Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

13 kwietnia 2023

Emerytury pomostowe: OPZZ pisze do Minister Marleny Maląg

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg pismo, domagając się uchylenia przepisu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, który zakłada wygasający charakter tych świadczeń. W piśmie skierowanym do Ministerstwa OPZZ przypomniało o Petycji w sprawie uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych z dnia 19 października 2022 r. Pokreślono w niej, że wygasający charakter emerytur pomostowych miał być ściśle powiązany z budową alternatywnego systemu ochrony osób wykonujących prace uciążliwe. Prawodawca wyraził wolę ścisłego powiązania obowiązku opracowania strategii z wygasającym charakterem emerytur pomostowych. Pomimo tego, że już 9 lat temu upłynął ostateczny termin na przygotowanie strategii, rząd do tej pory nie wywiązał się z nałożonego na niego zobowiązania. Niespełnienie obietnicy stworzenia strategii sektorowej, a także fakt, że zakładany postęp technologiczny nie poprawił warunków pracy w stopniu upoważniającym do stwierdzenia, że warunki szkodliwe zostały w całości wyeliminowane, czyni postulat uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych w pełni zasadnym. Zwrócono ponadto uwagę na fakt, że wątpliwości konstytucyjne budzą przepisy prawne, zgodnie z którymi pracodawca opłaca składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za zatrudnionych przez siebie pracowników, którzy nigdy nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Jednocześnie poinformowano, że brak odpowiedzi na pismo do dnia 28 kwietnia 2023 roku będzie stanowić podstawę do podjęcia przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wszelkich możliwych prawnie działań, niezbędnych do zrealizowania naszego postulatu. Petycja do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2022 r. TUTAJ Pismo do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2023 r. TUTAJ TUTAJ można zapoznać się z podsumowaniem spotkania z dnia 24 stycznia 2023 r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej na temat postulatu uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. (KD)

Czytaj więcej

09 stycznia 2023

Emerytury pomostowe: spotkanie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

24 stycznia 2023 r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbędzie się spotkanie dotyczące postulatu uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele strony społecznej, w tym wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, a także przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Informacja o organizacji spotkania została skierowana do OPZZ przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi na petycję OPZZ i FZZ z dnia 19 października 2022 r. w sprawie wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz poszerzenia katalogu prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Petycja została złożona w Ministerstwie podczas manifestacji w sprawie emerytur pomostowych zorganizowanej przez OPZZ. OPZZ zwróciło się w petycji z wnioskiem o uchylenie przepisu art. 4 pkt 5 ustawy o emeryturach pomostowych, który uzależnia przyznanie prawa do emerytury pomostowej nie od rodzaju wykonywanej pracy, a od daty jej rozpoczęcia. Podkreślono w niej, że stopniowe wygaszanie emerytur pomostowych miało być ściśle powiązane z budową alternatywnego systemu ochrony osób wykonujących prace uciążliwe. Jednak pomimo tego, że już ponad 8 lat temu upłynął ostateczny termin na przygotowanie strategii w tym zakresie, rząd nie wywiązał się z nałożonego na niego zobowiązania.  W petycji postulowano również weryfikację katalogu prac wykonywanych w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Jest to uzasadnione faktem, że wiele grup zawodowych zostało pominiętych w ustawie o emeryturach pomostowych mimo wcześniejszej obecności w wykazie, a ponadto powstały nowe zawody, których charakter pracy uzasadnia umieszczenie ich w katalogu prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 5 stycznia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiedziało na petycję skierowaną przez OPZZ i FZZ 19 października 2022 r. podczas manifestacji ws. uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Zaznaczono w niej, że do końca 2021 roku resort przedstawiał negatywne stanowisko w tej kwestii, jednak dziś, dzięki dyskusjom na forum Rady Dialogu Społecznego, dostrzega wagę zgłaszanych przez organizacje związkowe argumentów. W trakcie posiedzenia Zespołu Problemowego ds. Ubezpieczeń Społecznych RDS 7 grudnia 2022 r. strona rządowa zaproponowała zorganizowanie spotkania roboczego o charakterze eksperckim w tej sprawie.  Spotkanie ws. postulatu dotyczącego uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do włączenia do wykazu prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze zaplanowano na 24 stycznia. Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na petycję ws. emerytur pomostowych TUTAJ [KD]

Czytaj więcej

08 grudnia 2022

OPZZ przeciw naruszaniu zasad dialogu społecznego - Rząd i NSZZ Solidarność negocjują ws. stażówek i podwyżek dla budżetówki

