Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

31 sierpnia 2022

Posiedzenie Rady OPZZ 31.08.22

Spotkanie poświęcono zbliżającemu się Kongresowi konfederacji – 15 i 16 grudnia br. w Ożarowie Mazowieckim. Biuro prasowe OPZZ To jedno z ostatnich posiedzeń Rady w tej kadencji. 31 sierpnia, w ramach przygotowań do X Kongresu OPZZ, Rada przyjęła uchwałę w sprawie określenia liczby delegatów wybieranych na Kongres. Przyjęto także uchwałę w sprawie liczby członków Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej OPZZ oraz podziału tych mandatów pomiędzy struktury branżowe OPZZ w kadencji 2022 - 2026.

Czytaj więcej

29 sierpnia 2022

OPZZ: Folwark Zwierzęcy przed Pałacem Prezydenckim!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od 2010 r. podejmuje działania na rzecz wprowadzenia emerytur stażowych. Domagamy się stworzenia pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat po ukończeniu 55 roku życia oraz dla mężczyzn mających okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat po ukończeniu 60 roku życia). W poniedziałek 5 września 2022 roku w godz. 14.00-15.30 przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, organizujemy kolejne wydarzenie w sprawie emerytur stażowych – będzie nim publiczne czytanie Prezydentowi RP fragmentów powieści "Folwark zwierzęcy”. Zaapelujemy tym samym do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o podjęcie interwencji w sprawie niezwłocznego skierowania pod obrady Sejmu przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek projektów ustaw w sprawie emerytur stażowych, które złożyły w Sejmie, w porozumieniu z OPZZ, Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15 (23 stycznia 2020 r.) oraz Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (3 marca 2020 r.), a także projektu ustawy złożonego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w dniu 14 grudnia 2021 r. Ponadto będziemy oczekiwać podjęcia przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP prac nad obywatelskim projektem ustawy w sprawie emerytur stażowych, złożonym w Sejmie w dniu 30 września 2021 r. Program wydarzenia: 1. Wystąpienia na temat konieczności wprowadzenia emerytur stażowych. Przybliżenie dotychczasowych inicjatyw OPZZ zmierzających do zagwarantowania osobom z długim stażem ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę. 2. Odczytywanie przez związkowców z długim stażem pracy fragmentów powieści "Folwark zwierzęcy” George'a Orwella. Nawiążemy tym samym do wydarzenia, jakim jest organizowana w każdym roku akcja propagowania literatury, tzw. Narodowe Czytanie. Podczas Narodowego Czytania w dniu 3 września 2022 roku Prezydent będzie czytał rodakom „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, my z kolei przeczytamy Prezydentowi pouczającą powieść, która stała się elementem literackiego kanonu. Porusza ona m.in. problem konsekwencji ciężkiej, wieloletniej pracy bez gwarancji wytchnienia na emeryturze. 3. Złożenie przez OPZZ w Kancelarii Prezydenta petycji na rzecz ustanowienia emerytur stażowych wraz z egzemplarzem powieści "Folwark zwierzęcy”. Liczymy na Waszą obecność w dniu 5 września 2022 roku przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 48/50), godz. 14.00 - 15.30.

Czytaj więcej

26 sierpnia 2022

Kujawsko – Pomorskie: Stanowcze NIE dla fuzji szpitali

26 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie fuzji dwóch szpitali uniwersyteckich: Biziela i Jurasza w Bydgoszczy. Biuro Rady OPZZ Woj. Kujawsko-Pomorskiego Jak informuje Harald Matuszewski, przewodniczący Rady OPZZ Woj. Kujawsko – Pomorskiego, wiceprzewodniczący WRDS, Prezydium jednoznacznie sprzeciwia się połączeniu szpitali w jeden organizm, gdyż spowoduje to ograniczenie dostępności pacjentów do usług medycznych szpitali, a w szczególności dostępu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wobec powyższego członkowie WRDS nie wyrażają zgody na połączenie obu placówek uwzględniając również fakt, że Rektor UMK nie przedstawił żadnych argumentów mimo, że zobowiązał się je przedstawić do końca sierpnia. – W interesie pacjentów województwa kujawsko – pomorskiego mówimy stanowcze NIE! – podkreśla Harald Matuszewski.

