1 września w w samo południe przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie przy al. Szucha 25 rozpocznie się Pikieta ZNP. Będzie przewodniczyć jej hasło: pod hasłem: “Lekcja obywatelska. Temat: Edukacja jest najważniejsza”! Do OPZZ spływają listy poparcia Pikiety protestacyjnej organizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Poparcie dla Pikiety ZNP wyrazili:

 1. Zespół OPZZ ds. równości (treść Listu poparcia TUTAJ)
 2. Zespół OPZZ ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych (treść Listu poparcia TUTAJ)   
 3. Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego (treść Listu poparcia TUTAJ)
 4. Rada OPZZ Województwa Opolskiego (treść Listu poparcia TUTAJ)
 5. Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego (treść Listu poparcia TUTAJ)
 6. Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego (treść Listu poparcia TUTAJ)
 7. Rada OPZZ Województwa Podkarpackiego (treść Listu poparcia TUTAJ)
 8. Rada OPZZ Województwa Małopolskiego (treść Listu poparcia TUTAJ)
 9.  Rada OPZZ Województwa Podlaskiego (treść Listu poparcia TUTAJ)
 10. Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego (treść Listu poparcia TUTAJ)
 11. Rada OPZZ Województwa Wielkopolskiego (treść Listu poparcia TUTAJ)
 12. Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego (treść Listu poparcia TUTAJ)
 13. OPZZ Konfederacja Pracy (treść Listu poparcia TUTAJ)
 14. OPZZ Konfederacja Pracy przy Trafostacji Sztuki w Szczecinie (treść Listu poparcia TUTAJ)
 15. Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego (treść Listu poparcia TUTAJ)
 16. Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce (treść Listu poparcia TUTAJ)
 17. Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego (treść Listu poparcia TUTAJ)
 18. Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Porozumienie 2014 (treść Listu poparcia TUTAJ)
 19. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki (treść Listu poparcia TUTAJ)
 20. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu (treść Listu poparcia TUTAJ)
 21. Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. , Oddział w Zdzieszowicach (treść Listu poparcia TUTAJ)
 22. Związek Pracowników Wojska "TARCZA" (treść Listu poparcia TUTAJ)
 23. NSZZ Morliny (treść Listu poparcia TUTAJ)
 24. ZZ Budowlani (treść Listu poparcia TUTAJ)
 25. ZZ Uzdrowisk Polskich (treść Listu poparcia TUTAJ)
 26. ZZ Przeróbka (treść Listu poparcia TUTAJ)

31 sierpnia o godz. 12:00 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem kierownictwa OPZZ oraz Prezesa ZNP Sławomira Broniarza oraz Przewodniczącej Branży OPZZ "Usługi Publiczne" Elżbiety Aleksandrowicz. W trakcie konferencji OPZZ zapowie wrześniowe strajki nauczycieli i pracowników oświaty (1 września br.) oraz pracowników budżetówki (15 września br.), poinformuje o dalszych działaniach dotyczących niezrealizowanych postulatów Porozumień Sierpniowych i podsumuję akcję "Paski Wstydu".

grafika: ZNP