Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

11 sierpnia 2022

OPZZ CZAS NA PROTEST!

7,8% - taką podwyżkę proponuje rząd pracownikom budżetówki. 15,5% to aktualny poziom inflacji. Siła nabywcza wynagrodzeń leci na łeb na szyję! OPZZ domaga się 20% wzrostu wynagrodzenia dla pracowników sfery finansów publicznych! Biuro prasowe OPZZ Organizacje związkowe zrzeszone w OPZZ rozpoczynają akcje protestacyjne. Pierwszym krokiem będą pikiety przed urzędami wojewódzkimi w dn. 23, 28, 29 i 30 lipca. Podajemy harmonogram akcji protestacyjnych koordynowanych przez Rady Wojewódzkie OPZZ: 23.07.2022 Rada OPZZ woj. lubuskiego - pikieta w województwie lubuskim odbędzie się 23 lipca 2022 roku o godzinie 11:00 przed Delegaturą Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7; Rada OPZZ woj. mazowieckiego – pikieta odbędzie się 23 lipca 2022 o godzinie 11:00 przed siedzibą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Pl. Bankowy 3/5; Rada OPZZ woj. wielkopolskiego - pikieta odbędzie się 23 lipca 2022 o godzinie 12:00 przed siedzibą Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 28.07.2022 Rada OPZZ woj. pomorskiego- pikieta odbędzie się 28 lipca 2022 o godzinie 14:00 przed siedzibą Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; 29.07.2022 Rada OPZZ woj. śląskiego - pikieta odbędzie się 29 lipca 2022 o godzinie 11:00 przed siedzibą Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 30.07.2022 Rada OPZZ woj. dolnośląskiego – pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 11:00 przed siedzibą Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego; Rada OPZZ woj. kujawsko-pomorskiego - pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 11:00 przed siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; Rada OPZZ woj. lubelskiego - pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 11:00 przed siedzibą Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego; Rada OPZZ woj. łódzkiego - pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 13:00 przed siedzibą Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego; Rada OPZZ woj. małopolskiego - pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 12:00 przed siedzibą Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego; Rada OPZZ woj. opolskiego - pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 10:00 przed siedzibą Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego; Rada OPZZ woj. podkarpackiego - pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 11:00 przed siedzibą Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie; Rada OPZZ woj. świętokrzyskiego - pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 11:00 przed siedzibą Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego; Rada OPZZ woj. warmińsko-mazurskiego - pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 11:00 przed siedzibą Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego; Rada OPZZ woj. zachodniopomorskiego - pikieta odbędzie się 30 lipca 2022 o godzinie 12:00 przed siedzibą Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. W sierpniu odbędą się akcje protestacyjne w Warszawie. Jeśli rząd nie zmieni swojego stanowiska wobec planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podejmie ogólnopolskie akcje protestacyjne.

Czytaj więcej

11 sierpnia 2022

Zmarł Jan Budkiewicz

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2022r zmarł Jan Budkiewicz. Wieloletni Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki. Łączymy się w bólu z rodziną i przyjaciółmi Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę (6.08.2022r.) o godzinie 11:00 w kościele św. Anny ul. Krakowskie Przedmieście 68 w Warszawie. Po niej nastąpi odprowadzenie zmarłego do miejsca pochówku na cmentarzu w Radości pod Warszawą. Urodzony 19 maja 1934 r. w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Dziennikarskim UW (1952-1956) oraz w 1964 r. reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi Wieloletni przewodniczący Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Po prostu- Zygzakiem”. Krytyk filmowy, autor ponad 600 publikacji prasowych, nowel i scenariuszy filmowych; wydawnictwa „Moje posłowanie”; wspomnień „Grzeszni – Niezlustrowani” I, II i III t. oraz „DSS”. Współpracownik reżyserów: Aleksandra Forda, Janusza Nesfetera, Andrzeja Wajdy, Siergieja Bondarczuka. Twórca filmów dokumentalnych: „Akademia Pana Brzechwy”, „Gillelaje”, „Trzydziestolatki”, „Polska za Cape Verde”, „MS Kapitan Ledóchowski”, TV: „Dekameron 40”, „Mateo Falcone”, kinowych: „Olśnienie”, „Pobojowisko”, także spektakli teatralnych: „Zabawa jak nigdy”, „Największa świętość”, „Niespodziewany początek bankietu”, „Rozmowy z katem”. Działacz kultury Zrzeszenia Studentów Polskich i Towarzystwa „Polonia”. Wykładowca na Studium Fotografii i Filmu CPARA - COMUK. Członek Narodowej Rady Kultury (1984 - 1990). Od marca 1981r. Przewodniczący Rady Naczelnej Związku, następnie od 1981 do sierpnia 2022 Przewodniczący Federacji Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki; W latach 1984-2019 członek Rady i Prezydium OPZZ. W kadencji 1993-97 związkowy poseł na Sejm RP; W latach 1998-2002 radny m. st. Warszawy i Przewodniczący Komisji Kultury. Odznaczony m. in. Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Krzyżem OOP; „Zasłużony dla Warszawy”; „Zasłużony Działacz Kultury”. Honorowany przez krajowe oraz zagraniczne instytucje i organizacje społeczne, w tym Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, OPZZ i Federację Zw. Zaw. Prac. Kultury i Sztuki. Kierując przez 40 lat Federacją ZZPKiS uczestniczył w powstawaniu ustaw o prawie autorskim, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o bibliotekach, muzeach. Walczył o dobre prawo dla kinematografii. Społeczny projekt ustawy – opracowany pod kierunkiem Jana Budkiewicza – był jednym z filarów uchwalonej przez parlament ustawy o kinematografii. Od 2003 r. jest przewodniczącym okręgu Mazowiecko-Warszawskiego Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Brał udział w międzynarodowych spotkaniach związkowych promując polskie uczestnictwo kulturalne w UE.Z energią inicjował i wypełniał liczne społeczne powinności; Wśród społeczników i ludzi kultury cieszył się szacunkiem i niekwestionowanym autorytetem – ponad politycznymi podziałami.