Czytaj więcej

26 sierpnia 2022

Dolnośląskie: WRDS o Odrze

24 sierpnia br. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego pod przewodnictwem Andrzeja Otręby- szefa dolnośląskiej Rady OPZZ. Biuro Rady OPZZ Woj. Dolnośląskiego Na spotkaniu omawiano następujące tematy: bieżąca sytuacja związana ze skażeniem Odry i działaniach administracji rządowej oraz Samorządu Województwa na Dolnym Śląsku związanych z zapewnieniem ochrony zasobów naturalnych oraz ludności; stan bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku w bieżącym roku oraz wyzwaniami związanymi ze zmianami demograficznymi w województwie dolnośląskim; najważniejsze inwestycje na Dolnym Śląsku realizowane lub planowane przez GDDKiA, usprawnienie kolizyjnych skrzyżowań w Zgorzelcu. Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zreferował zebranym bieżący stan zagrożenia związany z masowym śnięciem ryb w Odrze odnotowywanym od końca lipca br. oraz hipotezy dotyczące przyczyn takiej sytuacji. Sugerował, że są one złożone i trudno będzie jednoznacznie wskazać podmioty odpowiedzialne za skażenie rzeki. Tłumaczył także działania administracji rządowej związane z powyższym kryzysem. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski przedstawił działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego, a w szczególności inicjatywę stworzenia systemu monitorującego stan wody w Odrze oraz plan przywrócenia ekosystemu w rzece. Działania te mają być realizowane we współpracy z regionami nadodrzańskimi, naukowcami, Polskim Związkiem Wędkarskim oraz organizacjami pozarządowymi. Na posiedzeniu przedstawiono również obecny stan negocjacji z KE dotyczących projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027. Został on przekazany do Komisji Europejskiej w przewidzianym terminie, tj. 15 marca 2022 r. W dniu 15 czerwca wszystkie regiony otrzymały uwagi do programu. Członkowie WRDS WD ustalili, że w formie apelu poddanego głosowaniu korespondencyjnemu wesprą działania Samorządu Województwa w prowadzeniu i jak najszybszym zakończeniu negocjacji z KE w sprawie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027. Członkowie Rady ustalili także, iż poprą działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu dotyczące starań o zwiększenie funduszy na dużą liczbę mniejszych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na Dolnym Śląsku, a mających poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

Czytaj więcej

25 sierpnia 2022

40 lat minęło

Andrzej Radzikowski i Mirosław Grzybek (przewodniczący FZZ „Metalowców i Hutników”) wzięli udział w uroczystości 40-lecia Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy Kęty S.A. Biuro Prasowe OPZZ Przewodniczący organizacji - Kazimierz Kozieł przywitał gości zaproszonych na jubileuszowy festyn. Szef OPZZ przekazał na jego ręce okolicznościowy puchar dla Związku, a Mirosław Grzybek odczytał list gratulacyjny od członków Federacji. Goście podkreślali wyjątkowe zaangażowanie kęckich związkowców w działalność na rzecz praw pracowniczych w zakładach, a co najważniejsze jej skuteczność. Niesprzyjająca pogoda nie popsuła dobrego nastroju uczestników festynu. To zasłużona chwila relaksu dla pracowników Grupy Kęty zorganizowana przez ich Związek.

Czytaj więcej

25 sierpnia 2022

Miasteczko Śląskie: czy huta upadnie?

Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i Mirosław Grzybek – przewodniczący FZZ Metalowców i Hutników, a jednocześnie szef Rady OPZZ Branży „Przemysł” byli gośćmi ZZ Pracowników Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” (ZZP HCM). Rozmawiano o dramatycznej sytuacji przedsiębiorstw energochłonnych w Polsce. Biuro prasowe OPZZ Gospodarzem spotkania był Piotr Kursatzky, przewodniczący organizacji związkowej w hucie, która na skutek wzrostu cen energii (prąd, gaz i koks) może wygasić produkcję. Związkowcy zostali powiadomieni o tej decyzji przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Jak mówi przewodniczący Kursatzky Zarząd HCM określił temat prosto: - Jak wy nie załatwicie nic, to będziemy mieli problem z prowadzeniem działalności. ZZP HCM połączył siły z zakładową Solidarnością. Wspólnie wystąpili do central związkowych, przesłali pisma do Prezydenta RP, premiera, marszałków sejmu i senatu, ministrów. Zorganizowali spotkania z władzami samorządowymi, aby przedstawić konsekwencje upadku huty dla regionu. Do zakładu zaproszono dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. W wyniku rozmów ze związkowcami urząd zobowiązał się do wdrożenia programu aktywizacji zawodowej dla pracowników HCM w wypadku zwolnień z pracy. Zarząd HCM spotkał się w tym czasie z Wojewodą Śląskim i przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Prezes Mirosław Indyka wystąpił do minister Anny Moskwy z prośbą o rozważenie mechanizmów pomocy: - (…) być może polegających na przyznaniu dodatkowego, bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji CO2, bądź zastosowania równoważnego rozwiązania, które pozwoliłoby choć częściowo zrekompensować wydatki ponoszone z tytułu EUA, a tym samym uratować ponad 800 miejsc pracy”. Przewodniczący OPZZ poinformował hutniczych związkowców o inicjatywach podejmowanych przez inne organizacje członkowskie OPZZ (m.in. Krajowy ZZ Ciepłowników) na rzecz ochrony przedsiębiorstw energochłonnych w Polsce, a tym samym zagrożonych miejsc pracy. Andrzej Radzikowski, będący w tym roku przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego, wniósł tę sprawę na jej forum jako jeden z priorytetów. OPZZ monitoruje sprawę i będzie podejmował adekwatne kroki w miarę jej rozwoju. Po zakończeniu spotkania związkowcy i kierownictwo HCM zaprosili Andrzeja Radzikowskiego i Mirosława Grzybka na zwiedzanie linii produkcji zakładu. Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. jest przedsiębiorstwem metalurgicznym z ponad 50- letnią historią. Głównym obszarem działalności jest produkcja i sprzedaż metali: cynku, ołowiu i metalu Dore’a. Spółka jest silnie zakorzeniona w historii regionu, będąc jednym z kluczowych pracodawców w powiecie tarnogórskim – zatrudnia ok. 800 osób. HCM jest ważnym ogniwem łańcucha dostaw w branży metalurgicznej, a wypracowana pozycja rynkowa umożliwia współpracę z największymi, globalnymi koncernami.

