Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Kraj

01 lutego 2023

CIOP-PIB wspiera KGHM w poprawie komfortu cieplnego pracowników

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) stworzył innowacyjną odzież ochronną z funkcją  aktywnego chłodzenia, którą przetestują pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. 18 stycznia przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB odwiedzili Zakłady Górnicze „Rudna”, aby rozpocząć wdrażanie w KGHM Polska Miedź S.A. odzieży ochronnej z funkcją aktywnego chłodzenia opracowanej w Instytucie. Odzież ochronna z funkcją  aktywnego chłodzenia: innowacja i wsparcie dla KGHM To innowacyjne rozwiązanie powstało w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (projekt nr III.PB.09) we współpracy z Katedrą Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej oraz PW Krystian sp. z o.o. Przy jej konstrukcji zostały uwzględnione wymagania zgłoszone przez potencjalnych docelowych użytkowników. Odzież ma formę lekkich, ważących mniej niż 1 kg), dopasowanych do ciała elastycznych szelek, wykonanych z materiałów o bardzo dobrych właściwościach biofizycznych. Za funkcję chłodzącą odpowiada 6 zintegrowanych elastycznych modułów termoelektrycznych.  „W ramach zakończonego w ubiegłym roku projektu badawczego stworzyliśmy prototyp odzieży ochronnej w funkcją aktywnego chłodzenia, który może stanowić odpowiedź na potrzeby osób pracujących w mikroklimacie gorącym. Tworząc prototyp uwzględniliśmy wymagania i oczekiwania pracowników uczestniczących w badaniach laboratoryjnych i terenowych”– podkreśla jedna z autorek rozwiązania, dr inż. Anna Dąbrowska, Kierownik Pracowni Odzieży Ochronnej w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – PIB. Przeprowadzone badania pokazały, że to innowacyjne rozwiązanie umożliwia odebranie z ciała człowieka ok. 50 W/m2. Taką ilość można porównać ze zmianą poziomu metabolizmu towarzyszącą zmianie pracy o ciężkości średniej na lekką. Trzeba też podkreślić, że chłodzenie na tym poziomie utrzymuje się przez co najmniej 5 godzin. W rezultacie odzież umożliwia obniżenie lokalnej temperatury skóry nawet o 4 ºC. Przeprowadzone w laboratorium badania z udziałem grupy ochotników wykazały również pozytywny wpływ zastosowanego chłodzenia na ograniczenie wzrostu lokalnej temperatury skóry w miejscach, które nie były bezpośrednio chłodzone. Innowacyjna odzież ochronna z funkcją  aktywnego chłodzenia: ruszają testy KGHM Polska Miedź S.A. Ostateczna postać odzieży dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. będzie uwzględniać wymagania oraz uwagi zgłoszone podczas spotkania roboczego w Zakładach Górniczych „Rudna”. „Ze względu na występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. zagrożenia klimatyczne, istnieje stała konieczność poszukiwania nowoczesnych rozwiązań w zakresie poprawy warunków pracy. Liczymy, że dzięki tej wizycie i kolejnym konsultacjom, naukowcy będą mogli dostosować swój pomysł do naszych wymagań, dzięki którym kamizelki będą użyteczne dla naszych pracowników” – mówi dyrektor departamentu BHP i ryzyka Zawodowego, Adam Chyliński.  Opracowana w Instytucie odzież ochronna z funkcją aktywnego chłodzenia wpływa nie tylko na komfort pracy, ale także na bezpieczeństwo pracy i zdrowie wykorzystujących ją osób. Obecnie Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB rozpoczął rozmowy na temat opracowania wersji odzieży dopracowanej do specyfiki pracy w kopalniach i hutach KGHM Polska Miedź S.A. Jednak opracowane rozwiązanie może trafić także do hutników, piekarzy czy pracowników zajmujących się wypalaniem ceramiki budowlanej, gdzie wydzielanie ciepła wynika z procesu produkcyjnego. A gdy przyjdą letnie upały niejedna osoba pracująca w nieklimatyzowanych zakładach pracy czy obiektach użyteczności publicznej zamarzy o estetycznych elementach odzieży roboczej zaopatrzonych w funkcję aktywnego chłodzenia. materiały prasowe: CIOP-PIB

