Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Prace Komisji Problemowej

05 października 2022

Protokół z posiedzenia Komisji Kobiet OPZZ 4.10.2022

4 października 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ w Sejmie RP z udziałem posłów Nowej Lewicy. Udział wzięło 28 członkiń i członków Komisji. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Biuro prasowe OPZZ Posiedzenie otworzyła przewodniczącą Komisji Kobiet Wiesława Taranowska, witając członków Komisji i kierownictwo OPZZ. Przedstawiła porządek posiedzenia: otwarcie posiedzenia informacja o działaniach OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego omówienie rekomendacji przyjętych przez Radę OPZZ do raportu „Kobiety i Mężczyźni w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych – sytuacja, opinie oraz potrzeby członkiń oraz członków OPZZ” sprawy bieżące spotkanie z klubem parlamentarnym Nowa Lewica Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przybliżył cele i zadania Rady Dialogu Społecznego. Ponadto zwrócił uwagę na inflację, rosnące ceny energii oraz problemy uchodźców z Ukrainy. Z kolei wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz omówiła rekomendacje przyjęte przez Radę OPZZ do raportu „Kobiety i Mężczyźni w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych – sytuacja, opinie oraz potrzeby członkiń oraz członków OPZZ”. Ponadto przybliżyła działania organizacyjne m.in. dotyczące przygotowań do X Kongresu OPZZ. Członkinie ZNP zwróciły uwagę na bardzo trudną sytuacje w oświacie. Brak nauczycieli czy niskie zarobki to tylko niewielka część problemów. Brakuje również dialogu pomiędzy Ministerstwem a nauczycielami i pracownikami oświaty. Komisja kobiet OPZZ wystosowała Apel poparcia dla akcji protestacyjnej ZNP oraz Apel poparcia dla akcji protestacyjnej pracowników strefy budżetowej. W spotkaniu wzięli udział członkowie klubu parlamentarnego „Nowej Lewicy” Krzysztof Gawkowski,  przewodniczący Klubu Parlamentarnego „Nowej Lewicy” oraz posłanki Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska. Zwrócono uwagę na bardzo dobrą współpracę pomiędzy OPZZ a „Nową Lewica” oraz dyskutowano nad projektami Nowej Lewicy dotyczącymi kobiet. Omówiono też trudną sytuację w innych branżach, chociażby w budownictwie, gdzie nie istnieje kształcenie zawodowe. Rozmawiano też o reformie programu 500+ i o obywatelskim projekcie ustawy dot. renty wdowiej.