Czytaj więcej

10 sierpnia 2022

OPZZ do Premiera: krytyczna sytuacja w zakładach energochłonnych

W związku z drastycznie rosnącymi cenami m. in. energii elektrycznej, gazu, koksu i związanego z tym pogłębiającego się kryzysu w przedsiębiorstwach energochłonnych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wystosowało pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego. Wnosi w nim o pilne działania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Polski i zachowania miejsc pracy zatrudnionym w tym sektorze.  Biuro Prasowe OPZZ Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Panie Premierze, przedsiębiorstwa związane z przemysłem energochłonnym w Polsce znalazły się w krytycznej sytuacji. Propozycja ekstremalnego wzrostu cen energii (300%), gazu (800%), koksu (400%) spowoduje, że te przedsiębiorstwa nie będą w stanie prowadzić działalności, zatrudniać pracowników i płacić podatków Stracą na tym nie tylko pracownicy i pracodawcy, ale także Skarb Państwa. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje od Pana Premiera podjęcia zdecydowanych działań regulujących sytuację na rynku energii elektrycznej i gazu. Oczekujemy od Pana pilnych decyzji, które pozwolą na niezakłóconą działalność przedsiębiorstw związanych z przemysłem energochłonnym. Przypominamy, że firmy tej branży poniosły ogromne nakłady na ochronę środowiska, realizując wytyczne Unii Europejskiej, Pandemia COVID-19, agresja Rosji na Ukrainę to zasadnicze, ale nie jedyne czynniki mające wpływ na wzrost cen energii i gazu. Sytuację na rynku energii destabilizują także rabunkowe marże nakładane przez producentów, pośredników i innych uczestników nieodpowiedzialnej gry rynkowej. Dlatego apelujemy o wprowadzenie mechanizmów administracyjnych, które spowodują ograniczenie cen gazu i energii elektrycznej dostarczanych do przemysłu. Warto podkreślić, że już w marcu bieżącego roku Komisja Europejska określiła zakres pomocy państwom członkowskim UE, które zdecydują się na działania interwencyjne na rynkach energii elektrycznej. Z tej możliwości skorzystały już Niemcy, Francja, Hiszpania i Portugalia. Organizacje członkowskie OPZZ z branży przemysłowej już na początku tego roku zwracały uwagę na możliwość wystąpienia kryzysowej sytuacji. Wnioskowały o jak najszybsze przyjęcie nowelizacji ustawy o rekompensatach dla przedsiębiorstw energochłonnych, ponieważ potrzebują one energii i gazu w akceptowalnych cenach. Chcemy wierzyć, że zauważa Pan realne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i dla milionów miejsc pracy. Oczekujemy szybkiej, odważnej i skutecznej interwencji rządu. 

Czytaj więcej

10 sierpnia 2022

Europejscy związkowcy o przyszłości pracy

Przyszłość pracy, a ruch związkowy: jakie perspektywy? Debatę pod tym tytułem zainicjowały europejskie centrale związkowe: belgijska CSC, francuska CFDT oraz włoska CISL. 12 i 13 lipca w brukselskiej siedzibie CSC odbywa się seminarium, w którym uczestniczy przewodniczący OPZZ – Andrzej Radzikowski. Biuro prasowe OPZZ Ideą tego wydarzenia jest wymiana poglądów między szefami zaproszonych organizacji na temat głównych wyzwań, przed którymi stoi ruch związkowy. Organizatorzy seminarium uważają, że Europa znajduje się na historycznym rozdrożu. - Dopiero co wyszliśmy z pandemii, gdy rosyjska agresja na Ukrainę przywróciła nas do mrocznego okresu, o którym wszyscy Europejczycy myśleli, że mamy go już za sobą – podkreślają. A dzieje się to w czasie, gdy związki zawodowe przygotowywały się do stawienia czoła innym historycznym wyzwaniom: zmianom klimatycznym, transformacji ekologicznej i cyfrowej, a także automatyzacji procesów produkcyjnych. Konkluzje ostatnich konferencji na temat przyszłości Europy wskazują, że odpowiedzią na te wyzwania jest dalszy rozwój projektu integracji europejskiej. Ruch związkowy, zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym, ma wystarczający potencjał wiedzy i doświadczenia, aby zaproponować rozwiązania dla tych zmian, aby lepiej chronić byt ludzi pracy, na dziś i na jutro. - Wierzymy, że wymiana poglądów i praktyk na temat tego, jak każda z naszych organizacji podchodzi do tych wyzwań i radzi sobie z nimi, może pomóc nam lepiej się zrozumieć i znaleźć wspólne rozwiązania dla ludzi pracy – deklarują organizatorzy brukselskiej debaty. Europejscy liderzy związkowi będą rozmawiali m.in. o wpływie nowych technologii na transformację świata pracy oraz strategie polityki przemysłowej. Dyskutując o nowych formach uzwiązkowienia, poszukają także odpowiedzi na pytanie jak wzmocnić współpracę europejskiego ruchu związkowego w ramach nowej perspektywy europejskiej.

