Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Kraj

22 marca 2024

Zielony Ład a społeczeństwo i gospodarka – stanowisko Prezydium OPZZ

Na posiedzeniu 19 marca Prezydium OPZZ przyjęło stanowisko w sprawie zagrożeń społecznych i gospodarczych wynikających z polityk Europejskiego Zielonego Ładu i zażądało rewizji jego postanowień. Organ OPZZ zwrócił uwagę na skalę wyzwań jakie stoją przed naszym krajem oraz na konieczność prowadzenia sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji która obok czynników środowiskowych niezbędnie uwzględnia koszty społeczne. Dyskusja wokół Zielonego Ładu rozgorzała w ostatnich tygodniach w związku z trwającymi protestami rolników, którzy zwracają uwagę na kwestie importu żywności, ale też na trudności związane z implementacją polityk klimatycznych w swojej branży. Prezydium OPZZ przypomniało: „Od dawna alarmowaliśmy, że zmiany związane z Zielonym Ładem nie są wprowadzane z należytym uwzględnieniem opinii związków zawodowych i konsultacji społecznych, szczególnie wśród grup zawodowych, które bezpośrednio są narażone na ich skutki. (…) Zmiany w transformowanej gospodarce dotyczą nie tylko zatrudnionych w przemyśle surowcowo-energetycznym, którzy sygnalizują swoje obawy od lat, ale również pracowników wielu innych branż, także niezwiązanych z energetyką, przemysłem ciężkim czy rolnictwem.” Prezydium nawołuje więc do rewizji polityk Zielonego Ładu ze względu na ich negatywny wpływ na sytuację materialną społeczeństwa, groźbą utraty wielu miejsc pracy oraz skalą wyzwań stojących przed licznymi branżami, szczególnie przemysłu i transportu. Polityki te stawiają społeczeństwa Polski i Europy w nierównej sytuacji względem reszty świata, szczególnie największych emitentów gazów cieplarnianych - Chin oraz USA, które mocno dotują swoje gospodarki oraz energetykę. Prezydium nie pomija, kwestii przyczyn polityk klimatycznych. Nawołuje jednak do odpowiedzialnej transformacji, która gwarantuje dobrej jakości, godne miejsca pracy i rozsądne, stopniowe przemiany regionów związanych z tradycyjną energetyką: Prezydium OPZZ zauważa, że zmiana klimatu jest poważnym wyzwaniem, a stan przyrody wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie, zdrowie, pracę i edukację. Poprawa warunków życia dziś i w przyszłości, przez zapobieganie negatywnym zmianom środowiska naturalnego, to ten cel transformacji, z którym trudno się nie zgodzić. Mając to na uwadze, trzeba podkreślić, że zmiany muszą być prowadzone w sposób zrównoważony, a transformacja musi być sprawiedliwa w wymiarze kosztów społeczno-ekonomicznych. Rządzący powinni brać pod uwagę także rzeczywiste problemy, które z rozwiązań Zielonego Ładu wynikają już teraz. Prezydium zwraca uwagę na liczne fakty, które powodują wyjątkową pozycję Polski wobec polityk klimatycznych: najwyższe w Europie zatrudnienie w produkcji i obróbce paliw kopalnych, największe w Unii zatrudnienie w transporcie drogowym, najwyższy udział węgla w produkcji energii, czy wysoki na tle państw Unii udział przemysłu w PKB. Ponadto miejsca pracy oparte dziś na paliwach kopalnych są silnie ukorzenione w systemie gospodarczym i wpływają także na zatrudnienie wielu innych osób, czego przykładem jest górnictwo i energetyka węglowa. Prezydium nawołuje do silniejszego dialogu w trwającej transformacji i większego wpływu społeczeństwa na dotyczące go zmiany. Jego brak prowadzi do widocznych napięć i niezadowolenia. Stanowisko było przygotowane we współpracy z prezydium zespołu problemowego OPZZ ds. sprawiedliwej transformacji. Po uchwaleniu przez Prezydium OPZZ zostało ono przekazane do szefowych i szefów czterech ministerstw, które są najmocniej związane z kreowaniem i wdrażaniem polityki klimatycznej w Polsce: Pauliny Hennig-Kloski – Minister Klimatu i Środowiska, Marzeny Czarneckiej – Minister Przemysłu, Borysa Budki – Ministra Aktywów Państwowych oraz Krzysztofa Hetmana – Ministra Rozwoju i Technologii. Pełna treść stanowiska dostępna TUTAJ. MZ