Czytaj więcej

07 marca 2022

Komisja Kobiet OPZZ o sytuacji kobiet w Polsce oraz o sytuacji w Ukrainie

Tuż przed Dniem Kobiet, 4 marca 2022 r., zebrała się Komisja Kobiet OPZZ. Związkowczynie i zaproszone posłanki Nowej Lewicy i Lewicy Razem wymieniły się informacjami na temat działań ich organizacji podejmowanych w ostatnim czasie. Koledzy z OPZZ, przewodniczący Andrzej Radzikowski I wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin, przekazali koleżankom życzenia z okazji Dnia Kobiet. Biuro Prasowe OPZZ Spotkanie w tak szerokim gronie było świetną okazją do wymiany doświadczeń i informacji o realizowanych projektach i innych działaniach. Posłanki przedstawiły m.in. inicjatywy na rzecz poprawy sytuacji kobiet w Polsce. Klub Lewicy podjął prace, aby okres przebywania na zasiłku na dziecko, przyznawanego w trakcie pandemii COVID-19, był okresem składowym. To kobiety w większości zostawały z dziećmi w domu i korzystały z tej formy pomocy finansowej. Zwrócono też uwagę na niskie emerytury kobiet i brak emerytur stażowych. Niższe emerytury kobiet wynikają nie tylko z systemu emerytalnego, ale też z nierównych wynagrodzeń pomiędzy kobietami i mężczyznami wykonującymi tą samą pracę, czyli z tzw. luki płacowej. W instytucjach sfeminizowanych są duże niższe wynagrodzenia szczególnie w usługach publicznych. Nowa Lewica postuluje wzmocnienie tego sektora, żeby kobiety mogły godnie zarabiać i funkcjonować. Posłanki partii Razem podkreślały, że nierówności dotyczące płac są szczególnie widoczne w służbie zdrowia szczególnie wynagrodzenia pielęgniarek są jedne z najniższych. Dodatkowo nocne dyżury pielęgniarskie, które podnoszą wynagrodzenie często powodują rozpad życia rodzinnego. Nowa Lewica stara się również reagować na bieżące problemy kobiet na rynku pracy. W czerwcu 2020 r. złożyła projekt ustawy pozwalający wdrożyć dyrektywę „Work-life in balance”. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski omówił prace RDS. Zwrócił szczególną uwagę na dwa najważniejsza dziś problemy, tj. pandemię COVID-19 oraz inwazję rosyjską na Ukrainę. Prezydium RDS wraz ze stroną rządową chcą wypracować lepszą koordynację pomocy Ukraińcom. Wielu z ukraińskich uchodźców będzie chciało zostać w Polsce, wiąże z naszym krajem swoją przyszłość, a to będzie miało wpływ na rynek pracy. Bezpieczeństwo energetyczne to kolejna ważna kwestia związana z wojną na Ukrainie. Musimy zweryfikować naszą politykę energetyczną i oprzeć ją, w miarę możliwości, na własnych zasobach. W obszarze ochrony zdrowia RDS rekomenduje zmniejszenie liczby teleporad medycznych i powrót do stacjonarnych wizyt u lekarzy. Ważne jest również odmrożenie dostępu do pozostałych usług medycznych. Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz omówiła terminy związane z kampanią wyborczą OPZZ przed X Kongresem konfederacji oraz przedstawiła plan pracy na rok 2022. Opowiedziała również szczegółowo o planie szkoleń dla młodych. W spotkaniu uczestniczyły posłanki Nowej Lewicy: Paulina Piechna-Więckiewicz, Anna Mackiewicz, Małgorzata Moskwa-Wodnicka, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Wanda Nowicka, Katarzyna Kotula, Katarzyna Kretkowska, Małgorzata Prokop-Paczkowska. Koleżanki z Nowej Lewicy wsparły posłanki Lewicy Razem: Marcelina Zawisza i Magdalena Biejat. Komisja Kobiet OPZZ przyjęła Stanowisko Komisji Kobiet OPZZ w sprawie zmian prawnych wzmacniających sytuację kobiet w środowisku pracy i życiu społecznym oraz Oświadczenie w sprawie sytuacji na Ukrainie