Czytaj więcej

30 stycznia 2023

OPZZ na uroczystości Jubileuszu służby BHP

OPZZ uczestniczyło w uroczystości Jubileuszu 30-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Z tej okazji przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski skierował do członków Stowarzyszenia uroczysty list, gratulacje i podziękowania za współpracę od wszystkich związkowców i Społecznych Inspektorów Pracy zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP zostało utworzone 7 stycznia 1993 r. i działa nieprzerwanie od 30 lat, zrzeszając pracowników służby BHP z całego kraju. Od wielu lat wspólnie, jako związki zawodowe i Społeczni Inspektorzy Pracy jesteśmy aktywnymi uczestnikami dialogu w obszarze bezpieczeństwa pracy. Pracownicy służby BHP, podobnie jak związki zawodowe, to naturalni partnerzy odpowiadający za stan warunków pracy na najtrudniejszym poziomie zakładowym. Przewodniczący OPZZ w liście gratulacyjnym podkreślił, że szerokie uprawnienia pracowników służby BHP na rzecz poprawy warunków pracy są w wielu zakresach zbieżne ze związkowymi, ale mamy jeden, wspólny cel: działamy na rzecz ochrony Człowieka w środowisku pracy. To często od naszej współpracy i wzajemnej komunikacji zależy skuteczność tej ochrony. Szczególnie dziś, w dobie nowoczesnych technologii stoi przed nami wiele wyzwań w obszarze bezpieczeństwa pracy. Stąd, konstruktywna i efektywna współpraca pracowników służby BHP, związków zawodowych i Społecznych Inspektorów Pracy wzmacnia poprawę warunków pracy. W imieniu OPZZ list oraz pamiątkowy grawer podkreślający współpracę OPZZ i Stowarzyszenia na ręce Prezes Elżbiety Bożejewicz złożyła Renata Górna. List OPZZ z okazji Jubileuszu BHP TUTAJ (RG)

Czytaj więcej

27 stycznia 2023

Spotkanie grupy roboczej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

24 stycznia w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli ministerstwa i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz reprezentatywnych central związkowych i organizacji pracodawców.  Ze strony OPZZ w spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin. Spotkanie było poświęcone postulatom uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, zawartym w Petycji OPZZ i FZZ do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2022 r. Strona rządowa nie była gotowa do przekazania jednoznacznej decyzji w sprawie uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych, ale zadeklarowała, że trwają w tej sprawie dokładne analizy i nie wyklucza wprowadzenia tego rozwiązania. W kwestii przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazu prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze ustalono, że na kolejnych posiedzeniach grupy roboczej będą analizowane postulaty poszczególnych grup. Na najbliższym posiedzeniu zostanie omówiona sytuacja pracowników Straży Ochrony Lotniska (na wniosek OPZZ) oraz Automatyki i Telekomunikacji PKP (również na wniosek OPZZ) w związku z przygotowaniem przez nasze organizacje związkowe szczegółowego uzasadnienia ujęcia ich w wymienionym wykazie. Wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin zgłosił konieczność stworzenia przez ministerstwo wytycznych dla organu rentowego, dotyczących jednolitej wykładni pozycji z załącznika nr 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych. Zaznaczył przy tym, że treść wytycznych powinna być opracowana w konsultacji z reprezentatywnymi centralami związkowymi, dzięki czemu pojawi się mniej wątpliwości i postępowań sądowych w tym zakresie. (KD)

