Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

18 grudnia 2023

Pracownicy Poczty Polskiej żądają wypłaty pieniędzy przez UKE: protest wisi w powietrzu

Pracownicy Poczty Polskiej i związkowcy domagają się wypłaty pieniędzy od Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wypłatę blisko 700 mln złotych teraz i po ok. 600 mln zł w 2024 i 2025 roku blokuje Prezes UKE. Sprawa jest o tyle poważna, że bez tych pieniędzy pracownicy nie dostaną podwyżek, o które walczą od kilku miesięcy. Już w najbliższą środę o godz. 12.00 pod siedzibą UKE zaplanowano pikietę protestacyjną. Organizuje ją zrzeszony w OPZZ Zawodowy Pracowników Poczty (ZZPP) wraz z innymi działającymi w firmie związkami. Pracownicy Poczty Polskiej żądają wypłaty pieniędzy Prezes UKE  blokuje wypłatę rekompensaty dla Poczty Polskiej. Przekazanie pieniędzy jest możliwe na podstawie nowelizacji prawa pocztowego. Przewiduje ono rekompensatę z budżetu dla operatora wyznaczonego (Poczta Polska jest nim do 2025 roku) na pokrycie strat z tytułu świadczenia usługi powszechnej.  Jak mówi Przewodniczący ZZPP Robert Czyż,  taką usługą jest chociażby doręczanie listów o wadze do 2 kg. Ich ceny są regulowane, więc usługi bardzo często okazują się nieopłacalne i niedochodowe i w wielu krajach są refundowane jako pomoc publiczna. Wymaga to jednak notyfikacji oraz decyzji Komisji Europejskiej.  - Notyfikacji w sprawie Poczty już dokonano, ale decyzja z Brukseli jeszcze nie nadeszła. Co więcej, 22 listopada Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji wystawiła tzw. comfort letter. Wywołał on jednak duże zamieszanie, bo każdy interpretuje go inaczej -dodaje Przewodniczący ZZPP. Zamieszanie wokół "comfort letter" - co z pieniędzmi dla pracowników Poczty Polskiej? Poczta Polska traktuje comfort letter jak wstępną zgodę Komisji Europejskiej na przekazanie pieniędzy. Bruksela twierdzi też, że za lata 2021–2022 można wypłacić operatorowi w sumie 697 mln złotych. Jednocześnie zastrzega, że to wstępna i nieformalna ocena, która nie przesądza o decyzji Komisji Europejskiej. Niestety bez tej decyzji UKE nie zamierza jednak wypłacać rekompensaty. Dlaczego? Urząd Komunikacji Elektronicznej uważa, że bazując tylko na tzw. comfort letter naruszy prawo. Dodaje też, że proces weryfikacji dokumentów już się zakończył i w przypadku decyzji z KE są w stanie wypłacić Poczcie Polskiej pieniądze w ciągu kilku dni. Przewodniczący ZZPP Robert Czyż dopatruje się w takim działaniu złej woli. Dlatego blokowanie wypłaty rekompensaty przez prezesa UKE dla Poczty Polskiej i nie wydanie stosownej decyzji w tej sprawie zakończy się pikietą protestacyjną. Protest zaplanowano na 20 grudnia o godz. 12:00 pod siedzibą UKE, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 w Warszawie.

Czytaj więcej

15 grudnia 2023

Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej OPZZ z udziałem Ministry Katarzyny Kotuli i Ministry Marzeny Okły-Drewnowicz

