25 marca odbyło się posiedzenie Komisji Młodych. Na wstępie spotkania Wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz przedstawiła informację o bieżących działaniach podejmowanych przez OPZZ. Wskazała również na dużą aktywność Konfederacji pomimo pandemii. W dalszej części omówiono plany na najbliższy czas. Przewodniczący Komisji zaproponował, skupienie się na krótkim horyzoncie czasowym, ponieważ nie wiadomo, co przyniesie trzecia fala koronawirusa. Możliwość spotkania stacjonarnego w perspektywie 2-3 miesięcy wydaje się na dzień dzisiejszy nierealna. Jest to oczywiście wynik pandemii. Dlatego podjęto kroki, które umożliwią zorganizowanie Święta 1 Maja w sposób bezpieczny, ale zarazem godny. 

Konrad Więcek

przewodniczący KM OPZZ