Katarzyna Duda, Wydział Polityki Społecznej OPZZ

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. ZUS otwiera tzw. okno transferowe. Oznacza to, że ubezpieczeni mogą zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej – na indywidualne subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Okno transferowe w ZUS otwierane jest co cztery lata. W tym roku mamy jednak pierwsze okno od ośmiu lat, ponieważ przypadające na 2020 rok okno zostało pominięte z uwagi na pandemię.

Składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy wymiaru (wynagrodzenia). W czasie tzw. okna transferowego ubezpieczeni mogą zdecydować, na co przeznaczyć 7,3% ich wynagrodzenia. Ta cześć może być albo w całości zapisywana na subkoncie w ZUS, albo na subkonto będzie trafiało tylko 4,38% płacy, a na rachunek w OFE 2,92%.

  • W sytuacji zapisania składki na subkoncie w ZUS.

Grafika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • W sytuacji przekazania na jej rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.
Grafika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Gdzie złożyć oświadczenie?

W celu podjęcia decyzji o tym, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej należy wypełnić „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” ZUS-US-OFE-03. Składanie oświadczenia nie obowiązuje osoby, która nie chce zmieniać decyzji, którą podjęła w poprzednim oknie transferowym lub osiągnie powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej.

Formularz o symbolu ZUS-US-OFE-03 udostępniony jest:

  • na portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • na stronie internetowej www.zus.pl,
  • w każdej placówce ZUS na sali obsługi klientów.

Oświadczenie można złożyć:

  • elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • osobiście – w każdej placówce ZUS na sali obsługi klientów,
  • pocztą – na adres dowolnego oddziału ZUS.