Członkowie Komisji Młodych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zorganizowali spotkanie w dniu 13 maja 2020 r., by omówić przede wszystkim problemy pracownicze w obecnej sytuacji, czyli zagrożenia epidemiologicznego chorobą COVID-19. Z racji pandemii spotkanie członków Komisji odbyło się w formie wideokonferencji.

Młodzi pracownicy są jedną z najbardziej zagrożonych utratą pracy grup. Podczas spotkania zgłaszano problem nie przedłużania umów czasowych, obniżania wynagrodzeń. Problem w branży budowlanej na dzień dzisiejszy nie występuje. Zwrócono jednak uwagę na to, że budownictwo mieszkaniowe niebawem kończyć będzie kontrakty. Co będzie dalej?

Pocieszeniem jest fakt, że kryzys nie dotknął niektórych branż, jak na przykład spółdzielczości.

Podczas spotkania członków Komisji Młodych OPZZ omówiono również działania bieżące, w tym prowadzenie mediów społecznościowych oraz aktualizację stron internetowych.