Czytaj więcej

03 sierpnia 2022

Skończmy z łamaniem praw człowieka w łańcuchach dostaw poprzez oparcie się na związkach zawodowych

Celem petycji jest dążenie do zjednoczenia się, abyśmy mogli nakłonić UE do nałożenia obowiązku na przedsiębiorstwa zaangażowania związków zawodowych w procedury „należytej staranności”(due dilligence) oraz wsparcie pracowników i związków zawodowych poprzez wprowadzenie skutecznych środków ochrony prawnej w przypadku odmowy poszanowania ich praw. Podpisz petycję i przyłącz się do nas, aby pomóc przekształcić projekt dyrektywy UE w skuteczny akt prawny. W tym roku Komisja Europejska opublikowała wreszcie projekt dyrektywy dotyczącej obowiązku zachowania „należytej staranności” przez firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDD), w którym określone zostało, że firmy będą pociągane do odpowiedzialności za łamanie praw człowieka. Jednak w swojej obecnej postaci dyrektywa CSDD nie będzie chronić pracowników przed firmami naruszającymi ich podstawowe prawa. Dlaczego? Projekt dyrektywy jest bezprzedmiotowy, ponieważ: nie zapewnia pracownikom i ich przedstawicielom prawa głosu w odniesieniu do strategii firmy dotyczącej „należytej staranności”, ogranicza możliwość efektywnego korzystania z praw i prerogatyw związków zawodowych do organizowania się i prowadzenia rokowań zbiorowych oraz zmniejsza zakres obowiązku informowania i konsultowania przedstawicieli związków zawodowych i pracowników w sposób gwarantowany przez Konwencje MOP, Europejską Kartę Społeczną Rady Europy oraz prawo UE,  nie zapewnia osobom poszkodowanym, w tym pracownikom i ich przedstawicielom, skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości i środków prawnych. Nie przewiduje wystarczająco odstraszających sankcji, aby możliwe było rzeczywiste pociągnięcie firm do odpowiedzialności za popełniane naruszenia. Aby to zmienić, związki zawodowe i przedstawiciele pracowników muszą aktywnie uczestniczyć w całym procesie „należytej staranności”. Muszą mieć wpływ na określanie zagrożeń związanych z łamaniem praw człowieka i zapobieganie im. Powinni być zaangażowani w proces powstrzymywania naruszeń. Powinni również brać udział w projektowaniu, monitorowaniu i wdrażaniu strategii „należytej staranności”, gdyż to właśnie pracownicy najwięcej wiedzą na temat praktyk firm w terenie. Właściwe zaangażowanie związków zawodowych i pracowników jest najlepszym sposobem zapobiegania naruszeniom praw człowieka w przedsiębiorstwach i ich łańcuchach dostaw. Ponad 40 milionów osób pada ofiarą współczesnego niewolnictwa, a miliony ludzi są pozbawione podstawowych praw człowieka i godnych warunków pracy w krajach, w których firmy europejskie uzyskują ogromne zyski. Związki zawodowe mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia rzeczywistego przestrzegania praw człowieka w miejscu pracy, ale zbyt często przedsiębiorstwa odsuwają je od tego. Podpisz petycję. Dyrektywę oraz załącznik znajdziesz TUTAJ

