OPZZ nie ustaje w działaniach na rzecz aktywnego dialogu w obszarze planowanej reformy lecznictwa uzdrowiskowego, od dawna zapowiadanej przez resort zdrowia. Temat ten był omawiany na spotkaniu branży uzdrowiskowej zrzeszonej w Związku Zawodowym Uzdrowisk Polskich, z udziałem przewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego i wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina 22 marca br.

Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ

O zapowiadanych zmianach przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia odnośnie kierowania na leczenie uzdrowiskowe pisaliśmy wielokrotnie. Dialog w tym temacie cały czas ,,kuleje” – a o szczątkowych pomysłach ministerstwa dowiadujemy się z głównie posiedzeń Podzespołu ds. uzdrowisk zwoływanych na wniosek OPZZ. Jednocześnie w przekazie medialnym formułowane są stwierdzenia, iż zmiany są uzgodnione w konsensusie społecznym i przy szerokim udziale środowiska uzdrowiskowego - co nie jest prawdą. Wspólnym mianownikiem przyszłej reformy jest więc pozorowany dialog ze stroną społeczną reprezentującą uzdrowiska oraz niepewność co dalej. Wciąż nie wiadomo, co czeka uzdrowiska i pacjentów od 2024 roku. Nadzieja na odroczenie zmian w czasie jednak istnieje, bowiem do tej pory nie został pokazany jakikolwiek projekt ustawy przyszłej reformy uzdrowiskowej.

Na spotkaniu z przedstawicielami uzdrowisk, pod przewodnictwem Barbary Sobuckiej, przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski zapewnił o wsparciu centrali i kontynuowaniu działań podejmowanych ze Związkiem Zawodowym Uzdrowisk Polskich. Między innymi w najbliższym czasie planowane jest spotkanie z Klubem Parlamentarnym Lewicy, jesteśmy także w stałym kontakcie z pozostałymi organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi, zwłaszcza w Unią Uzdrowisk Polskich. Przewodniczący Piotr Ostrowski wspólnie z wiceprzewodniczącym Sebastianem Koćwinem przedstawili aktualną działalność OPZZ, podejmowane przedsięwzięcia w obszarze polityki społecznej, związkowej i branżowej. Omówiono ponadto przygotowania do negocjacji płacowych nowych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących od 1 lipca br., na mocy ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia oraz aktualną sytuację w całym sektorze. Dyskusja z udziałem związkowców koncentrowała się wokół spraw pracowniczych i płacowych oraz omówienia sytuacji w poszczególnych uzdrowiskach m.in.: Busku - Zdrój, Wieńcu - Zdrój, Ciechocinku, Wysowej - Zdrój, Polanicy – Zdrój, Iwoniczu – Zdrój, Rymanowa - Zdrój, Lądku- Zdrój, Nałęczowa, Krynicy – Zdrój.

Przypomnijmy raz jeszcze najważniejsze zastrzeżenia OPZZ do reformy uzdrowiskowej:

  • zamysł, aby pacjent sam wybierał uzdrowisko, przy braku jego informowania i edukacji o profilach leczniczych i formach leczenia sanatoryjnego i uzdrowiskowego,
  • likwidacja sanatoryjnego leczenia szpitalnego, rehabilitacji uzdrowiskowej i pocovidowej,
  • elastyczne ustalanie przez poszczególne uzdrowiska zasad wysokości ponoszenia opłat przez kuracjusza za koszty zakwaterowania i wyżywienia w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego,
  • zagrożenie stabilności funkcjonowania mniejszych uzdrowisk, na skutek konkurencji o pacjenta między miejscowościami uzdrowiskowymi,
  • niestabilne finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego.

(rg)