OPZZ skierowało apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk o uzupełnienie istniejących przepisów ustawy o emeryturach pomostowych o możliwość skorzystania z rekompensaty dla osób, które nie skorzystają z prawa do emerytury pomostowej.

Dnia 28 lipca 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy tej ustawy w dniu 1 stycznia 2024 r. wszedł w życie m.in. przepis uchylający wygasający charakter emerytur pomostowych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat walczyło od uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych i pozytywnie ocenia realizację postulatu, zawartego w Programie OPZZ na lata 2022-2027. 

Zauważamy, że ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przewiduje przyznanie rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury. OPZZ apeluje o uzupełnienie istniejących przepisów ustawy o emeryturach pomostowych o możliwość skorzystania z rekompensaty, która nie będzie odszkodowaniem za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury, lecz będzie rekompensatą dla osób, które nie skorzystają z prawa do emerytury pomostowej.

Osoba spełniająca wszystkie warunki do uzyskania emerytury pomostowej będzie mogła zdecydować, czy skorzysta z prawa do emerytury pomostowej, czy też przepracuje do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, dzięki czemu nabędzie prawo do rekompensaty.

Takie uregulowanie stworzy ubezpieczonym możliwość wyboru i promować będzie pracę do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Powyższe wymagałoby wprowadzenia dodatkowej definicji rekompensaty, obowiązującej poza rekompensatą opisaną w art. 2 pkt. 5 i art. 21 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych. Rekompensata taka przysługiwać powinna każdemu ubezpieczonemu, który mógł przejść na emeryturę pomostową, jednak z przywileju tego nie skorzystał i pracował do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalne go.

KD