Czytaj więcej

26 lipca 2022

EKZZ, PERC i MKZZ piszą do UE w sprawie Ukrainy

„Jesteśmy mocno zaniepokojeni regresywnymi reformami prawa pracy, kontynuowanymi po zakończeniu wojennego kryzysu, które zmierzają w kierunku przeciwnym do zasad i wartości UE” – czytamy w liście podpisanym przez sekretarzy generalnych Europejskiej i Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych oraz Paneuropejskiej Rady Regionalnej. Biuro prasowe OPZZ Przytaczamy pełną treść listu: Szanowna Pani Przewodnicząca von der Leyen, Szanowny Pan Przewodniczący Michel, Szanowny Pan Wysoki Przedstawiciel Borrell, Szanowna Pani Przewodnicząca Metsola,         Z zadowoleniem przyjmujemy niedawną decyzję o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata do UE. Jest to wieloletnie dążenie ukraińskich pracowników, którzy stanęli do rewolucji godności, a teraz poświęcają swoje życie, zdrowie i dobrobyt w walce o demokrację i suwerenność przeciwko rosyjskiej agresji. Od pierwszego dnia wojny ukraińskie związki zawodowe włączyły się w ogólnonarodowe działania na rzecz przeciwdziałania agresji, ale także w walkę z wywołanym przez nią kryzysem humanitarnym. W placówkach i biurach związków zawodowych przebywają obecnie dziesiątki tysięcy osób przesiedlonych, a działacze związkowi koordynują pomoc materialną dla potrzebujących, organizują dostawy niezbędnych towarów i produktów. Społeczeństwo ukraińskie zjednoczyło się w obliczu inwazji. Żałujemy jednak, że rząd i partia rządząca na Ukrainie nie zawsze respektuje te wspólne wysiłki. Ponadto, choć nie ma wątpliwości co do europejskiej drogi, którą podąża Ukraina, ostatnie wydarzenia sugerują, że rząd i partia większościowa w Parlamencie nadal odrzucają unijne wartości dialogu społecznego i praw socjalnych.      Po pierwsze, byliśmy zszokowani informacją, że Parlament postanowił rozpatrzyć kilka projektów ustaw opracowanych przez członków partii rządzącej, z których najbardziej przerażający jest projekt ustawy 5371 o zmianie niektórych aktów prawnych dotyczących uproszczenia regulacji stosunków pracy dla małych i średnich przedsiębiorstw, który dyskryminowałby pracowników organizacji zatrudniających mniej niż 250 osób i pozbawiałby ich ochrony pracy, w tym praw zbiorowych. Pomimo tego, że projekt ten już na długo przed wybuchem wojny otrzymał negatywne opinie ekspertów, w tym z MOP, grupa posłów do parlamentu wznowiła go. Pracownicy Ukrainy należą do najciężej poszkodowanych przez rosyjską agresję. Według ocen MOP już utracono 4,8 mln miejsc pracy, a liczba ta może jeszcze sięgnąć 7 mln. Ponadto ustawa Ukrainy o reżimie prawnym stanu wojennego już teraz znacznie ogranicza prawa pracowników, choć ograniczenia te są precyzyjnie ograniczone w czasie. Jesteśmy mocno zaniepokojeni regresywnymi reformami prawa pracy, kontynuowanymi po zakończeniu wojennego kryzysu, które zmierzają w kierunku przeciwnym do zasad i wartości UE. Ukraina będzie potrzebowała jedności w procesie odbudowy kraju, który będzie wymagał również ponownego uruchomienia stosunków pracy w kraju, w tym kompleksowej rewizji prawa pracy: rozumiemy, że w ciągu roku ma zostać opracowany nowy kodeks pracy. Przyjęcie dziś wysoce kontrowersyjnego aktu prawnego nie przyczyni się do osiągnięcia tego celu, a wręcz przeciwnie - podważy go. Projekt ustawy 5371 powinien zostać odrzucony i oczekujemy, że UE wyraźnie to powie parlamentowi, rządowi i prezydentowi Ukrainy w kontekście procedury akcesyjnej. Sam fakt jego omawiania wysyła zły sygnał o intencjach Ukrainy jako państwa w zakresie poszanowania nie tylko wartości Unii Europejskiej, w tym zasad niedyskryminacji i dialogu społecznego, ale także zobowiązań wynikających z ratyfikowanych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.      