14 grudnia 2023 roku w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej OPZZ. Wzięly w nim udział Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula i Ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz oraz posłanka X kadencji Joanna Wicha. Katarzyna Duda, Wydział Polityki Społecznej OPZZ Polityka senioralna nowego rządu Na zaproszenie OPZZ w posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej OPZZ udział wzięła Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula i Ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz oraz posłanka X kadencji Joanna Wicha. Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula poinformowała, że jej działania będą koncentrowały się na takich grupach, jak: kobiety, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i społeczność LGBT. Jej priorytetem będzie przeciwdziałanie dyskryminacji, również ze względu na wiek. Zapowiedziała również prace nad ustawą o asystencji osobistej oraz dalsze działania nad wdrażaniem ustawy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz zapowiedziała działania na rzecz rozwoju systemu opieki długoterminowej nad osobami starszymi. W odpowiedzi na pytania wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina o dalsze losy projektu ustawy w sprawie renty wdowiej oraz planów dotyczących drugiej waloryzacji rent i emerytur posłanka poinformowała, że postulaty te oceniane są w koalicji rządzącej jako uzasadnione i są duże szanse na wprowadzenie ich w życie w 2024 roku. Członkowie Komisji ds. Polityki Senioralnej OPZZ poruszyli również m.in. wątek emerytur stażowych. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Renata Górna nawiązała do bieżącej legislacji w obszarze polityki senioralnej, w szczególności do mającej wejść od 1 stycznia 2024 roku ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Problematyczne jest nieprzygotowanie praktycznych aspektów jej realizacji m.in. w zakresie funkcjonowania centrów 75 +, nieprzygotowania kadrowego czy finansowania działań w ramach opieki nad osobami starszymi. Uzgodniono dalsze działania w tym zakresie. Parlamentarzystki zadeklarowały chęć współpracy z OPZZ w zakresie swoich ministerialnych obowiązków.   Rady seniorów Przewodniczący Komisji Jerzy Wiśniewski zaapelował o czynne włączenie się w powoływanie rad seniorów i podejmowania intensywniejszej aktywności na poziomie lokalnym w ramach już istniejących rad senioralnych w celu skuteczniejszej pomocy seniorom na podstawowym szczeblu. Podniósł kwestię potrzeby powoływania przy Radach Wojewódzkich OPZZ Rad Senioralnych.  Katarzyna Duda, specjalistka w Wydziale Polityki Społecznej OPZZ, omówiła następnie nowelizację ustaw o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa z 9 marca 2023 roku, która zwiększyła rolę rad seniorów w funkcjonowaniu samorządów. Nowelizacja wprowadziła przepisy, zgodnie z którymi: rada gminy, rada powiatu i sejmik województwa zostały zobowiązane do utworzenia rady seniorów, jeśli z wnioskiem wystąpi określona liczba osób, rada gminy, powiatu lub sejmiku województwa tworząc radę seniorów nadaje jej statut, członkowi rady seniorów za udział w posiedzeniach tej rady lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on gminną radę seniorów, mogą, na jego wniosek zostać zwrócone poniesione koszty, w tym koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w posiedzeniu gminnej rady seniorów lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym członek rady reprezentuje ten organ, nowelizacja przynosi ułatwienie dla rad seniorów poprzez wprowadzenie obowiązku zapewnienia oraz sfinansowania obsługi administracyjno-biurowej dla gremiów senioralnych na wszystkich szczeblach samorządowych. Stanowisko Komisji Senioralnej OPZZ Komisja Senioralna przyjęła ponadto stanowisko następującej treści: „7 grudnia 2023 r. w Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego przepadł  forsowany przez Zielonych pomysł, by kierowcy po 70. roku życia mieli krócej ważne uprawnienia do kierowania.  Niepewny jest jeszcze los obowiązku badań lekarskich przy odnawianiu uprawnień do kierowania. Partia Zielonych optuje, by badania lekarskie były wymogiem, a nie opcją przy odnawianiu uprawnień. Obowiązkowe badania lub ich brak rozstrzygnięte zostaną dopiero w głosowaniu w tej sprawie w Parlamencie Europejskim, co nastąpić ma w styczniu lub lutym. W związku z tym Komisja Senioralna OPZZ postuluje do ministra ds. Unii Europejskiej aby  "zachować mobilność i niezależność obywateli" bez narażania ich na "niepotrzebne przeszkody biurokratyczne".

Czytaj więcej

14 grudnia 2023

Dolnośląskie 'Brylanty OPZZ' przyznane

14 grudnia 2023 r. w trakcie posiedzenia Rady OPZZ województwa dolnośląskiego we Wrocławiu zostały przyznane wyróżnienia „DOLNOŚLĄSKIE BRYLANTY OPZZ”. Wyróżnienia wręczał laureatom Przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego Andrzej Otręba oraz Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz. Prezydium Rady przyznało „Brylanty” w kategorii Najlepsza Organizacja Związkowa dla: ZZ Pracowników Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec” ZZ Pracowników Pomocy Społecznej przy PDPS Ostrowina OZ OPZZ KP przy Banku Gospodarstwa Krajowego W kategorii Najlepszy Związkowiec  „Brylanty” indywidualne otrzymali: Barbara Popielarz – Wiceprzewodnicząca OPZZ, członek Rady OPZZ woj. dolnośląskiego Mirosława Chodubska – Wiceprzewodnicząca Rady OPZZ woj. dolnośląskiego Bożena Pęśko – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady OPZZ woj. dolnośląskiego Renata Szczęsna – Przewodnicząca SNZZ Pracowników „Autoliv” Beata Goldszajdt -Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Lubinie Leszek Majkowski – Przewodniczący WZZZ Pracowników Ochrony Zdrowia w Wałbrzychu Piotr Woeltz – Przewodniczący NZZG KWB Turów Andrzej Łakota - Członek Rady OPZZ woj. dolnośląskiego poprzednich kadencji Wszystkim Laureatom Serdecznie Gratulujemy !!!

