować np. zjazd młodych działaczy związkowych. Tego typu inicjatywy pobudzają do działania, aktywizują związkowców w każdym wieku.