Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

06 lutego 2024

Posiedzenie Zespołu OPZZ ds. Europejskich Rad Zakładowych

W dniu 6 lutego odbyło się posiedzenie zespołu OPZZ ds. europejskich rad zakładowych, które zostało otwarte przez przewodniczącego OPZZ, Piotra Ostrowskiego. Podczas spotkania członkowie mieli okazję wysłuchać informacji z corocznej konferencji Europejskich Rad Zakładowych (ERZ), zorganizowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych. Na konferencji ERZ, delegacja OPZZ w składzie Marek Kuczyński i Sebastian Dereń, zwrócili uwagę na mocne i słabe strony proponowanej przez Komisję Europejską rewizji dyrektywy o Europejskich Radach Zakładowych. Ponadto, podczas posiedzenia, przewodniczący grupy, Jarosław Szunejko, przedstawił prezentację dotyczącą standardów zrównoważonego raportowania przedsiębiorstw jako narzędzia dla europejskich rad zakładowych. Prezentacja obejmowała analizę procesu raportowania, oceny istotności, obowiązkowych kwestii społecznych, które powinny być uwzględnione w raporcie, oraz rolę dialogu z interesariuszami i związków zawodowych w tym procesie. Podczas tego posiedzenia członkowie mieli możliwość uczestnictwa w szkoleniu przeprowadzonym przez dyrektora wydziału prawnego, Pawła Śmigielskiego, dotyczącym niezmiernie istotnej kwestii zachowania poufności w pracy ERZ. Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy OPZZ

Czytaj więcej

12 września 2023

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. europejskich rad zakładowych OPZZ

12 września w siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. europejskich rad zakładowych OPZZ, które otworzył przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.  Podczas spotkania omawiano sprawozdanie ze szkolenia "ERZ jako narzędzie demokracji w miejscu pracy , ze szczególnym uwzględnieniem aspekt organizowania i budowania solidarności międzyzwiązkowej. Podczas spotkania radczyni prawna OPZZ Magdalena Kossakowska przedstawiała (ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących wzmocnienia przedstawicieli związków zawodowych oraz propozycji utworzenia Stałego Komitetu Monitorującego) propozycję Komisji Europejskiej w sprawie ewentualnej zmiany dyrektywy w sprawie europejskiej rady zakładowej (dyrektywa 2009/38/WE)  oraz ewentualną odpowiedź Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) na drugi etap konsultacji z partnerami społecznymi na mocy art. 154 TFUE w sprawie ewentualnej zmiany dyrektywy w sprawie europejskiej rady zakładowej (2009/38/WE).  W tym świetle wywiązała się dyskusja dotycząca miedzy innymi kosztów, łączenia spółek, klauzuli poufności, wewnętrznych porozumień ERZ-towych, kwestia rozwiązań po-brixotowych oraz wiele innych. Honorowym gościem był Romuald Jagodziński praktyk, ekspert i badacz, który przez wiele lat pracował nad sprawami związanymi z ERZ w Europejskim Instytucie Związków zawodowych w Brukseli. Przedstawił struktury międzynarodowe w ramach których działają ERZ, oraz związkowe struktury międzynarodowe wspomagające pracę ERZ. 

Czytaj więcej

20 kwietnia 2023

Pierwsze posiedzenie Zespołu OPZZ ds. europejskich rad zakładowych

19 kwietnia w siedzibie OPZZ odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. europejskich rad zakładowych. Posiedzenie otworzył Piotr Ostrowski - przewodniczący OPZZ, który nadzoruje prace zespołu. Do zadań Zespołu będzie należeć koordynacja aktywności przedstawicieli organizacji OPZZ w strukturach europejskich rad zakładowych, promocja i upowszechnianie wiedzy na temat partycypacji pracowniczej w europejskich radach zakładowych oraz inicjowanie europejskich i krajowych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie. Członkowie zespołu będą także dbać o wymianę doświadczeń w działaniu europejskich radach zakładowych. Podczas posiedzenia wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Zespołu: Jarosław Szunejko - przewodniczący Agnieszka Kowalik - wiceprzewodnicząca Piotr Burczyński - wiceprzewodniczący Edyta Górecka - wiceprzewodnicząca Marek Kuczyński - wiceprzewodniczący Europejskie rady zakładowe są formą reprezentacji pracowniczej wielonarodowych załóg na szczeblu przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym. (JZ)

Czytaj więcej