Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Prezydium

Wojciech Stelmasiak
Wojciech Stelmasiak
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa OPZZ Związku Zawodowego Pracowników Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.
Marcin Dylowicz
Marcin Dylowicz
Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce
Maciej Ilcewicz
Maciej Ilcewicz
Oddział ZNP w Warszawie
Krzysztof Paleja
Krzysztof Paleja
Związek Zawodowy Górników w Polsce KWK Knurów-Szczygłowice
Konrad Więcek
Konrad Więcek
(Przewodniczący) OPZZ "Konfederacja Pracy"