Czytaj więcej

14 grudnia 2023

Stanowisko Rady Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w sprawie sytuacji w ArcelorMittal

Obradująca w dniu 12 grudnia 2023 roku Rada Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników zapoznała się z sytuacją w ArcelorMittal Poland S.A. Po zapoznaniu się z sytuacją członkowie Rady omówili i podjęli w tej kwestii stosowne Stanowisko. Rada Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników wyraża zaniepokojenie i obawy dotyczące dalszego funkcjonowania największego zakładu hutniczego w Polsce. W drugiej połowie 2023 roku Zarząd ArcelorMittal Poland S.A. wstrzymał pracę linii produkcyjnych w sosnowieckim oraz krakowskim oddziale spółki.  W grudniu podjęto kolejną nieakceptowalną decyzję ograniczającą zatrudnienie, która dotyczyła zatrzymania krakowskiej Koksowni. Bez jakichkolwiek konsultacji społecznych zakomunikowano o rozpoczęciu procesu likwidacji Spółki ArcelorMittal Tubulars Products Kraków. Proces ograniczenia zatrudnienia tylko w tych zakładach bezpośrednio dotyka około 500 pracowników. Dodatkowo kolejnych 300 osób wykonujących pracę utrzymania ruchu w spółkach hutniczych zagrożonych zostało zwolnieniem. Rada Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w pełni popiera protest NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i pozostałych związków zawodowych działających AMP. Treść Stanowiska TUTAJ

Czytaj więcej

14 grudnia 2023

Spotkanie świąteczno-noworoczne w OPZZ: Diamenty OPZZ rozdane!

13 grudnia w siedzibie OPZZ odbyło się Spotkanie świąteczno-noworoczne i ostatnie w tym roku posiedzenie Rady OPZZ. Tradycyjnie, jak co roku, wręczono odznaczenia honorowe „Za zasługi dla OPZZ” i  nagrody dla laureatów V edycji konkursu „Diamenty OPZZ. Biuro prasowe OPZZ Posiedzenie otworzył Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, który powitał członków Rady OPZZ oraz zaproszonych gości. Podjęto dwie  uchwały Rady w sprawie wysokości i trybu opłacania składki członkowskiej na rzecz OPZZ oraz w sprawie zmiany preliminarza wydatków na działalność statutową w roku 2023, następnie wręczono odznaczenia honorowe „Za zasługi dla OPZZ” i  nagrody dla laureatów V edycji konkursu „Diamenty OPZZ". V edycja konkursu "Diamenty OPZZ" Tegoroczni zwycięzcy zostali wyłonieni przez Kapitułę, w skład której wchodzą: Kierownictwo OPZZ i przewodniczący siedmiu Rad Branż OPZZ. Laureatami V edycji konkursu „Diamenty OPZZ” zostali: W kategorii „Najlepszy związkowiec”: Jerzy Wiśniewski – Przewodniczący Komisji ds. polityki senioralnej OPZZ Bolesław Klimczak – Przewodniczący Związku Zawodowego Metalowcy FCA Poland SA Ewa Konstanciuk – Związek Zawodowy Pracowników Poczty W kategorii „Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca do 500 osób”: Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w Starachowicach,  NSZZ Metalowcy w Nemak Poland Sp. z o. o. Oddziałowa Organizacja Związku Zawodowego Pracowników ZUS w Opolu W kategorii „Najlepsza organizacja członkowska OPZZ zrzeszająca powyżej 500 osób”: Organizacja Zakładowa nr 07-197 w Bayer Sp. z o. o. Za najlepszego pracodawcę, u którego działa organizacja związkowa OPZZ uznano (nagrody wręczono podczas wcześniejszych spotkań): Bank Pekao SA  - Prezes Leszek Skiba oraz Dyrektor pionu zasobów ludzkich Zbigniew Chmiel Huta Łabędy SA  Polska Grupa Górnicza SA. Przypomnijmy: konkurs „Diamenty OPZZ” ma na celu promowanie najlepszych, najbardziej dynamicznych osobowości oraz organizacji zaangażowanych w pracę związkową. Ważną ideą jest również wyróżnienie tych pracodawców, którzy dbają o przestrzeganie praw pracowniczych, bezpieczne warunki pracy i płacy oraz szanują dialog społeczny. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, należących do organizacji członkowskich OPZZ, samych organizacji oraz pracodawców, u których te organizacje działają. Odznaczenia honorowe „Za zasługi dla OPZZ” Przyznano również odznaczenia honorowe „Za zasługi dla OPZZ”.  Nagrodę I stopnia otrzymała Ewa Konstanciuk (Związek Zawodowy Pracowników Poczty), a Nagrody II stopnia Bogdan Smołucha (Przewodniczący FZZ Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce) oraz Małgorzata Drozd (Konfederacja Pracy KM 07-001). OPZZ podsumowało mijający rok i podziękowało za długoletnią współpracę także dotychczasowemu Sekretarzowi Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Janusz Gołąb przez wiele lat pracował na rzecz dialogu społecznego w Polsce oraz budowanie partnerstwa pomiędzy związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców i rządem RP, za co serdecznie mu dziękujemy!  1 stycznia jego obowiązki przejmie Norbert Kusiak - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ. Spotkanie świąteczno-noworoczne w OPZZ Tuż po posiedzeniu Rady OPZZ i wręczeniu nagród oraz odznaczeń honorowych Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski zaprosił zebranych oraz gości na tradycyjne Spotkanie świąteczno-noworoczne. Wzięli w nim udział także zaproszeni goście, m.in. nowa Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz senatorki: wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat i Anna Górska.