Rząd i NSZZ Solidarność negocjują ws. stażówek i podwyżek dla budżetówki. – To naruszenie zasad dialogu społecznego – mówi przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. – Nie ma naszej zgody na wykluczanie partnerów dialogu społecznego z dyskusji nad kwestiami dotyczącymi polityki społeczno – gospodarczej. Biuro prasowe OPZZ Rząd i NSZZ Solidarność usiądą do wspólnych negocjacji w sprawie emerytur stażowych, wyższej podwyżki dla pracowników budżetówki, ale też pomocy dla zakładów energochłonnych. Zgodnie z zapowiedziami ma wypracować je specjalny zespół roboczy złożony z przedstawicieli obu stron. W negocjacjach nie uwzględniono jednak innych partnerów dialogu społecznego, takich jak OPZZ czy Forum Związków Zawodowych. Stażówki, podwyżki dla budżetówki i wsparcie dla zakładów energochłonnych: OPZZ walczy o nie od dawna Problemy, nad którymi wspólnie mają pochylić się rząd i NSZZ „Solidarność”, niejednokrotnie z inicjatywy OPPZ były już tematem wielu debat i dyskusji, m.in. podczas posiedzeń Rady Dialogu Społecznego, w których uczestniczą trzy ogólnopolskie centrale związkowe. Były one również podstawą prowadzonych w ostatnich miesiącach przez OPZZ działań (m.in. protestów pracowników sfery budżetowej), będących odpowiedzią na niezadowolenie społeczne, wynikające z nasilającego się kryzysu gospodarczego i rosnących kosztów życia. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat walczy też o emerytury stażowe. Apelowaliśmy o interwencję Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie niezwłocznego skierowania pod obrady Sejmu projektów ustaw w sprawie emerytur stażowych, chociażby 5 września pod Pałacem Prezydenckim. Odbyło się wówczas się publiczne czytanie Prezydentowi RP fragmentów powieści „Folwark Zwierzęcy” przez związkowców z długim stażem pracy. Pomimo naszych interwencji w tej sprawie kwestia emerytur stażowych do tej pory nie została rozwiązana. OPZZ interweniuje – Andrzej Radzikowski wystosował pismo do Premiera RP - Jesteśmy przeciwni wykluczaniu partnerów Dialogu Społecznego z dyskusji nad kwestiami dotyczącymi polityki społeczno – gospodarczej, dlatego już 18 listopada, OPZZ wystosowało pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie wykluczenia partnerów Dialogu Społecznego z dyskusji nad tak ważnymi kwestiami – mówi przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. Przewodniczący OPZZ skierował pismo do Premiera już po pierwszym spotkaniu Rządu z przedstawicielami NSZZ Solidarność, które bez porozumienia z innymi centralami związkowymi odbyło się 17 listopada. O naruszeniu zasad dialogu społecznego Andrzej Radzikowski mówił także podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy 29 listopada. - Jako OPZZ opowiadamy się za wzmacnianiem instytucjonalnego dialogu społecznego, trójstronnego – powiedział wówczas przewodniczący OPZZ. Jasna deklaracja współpracy ze strony OPZZ Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jako jedna z trzech ogólnopolskich central związkowych, cały czas deklaruje chęć udziału w pracach wszystkich zespołów powoływanych przez stronę rządową. Uważamy, że wypracowanie wspólnego stanowiska rządu i związków zawodowych oraz wspólne działania w obliczu tak trudnej sytuacji i tak wielu problemów, z którymi obecnie borykają się miliony Polek i Polaków, wymaga rozmów i porozumienia ze wszystkimi partnerami społecznymi. Obecna sytuacja jest zbyt poważna, aby rozmawiać o tak ważnych problemach tylko z wybranym partnerem społecznym. ...................... Treść pisma skierowanego przez przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego do Premiera RP 18 listopada do pobrania TUTAJ

Czytaj więcej

20 października 2022

Manifestacja: Stop wygaszaniu pomostówek!

