11 czerwca br. górnicy obchodzili trzydziestolecie swojej organizacji związkowej. W salach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej spotkali się zasłużeni związkowcy, byli przewodniczący ZZG Jan Kisieliński i Andrzej Chwiluk oraz zaproszeni goście. Powitał ich Dariusz Potyrała, szef ZZG. 

Biuro Prasowe OPZZ

Na uroczystość przybyli także: Agnieszka Lenartowicz-Łysik, doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy, Piotr Pyzik, podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł Marek Wesoły, Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy, duszpasterz ludzi pracy ks. Ireneusz Tatura, dyrektorzy i prezesi urzędów, spółek i instytucji górniczych, samorządowcy, przedstawiciele urzędów i firm partnerskich oraz fundacji, prezesi, dyrektorzy kopalń, zakładów górniczych i energetycznych jak również firm okołogórniczych. 

Gośćmi uroczystości byli również Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ i Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca konfederacji. Radzikowski w swoim wystąpieniu przypomniał najważniejsze fakty, zasługi i osiągnięcia ZZG, podkreślając determinację działaczy związkowych w walce o prawa pracownicze górników. W jego opinii Związek cechuje się szczególną otwartością na konstruktywny dialog.

Przewodniczący OPZZ wręczył kilkunastu górnikom Honorowe Odznaki OPZZ za efektywną pracę związkową. Na ręce Dariusza Potyrały przekazał okolicznościową plakietę z okazji jubileuszu Związku.

W trakcie uroczystości Barbara Popielarz została uhonorowana Złotą Odznaką ZZG. Wiceprzewodnicząca OPZZ jest reprezentantką pracowników górnictwa miedziowego (Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego).

O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Górnicza Orkiestra Dęta Polskiej Grupy Górniczej SA pod dyrekcją Mirosława Kaszuby.