Czytaj więcej

12 grudnia 2023

Eurodemonstracja w Brukseli: przeciwko planom rozpoczęcia programu oszczędnościowego 2.0

Tysiące pracowników z całej Europy demonstrowało dziś przed budynkami instytucji europejskich w Brukseli w proteście przeciwko planom rozpoczęcia od przyszłego roku programu oszczędnościowego 2.0. Na Eurodemonstracji europejskich związkowców nie zabrakło Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych - wziął w niej udział Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. Demonstracja zorganizowana przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (EKZZ/ETUC) to część szerszej kampanii na rzecz „sprawiedliwego porozumienia dla ludzi pracy. Odbywa się w czasie, gdy ministrowie i eurodeputowani prowadzą negocjacje w sprawie reformy unijnych zasad zarządzania gospodarczego. Zgodnie z obecnym projektem propozycji, tylko w przyszłym roku 14 państw członkowskich będzie zmuszonych obciąć swoje budżety o 45 miliardów euro - wynika z obliczeń EKZZ opartych na danych Komisji Europejskiej. Polska także jest na tej liście. Dla naszego kraju może to oznaczać cięcia w wysokości 3,2 mld euro. To dokładnie tyle, ile kosztuje zatrudnienie ponad 180 tysięcy pielęgniarek lub ponad 400 tysięcy nauczycieli! Reforma następuje po zawieszeniu poprzednich przepisów w 2020 r. w drodze uruchomienia „ogólnej klauzuli wyjścia” zawartej w unijnym Pakcie Stabilności i Wzrostu, aby zaradzić skutkom gospodarczym pandemii. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024, ale jak dotąd nie osiągnięto porozumienia co do tego, jakie powinny być. Zgodnie z obecną propozycją państwa członkowskie z deficytem powyżej 3% PKB będą musiały co roku redukować deficyt budżetowy o minimum 0,5% PKB. Doprowadziłoby to do mniejszej liczby miejsc pracy, niższych wynagrodzeń, kurczenia się usług publicznych i uniemożliwiłoby większości państw członkowskich UE dokonanie inwestycji niezbędnych do osiągnięcia własnych celów społecznych i klimatycznych UE. Nowe badania dotyczące politycznych kosztów polityki oszczędnościowej pokazują również, że głównym beneficjentem proponowanego rodzaju polityki fiskalnej jest skrajna prawica. EKZZ i jej organizacje członkowskie, w tym OPZZ w czasie dzisiejszej demonstracji wzywają do: Zasady zarządzania gospodarczego, które stawiają dobrostan ludzi i planety ponad arbitralne granice, w tym poprzez „złotą zasadę” dotyczącą inwestycji publicznych, która wyłącza inwestycje na rzecz celów społecznych i klimatycznych UE oraz sprawiedliwej transformacji z limitów wydatków. Utrzymanie skutecznych unijnych mechanizmów solidarności wprowadzonych podczas pandemii, takich jak Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, które powinny mieć charakter trwały, aby zapewnić równe warunki działania w zakresie inwestycji. Dalsze przedłużenie o rok „ogólnej klauzuli wyjścia” Paktu Stabilności i Wzrostu, aby zapewnić odpowiedni czas na osiągnięcie trwałej reformy zasad zarządzania gospodarczego. Konieczności dla inicjatyw zapewniających sprawiedliwe warunki pracy dla pracowników, w tym lepsze miejsca pracy i wyższe płace, wsparcie dla rokowań zbiorowych, lepsze warunki pracy i położenie kresu niepewnemu zatrudnieniu. fot. ETUC