Czytaj więcej

25 sierpnia 2022

Domy Pomocy Społecznej jak podmioty lecznicze

OPZZ od wielu lat wskazuje na potrzebę uregulowania całego obszaru zagadnień i problemów związanych ze świadczeniem usług medycznych w domach pomocy społecznej. Zaniedbania w tym zakresie wyostrzył czas pandemii podkreślając, jak znaczące są różnice pragmatyki zawodowej i płacowej pomiędzy pracownikami medycznymi zatrudnionymi w DPS – ach oraz podmiotach leczniczych. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ Projekt nowelizacji ustaw: o pomocy społecznej oraz o działalności leczniczej, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia - częściowo wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom. Choć pozytywnie oceniliśmy założenia i intencję zmian ustawowych, w trybie konsultacji społecznych, zgłosiliśmy kilka zastrzeżeń. Dotyczą one: statusu zawodów medycznych pracowników zatrudnionych w DPS - ach (wskazujemy na konieczność uwzględnienia innych medycznych grup zawodowych, szczególnie fizjoterapeutów udzielających świadczeń w DPS – ach, jak i opiekunów medycznych, oprócz najliczniej zatrudnionej grupy zawodowej pielęgniarek) środków finansowych na dostosowanie DPS-ów jako podmiotów leczniczych (wskazujemy na konieczność gwarancji finansowych dla DPS – ów z przeznaczeniem na spełnienie organizacyjno–prawnych wymagań nakazanych ustawą, by mogły spełniać status podmiotu leczniczego) regulacji płacowych dla pracowników, analogicznie jak w podmiotach leczniczych (wskazujemy, że zasadą powinna być możliwość finansowania wynagrodzeń ze środków Narodowego Funduszu wobec zawodów medycznych oraz wobec pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w DPS - ach uczestniczących w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, analogicznie jak w podmiotach leczniczych) W najbliższym czasie oczekujmy kontynuacji dyskusji w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Pomocy Społecznej na temat zmian wdrażanych niniejszą ustawą. 

Czytaj więcej

25 sierpnia 2022

ZNP: pogotowie protestacyjne!

5 sierpnia 2022 roku Sejm głosami PiS i koalicjantów opowiedział się przeciwko poprawkom ZNP zmierzającym m.in do podniesienia o 20 proc. wynagrodzeń wszystkim nauczycielom od września br. Za odrzuceniem poprawek dotyczących 20 proc. podwyżek dla wszystkich nauczycieli głosowało 232 posłów, w tym także minister Przemysław Czarnek. 24 sierpnia br. Prezydium Zarządu głównego ZNP podjęło uchwałę o ogłoszeniu pogotowia protestacyjnego: Uchwała nr 22/2022 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z 24.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia protestacyjnego Działając w oparciu o § 4 uchwały Zarządu Głównego ZNP z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie kontynuowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego działań na rzecz oświaty i wychowania oraz podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela Prezydium ZG ZNP postanawia: § 1 Zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu edukacji. § 2 Ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach organizacyjnych Związku obejmujące m. in. oflagowanie i oplakatowanie zakładów pracy.  § 3 Wystąpić do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego. za Prezydium Zarządu Głównego ZNP Sławomir Broniarz /-/ Prezes ZNP