Po drugie, rozumiemy, że rząd Ukrainy przygotowuje plan odbudowy Ukrainy po wojnie. Bardzo doceniamy wiodącą rolę Unii Europejskiej w tym gigantycznym zadaniu i oczekujemy, że odbudowa nie ograniczy się do odtworzenia budynków, przedsiębiorstw i infrastruktury transportowej, ale obejmie kompleksową rewizję wszystkich aspektów funkcjonowania Ukrainy jako państwa. Jest to niepowtarzalna szansa dla tego kraju na zbudowanie demokracji i wolności, społecznej gospodarki rynkowej oraz dobrobytu obywateli, gwarantującego ich prawa. Jesteśmy gotowi wnieść wkład w tę misję, która powinna również ukierunkować integrację Ukrainy z Unią Europejską. Żałujemy jednak, że rząd jak dotąd nie ma zamiaru włączyć partnerów społecznych w projekt odbudowy. Ani reprezentatywne organizacje związkowe, ani krajowe stowarzyszenia pracodawców nie były zaangażowane w żadną z powołanych grup roboczych, choć pracownicy i przedsiębiorstwa będą kluczowi dla procesu odbudowy. Żałujemy również, że w ostatnim procesie w Lugano nie uczestniczyli żadni partnerzy społeczni z Ukrainy. Jest to świadomy wybór rządu Ukrainy, który ignoruje reprezentatywnych partnerów społecznych i angażuje jedynie wybrane przez siebie organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Uważamy za istotne, aby Unia Europejska dała wyraźny sygnał rządowi ukraińskiemu, że tak ogromne zadania zakończą się sukcesem tylko wtedy, gdy od samego początku zapewnione zostanie odpowiednie zaangażowanie partnerów społecznych. Byłoby to również zgodne z wartościami UE i zasadami wspólnotowymi. Plan ten musi zostać pilnie omówiony przez Krajową Radę Trójstronną i mamy nadzieję, że Dyrektor Generalny MOP, Guy Ryder, który planuje wizytę w tym kraju na początku sierpnia, otrzyma zobowiązania od władz krajowych. Będziemy wdzięczni za zdecydowane sygnały ze strony UE dla rządu w tej sprawie. Proces odbudowy powinien również przewidywać kompleksową rewizję prawa pracy, z pełnym udziałem reprezentatywnych związków zawodowych i z pełnym poszanowaniem krajowego dialogu społecznego oraz międzynarodowych zobowiązań Ukrainy. Jesteśmy gotowi wnieść do tego procesu swoją wiedzę.      I wreszcie, chcemy pochwalić wsparcie finansowe, jakiego Unia Europejska udziela rządowi i osobom dotkniętym klęską wojny. Jednak ponownie ubolewamy, że podejście rządu jest dalekie od uczciwości i integracji. Związki zawodowe na Ukrainie, jak już wspomniano, pomogły i przyjęły dziesiątki tysięcy uchodźców, zapewniły solidarną pomoc rodzinom zabitych i wsparcie rannym pracownikom, a także zorganizowały konwoje z zaopatrzeniem i lekami. Międzynarodowy i europejski ruch związkowy zmobilizował bezprecedensową ilość solidarnej pomocy, aby wesprzeć ukraińskie związki zawodowe w tych działaniach. Ale to wsparcie nie jest wystarczające wobec ogromnych potrzeb ludzi pracy na Ukrainie. Większość środków zebranych przez związki zawodowe musiała zostać przeznaczona na opłacenie energii elektrycznej, ogrzewania i innych opłat komunalnych, którymi monopole państwowe obciążają obiekty związkowe. Koszty te są ustalane według komercyjnych cen rynkowych, które są kilkakrotnie wyższe niż te, które rząd stosuje w odniesieniu do swoich własnych obiektów służących temu samemu celowi, jakim jest przyjmowanie wewnętrznych przesiedleńców. Jest to niewytłumaczalne, szczególnie w świetle znacznego wsparcia Unii Europejskiej dla rządu, które jest kierowane na potrzeby energetyczne i infrastrukturalne. Obiekty Unii Europejskiej, które służą dziś celom humanitarnym, muszą być traktowane tak samo jak obiekty państwowe. Ponadto rozumiemy, że rząd skierował część wsparcia UE do organizacji społeczeństwa obywatelskiego i popieramy te wysiłki mające na celu zróżnicowanie dostaw pomocy i pomocy humanitarnej. Uważamy, że ukraińskie związki zawodowe mają bardzo dobrą pozycję do zapewnienia, by pomoc UE trafiła do potrzebujących, ponieważ są one obecne wszędzie w kraju, mają dostęp do pracowników i ich rodzin, przedsiębiorstw i społeczności, a także są aktywne w kluczowych obiektach komunalnych, opieki zdrowotnej, transportu i edukacji. To z pewnością przyniosłoby otuchę milionom członków związków zawodowych, ale także jeszcze bardziej promowałoby europejskie wartości demokracji i integracji.      Związki zawodowe sąsiednich krajów UE udzielają pomocy uchodźcom z Ukrainy w swoich krajach, również poprzez wykorzystanie funduszy UE, i jesteśmy absolutnie pewni, że związki zawodowe Ukrainy są dobrze przygotowane do udzielania takiej pomocy na Ukrainie. Planujemy odwiedzić ten kraj w ostatnim tygodniu sierpnia i bylibyśmy wdzięczni za spotkanie z delegacją UE, jak również za przedyskutowanie kwestii przedstawionych powyżej z Panem i/lub Pana personelem przed naszą misją. Z poważaniem Luca Visentini Sekretarz Generalny EKZZ i PERC Sharan Burrow Sekretarz Generalna MKZZ Bruksela, 14 lipca 2022 r.

