Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Kraj

30 sierpnia 2023

Posiedzenie Prezydium OPZZ 29.08.2023

We wtorek 29 sierpnia odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium OPZZ. Rozmawiano m.in. o zbliżających się pikietach i akcjach protestacyjnych: ZNP i pracowników sfery budżetowej. W takcie posiedzenia Prezydium OPZZ przyjęło ustalenia nr 8 Prezydium OPZZ z 4 lipca 2023 roku, a także omówiło zbliżające się pikiety i manifestacje: 1 września na ulice wyjdą nauczyciele, pracownicy oświaty i szkolnictwa wyższego, a 15 września pracownicy budżetówki. Prezydium OPZZ podjęło również uchwałę w sprawie przyznania zbiorowej odznaki honorowej „Za zasługi dla OPZZ” I stopnia dla Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego. Podjęto także uchwały w sprawie nadania indywidualnych odznak honorowych „Za Zasługi dla OPZZ” III stopnia dla: Kazimierza Tomasa – Porozumienie ZZ Górnictwa  Jana Mazura - Porozumienie ZZ Górnictwa Ireneusza Dudka - Porozumienie ZZ Górnictwa BP Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ przypomniał również o akcji „Paski wstydu” i poprosił o nadsyłanie ich do OPZZ oraz poinformował o możliwości przesyłania opinii w sprawie budżetu państwa na przyszły rok. Dyskutowano także o proponowanych zmianach dotyczących sposobu naliczania, wysokości i trybu opłacania składki członkowskiej na rzecz OPZZ. JZ

Czytaj więcej

28 sierpnia 2023

Paski Wstydu: pokaż rządzącym, ile tak naprawdę zarabiasz!

Ile tak naprawdę zarabiają Polki i Polacy? Ruszamy z akcją Paski Wstydu. Pokaż rządzącym swój pasek wynagrodzenia! W 2023 roku przeciętne wynagrodzenie przekroczyło 7000 złotych brutto, co oznacza wzrost o ponad 12 proc. rok do roku. Polacy zarabiają więcej, ale wzrosty płac wciąż nie nadążają za inflacją. Dla milionów Polaków TA średnia krajowa wciąż jest daleko poza zasięgiem. Polki i Polacy zarabiają mniej niż wynosi przeciętne wynagrodzenie! Średnia krajowa to raczej pułap, który osiągają specjaliści i starsi specjaliści z największych miast oraz managerowie średniego szczebla. Średnie wynagrodzenie dla większości pracujących w Polsce pozostaje w sferze pragnień i marzeń. Realnie zarabiamy dużo mniej niż przeciętne wynagrodzenie. W niektórych sektorach na „średnią pensję” trzeba pracować nawet 2 miesiące! W styczniu 2024 roku płaca minimalna będzie wynosić 4242 zł, co oznacza, że już w przyszłym roku ponad 3,5 mln pracowników może zarabiać minimalną krajową. Pokażmy rządzącym, ile tak naprawdę zarabiają Polki i Polacy! Prześlij nam swój Pasek Wstydu TUTAJ, a my przekażemy go tym, którzy kształtują polski rynek pracy! Walczmy o płace, które nadążają za obecnymi kosztami życia!