Czytaj więcej

26 stycznia 2023

OPZZ ma nowych wiceprzewodniczących

Rada OPZZ w czwartek 26 stycznia wyłoniła wiceprzewodniczących w kadencji 2022-2027. Zostali nimi Barbara Popielarz, Sebastian Koćwin i Błażej Mądrzycki. Biuro prasowe OPZZ Ponad miesiąc temu X Kongres OPZZ wytyczył nowe kierunki działań Porozumienia w kolejnej kadencji. Delegaci i Delegatki z siedmiu branż wyłonili również nowego przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Został nim Piotr Ostrowski, dotychczasowy wiceprzewodniczący OPZZ. W czwartek 26 stycznia Rada OPZZ wybrała wiceprzewodniczących na najbliższe pięć lat. Funkcje wiceprzewodniczących w kadencji 2022-2027 będą pełnić Barbara Popielarz, Sebastian Koćwin oraz Błażej Mądrzycki.  OPZZ z nowymi wiceprzewodniczącymi Barbara Popielarz - do związków zawodowych dołączyła w 1988 roku. W 2007 roku została przewodniczącą MZZPPM MCZ S.A.-  Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego przy Miedziowym Centrum Zdrowia S.A., gdzie pełni obecnie funkcję wiceprzewodniczącej. W 2013 roku jako pierwsza kobieta objęła funkcję wiceprzewodniczącej ZZPPM – Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego,  skupiającego 28 zakładowych organizacji działających w KGHM. Tę funkcję pełni do dziś. Od 2010 roku jest członkinią Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego, a od 2018 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej OPZZ. W Centrali OPZZ była odpowiedzialna za Wydział Organizacji Pracy i Informacji. Do wyboru na funkcję wiceprzewodniczącej OPZZ łączyła pracę zawodową z działalnością związkową, co z uwagi na pracę w medycynie pracy umożliwiło jej dobre poznanie środowiska pracy w różnych spółkach i oddziałach KGHM Polskiej Miedzi. Sebastian Koćwin - od początku pracy zawodowej związany ze Związkiem Zawodowym Pracowników ZUS – w jego opolskim oddziale do dziś pełni funkcję członka zarządu. W 2014 roku wybrany na przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Opolskiego. W czasie kierowania Radą skupiał się przede wszystkim na integrowaniu środowiska związkowego z terenu Opolszczyzny, poprawie sytuacji bytowej pracowników oraz zwiększeniu obecności OPZZ w mediach. W 2019 roku został wiceprzewodniczącym OPZZ, pełniąc tę funkcję był odpowiedzialny za Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia. Obecnie pełni też funkcję przewodniczącego Rady Rynku Pracy i zasiada w zespole RDS ds. ubezpieczeń społecznych. Błażej Mądrzycki - doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2009 roku związany z Katedrą Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na tym Wydziale. Członek Zespołu Badawczego Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UŚ, mediator współpracujący ze Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji WPiA UŚ. Autor publikacji z zakresu prawa pracy oraz redaktor naczelny czasopisma naukowego „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”. Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz rzecznik i koordynator ds. prawnych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Czytaj więcej

26 stycznia 2023

Interwencja OPZZ u Minister Klimatu i Środowiska

Na wniosek przewodniczącego Zarządu Związku NSZZ Pracowników Górnictwa i Przetwórstwa Siarki Grupa Azoty z Kopalni i Zakładów Górniczych Siarki „Siarkopol” S.A.. Jacka Miodyńskiego – przewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski skierował pismo do Minister Klimatu i Środowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Projekt ustawy, który przygotowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (nr UD280 w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów) ma między innymi na celu zapewnienie należytej ochrony prawnej złóż kopalin, w szczególności o strategicznym znaczeniu dla gospodarki oraz zmianę przepisów regulujących działalność gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorstwa na podstawie prawa geologicznego i górniczego. Prace nad tym projektem ustawy trwają jednak długo a termin jego uchwalenia - określony w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów - minął. Przygotowanie projektu ustawy do uchwalenia rozpoczęto w październiku 2021 r. a termin jego przyjęcia przez Radę Ministrów określono na IV kwartał 2022 r. Mimo, że projekt ustawy został poddany zarówno konsultacjom publicznym jak i opiniowaniu, nie został do tej pory skierowany do kolejnych etapów legislacyjnych. W związku z tym, przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski zawnioskował do Minister Środowiska o doprowadzenie do zakończenia przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska prac nad tym projektem ustawy i niezwłoczne skierowanie go pod obrady Rady Ministrów. Rozwiązania zawarte w projekcie mają bowiem doniosłe znaczenie dla krajowej gospodarki oraz funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora wydobywczego oraz zatrudnionych w nich pracowników. Projekt ustawy bowiem służy tworzeniu i utrzymaniu istniejących miejsc pracy w zakładach górniczych. (KP)

Czytaj więcej

25 stycznia 2023

Rada Dialogu Społecznego o ESG

Czy Polska gospodarka jest przygotowana na raportowanie ESG? Tematem tym zajęła się Rada Dialogu Społecznego na posiedzeniu 25 stycznia. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ Skrót ESG oznacza szereg wskaźników pozafinansowych, które pomagają przedsiębiorstwom raportować swoje działania niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju. Są to wskaźniki środowiskowe (Environmental) i społeczne (Social) oraz ład korporacyjny (Corporate Governance), które będą raportowane przez przedsiębiorstwa w ramach uchwalonej w ubiegłym roku dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD). Zgodnie z nią wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe będą przedstawiać w swoim sprawozdaniu z działalności informacje na temat: kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. Oznacza to, że niemal 50 tys. przedsiębiorstw w całej UE będzie musiało przestrzegać szczegółowych unijnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Piotr Ostrowski przewodniczący OPZZ zabierając głos w dyskusji, wskazał, że dyrektywa stwarza duże możliwości dla związków zawodowych w obszarze dostępu do informacji o warunkach pracy i komunikowania zagrożeń i problemów występujących w miejscu pracy.  - Cieszy nas, że przedsiębiorstwa będą musiały informować szerokie grono interesariuszy o tym, jaki wpływ wywiera ich działalność na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, jak również o wpływie ich działalności na prawa człowieka – powiedział. Obecnie większość firm nie dostarcza związkom zawodowym takich informacji. Wśród informacji, które mają ujawniać jednostki na temat czynników z zakresu polityki społecznej znajdą się informacje dotyczące m.in: równego traktowania i równych szans dla wszystkich, warunków pracy, w tym bezpiecznego zatrudnienia, czasu pracy, odpowiedniego wynagrodzenia, dialogu społecznego, wolności zrzeszania się. (nq) 

Czytaj więcej

24 stycznia 2023

Czy Premier i Marszałek Sejmu zrealizują Zalecenia Rady UE?

