Najmniej wypadków śmiertelnych w pracy od 10 lat! To najnowsze dane, wstępne ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny odnośnie wypadkowości w pracy w 2022 roku. Choć brzmi to optymistycznie, warto pamiętać, że w roku ubiegłym wypadkom śmiertelnym w pracy uległo 180 osób. Oznacza to, że co drugi dzień jedna osoba straciła życie w pracy. Dla OPZZ to wciąż nieakceptowalna i smutna statystyka.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Na przestrzeni ostatnich 10 lat wypadkowość w pracy kształtowała się różnie: pod względem liczby wypadków śmiertelnych najgorzej było w roku 2015 – aż 303 osoby zginęły w pracy. Rekordowym rokiem pod względem liczby poszkodowanych ogółem w wypadkach przy pracy był rok 2017 – aż 88,3 tys. osób ucierpiało na skutek złych warunków w pracy. Obecnie tych wypadków jest niemal 20 tys. mniej – w 2022 roku zgłoszono 66 606 osób poszkodowanych (3,2 proc. mniej niż w 2021 r.). Zmniejszyła się również liczba poszkodowanych pracowników przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 5,10 do 4,66.

Jest lepiej, ale nie idealnie

Choć systematyczna poprawa warunków pracy jest widoczna, wciąż polskie warunki pracy są niezadowalające. Nadal w warunkach zagrożenia pracuje ponad pół miliona zatrudnionych (547,2 tys.), w tym niemal aż 62 proc. - w narażeniu na różne czynniki związane ze środowiskiem pracy. Niekorzystne warunki pracy są także powodem wzrastającej, aż o ponad 27 proc. liczby chorób zawodowych – w 2022 roku stwierdzono ponad 2,5 tys. takich przypadków. Najbardziej martwi fakt, że wciąż dominującą przyczyną wypadków przy pracy (61, 1 proc.) są nieprawidłowe zachowania pracowników i co jest zaskakujące - ten trend utrzymuje się niezmiennie od wielu lat.

Wskaźniki wypadkowości to tylko liczby, ale pod nimi kryją się ludzkie dramaty, choroby, cierpienie poszkodowanych i ich rodzin. Dla OPZZ to zawsze okazja do przypominania o roli związków zawodowych odnośnie odpowiedzialności za społeczny nadzór nad warunkami pracy. Od naszej aktywności w dużym stopniu zależą losy przyszłych pokoleń pracowników i standardy pracy, w jakich będą pracować. Praktyka wskazuje, że w zakładach pracy, gdzie aktywnie działają związki zawodowe i społeczna inspekcja pracy – bezpieczeństwo pracy ma wyższe standardy, a pracownicy są lepiej chronieni. 

Związkowy Tydzień Bezpieczeństwa Pracy OPZZ

Dlatego już wkrótce OPZZ rozpocznie związkowy Tydzień Bezpieczeństwa Pracy (24 – 28 kwietnia), promujący hasło Międzynarodowej Organizacji Pracy tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (corocznie 28 kwietnia): "Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy jest podstawową zasadą i prawem w pracy".

Opracowanie: GUS ,, Wypadki przy pracy w 2022 r. – dane wstępne.