Czytaj więcej

24 sierpnia 2022

Dzień Niepodległości Ukrainy 2022

Drodzy Ukraińcy! Przyjmijcie najgorętsze gratulacje i najlepsze życzenia z okazji wielkiego święta narodowego Waszego państwa - Dnia Niepodległości Ukrainy! 24 sierpnia to nie tylko święto państwowe.  To jest prawo obywateli Ukrainy do życia, które w różnym czasie wywalczyło wiele pokoleń Ukraińców.  Ukraina to kraj o niesamowitej urodzie, ale o trudnym losie.  Odważnie znosi próby.  Walka trwa do dziś, ale nawet w tych najtrudniejszych chwilach obywatele Ukrainy pozostają optymistami i chwalebnymi wojownikami swojego kraju.  Być może najlepszym pomnikiem dla wszystkich tych, którzy zginęli za Ukrainę, będzie wasze pragnienie zbudowania suwerennego, wolnego, niepodległego państwa.  Wierzymy w jej godną przyszłość!  Niech to święto da Wam siłę i pewność w osiąganiu celów dla dobra Waszego kraju. Silna Ukraina, prosperuje!  Niech Wasi obywatele będą szczęśliwi i niezależni!  Nie zapomnijcie zawsze iść naprzód z dumą!  Niech zapanuje pokój i radość, a kłopoty i smutki niech odejdą! Życzymy ukraińskiej armii siły, duchowej odnowy i uzdrowienia rannym. Szczęśliwego Dnia Niepodległości dla was wszystkich!  Wierzymy w Wasze zwycięstwo! Дорогі українці!  Прийміть найсердечніші вітання і побажання з нагоди великого національного свята Вашої державності – Дня незалежності України! 24 серпня – це не просто державне свято. Це право громадян України на життя, яке в різні часи відвойовували багато поколінь українців. Україна –  це  країна неймовірної краси, але з важкою долею. Вона мужньо переносить випробування. Боротьба триває і зараз, але і  в ці найскладніші моменти громадяни України залишаються оптимістами і славними воїнами своєї країни.  Мабуть, найкращим пам'ятником для всіх, хто загинув за Україну, буде Ваше бажання будувати суверенну, вільну, незалежну державу. Ми віримо в її гідне майбутнє! Нехай це свято додає Вам сили та впевненість у досягненні цілей на благо Вашої країни.  Міцній Україно, процвітай! Нехай щасливим буде твій народ, незалежна – ти! Не забувай гордою ходою завжди йди вперед! Нехай мир буде, радість і спокій, а біди і печалі нехай йдуть геть! Українській армії бажаємо наснаги, пораненим і постраждалим – духовного оновлення та відновлення. Тож усіх Вас з Днем Незалежності! Вірю в Вашу перемогу!

Czytaj więcej

23 sierpnia 2022

Wyrazy uznania dla organizacji członkowskich

Prezydium OPZZ podjęło uchwały o nadaniu odznak honorowych wyróżniającym się organizacjom członkowskim konfederacji.  Biuro prasowe OPZZ Na wniosek Rady OPZZ Woj. Małopolskiego honorową odznakę „Za zasługi dla OPZZ” II stopnia nadano Międzyzakładowemu Związkowi Zawodowemu Energetyków TAURON PE S.A. Organizacja jest następcą prawnym NSZZ Pracowników Zakładu Energetycznego Kraków, który został założony 18 listopada 1982 roku. Od początku działalności organizacja należała do OPZZ poprzez Zrzeszenie ZZ Energetyki. W 1998 Związek nawiązał ścisłą i owocną współpracę z wojewódzką strukturą OPZZ wspierając ją materialnie i organizacyjnie. Członkowie związku biorą aktywny udział w pracach organów Rady OPZZ Woj. Małopolskiego. Na wniosek Przewodniczącego OPZZ nadano honorową odznakę „Za zasługi dla OPZZ” I stopnia Związkowi Zawodowemu Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce. ZZMWK był pierwszą, ogólnopolską organizacją z branży górniczej, która wstąpiła do OPZZ. 16 sierpnia 1993 r. związek przystąpił do Konfederacji ZZ Górnictwa w Polsce z siedzibą w Katowicach. Pomimo niekorzystnych zmian w górnictwie w ciągu ostatnich pięciu lat organizacja zwiększyła uzwiązkowienie o blisko 12,5% co odzwierciedla zaufanie pracowników oddziałów szybowych.

Czytaj więcej