8 listopada 2019 r. Komisja Młodych OPZZ Województwa Śląskiego wraz z Radą OPZZ Województwa Śląskiego zorganizowały bardzo owocny dzień szkoleń. Wydarzenie było elementem Akademii Organizowania Pracowników Komisji Młodych OPZZ.

Młodzi związkowcy uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez Inspektora Społecznej Inspekcji Pracy. Następnie odbyły się warsztaty z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz z istotnych zmian w ustawie o związkach zawodowych.

Po owocnych szkoleniach odbyły się wybory władz regionalnych Komisji Młodych. Nowym przewodniczącym Komisji Młodych OPZZ Województwa Śląskiego został Wojciech Stelmasiak. W skład nowo wybranego Prezydium weszli: Wiceprzewodniczący Dawid Bolech, Sekretarz Weronika Łata oraz Członkowie Prezydium: Bartłomiej Olszewski i Gracjan Graj.