Czytaj więcej

02 listopada 2021

Wspólnie musimy zwalczać stereotypy związane z płcią

Komisja Kobiet Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych od lat uświadamia kobiety o ich prawach czy zagrożeniach w miejscu pracy. Dlatego cieszę się, że mogłam wziąć udział jako przedstawicielka OPZZ w seminarium na temat zwalczania stereotypów związanych z płcią w świecie pracy zorganizowanym przez EKZZ. Zwalczanie stereotypów związanych z płcią w świecie pracy to temat bliski mi jako wiceprzewodniczącej Komisji Kobiet OPZZ. Porozumienie od lat uświadamia kobiety m.in. o ich prawach, zagrożeniach w miejscu pracy, informuje o bieżącej sytuacji w kraju i na świecie. Choć pozycja kobiet zależy od tego, w jakim kraju żyją, to i tak generalnie wszędzie jest podobnie. Stereotypy wpływają na to jak wygląda kształcenie i zatrudnianie kobiet i mężczyzn. Kobiety pracujące w nisko opłacanych zawodach, szklane sufity utrudniające awansowanie kobiet, nierówności płacowe na takich samych stanowiskach, szykanowanie kobiet – to tylko niektóre z wciąż istniejących negatywnych zjawisk. Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025 ruszy prawdopodobnie w przyszłym roku. Nie zmieni to sytuacji jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale trzeba działać. Promować pracę, przedsiębiorczość kobiet. Wskazywać na nierówny podział opieki rodzinnej, szczególnie w czasie pandemii, gdy większość obowiązków spadła na kobiety. Kobiety mają ograniczone możliwości w kwestii wyboru lepszych stanowisk w firmie ze względu na obowiązki domowe, dlatego potrzebna jest dyrektywa równowagi. Czasami bywa tak, że kobiety same nie chcą oddać obowiązków rodzinnych i to też trzeba uszanować. Jest też tak, że mężczyźni nie mogą skorzystać z niektórych przywilejów, np. urlopu ojcowskiego, bo utrudnia im to pracodawca. Kobiety więcej czasu spędzają na zajęciach nieopłacanych aniżeli mężczyźni. To również powinno być zauważane. Co z przejrzystością płacową, luką płacową – jak ją niwelować? Jak godzić życie zawodowe z rodzinnym; co daje zmiana systemu pracy – sztuczna inteligencja ma bardzo duży wpływ na obecny wygląd pracy (praca zdalna); system edukacji może mieć bardzo duży wpływ na ścieżkę kariery zawodowej; mężczyźni powinni mieć lepszy dostęp do zawodów sfeminizowanych. Podczas seminarium pojawiło się wiele aktualnie ważnych tematów, padło wiele ważnych stwierdzeń Konkluzja, jaka nasuwa się po wysłuchaniu wypowiedzi kilku prelegentów, sprowadza się do stwierdzenia, że potrzebne jest wspólne działanie przedsiębiorców i związków zawodowych, by jako partnerzy społeczni dążyli do zwalczania stereotypów związanych z płcią w świecie pracy. Seminarium odbyło się 27 października br. Czesława Sońta, przewodnicząca ZZP, wiceprzewodnicząca KK

Czytaj więcej

21 października 2021

Komisja Kobiet OPZZ: nowelizacja programu 500+ i wdrażanie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

20 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ. Rozmawiano na nim między innymi o najnowszych rządowych propozycjach zmian w zakresie polityki rodzinnej: nowelizacji programu 500+ i wdrażania Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, wyrokach z orzecznictwa przydatnych w pracy związkowej oraz o budowaniu siły związków zawodowych przez partnerstwo międzypokoleniowe. Dodatkowym, nieprzewidzianym punktem w spotkaniu była informacja kol. Anety Trojanowskiej na temat bieżących prac na projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. Po przyjęciu przez zgromadzonych porządku obrad Przewodnicząca Komisji Wiesława Taranowska zaordynowała minutę ciszy dla uczczenia zmarłego pierwszego Przewodniczącego OPZZ, Alfreda Miodowicza.

Czytaj więcej

06 lipca 2021

Posiedzenie Komisji Kobiet 30.06.2021 r.

30 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet. Z powodu pandemii spotkanie prowadzone było w formie wideokonferencji. W posiedzeniu wzięły udział m.in. przewodnicząca Komisji Wiesława Taranowska oraz wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz. Biuro prasowe OPZZ Na początku posiedzenia wiceprzewodnicząca Popielarz przedstawiła raport dotyczący sytuacji kobiet w czasie pandemii COVID-19. Kobiety częściej niż mężczyźni musiały rezygnować z pracy, by opiekować się dziećmi lub ciężko chorymi członkami rodziny. Bardzo dużo kobiet pracowało też w sklepach, szkołach czy przedszkolach, a więc w miejscach, w których w czasie pandemii bardzo łatwo można było się zarazić. Z drugiej strony wiele pań pracowało w gastronomii, hotelarstwie czy branży beauty, czyli tam, gdzie najwięcej osób traciło pracę. Fatalny wpływ epidemii COVID-19 na sytuację kobiet potwierdzają statystyki. Według raportu Deloitte 86 proc. Polek pracujących w pełnym lub prawie pełnym etacie w różnych branżach ocenia, że zmiany wywołane koronawirusem miały negatywny wpływ na ich samopoczucie psychiczne, a 79 proc. deklaruje, że także na fizyczne. Trzy na cztery Polki (74 proc.) wyraziło obawę o dalszy rozwój swojej kariery zawodowej. Członkinie Komisji Kobiet OPZZ przedstawiły sytuację w poszczególnych zakładach pracy oraz branżach. OPZZ popiera projekt dyrektywy PE Następnie wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz wraz z kol. Czesławą Sońtą, kol. Małgorzatą Pyką oraz kol. Aneta Trojanowską opowiedziały o odbytej 28 czerwca w Senacie konferencji dotyczącej mobbingu i dyskryminacji kobiet. W debacie wzięły udział ekspertki OPZZ, m.in. dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Renata Górna oraz wyżej wymienione Aneta Trojanowska i Małgorzata Pyka. Komisja Kobiet OPZZ wysłuchała informacji dotyczącej prac na projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. Projekt przewiduje, że pracodawcy musieliby raportować do wyznaczonej instytucji o różnicach w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami wykonującymi taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. Następnie, w przypadku wykrycia takich różnic, dany zakład pracy byłby zobowiązany do wprowadzenia mechanizmów naprawczych likwidujących tzw. lukę płacową. Zarówno OPZZ jak i Europejska Konfederacja Związków Zawodowych nalegają, aby te dane przedstawiały związki zawodowe, co wzmocni ich rolę w tym procesie. (jg)

