Poprawa i dbałość o warunki pracy są od lat jednym z priorytetów programowych OPZZ. Każdego roku 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, a ruch związkowy upamiętniany go także jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Biuro prasowe OPZZ

Organizacje związkowe zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych każdego roku godnie obchodzą ten Dzień. Podejmują różne inicjatywy: organizują seminaria, konferencje, wystawy, kampanie informacyjne i edukacyjne, pogadanki, spotkania ze specjalistami bhp, naukowcami i praktykami. Pamiętają też o kolegach, którzy zginęli pracując w złych warunkach pracy. Tak samo będzie także w tym roku.

Tematem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy promowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) jest "Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy jest podstawową zasadą i prawem w pracy" (A safe and healthy working environment is a fundamental principle and right at work). W Polsce ten Dzień będzie obchodzony pod hasłem: “Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika”.

28 kwietnia to okazja, by po raz kolejny mówić głośno, że polskie warunki pracy, pomimo systematycznej poprawy, nadal nie są niezadowalające.

List otwarty Szefa OPZZ i Apel Prezydium OPZZ

Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Tygodnia Bezpieczeństwa Pracy OPZZ Apel wystosowało Prezydium OPZZ . Z kolei Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Liście otwartym podkreślił, że tegoroczne hasła towarzyszące obchodom Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy i obchodom Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych podkreślają, że nadszedł czas, by zdrowie i bezpieczeństwo w pracy traktować jak prawo fundamentalne.

List otwarty Piotra Ostrowskiego, przewodniczącego OPZZ do przeczytania TUTAJ

Apel Prezydium OPZZ do przeczytania TUTAJ

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych już w najbliższy piątek

Już w najbliższy piątek, 28 kwietnia o godz. 12:00 w Międzynarodowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych pod budynkiem Centrali OPZZ w Warszawie zapłonie 180 zniczy. Będzie to hołd złożony ofiarom wypadków w pracy - właśnie tyle osób zginęło przy pracy w 2022 roku.

OPZZ w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych zaplanowało również konferencję prasową, aby nagłośnić problem wypadków przy pracy, które każdego roku zabierają życie wciąż zbyt dużej liczbie osób.

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami Międzynarodowej Organizacji Pracy  oraz CIOP, przygotowanymi w związku z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy:

  1. Podstawowe Konwencje w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. Dbaj o zdrowie całe życie! 
  3. Poćwicz w pracy
  4. Plakat ILO