OPZZ od lat postuluje o przestrzeganie przepisów ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego w procesie stanowienia prawa. Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski skierował do Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałek Sejmu RP pisma w tej sprawie. Obecne praktyki w obszarze konsultacji społecznych ograniczają możliwość realizacji przez związki zawodowe uprawnień do udziału w kształtowaniu polityk państwa wynikających z art. 20 Konstytucji RP, obniżają jakość stanowionego prawa oraz akceptację społeczną wprowadzanych przez ustawodawcę rozwiązań. Krytyczną ocenę OPZZ dotyczącą jakości procesu stanowienia prawa potwierdziła Rada UE, która w ostatnich latach już czterokrotnie zaleciła Polsce poprawę otoczenia regulacyjnego, w szczególności przez zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych  i społecznych w procesie legislacyjnym oraz zaangażowania partnerów społecznych w proces kształtowania polityki. Stanowisko Rady UE zaakceptowała Rada Ministrów bowiem w Krajowym Programie Reform 2022/2023 zobowiązała się do przyjęcia w III kwartale 2022 r. zmian Regulaminu Sejmu, Senatu i Rady Ministrów w celu zwiększenia wykorzystania konsultacji publicznych i oceny skutków regulacji w procesie stanowienia prawa. Analogiczne działanie Rada Ministrów wskazała w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który został zaakceptowany 1 czerwca 2022 r. przez Komisję Europejską. Jednak mimo upływu tego terminu nie dokonano stosownych zmian w Regulaminach. W związku z tym przewodniczący OPZZ zwrócił się do Pana Premiera z wnioskiem o doprowadzenie do niezwłocznej realizacji zobowiązania Rady Ministrów do dokonania zmian w Regulaminach Sejmu, Senatu i Rady Ministrów w celu zwiększenia wykorzystania konsultacji publicznych i oceny skutków regulacji w procesie stanowienia prawa. Jednocześnie przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski zawnioskował do Marszałek Sejmu o zainicjowanie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej prowadzącej do bezwzględnego przestrzegania prawa przedstawicieli pracowników do udziału w konsultacjach społecznych projektów aktów prawnych regulujących sprawy będące w zakresie ich ustawowych kompetencji.   

Czytaj więcej

24 stycznia 2023

Protest w Pyszne.pl: podjęto decyzję o kontynuacji nieformalnego strajku

Kurierzy i kurierki Pyszne.pl podjęli decyzję o kontynuacji nieformalnego strajku, rozpoczętego w grudniu 2022 roku.  Po rozmowach ze związkiem zawodowym (OPZZ Konfederacja Pracy) w styczniu firma nie zadeklarowała jasno woli realizacji postulatów pracowników - m.in. przywrócenia dodatków stażowych odebranych kurierom jesienią zeszłego roku. Zamiast tego przedstawiciele strony pracodawcy Pyszne.pl obiecali, że przeliczą budżet w zakresie wynagrodzeń i do końca stycznia wrócą do niezadowolonych z zarobków pracowników.   Kurierzy uznali, że 1,5 miesiąca to wystarczający czas na ustosunkowanie się do ich postulatów, dlatego zdecydowali się kontynuować protest. W tym celu skorzystają z przysługującej im dowolności w wybieraniu godzin i dat pracy. Między innymi w Krakowie, Poznaniu, Gdyni, Bydgoszczy i Warszawie znaczna część załogi deklaruje, że nie zgłosi dyspozycyjności na 3 lutego.  W przypadku satysfakcjonującej dla pracowników odpowiedzi Pyszne.pl kurierzy mogą odwołać w każdej chwili planowane działania. Organizacja Międzyzakładowa OPZZ Konfederacja Pracy jest otwarta na koncyliacyjne rozwiązania i negocjację postulatów - jednak zgodnie z oświadczeniem złożonym podczas styczniowego spotkania w obecnej sytuacji aktywnie wspiera działania organizacyjne kurierów. Pełna lista postulatów to: przywrócenie dodatku stażowego (stawka progresywna) wprowadzenie dodatku 2 zł za godzinę w weekendy i święta ustawowo wolne przywrócenie dodatku godzinowego dla kapitanów wraz z utrzymaniem dodatku za wsparcie w szkoleniu kurierów wprowadzenie dodatku za wykonywanie zleceń w trudnych warunkach pogodowych Stanisław Kierwiak

