,,Wyrażamy głębokie zaniepokojenie kształtem planowanej od 1 stycznia 2024 r. reformy lecznictwa uzdrowiskowego, jak i obawę o radykalnie negatywny wpływ wielu założeń reformy na lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce” – to słowa z Listu Otwartego w sprawie reformy lecznictwa uzdrowiskowego, podpisanego w ubiegły piątek tj. 14 kwietnia w Ciechocinku, przez najważniejsze branżowe organizacje reprezentujące uzdrowiska, w tym OPZZ.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

List otwarty w sprawie reformy lecznictwa uzdrowiskowego został skierowany do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka. Sygnatariuszami Listu są: Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich, Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Sekcja Krajowa Uzdrowisk Polskich NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Związek Zawodowy "Uzdrowisk Polskich", Stowarzyszenie Komisja Zdrojowa, Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Pismo podkreśla nie tylko brak dialogu i uzgodnień reformy ze środowiskiem sanatoryjno-uzdrowiskowym, ale także skutki dla pacjentów, zwłaszcza seniorów, pracowników branży uzdrowiskowej, zakładów leczniczych, jak i gmin w których zlokalizowane jest leczenie w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych.

OPZZ i Związek Zawodowy Uzdrowisk Polskich reprezentowały: Renata Górna i przewodnicząca Barbara Sobucka.

Treść listu TUTAJ