Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

23 maja 2024

Renta wdowia – wznowienie prac w sejmowej komisji

                                                         Obywatelski projekt ustawy wprowadzający przepisy o rencie wdowiej był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 22 maja 2024 r. Prace nad projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej będą kontynuowane. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Posiedzenie komisji, pod przewodnictwem Katarzyny Ueberhan, poświęcone było dyskusji nad projektem, którego pierwsze czytanie odbyło się na sali plenarnej 9 lutego br. Intencję zmian wprowadzenia nowej reguły zbiegu prawa do nabytej renty rodzinnej z tytułu bycia wdową lub wdowcem z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi przypomniał wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin jako przedstawiciel Inicjatywy Ustawodawczej projektu. Istotną częścią posiedzenia było odniesienie się do przepisów projektu przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – stanowisko przedstawili: ministra Agnieszka Dziemianowicz - Bąk i wiceminister Sebastian Gajewski. Uwagi koncentrowały się na doprecyzowaniu i uzupełnieniu niektórych kwestii formalno – prawnych i technicznych, a dotyczyły np. specyzowania szczegółowych zasad stosowania zasady zbiegu świadczeń (w jakiej kolejności, z jakiego systemu – powszechnego, rolniczego czy ,,mundurowego’’), ustalenia kolejności uznawania świadczeń w zbiegu, określenia zasad i zadań prac organów emerytalno – rentowych w zbiegu, form i zasad składania wniosków o ustalenie prawa do renty wdowiej, konieczności zbudowania systemu informatycznego z wymianą danych pomiędzy wszystkimi organami emerytalno – rentowymi w systemie ZUS, KRUS oraz mundurowym (najkrótszy czas na przygotowanie systemu to ok. 6 miesięcy), określenia szczegółowych przepisów przejściowych itp.Dla OPZZ najważniejsze jest zachowanie zasadniczego kształtu i intencji ustawy, bez jej zmian merytorycznych tj. przyjęcia zasady, że w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Obecnie renta rodzinna - w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków wynosi 85 proc. wyższego świadczenia. Po krótkiej dyskusji ustalono, że prace będą kontynuowane po przygotowaniu poprawek w zakresach wskazanych przez resort pracy. OPZZ reprezentowali w posiedzeniu: wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin i dyr. Renata Górna.  (RG)

Czytaj więcej

09 lutego 2024

Renta Wdowia: OPZZ w Sejmie RP

Dzisiaj odbyło się czytanie projektu ustawy dotyczącej Renty Wdowiej. Według tego projektu, w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Obecnie Renta rodzinna - w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków- wynosi 85 proc. wyższego świadczenia. Wiceprzewodniczący OPZZ, Sebastian Koćwin, przedstawił projekt ustawy przed Wysoką Izbą: "Uważamy, że rozwiązanie wprowadzające rentę wdowią jest nie tylko wyrazem sprawiedliwej korekty w różnicy wysokości świadczeń pomiędzy małżonkami, którzy wypracowując wspólny majątek dzielą się pracą zarobkową i nieodpłatną na rzecz rodziny. Jest to także konieczność ekonomiczna i społeczna — spadająca relatywna wysokość emerytur w połączeniu z rosnącą liczbą osób starszych, oraz zjawiskiem osamotnienia seniorów oznaczać będzie plagę ubóstwa osób starszych, negatywnie wpłynie na gospodarkę i na jakość życia nie tylko seniorów ale także ich krewnych." Renta wdowia jest rozwiązaniem, które bezpośrednio przeciwdziała tym zjawiskom i istotnie ogranicza ich skutki społeczne. Myślę, że ponad 200.000 podpisów pod projektem wyraźnie pokazuje też wolę społeczeństwa aby ten palący problem rozwiązać.”

Czytaj więcej

11 kwietnia 2023

Renta wdowia: ponad 200 tysięcy podpisów pod projektem ustawy!

