Aktualizacja „Polityki Energetycznej Polski do roku 2040” będzie przedmiotem konsultacji społecznych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) otrzymało wczoraj od strony rządowej obietnicę, że w proces ten zostaną włączone związki zawodowe.

Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ

W trakcie posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego w dniu 16 marca 2023 r. OPZZ dużo miejsca poświęciło kwestii strategicznego dla polskiej gospodarki dokumentu pt. „Polityka Energetyczna Polski do roku 2040” (PEP2040) oraz projektowi tzw. rozporządzenia metanowego. W trakcie dyskusji OPZZ wskazało, że środowisko związkowe zrzeszone w OPZZ od dawna oczekuje aktualizacji PEP2040. Domagało się także poddania zmian, które zajdą w polityce energetycznej procesowi konsultacji społecznych ze związkami zawodowymi.

W odpowiedzi na uwagi i pytania OPZZ Piotr Dziadzio, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, główny geolog kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa, zapewnił OPZZ, że na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów ma zostać przyjęte uzupełnienie PEP2040 o czwarty filar transformacji energetycznej Polski – suwerenność energetyczną, której szczególnym elementem jest zapewnienie szybkiego uniezależnienia krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych z Federacji Rosyjskiej. Całość zmian w zakresie aktualizacji PEP2040 ma zostać przekazana związkom zawodowym do konsultacji do połowy bieżącego roku.

To bardzo ważna i dobra wiadomość, która stanowi odpowiedź na pismo Barbary Popielarz, wiceprzewodniczącej OPZZ, która w ubiegłym tygodniu zwróciła się do Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska z wnioskiem o wskazanie przewidywanego terminu przekazania aktualizacji PEP2040 do konsultacji społecznych i przyjęcia jej przez Radę Ministrów. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

W zakresie projektu tzw. rozporządzenia metanowego minister Piotr Dziadzio zapewnił, że Polska była jedynym krajem, który sprzeciwił się nowo projektowanym przepisom. Wskazał, że rząd uruchomił działania dyplomatyczne, aby zwrócić uwagę opinii publicznej i instytucji europejskich na negatywne skutki projektu rozporządzenia na funkcjonowanie polskiej gospodarki. Niezależnie od tych działań premier Jacek Sasin skierował pisma do europosłów z wnioskiem o interwencję i lobbing w tym zakresie. Według zapewnień rząd ma pełną świadomość, że wejście w życie rozporządzenia jest zagrożeniem dla funkcjonowania polskiego przemysłu wydobywczego.

(nq)