Czytaj więcej

21 lipca 2022

Pocztówka do europosła: pamiętaj o równości płci!

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć jest realną szansą na eliminowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Biuro prasowe OPZZ Chcemy aby w dyrektywie znalazły się rozwiązania, które wzmocnią pozycję pracownic i zabezpieczą uprawnienia związków zawodowych w walce o równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Musimy dotrzeć do decydentów, którzy przesądzą o ostatecznym kształcie dyrektywy. Większość z nich jest teraz na wakacjach, dlatego wyślijmy e-pocztówkę do wybranego europarlamentarzysty (tu znajdziesz adresy e-mail do Członków Parlamentu Europejskiego: (https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/search/advanced?name=&countryCode=PL) lub wydrukuj, podpisz i wyślij jako pocztówkę do Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej, którego adres znajdziesz tutaj (https://www.gov.pl/web/ue/stale-przedstawicielstwo). Przypomnijmy im o konieczności stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości! kartka do pobrania

Czytaj więcej

19 lipca 2022

Akta Ubera: Europosłowie muszą zbadać anty-pracowniczy lobbing

Bezprecedensowy wyciek do Guardiana ponad 124 000 dokumentów - znanych jako Akta Ubera (Uber Files) - obnaża wątpliwe etycznie praktyki, które napędzały transformację firmy. Ujawnia wewnętrzną historię tego, jak Uber lekceważył prawo, oszukiwał policję, wykorzystywał przemoc wobec kierowców i potajemnie lobbował rządy podczas swojej agresywnej globalnej ekspansji. Źródło: The Guardian, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) Jesteśmy po prostu nielegalni Wyciek obejmuje pięcioletni okres, kiedy Uber był prowadzony przez współzałożyciela Travisa Kalanicka, który próbował wprowadzić usługę taksówkarską do miast na całym świecie, nawet jeśli oznaczało to łamanie prawa i przepisów dotyczących taksówek. Mimo ostrego globalnego sprzeciwu, dane pokazują, jak Uber próbował wzmocnić poparcie poprzez dyskretne zwracanie się do premierów, prezydentów, miliarderów, oligarchów i baronów medialnych. Zgodnie z informacjami podanymi przez Guardian, wyciekłe wiadomości sugerują, że kierownictwo Ubera nie miało złudzeń co do łamania prawa przez firmę – jeden z szefów żartował, że stali się "piratami" a inny przyznawał: "Jesteśmy po prostu nielegalni". 12 nieujawnionych spotkań z Komisją Europejską Po wycieku Uber Files , związki zawodowe wezwały Parlament Europejski do zbadania anty-pracowniczego lobbingu Ubera w UE,  w związku z wysiłkami firmy na rzecz osłabienia dyrektywy dotyczącej warunków pracy na platformach cyfrowych. Z dokumentów wynika, że Uber odbył 12 spotkań z Komisją Europejską, które nie zostały ujawnione i że była wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za politykę cyfrową, Neelie Kroes, potajemnie lobbowała w imieniu Ubera. Operacja lobbingowa Ubera w UE stała się jeszcze większa od okresu objętego przeciekami, z 16-krotnym wzrostem wydatków lobbingowych firmy. 2013: 50,000€ 2014: 50,000€    -  99,999 2015: 400,000€ - 499,999 2016: 700,000€ - 799,999 2017: 800,000€ - 899,999 2018: 800,000€ - 899,999 2019: 800,000€ - 899,999 2020: 700,000€ - 799,999 Sam Uber odbył 70 publicznie zarejestrowanych spotkań z Komisją Europejską od 2015 roku, Firma płaci ok 200.000 euro rocznie za wsparcie lobbingowe agencji Acumen Public Affairs, która ma 38 lobbystów z akredytacją do Parlamentu Europejskiego. Wyciek pokazuje, że "Uber z pomocą firmy doradczej sporządził listy ponad 1 850 'interesariuszy' w tym urzędujących i byłych urzędników publicznych, think tanków i grup obywatelskich, na które zamierzał wpłynąć w 29 krajach, także w instytucjach Unii Europejskiej". EKZZ: silna dyrektywa to uczciwa płaca Pliki Ubera pojawiają się w momencie, gdy Parlament Europejski i Rada Europejska rozważają projekt dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy na platformach cyfrowych. Uber i inne platformy lobbują konserwatywnych i liberalnych ministrów, a także europosłów, aby złagodzić projekt dyrektywy. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) napisała w czerwcu do francuskiego ministra pracy, wzywając francuską prezydencję UE do dostarczenia mocnej dyrektywy. Niechęć francuskiej prezydencji do poczynienia postępów w tej sprawie jest umieszczona w kontekście szczegółów zawartych w aktach Ubera dotyczących powiązań firmy z francuskim prezydentem. Poprawki do dyrektywy zaproponowane przez posłów Renew i EPP również dokładnie odzwierciedlają żądania Move EU (europejskiego stowarzyszenia mobilności na żądanie): lobby platformowego, którego członkiem jest Uber. Silna dyrektywa, w tym rzeczywiste domniemanie zatrudnienia, jest potrzebna, aby w końcu zapewnić uczciwą płacę i warunki pracy dla milionów kierowców, kurierów, opiekunów i innych pracowników wykorzystywanych przez platformy. Zawiesić lobbystów Ubera i rozpocząć dochodzenie Komentując pliki Ubera, sekretarz konfederalny ETUC Ludovic Voet powiedział: "Ten wybuchowy wyciek pojawia się w momencie, gdy Uber mocno lobbuje, próbując rozwodnić unijne przepisy dotyczące praw pracowników platform. Szczegóły tajnych układów między Uberem a unijnymi decydentami ze zrozumiałych względów nadszarpną zaufanie pracowników do procesu legislacyjnego. "Dlatego przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola musi pilnie rozpocząć dochodzenie w sprawie lobbingu Ubera w UE i zawiesić akredytację lobbystów Ubera w UE do czasu jego zakończenia. "Wyciek pokazuje dokładnie, jaką firmą naprawdę jest Uber, z jego lobbystami gotowymi pójść na każdą długość, aby przepisać zasady na swoją korzyść i po prostu zignorować je, gdy nie mogą. Uber twierdzi, że się zmienili, ale Pierre-Dimitri Gore-Coty, który jest w centrum tego skandalu, nadal jest szefem Uber Eats, który lobbuje przeciwko działaniom UE w zakresie praw pracowniczych. "Jeśli Uber chce pokazać, że się zmienił, powinien przestać lobbować przeciwko prawu swoich pracowników do sprawiedliwej płacy i warunków oraz zaangażować się w zbiorowe negocjacje ze związkami zawodowymi w całej Europie". PODPISZ PETYCJĘ Źródła: https://www.theguardian.com/news/2022/jul/10/uber-... https://www.etuc.org/en/pressrelease/uber-files-me...