Czytaj więcej

25 sierpnia 2023

Czara goryczy się przelała: protesty nauczycieli i pracowników budżetówki,

Polacy mają dość. Drożyzna, wysokie koszty życia i niskie zarobki dobijają domowe budżety. Pracownicy i związkowcy zapowiadają walkę o godne warunki pracy i wynagrodzenia umożliwiające normalne życie, a także o realizację wciąż niespełnionych obietnic porozumień sierpniowych 1980, na które od ponad 40 lat czekają Polacy. Przed nami gorąca jesień – czeka nas nie tylko zacięta kampania wyborcza, ale także głośne protesty sfrustrowanych pracowników: na ulice Warszawy wyjdą nauczyciele i pracownicy oświaty oraz pracownicy budżetówki. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaprasza na konferencję prasową, która odbędzie się 31 sierpnia o godz. 12:00 w siedzibie OPZZ. Polska oświata i budżetówka nad przepaścią? Protesty już we wrześniu Już 1 września o godz. 12:00 pod MEiN w Warszawie rozpocznie się akcja protestacyjna nauczycieli organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). Nauczyciele, a także pracownicy oświaty i szkolnictwa wyższego żądają lepszych warunków nauki i pracy oraz wyższych pensji. Nauczyciele masowo rzucają pracę - w całym kraju brakuje już blisko 25 tysięcy nauczycieli, a liczba ta cały czas rośnie. Z powodu braku kadry we wrześniu w polskich szkołach wiele zajęć może w ogóle się nie odbyć. Z kolei 15 września w samo południe budżetówka szykuje marsz na kancelarię premiera. Protest jest wyrazem sprzeciwu wobec działań rządu i braku waloryzacji wynagrodzeń. Pracownicy oświaty i budżetówki oraz związkowcy zapowiadają walkę o poprawę sytuacji materialnej setek tysięcy pracowników. Domagają się podwyżek, które zrekompensują inflację oraz rosnące koszty życia, sprzeciwiając się decyzji rządu o przyznaniu jednorazowych „nagród specjalnych”. Paski wstydu: ile tak naprawdę zarabiają Polacy? OPZZ od kilku tygodni prowadzi akcję „Paski Wstydu”, która ma ukazać prawdę o zarobkach Polaków. OPZZ chce uświadomić rządzącym, ile tak naprawdę zarabia się w Polsce i zachęca do przesyłania pasków wynagrodzeń za pośrednictwem strony www.paskiwstydu.pl. Paski, które spływają do OPZZ z całej Polski pokazują, że średnia krajowa to mit – ten pułap osiągają specjaliści i starsi specjaliści z największych miast oraz managerowie średniego szczebla. Zebrane przez OPZZ paski wynagrodzeń zostaną przekazane rządzącym podczas najbliższego się posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Co dalej z realizacją obietnic Porozumień Sierpniowych? 31 sierpnia przypada 43. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych, dlatego w tym dniu OPZZ wzywa rząd do spełnienia obietnic Porozumień Sierpniowych 1980 i chce przypomnieć o niezrealizowanej od ponad 40 lat obietnicy wprowadzenia emerytur stażowych. Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości w końcu pochyli się nad projektem ustawy skierowanym do Sejmu? 31 sierpnia (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie OPZZ odbędzie się konferencja prasowa, podczas której kierownictwo OPZZ oraz Sławomir Broniarz - prezes ZNP i Elżbieta Aleksandrowicz - przewodnicząca Branży OPZZ "Usługi Publiczne" opowiedzą o szczegółach wrześniowych protestów oraz dalszych działaniach związanych z realizacją obietnic Porozumień Sierpniowych. W trakcie konferencji odbędzie się również podsumowanie akcji OPZZ „Paski Wstydu”. 

Czytaj więcej

25 sierpnia 2023

Wzrost płac w budżetówce: presja przynosi efekty, ale to nie koniec rozmów

Premier poinformował o przyjęciu przez rząd projektu budżetu państwa na rok 2024. Trafi on zapewne wkrótce do Rady Dialogu Społecznego i będzie przedmiotem jej obrad. Istotna informacja, którą podał Prezes Rady Ministrów, dotyczy wynagrodzeń w sferze budżetowej. Wynikało z niej, że szeroko pojęta budżetówka może liczyć na podwyżkę płac na poziomie 12,3 proc. Gdyby tak było, oznaczałoby to znaczącą zmianę stanowiska rządu, który jeszcze w lipcu mówił, że wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej będzie na poziomie 106,6 proc., przy inflacji prognozowanej na tym samym poziomie. Co dalej z podwyżkami w budżetówce? Tymczasem na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazuje się, że w przyszłym roku rząd przeznaczy środki na podwyżki wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w służbach publicznych, których wynagrodzenia zostaną zwiększone o 12,3 proc. Jednocześnie jednak w innym miejscu tej strony wyraźnie wskazano, że: na podwyżki tych osób dodatkowo rząd przeznaczy środki w wysokości 6,6 proc. oraz dodatkowe środki do funduszu wynagrodzeń m.in. na wyrównanie skutków wzrostu płacy minimalnej – 5,7 proc. Zapewne z połączenia tych dwóch danych wychodzi ów 12,3%, o którym na konferencji prasowej mówił premier. To znacząca różnica, ponieważ oznacza to, że wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w sferze budżetowej pozostaje bez zmian (106,6 proc). Oznacza to również, że nie wszyscy pracownicy budżetówki otrzymają podwyżkę wynagrodzenia o 12,3 proc. Decyzja rządu o przeznaczeniu dodatkowych środków na fundusz wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej w 2024 r. pokazuje jednak wyraźnie, że presja związków zawodowych zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych w sprawie podwyżek dla pracowników sektora publicznego ma sens i przynosi rezultaty. OPZZ walczy o podwyżki w budżetówce: to nie koniec rozmów Jednocześnie decyzja rządu nie oznacza, że pracownicy budżetówki mogą być zadowoleni. Co prawda rząd przewidział dodatkowe środki na fundusz wzrostu wynagrodzeń, jednak jest to krok oczywisty wobec wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przez lata nakłady przeznaczane na wynagrodzenia w sferze budżetowej i wzrost płacy minimalnej spowodowały, że płace w sferze budżetowej uległy spłaszczeniu. Duża część środków budżetowych służyła bowiem zaktualizowaniu płac pracowników otrzymujących płacę minimalną do ustawowego poziomu. Pamiętajmy także, że podtrzymanie decyzji w sprawie wysokości wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w 2024 r. oznacza, że sytuacja pracowników sfery budżetowej nie poprawi się znacząco, przy prognozowanej inflacji na poziomie 106,6 proc. Aktualny pozostaje zatem postulat OPZZ, aby w sferze finansów publicznych wzrosły o 20 proc. w 2023 r. i 24 proc. w 2024 roku. Warto przypomnieć, że w latach 2021-2023 inflacja wyniosła blisko 35 proc. W tym okresie, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej raz był zamrożony, później jego wysokość wyniosła 107,8 proc., a w trzecim roku zwiększono o 4,4 [proc. fundusz wynagrodzeń, w wyniku czego podwyżkę wynagrodzeń otrzymała ograniczona liczba pracowników. Realne płace w sferze budżetowej obniżyły się w zeszłym roku o 5,3 proc. OPZZ będzie zatem w dalszym ciągu upominał się o szybszy wzrost płac w sferze budżetowej, m.in. w trakcie prac Rady Dialogu Społecznego nad projektem ustawy budżetowej. (KP)

