14 maja 2020 r. obyło się posiedzenie prezydium Komisji Młodych. Ze względu na stan pandemii posiedzenie miało charakter zdalny.

Głównym wątkiem była rozmowa na temat sytuacji polskich pracowników w dobie koronawirusa ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych.

Podczas posiedzenia ustalono, że w maju Komisja Młodych wyda stanowisko odnośnie do obecnej sytuacji młodych pracowników.