Komitet Obywatelski, w składzie którego jest OPZZ, zebrał ponad 200 tysięcy podpisów pod projektem ustawy ws. Renty Wdowiej!  Biuro prasowe OPZZ Udało nam się zebrać ponad 200 tysięcy podpisów, czyli ponad dwa razy więcej niż zakłada wymóg ustawowy (tj. 100 tys. podpisów). Już dziś, 11 kwietnia w Sejmie RP złożyliśmy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o rentach wdowich.  Podczas wtorkowej konferencji prasowej Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ powiedział: Bardzo się cieszę, że zebraliśmy ponad 200 tysięcy podpisów, to pokazuje jak bardzo pozytywny odbiór społeczny ma ten postulat i jak bardzo ważny jest dla wielu obywateli. Stało się tak, kiedy coraz trudniej jest zbierać podpisy, ponieważ coraz więcej osób nie chce podawać swojego numeru PESEL, czy też adresu miejsca zamieszkania. Dlaczego ten postulat jest tak ważny? Pamiętajmy, że sytuacja emerytów w jednoosobowych gospodarstwach domowych jest bardzo często tragiczna. To głównie kobiety zostają same, ponieważ aż 26 procent mężczyzn nie dożywa do emerytury. Potrzebne są rozwiązania systemowe, a nie doraźne jak 13. i 14. emerytura, ale właśnie np. wprowadzenie „Renty Wdowiej”, emerytur stażowych czy niewygasającego charakteru emerytur pomostowych”. Dziękujemy Wszystkim, którzy wsparli inicjatywę! Razem możemy więcej! Renta Wdowia: wspólna inicjatywa OPZZ i Lewicy Projekt zakłada, że w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia.  Obecnie renta rodzinna w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków, wynosi 85 proc. wyższego świadczenia. Samotne wdowy i samotni wdowcy po śmierci współmałżonka samodzielnie opłacają koszty stałe utrzymania gospodarstwa domowego, np. energii elektrycznej.  Dzięki rencie wdowiej będzie ich stać na pokrycie tych kosztów, a ich sytuacja materialna nie pogorszy się radykalnie. Większość samotnych seniorów stanowią wdowy, na projekcie zyskają przede wszystkim kobiety, których przeciętne emerytury są ok. 1000 zł niższe niż przeciętne emerytury mężczyzn. W projekcie znajduje się górny limit otrzymywanego świadczenia i wynosi on trzykrotność średniej emerytury, czyli obecnie byłaby to kwota 7600 zł.   Z nowego świadczenia będzie mogło skorzystać od 1,3 do 1,5 mln Polaków i Polek. To bardzo duża grupa seniorów, która dziś najbardziej odczuwa skutki wysokiej inflacji. Waloryzacja emerytur nie nadąża za galopującą drożyzną, a wśród emerytów rośnie liczba osób zagrożonych ubóstwem. Renta Wdowia będzie więc trwałym systemowym wsparciem dla emerytów i rencistów, a nie tylko jednorazową zapomogą. zdjęcia: lewica.org.pl

Czytaj więcej

10 marca 2023

Renta Wdowia: zbiórka podpisów na ulicach Warszawy

Nie próżnujemy, nie straszna nam nawet pogoda - cały czas zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Renty Wdowiej. Potrzebujemy 100 tysięcy podpisów - mamy czas do końca marca. Biuro prasowe OPZZ Listy poparcia znajdują się m.in. w biurach zakładowych organizacji związkowych i biurach Rad Wojewódzkich #OPZZ oraz naszej siedzibie w Warszawie na ul. Kopernika 36/40. . . . . . . . . . Projekt ustawy ws. Renty Wdowiej zakłada, że w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Obecnie Renta rodzinna - w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków- wynosi 85 proc. wyższego świadczenia.

Czytaj więcej

28 lutego 2023

Renta wdowia: zbiórka podpisów pod projektem ustawy

Zachęcamy do zaangażowania się w zbiórkę podpisów pod projektem ustawy na rzecz wprowadzenia tzw. renty wdowiej, która ma na celu poprawienie sytuacji materialnej samotnych wdów i wdowców. Postulat stanowi jeden z punktów programu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na lata 2022-2027, a OPZZ wchodzi w skład Komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na rzecz wprowadzenia tego rozwiązania. Projekt zakłada, że w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Obecnie renta rodzinna w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków, wynosi 85 proc. wyższego świadczenia. Samotne wdowy i samotni wdowcy po śmierci współmałżonka samodzielnie opłacają koszty stałe utrzymania gospodarstwa domowego, np. energii elektrycznej.  Dzięki rencie wdowiej będzie ich stać na pokrycie tych kosztów, a ich sytuacja materialna nie pogorszy się radykalnie. Większość samotnych seniorów stanowią wdowy, na projekcie zyskają przede wszystkim kobiety, których przeciętne emerytury są ok. 1000 zł niższe niż przeciętne emerytury mężczyzn. OPZZ zachęca do włączenia się w zbiórkę podpisów pod projektem ustawy. Listy poparcia znajdują się w biurach zakładowych organizacji związkowych OPZZ, w biurach Rad Wojewódzkich OPZZ oraz w siedzibie OPZZ w Warszawie, gdzie należy przekazywać wszystkie zebrane podpisy. Zbiórka potrwa do końca marca 2023 roku. Link do katalogu zawierającego dokumenty niezbędne do zbierania podpisów oraz plakaty i grafiki, które powinny ułatwić zbieranie podpisów (katalog może zostać uzupełniony w późniejszym terminie) TUTAJ W zbiórkę podpisów aktywnie zaangażowała się już Rada OPZZ Województwa Opolskiego: zdjęcia: Radio Opole