Czytaj więcej

22 sierpnia 2023

Kurs języka polskiego OPZZ dla uchodźców z Ukrainy dobiegł końca

Kurs języka polskiego OPZZ dla uchodźców z Ukrainy dobiegł końca. Certyfikaty ukończenia otrzymało 28 osób. Kurs miał na celu nie tylko praktyczną naukę języka, ale także wspieranie integracji ludności ukraińskiej  na rynku pracy. Organizatorem kursu było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Uwzględniał on nauczanie języka polskiego od poziomu A1/A2 oraz nauczanie języka specjalistycznego, dotyczącego pracy. Obejmował więc także zagadnienia dotyczące prawa pracy, oferując jednocześnie wsparcie indywidulane w procesie uczenia. W kursie organizowanym przez OPZZ uczestniczyły osoby w wieku 18-63 lata. Zajęcia prowadzili native speakerzy i lektorzy języka polskiego,  którzy w swojej pracy wykorzystują materiały i sposoby łączące naukę pisania, mówienia, czytania i gramatyki. Wspólnie z metodykiem opracowali program szkolenia i testy wstępne, a podczas zajęć korzystali przede wszystkim z własnych materiałów stworzonych na potrzeby grupy. Kurs języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy oferowany przez OPZZ był bezpłatny dla uprawnionych uczestników i skierowany do osób dorosłych - aktywnych zawodowo lub poszukujących pracy. Kilku miesięczna nauka zakończyła się napisaniem testu, po którym 28 kursantów otrzymało certyfikat zaświadczający o ukończeniu kursu języka polskiego na poziomie A1-A2. Na zakończenie wykładowcy i prawnik udzielili  uczestnikom przydatnych porad, które ułatwia im funkcjonowanie na polskim rynku pracy. Obywatele Ukrainy są wdzięczni OPZZ za wsparcie i dostęp do bezpłatnych kursów języka polskiego, czekając na kontynuację kursu.

Czytaj więcej

20 sierpnia 2023

BEZ NAS TO PAŃSTWO NIE ISTNIEJE: protest budżetówki już 15 września

Już 15 września  pracownicy państwowej sfery budżetowej z całej Polski  będą walczyć o godne warunki pracy i godne wynagrodzenia Marsz Gniewu na KPRM nigdy nie powinien mieć miejsca - pracownicy szeroko pojętej sfery publicznej są zmuszeni do protestu. Polski rząd zmusza ich do udowadniania, że należą im się godne zarobki i godne warunki pracy.  To wstyd i hańba!  Bez pracowników państwowej sfery budżetowej to państwo nie istnieje. Pokażmy rządowi, że spychanie budżetówki na margines to droga donikąd.  Przyjdź na PROTEST PRACOWNIKÓW SFERY PUBLICZNEJ!  15 września, godz. 12:00 Pl. Defilad w Warszawie