Czytaj więcej

08 marca 2021

Komisja Kobiet OPZZ: Chcemy być aktywne zawodowo

Epidemia koronawirusa wyjątkowo doświadcza kobiety zatrudnione w gałęziach gospodarki gdzie najsilniej odczuwalny jest kryzys pandemiczny. Połączenie aktywności zawodowej z obowiązkami domowymi, z edukacją zdalną dzieci jest wyjątkowo obciążające. W przededniu Międzynarodowego Dnia Kobiet obradowała Komisja Kobiet OPZZ, pod przewodnictwem Wiesławy Taranowskiej. Posiedzenie otworzył przewodniczący Andrzej Radzikowski składając Paniom życzenia z okazji ich święta. Podkreślił, że kobiety pracują równie ciężko jak mężczyźni, ale za gorsze pieniądze, z mniejszymi szansami na awans. Częściej i dłużej są bezrobotne. Zapewnił, że walka z dyskryminacją kobiet jest ciągle aktualna i zajmuje ważne miejsce w programie i działaniach OPZZ. Obecni na posiedzeniu członkowie kierownictwa OPZZ, omówili bieżące działania na rzecz równouprawnienia społeczno-kulturowego obu płci. Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz omówiła trwającą aktualnie kampanię dotyczącą równouprawnienia kobiet na rynku pracy. Wiceprzewodnicząca poruszyła również kwestie dyskryminacji oraz różnic w zatrudnianiu kobiet i mężczyzn. Barbara Popielarz mówiła także jak ważna jest komunikacja zewnętrzna organizacji i w jaki sposób należy promować się w mediach oraz nagłaśniać najważniejsze problemy związkowe. Bogdan Grzybowski – członek rady nadzorczej ZUS - przedstawił najważniejsze zagadnienia związane ze świadczeniami emerytalnymi. Komisja zajęła się sytuacją kobiet w czasie pandemii COVID – 19. Podkreślono, że epidemia koronawirusa boleśnie uderzyła w kobiety we wszystkich aspektach ich życia - w zakresie pracy, kariery i rozwoju, a przede wszystkim życia rodzinnego i obowiązków domowych. Dzieje się tak, ponieważ kobiety są zatrudnione w tych gałęziach gospodarki gdzie silnie odczuwalny jest kryzys wywołany pandemią koronawirusa. W branżach mocno sfeminizowanych, takich jak: gastronomia, turystyka, eventy, czy branża kosmetyczna i fryzjerska, kobiety tracą pracę lub mają zmniejszone zarobki. Komisja przypomina, że kobiety chcą być aktywne zawodowo. Umożliwi to powszechny dostęp do żłobków i przedszkoli oraz systemu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Komisja przyjęła Stanowisko, w którym czytamy m.in., że sytuacja kobiet w pracy uległa znacznemu pogorszeniu, zwłaszcza w obszarze mobbingu i dyskryminacji. To zjawiska, które są najczęstszymi przyczynami odejścia z pracy. Dotyczy to przede wszystkim kobiet. Panie znacznie rzadziej zatrudniane są na stanowiskach kierowniczych. Komisja Kobiet OPZZ oczekuje pilnej ratyfikacji Konwencji nr 189 – w sprawie pracowników domowych i nr 190 - o eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy. Posiedzenie Komisji zakończył warsztat poświęcony promocji działalności związkowej w mediach i socialmediach, poprowadzony przez Martę Pawłowską i Łukasza Mycka z Biura prasowego OPZZ.