Czytaj więcej

05 stycznia 2023

Renta wdowia: dokumenty potrzebne do rejestracji złożone

W środę 4 stycznia w Sejmie złożono wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji Komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej "Renta wdowia". Zakłada on przyznanie dodatkowego świadczenia dla seniorów, którym zmarł małżonek. Do komitetu należy ponad 20 organizacji, a jego przewodniczącym został poseł Arkadiusz Iwaniak, a wiceprzewodniczącym Sebastian Koćwin, wiceszef OPZZ. Biuro prasowe OPZZ Czym jest renta wdowia? Projekt ustawy zakłada, że po śmierci męża lub żony będzie można korzystać z renty rodzinnej i 50 proc. własnego świadczenia emerytalnego. Jak do tej pory po śmierci małżonka można otrzymywać jedynie swoje świadczenie lub przejść na rentę rodzinną w wysokości 85 proc. świadczenia po zmarłym. Renta wdowia: ze świadczenia może skorzystać nawet 1,5 mln osób Od 8 listopada 2022 zbiera obecnie podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o rencie wdowiej. W maju ubiegłego roku projekt ustawy trafił do parlamentu, jednak do tej pory nie podjęto żadnych działań w tej sprawie. Jeśli komitet w ciągu 3 miesięcy od rejestracji zbierze 100 tysięcy podpisów pod inicjatywą ustawodawczą, Sejm zaprezentuje ją na forum. zdjęcia: lewica.org.pl

Czytaj więcej

15 listopada 2022

Dolnośląskie: renta wdowia – konferencja prasowa

14 listopada przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba oraz wiceprzewodniczący Krzysztof Ratajek wraz z posłami Nowej Lewicy -  Agnieszką Dziemianowicz-Bąk i Krzysztofem Śmiszkiem zorganizowali we Wrocławiu konferencję prasową na temat wprowadzenia tzw. renty wdowiej.  Biuro Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego Posłowie omówili projekt ustawy, który przewiduje między innymi że współmałżonek oprócz swojej emerytury będzie otrzymywał 50% emerytury zmarłego małżonka/małżonki. Przewodniczący Andrzej Otręba przypomniał, że OPZZ od dawna postulował wprowadzenie tego rozwiązania. Teraz jest to wspólny, obywatelski projekt OPZZ i Nowej Lewicy. Poinformował również,  że podobne przepisy obowiązują między innymi w Czechach, Niemczech, we Włoszech i na Litwie. Przewodniczący zwrócił uwagę, że coraz więcej „gospodarstw emeryckich” to gospodarstwa jednoosobowe, co przy niskich emeryturach powoduje że większość emerytów boryka się z problemami finansowymi. Obywatelski projekt ustawy wymaga zebrania 100 tysięcy podpisów. OPZZ rozpoczyna zbiórkę podpisów poprzez struktury związkowe. Przewodniczący Otręba zaapelował do wszystkich pracujących o poparcie tej inicjatywy „bo przecież w przyszłości każdy z nas będzie emerytem”.

Czytaj więcej

08 listopada 2022

Renta Wdowia: ruszyła zbiórka podpisów!

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Nowej Lewicy zorganizowali 8 listopada 2022 r. wspólną konferencję prasową na temat postulatu wprowadzenia tzw. renty wdowiej oraz zainicjowali zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie.  Zgodnie z projektem wdowie lub wdowcowi pobierającemu świadczenie emerytalne przysługiwałoby dodatkowo 50 proc. emerytury zmarłego małżonka. Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin oraz Przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej OPZZ Jerzy Wiśniewski przekonywali, że proponowane rozwiązanie odczuwalnie poprawi sytuację materialną jednoosobowych gospodarstw emeryckich. Samoocena sytuacji materialnej seniorów zależy w znacznym stopniu od wielkości gospodarstwa domowego. Najnowszy raport GUS pt. „Sytuacja osób starszych w Polsce” podaje, że 30,1% 1-osobowych gospodarstw emeryckich subiektywnie ocenia swoją sytuację ekonomiczną jako dobrą, podczas gdy w przypadku 2-osobowych gospodarstw emerytów odsetek ten jest wyższy i wynosi 51,6%. W gospodarstwach 1-osobowych, seniorzy znacznie częściej określają swoją sytuację materialną jako złą lub raczej złą – 12,7%, podczas gdy gospodarstwa 2-osobowe źle oceniają swoją sytuację w 3,4%. Problem będzie występował na jeszcze większą skalę. W związku z procesami demograficznymi obserwujemy coraz częstsze samotne zamieszkiwanie osób starszych. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego w 2030 roku aż 53,3% gospodarstw jednoosobowych będzie prowadzonych przez samotne osoby w wieku co najmniej 65 lat, w tym 17,3% przez osoby w wieku 80 i więcej lat. Znacznie częściej w gospodarstwach jednoosobowych pozostają kobiety. Zaproponowane przez OPZZ i Nową Lewicę rozwiązania sprawią, że w razie śmierci jednego ze współmałżonka drugi będzie zdolny do samodzielnego opłacenia kosztów stałych, m.in. czynszu, czy energii elektrycznej.

Czytaj więcej