• Osoby młode między 25 a 34 rokiem życia stanowią największą grupę wśród bezrobotnych – niemal 300 tys. osób młodych pozostaje bez pracy mimo aktywnego poszukiwania zatrudnienia.
  • Zamrażanie gospodarki uderzyło przede wszystkim w pracujących zarobkowo lub chcących pracować młodych ludzi. Nastąpił wzrost liczby deklaracji dotyczących doświadczania bezrobocia obecnie (wzrost z 14% w marcu 2020 r. do 20% w marcu 2021 r.) lub kiedykolwiek w życiu (wzrost z 14% w marcu 2020 r. do 28% w marcu 2021 r.) wśród pełnoletnich uczniów i studentów.
  • Pandemia przyspieszyła zachodzące od lat procesy prekaryzacji, przez którą należy rozumieć m.in. wzrost elastycznych form zatrudnienia, na które narażeni są szczególnie młodzi pracownicy.

1 maja, czyli Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, to dla pracowników symbolicznie ważne święto. Zostało ustanowione, aby upamiętnić strajk robotników w Chicago, brutalnie stłumiony przez policję w 1886 roku. Nam młodym związkowcom z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych przypomina o tym, co najważniejsze, o konieczności ciągłej walki o godną pracę i płace. W Polsce w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia, szczególnie w kontekście młodych ludzi.

Komisja Młodych OPZZ uważa, że niezbędne jest wdrożenie zmian w duchu #StabilnaPlacaWyzszaPlaca. Dlatego też przygotowali happening online, który uwidacznia problemy młodych ludzi.