Czytaj więcej

13 listopada 2020

Stanowisko Komisji Kobiet OPZZ z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie sytuacji kobiet w środowisku pracy w kontekście zagrożeń psychospołecznych

Komisja Kobiet Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych od lat analizuje sytuację kobiet w środowisku pracy, zwłaszcza w zakresie występowania szeroko rozumianych zjawisk psychospołecznych: dyskryminacji, mobbingu czy molestowania w miejscu pracy. Z niepokojem stwierdzamy, że kobiety – pracownice mają pod tym względem słabszą pozycję i niestety, zdecydowanie częściej niż mężczyźni – pracownicy są narażane na występowanie tych zjawisk.  Stanowisko do pobrania

Czytaj więcej

05 listopada 2020

Oświadczenie Komisji Kobiet OPZZ z dnia 29 października 2020 roku w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej złamania kompromisu aborcyjnego

Komisja Kobiet OPZZ reprezentowana przez kobiety, działaczki związkowe zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych jest oburzona decyzją Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wykluczenia możliwości legalnego przerwania ciąży w uzasadnionych przypadkach i w pełni solidaryzuje się ze wszystkimi protestującymi obecnie kobietami na ulicach polskich miast. Nie możemy zrozumieć, dlaczego sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, przy pełnej akceptacji i aprobacie rządu, naruszyli uważany za rozsądny i akceptowalny społecznie od 27 lat kompromis aborcyjny. Kompromis ten, choć trudny, dawał kobietom możliwość wyboru zgodnie z ich przekonaniami i sumieniem. Obecna decyzja sędziów to odebranie kobietom tego prawa. To także sygnał dla społeczeństwa, że uchwalone w konsensusie kompromisy społeczne można zmieniać bez dialogu i akceptacji w jeden dzień. Dziś pytamy Pana Premiera, rząd i sędziów Trybunału Konstytucyjnego – jaka była intencja pozbawiania nas kobiet prawa do dyskusji w tak trudnym i ważnym dla nas obszarze związanym z macierzyństwem i rodzicielstwem. To nie tylko nasz ,,problem”. To sprawa społecznie wspólna dla wszystkich - naszych rodzin i przyszłych pokoleń. Bulwersująca jest nie tylko decyzja Trybunału, ale i czas jej podjęcia. Czas pandemii dla wielu z nas to czas zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego naszych rodzin. Obecnie, po kilku dniach protestów słyszymy, że to na nas, kobiety i protestujące z nami całe nasze rodziny spadnie odpowiedzialność za wzrost zakażeń. Jest to po prostu niegodna ocena. Jako kobiety działające w związkach zawodowych cenimy dialog i kompromis, różnorodność poglądów i szacunek dla wolności osobistych. To wszystko zostało dziś odebrane polskim kobietom ! Trudno nam zrozumieć, że metodą rozwiązywania problemów społecznych jest odgórne wprowadzanie nakazów i zakazów. W jaki sposób są dziś respektowane prawa i wolności osobiste zagwarantowane w artykule 47 Konstytucji: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”? Decyzja Trybunału to właśnie pozbawienie kobiet prawa wyboru i przedmiotowe ich traktowanie. Dziś rząd wyraża zdziwienie dlaczego kobiety wyszły na ulicę. Proszę wskażcie nam miejsce – gdzie kobiety mają rozmawiać? Kobiety OPZZ nie akceptują dialogu na ulicy, ale jest to jedyna możliwość pokazania niezadowolenia społecznego i brak zaufania państwa do obywateli. Dlatego Komisja Kobiet OPZZ apeluje do rządu o rozwagę i podjęcie dialogu z protestującymi kobietami. Jeszcze nie jest za późno! Uważamy także, że rząd powinien zagwarantować środki finansowe i rzeczywiste formy pomocy dla rodzin decydujących się na wychowanie głęboko upośledzonych dzieci, a nie mocą prawa i przymusu decydować, co mają zrobić w kwestii takich dzieci. Niezależnie od poglądów i przekonań politycznych – równościowe prawa kobiet w Polsce sięgnęły bruku! Nigdy Wam tego nie zapomnimy. Komisja Kobiet OPZZ