Czytaj więcej

06 lipca 2022

Europejskie przedsiębiorstwa zawstydzone z powodu łamania praw za granicami kraju

Dzięki  Globalnemu indeksowi Praw, wydawanemu corocznie przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC) największe europejskie firmy zostały ujawnione i zawstydzone za łamanie praw człowieka w innych częściach świata podkreślając potrzebę silniejszych działań UE w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej. Nestle, AB InBev i H&M są wśród firm z siedzibą w Europie, których zachowanie na całym świecie znalazło się w centrum uwagi w nowo opublikowanym Globalnym Indeksie Praw ITUC 2022. "Firmy nie są rozliczane i w zbyt wielu przypadkach straciły moralny kompas" - twierdzi Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC), która opracowała raport. Europejskie firmy naruszające prawa pracownicze na całym świecie: Nestlé - Brazylia: Nestle nadal wykorzystywało pandemię jako pretekst do cięcia płac i świadczeń. W fabryce czekolady w Vila Velha w stanie Espírito Santo firma zdecydowała się jednostronnie obniżyć o połowę świadczenia w postaci bonów żywnościowych z 680 do 350 dolarów, zmniejszając już wcześniej część zysków przekazywaną pracownikom. Obcinanie świadczeń żywnościowych najpierw rozpoczęło się w São Paulo, gdzie firma ma połowę swoich pracowników. W 2019 roku firma zwolniła tam ponad 200 pracowników, ale musiała ich przywrócić do pracy po nakazie sądowym. W zamian jednak związki zawodowe zostały zmuszone do zaakceptowania porozumienia, które zmniejszyło świadczenia pracownicze, w tym bony żywnościowe. AB InBev - Peru: AB InBev wdrożył procesy restrukturyzacji personelu bez konsultacji z organizacjami związkowymi. W ramach procesu restrukturyzacji firma zwolniła trzech sekretarzy generalnych związków zawodowych, a także piętnastu pracowników północnej fabryki w Motupe w Peru, z których wszyscy są członkami strajkującego Narodowego Związku Backus. Heinz-Glas - Peru: Heinz-Glas kontynuował swoją antyzwiązkową politykę, której celem było rozwiązanie związku i uniemożliwienie prowadzenia negocjacji zbiorowych. Firma oferowała pomoc w dezawuowaniu członków, udając się nawet do ich domów, wysyłając im list o dezawuowaniu, dzwoniąc do nich jeden po drugim, aby zachęcić ich do dezawuowania i oferując stanowisko z wyższym dochodem tym, którzy zdecydują się na dezawuowanie. H&M - Nowa Zelandia: Sieć odzieżowa H&M zawiesiła czternastu pracowników 24 kwietnia 2021 r., podczas negocjacji nowego układu zbiorowego w sprawie płac, w antyzwiązkowym posunięciu karzącym ich za próbę osiągnięcia płacy wystarczającej na życie. Już w 2019 r. zrzeszeni w związkach zawodowych pracownicy H&M zostali zablokowani po noszeniu w sklepach naklejek wzywających do uczciwej płacy. Santander - Brazylia: Wymusił 55% obniżkę płac na 40 liderach związków zawodowych w banku po tym, jak złożyli oni prawne wyzwanie, aby otrzymać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.  Przypadki te pokazują, jak bez silnej dyrektywy w sprawie należytej staranności europejskie przedsiębiorstwa będą nadal bezkarnie działać na całym świecie. W obecnym kształcie projekt dyrektywy nie tylko nie zapewnia ofiarom naruszeń praw skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości lub sankcji, które działają odstraszająco na korporacje, ale także podważa wykonywanie praw związków zawodowych zapisanych w międzynarodowych i europejskich instrumentach praw człowieka, takich jak konwencje MOP i Europejska Karta Społeczna Rady Europy. Sekretarz Konfederacji ETUC Isabelle Schömann powiedziała: "Firmy powinny zachowywać się za granicą tak, jak w domu. Ale w zbyt wielu przypadkach wielkie marki uważają, że nie muszą przestrzegać praw pracowniczych i związkowych poza Europą. "Niektóre z najbogatszych europejskich firm piętnują prawa niektórych najbiedniejszych pracowników świata, stawiając własne zyski przed ludźmi i planetą. Liderzy firm wymienionych w dzisiejszym raporcie powinni się wstydzić". "ETUC wzywa do silnego prawodawstwa UE, aby doprowadzić do zgodności tych modeli biznesowych. Jak dotąd Komisja Europejska uległa lobbingowi korporacji i zaoferowała ledwie minimum. Dyrektywa UE w sprawie odpowiedzialności korporacyjnej powinna obejmować udział pracowników w całym procesie due diligence dla strategii zerowej tolerancji wobec naruszeń praw człowieka, która zapewnia, że ofiary mogą dochodzić sprawiedliwości, a firmy, którym udowodniono złamanie prawa, spotykają się z sankcjami." 23 lutego 2022 roku Komisja Europejska ostatecznie zaproponowała projekt przepisów dotyczących zasad dla przedsiębiorstw w kontekście poszanowania praw człowieka i środowiska w globalnych łańcuchach wartości. Niestety, pomimo kilku interesujących elementów, jest on daleki od tego, co jest potrzebne do ochrony praw człowieka i środowiska. Szczególnie brakuje w nim konkretnego zaangażowania pracowników i związków zawodowych w kształtowanie i monitorowanie zrównoważonych strategii due diligence przedsiębiorstw, mających na celu zapobieganie lub zaprzestanie negatywnego wpływu na prawa człowieka i środowisko.  Silna dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju jest rozpaczliwie potrzebna w czasach coraz częstszego łamania praw człowieka, w tym nadużywania praw pracowniczych i związkowych przez największe europejskie przedsiębiorstwa. Zamiast tego, około 238 dni po tym, jak Komisja miała przedstawić dyrektywę, projekt wniosku budzi realne obawy, że zapewnia on o wiele za mało, aby pobudzić niezbędne zmiany zachowań w biznesie, aby skutecznie zająć się naruszeniami praw człowieka i szkodami dla środowiska oraz im zapobiegać. Prawa pracowników i związków zawodowych są prawami człowieka, których przedsiębiorstwa powinny przestrzegać. Unijna procedura należytej staranności w zakresie praw człowieka powinna przewidywać skuteczne środki mające na celu powstrzymanie praktyk antyzwiązkowych oraz zaprzestanie naruszania praw pracowników i związków zawodowych. Unijna procedura należytej staranności w zakresie praw człowieka jest jedynym sposobem na pociągnięcie przedsiębiorstw do odpowiedzialności za wpływ na ludzi i planetę. Dlatego też łączymy się wspólnie z Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych i Europejską Konfederacją Związków Zawodowych, aby nakłonić UE do uczynienia obowiązkowym wymogu zaangażowania związków zawodowych w obowiązki firm w zakresie należytej staranności - wspartego skutecznymi środkami zaradczymi dla pracowników i związków w przypadku odmowy praw. Podpisz petycję i przyłącz się, aby pomóc nam przekształcić projekt dyrektywy UE w skuteczny akt prawny. https://action-europe.org/end-human-rights-violations-supply-chains-involve-trade-unions

