Sejmowa Komisja Zdrowia krytycznie oceniła funkcjonowanie Funduszu Medycznego w latach 2020 – 2023, w szczególności stan realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków publicznych. Krytyka wydatkowania środków finansowych i ich ,,zamrażanie” oraz nierealizowanie zadań ustawowych – to główna linia zarzutów pod adresem funduszu. Potwierdziła się także negatywna ocena tej instytucji wyrażona w opinii OPZZ na etapie konsultacji społecznych.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Fundusz Medyczny to mechanizm finansowy wdrożony ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym, który powstał z inicjatywy Prezydenta RP. Jego celem miała być poprawa zdrowia i jakości życia Polaków. Fundusz finansuje (ze środków NFZ i budżetu państwa) wiele zadań, częściowo przeniesionych z NFZ m.in.: opiekę zdrowotną dl dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż., infrastrukturę strategicznych podmiotów ochrony zdrowia, ratunkowy dostęp pacjentów do technologii lekowych, programy profilaktyczne, opiekę zdrowotną dla pacjentów za granicą.

OPZZ od początku negatywnie odnosiło się do idei powstania Funduszu Medycznego, krytycznie oceniając nie tylko celowość powstania funduszu, ale także jego gospodarkę finansową i zakres finansowanych zadań (szczegóły: https://www.archiwum.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-spoleczna/opzz-krytycznie-o-funduszu-medycznym), przedstawiając negatywną opinię w czasie konsultacji społecznych w 2020 r. (opinia OPZZ do projektu ustawy o Funduszu Medycznym). Nie kwestionując słuszności finansowania zadań określonych w ustawie opowiadaliśmy się za przekazywaniem dodatkowych pieniędzy na ich realizację, a nie ich przesuwaniem z już istniejących źródeł (budżet, NFZ).

Dyskusja na sejmowej Komisji Zdrowia, z udziałem strony społecznej koncentrowała się wokół 3 - letniej oceny funkcjonowania funduszu i stanu realizacji jego zadań, głównie trybów konkursowych. Główne zarzuty to niewydatkowanie i ,,zamrażanie’’ środków finansowych na realizację zadań (obecnie na koncie FM pozostaje 7,4 mld zł, a przykładowo, na duże inwestycje szpitalne wydano kilkadziesiąt milionów zł), nierealizowanie zadań ustawowych, opóźnienia konkursowe i ich nieobiektywne kryteria, brak wdrożenia zasad zarządzania środkami Funduszu, nieokreślenie sposobu inwestowania, ,,podwójne” finansowanie świadczeń wcześniej realizowanych przez NFZ (,,Fundusz w Funduszu’’). Podobne zastrzeżenia zgłaszała NIK w 2022 roku.
Pomimo obrony Funduszu przez posłów PIS, Komisja Zdrowia będzie kontynuowała ten temat. Ministerstwo Zdrowia rozważa nowelizację ustawy, zgłaszano także pytania o zasadność dalszego funkcjonowania Funduszu Medycznego.

OPZZ reprezentowały na posiedzeniu: Maria Miklińska (przewodnicząca Federacji ZZ POZ i PS) oraz Renata Górna. Obecny był także dr Tomasz Dybek wraz z współpracownikami, reprezentujący samorząd i związek zawodowy fizjoterapeutów.

(rg)