Czytaj więcej

23 stycznia 2023

Nowe badania GUS na rok 2024

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) zgłosiło uwagi do projektu Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ W związku z przyjęciem dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić odpowiednie środki w celu zapewnienia skutecznych narzędzi gromadzenia danych służących monitorowaniu wynagrodzenia minimalnego i poziomu rokowań zbiorowych. Mają na to czas do dnia 15 listopada 2024 r. Co ważne, co dwa lata, państwa członkowskie będą musiały przekazywać Komisji Europejskiej określone dyrektywą dane i informacje. Dziś nie jesteśmy w stanie w pełni spełnić wszystkich wymogów określonych w dyrektywie. Brakuje szeregu danych. Dlatego OPZZ, w ramach prac nad Programem badań statystycznych na rok 2024, zgłosiło Głównemu Urzędowi Statystycznemu (GUS) propozycje w tym zakresie. OPZZ było jedną organizacją społeczną, która przekazała GUS propozycje do projektu programu badań statystycznych. Temat ten był przedmiotem obrad ostatniego posiedzenie Rady Statystyki, w której OPZZ reprezentuje Andrzej Radzikowski. OPZZ zaproponowało poszerzenie obecnie realizowanych badań dotyczących wynagrodzeń, w tym mediany, a także zwiększenie ich częstotliwości. W swojej opinii OPZZ wskazało na konieczność pozyskania szczegółowych danych w zakresie produktywności i poszerzenia zakresu badania dotyczącego strajków i układów zbiorowych, realizowanego na wniosek OPZZ - złożony w 2020 r., o nowe dane sprawozdawcze. Zaproponowaliśmy ponadto pozyskanie nowych danych o poziomie ustawowego wynagrodzenia minimalnego i odsetku pracowników objętych tym wynagrodzeniem, zdezagregowanych według wieku, niepełnosprawności, wielkości przedsiębiorstwa i sektora. GUS poinformował OPZZ, że planuje poszerzenie zakresu podmiotowego badania dotyczącego wynagrodzeń o podmioty małe. Pierwsze wyniki tego badania będą dostępne za rok 2026. GUS nie chce się jednak zgodzić na zwiększenie częstotliwości badania dotyczącego płac oraz rozszerzenie zakresu badania dotyczącego układów zbiorowych. GUS poinformował nas także, że prowadzi analizę możliwości pozyskania ze źródeł administracyjnych danych, o które zawnioskowało OPZZ, oraz poszerzenia zakresu badania dotyczącego płacy minimalnej. (nq)  

Czytaj więcej

20 stycznia 2023

Konieczne zmiany w Zespole Trójstronnym

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) i Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków (ZZZE) domagają się wprowadzenia zmian w składzie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ Wniosek podyktowany jest przejęciem Grupy ENERGA, której przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, przez PKN Orlen S.A. Zmieniło to miejsce ośrodka decyzyjnego w zakresie zbiorowego, branżowego prawa pracy dla pracowników Grupy ENERGA i innych energetyków pracujących dla Grupy ORLEN. Podmiotem na odpowiednim poziomie decyzyjności, o którym mowa w prawie polskim i europejskim jest teraz niewątpliwie Zarząd PKN ORLEN S.A. jako Zarząd spółki dominującej w Grupie ORLEN a nie GRUPA ENERGA. W ocenie OPZZ i ZZZE powinno to skutkować stosownymi decyzjami w zakresie reprezentacji pracodawców w Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej, wyrażającymi się zastąpieniem lub uzupełnieniem przedstawicielstwa Grupy ENERGA w Zespole przez przedstawicieli Grupy ORLEN. Celem proponowanej zmiany jest podniesienie jakości dialogu społecznego w Grupie ORLEN i jego wzmocnienie oraz minimalizowanie napięć społecznych. Dlatego w sprawie tej OPZZ wystąpiło do ministra aktywów państwowych z wnioskiem o skorzystanie z przysługujących mu kompetencji właścicielskich i podjęcie dialogu z PKN Orlen S.A. w celu dokonania przez stronę pracodawców stosownych zmian w składzie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej, zgodnie z wnioskiem OPZZ i ZZZE. (nq)

Czytaj więcej