Czytaj więcej

06 lipca 2022

Opolskie: Związkowcy i parlamentarzyści o zagrożeniach na rynku pracy

1 lipca odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Opolskiego. Gośćmi Rady byli posłowie na sejm z Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy reprezentujący partię Lewica Razem - Marcelina Zawisza i Adrian Zanberg. Biuro Rady OPZZ Woj. Opolskiego Obecni byli także działacze lewicy - Anna Górska , Kamila Jarońska, Jerzy Przystajko oraz Nathan Bryza przedstawiciel organizacji Młodzi Razem Opolskie. Z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków zawodowych w spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Rady OPZZ Wojciech Rajchel, Stanisław Cukier ze Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Nysa, Sabina Sówka - przedstawicielka ZUS Oddział Opole, Agnieszka Sanecka - Wąchała z Oddziału Poczty Opole oraz Beata Kunicka z Niezależnego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Centrum Ginekologii Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Drogo, coraz drożej Rozmawiano o drożyźnie i galopującej inflacji, potrzebach podwyżek wynagrodzeń w branżach. - Lokalne działania opolskiej Rady OPZZ są tożsame z działaniami centrali OPZZ, staramy się jak najmocniej wspierać nasze organizacje związkowe - podkreślił Wojciech Rajchel. Związkowcy - przedstawiciele służb miejskich, Poczty Polskiej, ZUS, Oświaty, Służby Zdrowia, przedstawili posłom najważniejsze postulaty i oczekiwania branż. Stanisław Cukier (ZNP) podsumował brak wsparcia psychologicznego dla ośrodków młodzieńczo wychowawczych w Polsce - nie ma wystarczającej kadry opiekunów. Spłaszczenie płac również nie służy nauczycielom i opiekunom, którzy odchodzą do lepiej płatnej pracy. Agnieszka Sanecka – Wąchała (Poczta Polska) wskazał na potrzebę wsparcia pracowników i podwyżki płac wobec odpływu pracowników do innych branż. Sabina Sówka z ZUS podsumowała oczekiwania pracowników administracji państwowej oraz przedstawiła stan negocjacji płacowych w Zakładzie. Uczestnicy debaty zgodzili się, że osoby zatrudnione w administracji publicznej są przeciążone pracą a fachowcyz wieloletnim stażem odchodzą do sektora prywatnego. Dodatek covidowy dla wybranych Beata Kunicka (NZZ Pielęgniarek i Położnych) podniosła problem nierównego traktowania w zakresie wypłaty tzw. dodatków covidowych dla pracowników.Personel Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu nie otrzymał dodatków covidowych, mimo że były w nim przyjmowane zakażone COVID-19 kobiety i noworodki. Interwencję w tej sprawie podjęli politycy Lewicy Razem, którzy wskazywali, że w ten sposób podzieliło się medyków na dwie grupy zawodowe, z których jedna może poczuć się skrzywdzona. W najbliższych dniach ma dojść do spotkania pracowników z dyrekcją szpitala. Do sprawy ma odnieść się także wojewoda opolski. Szansa: fundusze unijne Przewodniczący Rady przedstawił zagrożenia na rynku pracy, jak również szanse dla branż i partnerów społecznych wynikające z uruchomienia funduszy europejskich na lata 2021-2027. To 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie około 76 miliardów euro. Władze wojewódzkie zapewniają, że środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. Szef opolskiej Rady OPZZ zgłosił poprawki do Strategii Województwa Opolskiego i dzięki tym uwagom w dokumencie znalazły się działania służące utrzymaniu miejsc pracy. W tym kontekście Wojciech Rajchel Później przypomniał 21 postulatów OPZZ oczekując od posłów ich poparcia w sejmie. Posłowie Razem zobowiązali się do przedstawienia rządowi interpelacji w sprawie braku podwyżek w branżach iadministracji publicznej. Obiecali wsparcie 21 postulatów OPZZ oraz emerytur pomostowych i stażowych. Nathan Bryza z organizacji Młodzi Razem Opolskie przedstawił z kolei oczekiwania młodzieży i problemy młodych na rynku pracy. We wrześniu br. Rada OPZZ Woj. Opolskiego planuje spotkanie młodych związkowców.

Czytaj więcej