O sytuacji płacowej i warunkach pracy pracowników technicznych pracujących w podmiotach leczniczych dyskutowano podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Personelu Niemedycznego Ochrony Zdrowia 9 lutego br., pod przewodnictwem posłanki Marceliny Zawiszy. Pojawił się także postulat zrównania uprawnienia pracowników medycznych i niemedycznych do dodatków za pracę w nocy i w święta.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Parlamentarny Zespół już po raz drugi zebrał się w tej kadencji Sejmu. W poprzedniej kadencji pracy Zespołu poruszano problematykę outsourcingu usług personelu niemedycznego, niewystarczającej liczby salowych, sanitariuszy i osób sprzątających w polskich szpitalach czy omijania przepisów ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia wobec personelu niemedycznego.

Wszystkie te kwestie są bliskie i zbieżne z postulatami OPZZ, podnoszonymi od rozpoczęcia prac nad ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia od 2017 roku. Kolejne etapy wdrażania ustawy, choć doprecyzowały zasady podwyższania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym niewykonujących zawodu medycznego – w praktyce potwierdziły ,,nieostrość” przepisu art. 5 regulującego zasady wynagrodzeń pracowników niemedycznych. Po raz kolejny dyskusja przypomniała o aktualności wznowienia dialogu w kwestii większych gwarancji płacowych dla tej grupy zawodów zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Takie też stanowisko prezentowało OPZZ w dyskusji na posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego, wskazując, że jej miejscem jest przede wszystkim Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia działający przy Ministrze Zdrowia. 
Pojawił się także postulat powrotu do projektu zakładającego przyznanie dodatków za pracę w nocy oraz w niedziele i święta dla pracowników niemedycznych, złożonego w poprzedniej kadencji przez Lewicę. Już ponad rok temu OPZZ wyraziło pozytywną opinię w tej sprawie, podkreślając, że praca w systemie zmianowym oddziałuje tak samo na personel medyczny, jak i niemedyczny. Oznacza to, że wszyscy zatrudnieni w tym systemie pracy powinni być objęci dodatkiem wynikającym z zapisu art. 99 ustawy o działalności leczniczej.

Na trudne warunki pracy i sytuację płacową pracowników technicznych w szpitalach wskazywał przedstawiciel Ogólnopolskiej Inicjatywy ,,Techniczni w Szpitalu’’. Podkreślał nie tylko znaczące różnice rynkowe, ale i coraz powszechniejszy brak kadry. Problemem są także bezpieczne warunki pracy zapewniające bezpieczny sprzęt, odzież ochronną dostosowaną do potrzeb pracowników czy różnego rodzaju obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu pracy. Pracownicy techniczni są w każdym szpitalu, to m.in. konserwatorzy, hydraulicy, ślusarze, informatycy, technicy czy aparatury medycznej.

W posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Personelu Niemedycznego Ochrony Zdrowia udział brali: Maria Miklińska i Marek Pyzara (Federacja ZZPOZ i PS) oraz Renata Górna (OPZZ).

(rg)