16 lutego 2021 roku miało miejsce posiedzenie prezydium Komisji Młodych, gdzie omówione zostały plany działań na okres najbliższych kliku miesięcy. Jest to bezpośrednia reperkusja związana z pandemią, która spowodowała, że trzeba było na chwilę obecną zmodyfikować działania. Po jej ustąpieniu niezwłocznie wrócimy do ustaleń z prymarnego planu.

W spotkaniu wzięła udział również wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz.

Konrad Więcek

przewodniczący KM OPZZ