Czytaj więcej

05 listopada 2020

Stanowisko Komisji Kobiet OPZZ z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zapowiedzi wypowiedzenia Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja Stambulska), ratyfikowana przez Polskę 13 kwietnia 2015 r., jest ważnym instrumentem międzynarodowym do walki z przemocą wobec kobiet. Dokument ten w sposób kompleksowy określa kwestię pomocy dla osób doświadczających przemocy, ścigania i karania sprawców, a także działania profilaktyczne i edukacyjne. Komisja Kobiet Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych stoi na stanowisku, że wypowiedzenie Konwencji stanowiłoby brak solidaryzmu z kobietami doświadczającymi przemocy w Polsce. Konwencja Stambulska ustanawia standardy działania władz w celu ochrony osób doświadczających przemocy i narażonych na nią. Dokument ten ma na celu ochronę kobiet przed wszelkimi formami przemocy oraz zapobieganie, ściganie i eliminację przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, przyczynienie się do eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, wspieranie rzeczywistego równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zacieśnianie międzynarodowej współpracy mającej na celu likwidację przemocy wobec kobiet. Wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry złożony w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie formalnych prac nad wypowiedzeniem tzw. Konwencji Stambulskiej oceniamy jednoznacznie negatywnie. Wypowiedzenie Konwencji da podstawę do posądzania rządu o chęć osłabiania ochrony kobiet przed przemocą. W Polsce 1/3 kobiet doświadcza przemocy ze względu na płeć. Dla wielu kobiet największe zagrożenie pojawia się tam, gdzie powinno być najbezpieczniej – we własnych domach. W czasach pandemii liczba osób doświadczających przemocy drastycznie rośnie, w związku z czym należy zintensyfikować działania na rzecz ochrony kobiet przed przemocą. Komisja Kobiet OPZZ stoi na stanowisku, że Konwencja Stambulska jest wyrazem troski Państwa o zapewnienie należytej ochrony przed aktami przemocy wobec kobiet, a ponadto symbolicznej przynależności Polski do krajów o wysokim standardzie ochrony praw człowieka. Komisja Kobiet OPZZ stanowczo sprzeciwia się jakimkolwiek działaniom rządu skutkującym wypowiedzeniem konwencji. Ten, kto jest przeciw Konwencji Stambulskiej, jest przeciwko ochronie ofiar przemocy ! Komisja Kobiet OPZZ

Czytaj więcej

12 października 2020

Posiedzenie Komisji Kobiet 12.10.20r.

W dniu 12 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet. Z powodu pandemii spotkanie prowadzone było w formie wideokonferencji. W posiedzeniu wzięli udział m.in. Przewodnicząca Komisji Wiesława Taranowska, Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski oraz Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz. Podczas posiedzenia podsumowano seminarium Równość na rynku pracy, które odbyło się w dniach 25 – 26 września br. Przypomnijmy, że w seminarium uczestniczyli koleżanki i koledzy z organizacji członkowskich Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Seminarium koordynowała wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz. Było to kolejne w tym półroczu spotkanie poświęcone problematyce kobiet. W obecności koleżanek i kolegów poruszane były problemy z jakimi najczęściej spotykają się kobiety na rynku pracy. Podczas spotkania eksperci z OPZZ omówili szereg tematów, które związane są z równouprawnieniem na rynku pracy. Podczas Komisji Kobiet omówiono również sytuację Kobiet podczas pandemii COVID-19. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski o sytuacji na rynku pracy w związku z epidemią.  Poruszył również temat emerytur stażowych oraz zwolnień w administracji publicznej.

Czytaj więcej