Czytaj więcej

12 grudnia 2023

Posiedzenie Branży OPZZ Usługi Publiczne

7 grudnia w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Branży OPZZ Usługi Publiczne.  W spotkaniu wzięli udział także posłowie na Sejm X kadencji Katarzyna Ueberhan i Maciej Konieczny. Przewodnicząca Elżbieta Aleksandrowicz  przedstawiła plan zebrania, którego głównymi punktami było omówienie sytuacji płacowej pracowników sfery finansów publicznych i państwowej sfery budżetowej oraz działań podejmowanych w 2023 roku  przez organizacje członkowskie OPZZ w celu jej poprawy. W tej części posiedzenia na zaproszenie wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina wzięli udział także goście - posłowie na Sejm X kadencji Katarzyna Ueberhan i Maciej Konieczny.  Członkowie Rady OPZZ Branży Usługi Publiczne omówili także działania podejmowane w 2023 roku przez OPZZ w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Wyrazili  swoje uwagi i oczekiwania w tym zakresie. Na zakończenie ustalono harmonogram posiedzeń Rady OPZZ Branży Usługi Publiczne na 2024 rok. 

Czytaj więcej

11 grudnia 2023

Ankieta na temat płacy minimalnej

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od wielu lat podejmuje skuteczne działania na rzecz wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę wszystkich dodatków wliczanych przez pracodawców do tego wynagrodzenia. Postulat ten jest zapisany w Programie OPZZ na lata 2022-2027. Dzięki naszej aktywności, kilka lat temu, udało się wyłączyć z płacy minimalnej dodatek stażowy oraz dodatek za pracę w porze nocnej. Już niedługo, bo od 1 stycznia 2024 r., z płacy minimalnej zostanie wyłączony kolejny dodatek tj. dodatek za szczególne warunki pracy. Rozwiązanie to jednak tylko w części przybliża nas do sytuacji, w której płaca minimalna stanie się wynagrodzeniem zasadniczym, jednoskładnikowym. Aby w pełni zrealizować postulat programowy OPZZ, konieczne są dalsze działania i jeszcze większa determinacja wszystkich członków OPZZ. W związku z tym, planując kolejne kroki, przygotowaliśmy ankietę, o wypełnienie której prosimy. O co pytamy w ankiecie? Chcemy poznać Waszą opinię na temat tego, jakie działania należy podjąć, aby minimalne wynagrodzenie za pracę stało się faktycznie wynagrodzeniem zasadniczym, jednoskładnikowym. W szczególności interesuje nas, jakie dodatki do wynagrodzenia pracodawcy wliczają do płacy minimalnej. Wyniki, które otrzymamy pozwolą nam lepiej zrozumieć sytuację na rynku pracy i zaplanować dalsze działania. Do kogo skierowana jest ankieta? Ankieta jest skierowana do organizacji związkowych szczebla zakładowego prowadzących działalność w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach sektora finansów publicznych. Kto wypełnia ankietę? Prosimy, aby ankietę wypełniła przewodnicząca/przewodniczący organizacji związkowej. Ile czasu potrzeba na wypełnienie ankiety? Wypełnienie ankiety zajmie kilka minut. Prosimy o udzielenie dokładnych i wyczerpujących odpowiedzi. Chcemy zapewnić, że gwarantujemy pełną anonimowość a uzyskane odpowiedzi wykorzystamy jedynie w zbiorczych zestawieniach statystycznych, na użytek wewnętrzny OPZZ.   Wypełnienie ankiety polega głównie na oznaczeniu pól przy właściwych odpowiedziach („TAK” lub „NIE”). W punktach wymaganych podania szczegółowych informacji konieczny jest krótki opis w miejscach do tego przeznaczonych. Do kiedy można wypełnić ankietę? Ankietę można wypełnić do 31 grudnia 2023 r. Kogo mogę poprosić o pomoc w wypełnieniu ankiety? W przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści lub sposobu wypełniania ankiety prosimy o wiadomość na adres e-mail: kusiak@opzz.org.pl. Link do ankiety: www.ankietaopzz.j.pl