Czytaj więcej

08 sierpnia 2023

Wódz, Szef czy Kumpel? Poradnik dla liderów związków zawodowych

Nakładem Ośrodka Rozwoju Personalnego EFROS wydany został unikatowy w naszym środowisku poradnik dla liderów związków zawodowych pt.: „Wódz, Szef czy Kumpel?”  Wszyscy członkowie organizacji związkowych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje przywódcze, nie powinni przejść obojętnie obok tej książki. Poradnik został napisany z myślą o działaczu, który: ma ambicję umocnienia pozycji swojego związku zawodowego jako organizacji nowoczesnej, otwartej na ludzi i skutecznie rozwiązującej ich problemy; dąży do zbudowania zaangażowanego zespołu współpracowników; stosunkowo niedawno objął „dowodzenie” w organizacji i chce zostać jej autentycznym (nie tylko formalnym) przywódcą lub aspiruje do roli lidera związku zawodowego i pragnie podnieść swoje kompetencje liderskie. Lektura przyniesie również wiele cennych wskazówek osobom, które działając w związkach, nie mają na celu obejmowania żadnych funkcji, ale chcą zwiększyć swoją skuteczność oddziaływania na środowisko zawodowe lub wynieść na wyższy poziom swoje relacje z otoczeniem.  Na blisko czterystu stronach Poradnika znajdziecie Państwo: mnóstwo przydatnej wiedzy oraz sprawdzonych w polskich realiach metod wspomagających codzienną pracę lidera związku zawodowego, kilkadziesiąt przykładów i historii ilustrujących opisywane zagadnienia, ćwiczenia, dzięki którym można na bieżąco utrwalać zdobywane kompetencje. Autorami Poradnika są trenerzy Ośrodka Rozwoju Personalnego EFROS z wieloletnim doświadczeniem działalności związkowej, prowadzenia warsztatów z obszaru kompetencji liderskich, współpracy z OPZZ i Europejskim Instytutem Związków Zawodowych (ETUI) oraz licznych projektów coachingowo-szkoleniowych.  Na rynku wydawniczym istnieje wiele pozycji nastawionych na doskonalenie „tzw. kompetencji miękkich”, które przeznaczone są dla szeroko rozumianego odbiorcy biznesowego. Za to odnalezienie książki, stanowiącej wartościowe i obszerne kompendium wiedzy dla aktywistów związkowych, jest zadaniem szalenie trudnym. Celem, jaki postawili przed sobą autorzy Poradnika, było wypełnienie powyższej luki. Czy im się to udało? Naszym zdaniem tak.  Zapraszamy do lektury! „Wódz, Szef czy Kumpel? Poradnik dla liderów związków zawodowych” dostępny tylko w sklepie internetowym na stronie www.efros.pl

Czytaj więcej

02 sierpnia 2023

Konkurs fotograficzny LATO Z OPZZ: zapraszamy do udziału!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaprasza do udziału w I edycji Konkursu fotograficznego "Lato z OPZZ". Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Wystarczy zrobić zdjęcie podczas wakacji z wyraźnie widocznym logotypem OPZZ i/lub tekstem „OPZZ” czy "Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych” w dowolnej formie, a następnie przesłać je do OPZZ. Kto może wziąć udział w konkursie? Konkurs fotograficzny „Lato z OPZZ” skierowany jest do osób dorosłych, będących obecnie lub  będących w przeszłości członkiem organizacji członkowskiej OPZZ. Jak wziąć udział w konkursie? Ocenie przez powołane przez organizatora jury będzie podlegać praca wykonana podczas wakacji przez autora pracy - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191 ze zm.). Nadesłane fotografie muszą być zapisane w formacie .jpg lub .png, w rozmiarze nie mniejszym niż 2000px x 1400px (format A4) i nie mogą być wcześniej publikowane - zarówno w całości, jak i fragmentach. Prace konkursowe należy przesłać na: konkurs@opzz.org.pl do 15września 2023 roku  (uwaga: decyduje data wysłania wiadomości e-mail) z dopiskiem Konkurs „Lato z OPZZ” wraz z podpisanym oświadczeniem. Rozstrzygnięcie Konkursu „Lato z OPZZ” nastąpi nie później niż 30 września 2023 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej OPZZ, a laureaci zostaną powiadomieni również indywidualnie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych: za I miejsce przewidziano nagrodę w postaci aparatu fotograficznego. Regulamin Konkursu: Lato z OPZZ - regulamin konkursu fotograficznego Oświadczenie uczestnika: Oświadczenie uczestnika konkursu fotograficznego LATO Z OPZZ Czekamy na Wasze prace, dajcie się ponieść kreatywności!