19 października odbyła się manifestacja organizowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce i Forum Związków Zawodowych. Manifestujący z różnych branż i organizacji domagali się zniesienia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. W centrum Warszawy zgromadziło się ponad 2 tysiące osób. Biuro Prasowe OPZZ Manifestacja rozpoczęła się o godzinie 11.00 pod Pałacem Kultury i Nauki, skąd manifestujący wyruszyli ulicami Warszawy pod budynek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zgromadzonych powitał przewodniczący zgromadzenia Leszek Miętek — prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Podczas manifestacji ws. emerytur pomostowych głos zabrali także wiceprzewodniczący OPZZ: Barbara Popielarz, Sebastian Koćwin i Piotr Ostrowski, wspólnie apelując do Minister Rodziny i Polityki Społecznej o zniesienie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. W trakcie manifestacji przekazano petycję dotyczącą uchylenia przepisu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, zakładającego ich stopniowe wygaszanie oraz poszerzenia wykazu prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Niestety Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg nie znalazła czasu, aby porozmawiać z delegacją. Petycję złożono na ręce wiceministra Stanisława Szweda. Treść petycji TUTAJ Emerytury pomostowe. Dlaczego wyszliśmy na ulice? Emerytury pomostowe miały być ściśle powiązane z budową alternatywnego systemu ochrony osób wykonujących prace uciążliwe. Oznaczało to wolę ścisłego powiązania obowiązku opracowania strategii z wygasającym charakterem emerytur pomostowych. Pomimo tego, że już 8 lat temu upłynął ostateczny termin na przygotowanie strategii, rząd do tej pory nie wywiązał się z nałożonego na niego zobowiązania. Niespełnienie obietnicy stworzenia strategii sektorowej, a także fakt, że zakładany postęp technologiczny nie poprawił warunków pracy w stopniu upoważniającym do stwierdzenia, że warunki szkodliwe zostały w całości wyeliminowane, czyni postulat uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych w pełni zasadnym. Wątpliwości konstytucyjne budzą również przepisy prawne, zgodnie z którymi pracodawca opłaca składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za zatrudnionych przez siebie pracowników, którzy nigdy nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Prowadzi to do rażąco niesprawiedliwych sytuacji, w których zatrudnieni w tym samym zakładzie pracy, na takich samych stanowiskach i wykonujący taką samą pracę mają inną sytuację prawną, uzależnioną jedynie od daty podjęcia pracy. Dziś ponad 300 tys. osób pracuje w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w bardzo ciężkich warunkach. Duża część z nich nigdy nie otrzyma świadczenia, pomimo że z ich wynagrodzeń odprowadzane są składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Podczas manifestacji zwrócono  również uwagę na konieczność weryfikacji i poszerzenia katalogu prac wykonywanych w szczególnych warunkach oraz prac o szczególnym charakterze. Wszystkim manifestującym ws. zniesienia wygasającego charakteru emerytur pomostowych — serdecznie dziękujemy!

Czytaj więcej

06 września 2022

OPZZ: walczymy o emerytury stażowe! Publiczne czytanie „Folwarku Zwierzęcego” Prezydentowi RP

OPZZ zaapelowało o interwencję Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie niezwłocznego skierowania pod obrady Sejmu projektów ustaw w sprawie emerytur stażowych. 5 września pod Pałacem Prezydenckim odbyło się publiczne czytanie Prezydentowi RP fragmentów powieści „Folwark Zwierzęcy” przez związkowców z długim stażem pracy. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych już od dwunastu lat podejmuje działania na rzecz wprowadzenia emerytur stażowych. OPZZ domaga się umożliwienia przejścia na emeryturę pracownikom o długim stażu pracy przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Odpowiednio jest to: dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat po ukończeniu 55. roku życia oraz dla mężczyzn, mających okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat po ukończeniu 60. roku życia. W poniedziałek 5 września 2022 roku punktualnie o 14.00 przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyło się publiczne czytanie fragmentów powieści „Folwark zwierzęcy” Prezydentowi RP przez związkowców. OPZZ zaapelowało w ten sposób do Prezydenta Andrzeja Dudy o interwencję w sprawie niezwłocznego skierowania pod obrady Sejmu projektów ustaw w sprawie emerytur stażowych. W porozumieniu z OPZZ złożyły je Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15 (23 stycznia 2020 r.) oraz Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (3 marca 2020 r.), a także projektu ustawy złożonego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w dniu 14 grudnia 2021 roku. Związkowcy oczekują także podjęcia przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP prac nad obywatelskim projektem ustawy w sprawie emerytur stażowych, złożonym w Sejmie 30 września 2021 roku. Tuż przed publicznym czytaniem Sebastian Koćwin - wiceprzewodniczący OPZZ, Renata Górna - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ oraz Mirosław Grzybek - przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce złożyli w Kancelarii Prezydenta petycję dotyczącą ustanowienia emerytur stażowych i dołączyli do niej egzemplarz powieści Orwella. Później na Krakowskim Przedmieściu przybliżono dotychczasowe inicjatywy podejmowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, które miały na celu zagwarantowanie osobom z długim stażem pracy możliwość przejścia na emeryturę po 35 (kobiety) i 40 latach pracy (mężczyźni). Do Prezydenta RP zaapelowali także zgromadzeni pod Pałacem Prezydenckim związkowcy, mówiąc o konieczności wprowadzenia emerytur stażowych. Publiczne czytanie fragmentów George’a Orwella było również nawiązaniem do corocznej akcji propagowania literatury, czyli Narodowego Czytania. 3 września 2022 roku Prezydent Andrzej Duda wraz z żoną czytał rodakom „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski zwrócił uwagę, że wybór tej lektury nie był do końca trafiony. Związkowcy wybrali z kolei pouczającą powieść, która porusza problemy przyziemne i bliższe osobom z ponad 40-letnim stażem - m.in. problem konsekwencji ciężkiej oraz wieloletniej pracy bez gwarancji wytchnienia na emeryturze. Petycję do prezydenta można pobrać TUTAJ

