Zagrożenia zawodowe w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zdrowia psychicznego w placówkach oświatowych - to temat omawiany w gronie związkowców, nauczycieli i inspektorów pracy konferencji zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Kim jest młodzież z pokolenia Z i jak dotrzeć do dzieci oraz młodych ludzi w szkołach ponadpodstawowych z trudną, a często postrzeganą jako nudną, problematyką bezpieczeństwa pracy oraz jak ją promować i rozpowszechniać? To główne zagadnienia debaty z udziałem dużej reprezentacji związkowców ze Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) i Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego oraz nauczycieli, ekspertów BHP i psychologów. 

Dyskusja koncentrowała się wokół nauczania podstaw prawa pracy i bezpieczeństwa pracy w celu przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Od 2006 roku pomocnym i praktycznym narzędziem stanowiącym podstawę programową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych jest program „Kultura bezpieczeństwa” opracowany Centralny Instytut Ochrony Pracy. 

Choć każdego roku kilkadziesiąt tysięcy uczniów uczestniczy w zajęciach poświęconych podstawom najważniejszych zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wciąż jest to zaledwie 10 proc. szkół uczestniczących w programie. Stąd ważne jest rozpowszechnianie nauczania o bezpieczeństwie i ergonomii pracy na wszystkich poziomach edukacji, zwłaszcza, że odpowiednie zawodowe przygotowanie młodych pracowników wchodzących na rynek pracy ma ścisły związek z wypadkowością w tej grupie wiekowej. Niebagatelne znaczenie ma także znajomość przepisów regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych oraz stosowanie ich w praktyce, zwłaszcza ze względu na złożoność odpowiedzialności podmiotów za bhp w szkołach.

Oprócz zarządzania ryzykiem zawodowym w pracy nauczycieli, szczególną uwagę poświęcono obszarowi zdrowia psychicznego, zarówno uczniów jak i nauczycieli. O praktycznych aspektach i dobrych praktykach  opowiadali eksperci, psychologowie, inspektorzy pracy, związkowcy. Kultura bezpieczeństwa psychicznego to dyskusja o zmianach w postrzeganiu potrzeb młodych ludzi, uwzględnienie zjawiska neuroróżnorodności, anhedonii i stresu cyfrowego w szkołach, jak i właściwe stosowanie w praktyce pierwszej pomocy psychologicznej. Pozytywnie oceniono zapowiedzi polityków o powrocie do szkół psychologa, jak i finansowaniu pomocy psychologicznej ze środków publicznych. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie zachęca szkoły i placówki oświatowe do przystępowania do programu ,,Kultura bezpieczeństwa”, celem rozpowszechniania edukacji z obszaru bhp i ergonomii. 

Przykładowe materiały i publikacje z zakresu tej tematyki:
Rozporządzenie ws. BHP w szkołach 
Karta Nauczyciela. Praktyczne aspekty BHP/Publikacja PIP 
Wypadki w szkole/Publikacja PIP

(RG)