Czytaj więcej

11 grudnia 2023

Oświadczenie o solidarności z pracownikami TESLA

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) reprezentująca ponad 45 milionów pracowników, 93 konfederacje związków zawodowych i 10 europejskich federacji związków zawodowych w Europie zaoferowała pełne wsparcie szwedzkiemu związkowi zawodowemu IF Metall, domagającemu się sprawiedliwych warunków pracy poprzez układ zbiorowy dla pracowników Tesli w Szwecji. W dniu 6 grudnia podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego liderzy reprezentatywnych krajowych związków zawodowych przyjęli oświadczenie o solidarności z pracownikami TESLA (oświadczenie znajdziesz TUTAJ) IF Metall od dłuższego czasu prowadzi negocjacje z Teslą. Ta odmówiła jednak podpisania układu zbiorowego, naruszając tym samym podstawowe zasady szwedzkiego rynku pracy, zmuszając tym samym pracowników do rozpoczęcia strajku. Układy zbiorowe są podstawą szwedzkiego i skandynawskiego modelu rynku pracy. Oznacza to, że związki zawodowe i organizacje pracodawców określają zasady gry na rynku pracy. Nieuczciwa konkurencja przynosi jedynie szkody i niepewne warunki pracy. Model skandynawski opiera się na wzajemnym szacunku. Dlatego ten konflikt dotyczy podstaw dla całego rynku pracy. Aby wesprzeć IF Metall i bronić prawa do układów zbiorowych, kilka szwedzkich i nordyckich związków zawodowych ogłosiło akcje solidarnościowe. Tesla jest globalnym aktorem, lecz solidarność związkowa jest równie silna. To nie tylko walka o pracowników Tesli w Szwecji, ale także kluczowa walka o prawo do strajku i prawo do układów zbiorowych. Europejski ruch związkowy jest zjednoczony tymi zasadami i jednoznacznie stoi po stronie pracowników Tesli. Razem z całym międzynarodowym środowiskiem wzywamy Teslę do poszanowania podstawowych praw pracowników i szwedzkiego modelu rynku pracy. Nadszedł czas na podpisanie układu zbiorowego.

Czytaj więcej

09 grudnia 2023

Spotkanie ekspertów programowych ETUC, KVPU, FPU, OPZZ, CFDT i ACV-CSC

W dniu 8 grudnia, w Brukseli odbyło się spotkanie programowe europejskich i ukraińskich ekspertów ETUC, KVPU, FPU, OPZZ, CFDT i ACV-CSC  w sprawie działań  związkowych w zakresie związanym ze strategicznymi rami Unii Europejskiej dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa na lata 2021-2027. Na początku spotkania rzecznik pracowników w ACV-CSC zaprezentował wyzwania z perspektywy pracowników oraz rolę Europejskiej Rady Doradczej ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia oraz przedstawił proces dialogu społecznego na temat zdrowia i bezpieczeństwa na szczeblu UE . Kolejno zostały zaprezentowane doświadczenia: belgijskich związków zawodowych  w kontekście dialogu społecznego i działań związków zawodowych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Koncentracja została skupiona na poziomie miejsca pracy, a tematem przewodnim były  - substancje chemiczne i niebezpieczne jako zagrożenia biologiczne; francuskich związków zawodowych – w kontekście dialogu społecznego i działań związków zawodowych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. Koncentracja została skupiona na Koncentracja na poziomie miejsca pracy, a tematem przewodnim  były - zagrożenia dla zdrowia psychicznego oraz przemoc i nękanie w miejscu pracy; polskich związków zawodowych - Dialog społeczny i działania związków zawodowych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. Koncentracja jak powyżej została skupiona na poziomie miejsca pracy a tematem przewodnim były  wypadki przy pracy. Po wymianie doświadczeń rozgorzała dyskusja nad wyzwaniami dla Ukrainy, które są  związane z jej przejściem na unijne normy BHP i ramy strategiczne. Na koniec Ignacio Doreste Hernandez, doradca ds. BHP Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) przedstawił stanowiska i działania EKZZ w zakresie promowania bezpieczeństwa i higieny pracy w przestrzeni UE we współpracy ze Stałą Komisją BHP. OPZZ reprezentowała Magdalena Chojnowska z wydziału międzynarodowego OPZZ

Czytaj więcej