Czytaj więcej

29 sierpnia 2022

OPZZ: Folwark Zwierzęcy przed Pałacem Prezydenckim!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od 2010 r. podejmuje działania na rzecz wprowadzenia emerytur stażowych. Domagamy się stworzenia pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat po ukończeniu 55 roku życia oraz dla mężczyzn mających okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat po ukończeniu 60 roku życia). W poniedziałek 5 września 2022 roku w godz. 14.00-15.30 przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, organizujemy kolejne wydarzenie w sprawie emerytur stażowych – będzie nim publiczne czytanie Prezydentowi RP fragmentów powieści "Folwark zwierzęcy”. Zaapelujemy tym samym do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o podjęcie interwencji w sprawie niezwłocznego skierowania pod obrady Sejmu przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek projektów ustaw w sprawie emerytur stażowych, które złożyły w Sejmie, w porozumieniu z OPZZ, Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15 (23 stycznia 2020 r.) oraz Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (3 marca 2020 r.), a także projektu ustawy złożonego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w dniu 14 grudnia 2021 r. Ponadto będziemy oczekiwać podjęcia przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP prac nad obywatelskim projektem ustawy w sprawie emerytur stażowych, złożonym w Sejmie w dniu 30 września 2021 r. Program wydarzenia: 1. Wystąpienia na temat konieczności wprowadzenia emerytur stażowych. Przybliżenie dotychczasowych inicjatyw OPZZ zmierzających do zagwarantowania osobom z długim stażem ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę. 2. Odczytywanie przez związkowców z długim stażem pracy fragmentów powieści "Folwark zwierzęcy” George'a Orwella. Nawiążemy tym samym do wydarzenia, jakim jest organizowana w każdym roku akcja propagowania literatury, tzw. Narodowe Czytanie. Podczas Narodowego Czytania w dniu 3 września 2022 roku Prezydent będzie czytał rodakom „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, my z kolei przeczytamy Prezydentowi pouczającą powieść, która stała się elementem literackiego kanonu. Porusza ona m.in. problem konsekwencji ciężkiej, wieloletniej pracy bez gwarancji wytchnienia na emeryturze. 3. Złożenie przez OPZZ w Kancelarii Prezydenta petycji na rzecz ustanowienia emerytur stażowych wraz z egzemplarzem powieści "Folwark zwierzęcy”. Liczymy na Waszą obecność w dniu 5 września 2022 roku przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 48/50), godz. 14.00 - 15.30.

Czytaj więcej

20 czerwca 2022

OPZZ do RDS w sprawie emerytur stażowych

OPZZ zwróciło się do RDS z wnioskiem o rozpatrzenie postulatu zapewnienia pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Biuro Prasowe OPZZ Emerytury stażowe, bo o nie chodzi w piśmie OPZZ do RDS, to jeden z postulatów, o którego realizację organizacja zbiega od wielu lat. Porozumienie domaga się stworzenia pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat, oraz dla mężczyzn mających okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat).  OPZZ pod swoim projektem zebrał niemal 800 tys. podpisów. W 2020 r., w porozumieniu z OPZZ, projekty ustawy dotyczące emerytur stażowych złożyły Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy oraz Klub Parlamentarny PSL-Kukiz'15. Niestety, nie zostały one rozpatrzone. W kolejnym roku pojawiły się następne dwa projekty: projekt obywatelski i projekt prezydenta Andrzeja Dudy. Projekt obywatelski został skierowany do pierwszego czytania i przyjęty przez Sejm, ale prace nad nim ustały.

Czytaj więcej