Czytaj więcej

02 sierpnia 2023

Zasiłek pogrzebowy do zmiany. OPZZ wnioskuje o jego podwyższenie

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wystosowało apel do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg o urealnienie zasiłku pogrzebowego.  OPZZ postuluje, aby świadczenie to przysługiwało w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci. Od 1 marca 2011 roku kwota zasiłku wynosi jedynie 4000 zł. Przez ostatnie dwanaście lat, mimo wzrostu cen usług pogrzebowych, świadczenie to pozostaje na niezmiennym poziomie. Tymczasem Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe wskazuje, że w 2022 roku uśredniony koszt pogrzebu wyniósł 7350 zł (bez stypy, autokaru, oprawy muzycznej, nekrologów itd.). Zasiłek w rażąco niskiej wysokości stanowi duży problem szczególnie dla ludzi ubogich, samotnych i starszych. OPZZ postuluje, aby świadczenie to przysługiwało w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Taka zasada obowiązywała przed dniem 1 marca 2011 roku. Pełna treść petycji dostępna TUTAJ

Czytaj więcej

31 lipca 2023

Składka solidarnościowa: mniejsze firmy jednak nie zapłacą

Senat jednogłośnie przyjął poprawki, według których mniejszych producentów węgla i koksu nie obejmie tzw. składka solidarnościowa wynikająca z ustawy o ochronie odbiorców energii. To uwzględnienie postulatu organizacji członkowskich OPZZ. Rządowy projekt ustawy zatwierdzony 13 lipca przez Sejm zakładał, że przedsiębiorstwa sprzedające paliwa, w praktyce węgiel i koks, których zysk w poprzednim roku wyniósł ponad 120% średniej z ostatnich czterech lat i które z działalności paliwowo wydobywczej czerpią więcej niż 75% przychodów zapłacą specjalną opłatę od nadmiarowych zysków. Miało to być pięć przedsiębiorstw produkujących węgiel i koks (JSW, JSW Koks, PG Silesia, Koksownia Częstochowa Nowa, Koksownia Victoria). Przedstawiciele części z nich podkreślali jednak, że ich zyski nie wynikały z rosnących cen surowców, a także, że czują się nierówno traktowani względem innych większych firm ze swoich branż. Takie obiekcje zgłaszał Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia, kopalni węgla z Czechowic-Dziedzic, z poparciem Rady Krajowej ZZG. Opinia ta, wraz z uwagami OPZZ o szybkim procesie legislacyjnym uniemożliwiającym normalne konsultacje, została przesłana do Senatu przed zeszłotygodniowym posiedzeniem. Przeciwko wersji ustawy proponowanej przez rząd protestowali także pracownicy Koksowni Częstochowa Nowa, którzy 25 lipca zorganizowali manifestację pod siedzibą parlamentu w Warszawie. W związku z głosami strony społecznej senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przyjęła poprawkę mówiącą o tym, że z obowiązku opłaty od nadmiarowych zysków będą wyłączone spółki o średniej kapitalizacji i mniejsze, zatem obejmie on tylko przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 3 tys. osób. W efekcie, z pięciu branych pod uwagę podmiotów zapłaci tylko jeden, największy, czyli Jastrzębska Spółka Węglowa. Planowany przez twórców ustawy przychód z jej tytułu miał pierwotnie wynosić ok. 2mld zł, przy czym wpływy od pozostałych firm miały być znacznie mniejsze, a prawie całą tę sumę ma wg szacunków zagwarantować składka tylko od samego JSW. Poprawka ma poparcie zarówno strony rządowej jak i senatorów opozycji, co wróży przyjęcie także w Sejmie. Tymczasem reprezentatywne organizacje związkowe (w tym ZZG) w spółce z Jastrzębia na spotkaniu z zarządem JSW w piątek 28 lipca, wyraziły oczekiwanie, że 15% sumy netto składki solidarnościowej, którą ma zapłacić ich firma trafi do jej pracowników. Apel skierowano do wiceministra aktywów państwowych odpowiedzialnego za transformację górnictwa - Marka Wesołego. (MZ)

Czytaj więcej