Czytaj więcej

22 marca 2024

Prezydium OPZZ z głosem w obronie Turowa

Na posiedzeniu 19 marca, Prezydium OPZZ podjęło stanowisko ws. sytuacji wynikłej po orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wobec kopalni Turów. Orzeczenie uchyliło decyzję środowiskową dla wydobycia węgla w kopalni, czym postawiło pod znakiem zapytania możliwość funkcjonowania całego o kompleksu wraz z elektrownią. Prezydium krytycznie odniosło się do takiego obrotu spraw, który może grozić nawet przedwczesnym i nieplanowanym zamknięciem zakładu i zwolnieniami pracowników. „W kopalni, elektrowni i spółkach zależnych kompleksu Turów zatrudnionych jest ok. 5 tysięcy ludzi, a liczba osób, pośrednio związanych z działalnością kopalni sięga kilkudziesięciu tysięcy. To zdecydowanie największy pracodawca nie tylko w gminie Bogatynia, ale w całej południowo-zachodniej części Dolnego Śląska odpowiadający także za wielomilionowe wpływy podatkowe i składkowe wspierające samorządy i państwo polskie.” Prezydium zaapelowało do władz o jak najszybsze rozwiązanie problemu w kompleksie Turów i zadeklarowało chęć konstruktywnego dialogu w tej sprawie. Zwróciło także uwagę na to, iż należy znaleźć przyczynę, przez którą doszło do nieprawidłowości skutkujących uchyleniem decyzji środowiskowej umożliwiającej pracę kopalni. Prezydium podkreśliło, ze sprawa ma znaczenie nie tylko dla pracowników kompleksu z Bogatyni i firm z nim kooperujących oraz mieszkańców regionu Turoszowskiego, ale wpływa na całe polskie społeczeństwo, gdyż elektrownia Turów produkuje kilka procent krajowej energii elektrycznej. Całość treści stanowiska dostępna TUTAJ

Czytaj więcej

21 marca 2024

Wizyta Przewodniczącego Fundacji im. Friedricha Eberta Martina Schulza w OPZZ

Dzisiaj gościliśmy w OPZZ delegację z Fundacji im. Friedricha Eberta na czele z przewodniczącym fundacji oraz byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Martinem Schulzem.  Podczas spotkania zostały omówione powstałe związki zawodowe w Tesli w Niemczech, polityka społeczna i sytuacja na rynku pracy w Polsce, oraz współpraca Fundacji im. Friedricha Eberta i OPZZ.  W trakcie wizyty Przewodniczący Schulz otrzymał także zdjęcie z demonstracji pierwszomajowej z 2014 roku w Warszawie, w której brał udział.

Czytaj więcej

21 marca 2024

Posiedzenie Rady OPZZ Branży 'Usługi Publiczne'

20 marca 2024r. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Branży Usługi Publiczne, któremu przewodniczyła Elżbieta Aleksandrowicz Przewodnicząca Branży i Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. Tematami obrad były: -Protesty rolników i przedstawienie stanowiska OPZZ -Pracownicy samorządowi - omówienie sytuacji płacowej i problemów pracowniczych -Omówienie sytuacji płacowej i problemów pracowników sfery finansów publicznych i państwowej sfery budżetowej - realizacja wypłat podwyżek  wynagrodzeń w 2024r. oraz oczekiwania i uzgodnienie wspólnego stanowiska co do wysokości podwyżek w 2025 roku -Współpraca związków zawodowych zrzeszonych w ramach Rady OPZZ Branży Usługi Publiczne z Radami Wojewódzkimi OPZZ -Sprawy bieżące Branży „Usługi Publiczne” Ponadto przedstawiono proponowane rekomendacje OPZZ w sprawie rocznego wskaźnika przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców w 2024 roku.

Czytaj więcej

13 marca 2024

Turów z problemem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił dziś decyzję środowiskową dla dalszej działalności górniczej w kopalni węgla brunatnego Turów. Stwarza to niepewność co do działalności całego kompleksu odpowiadającego za znaczną część produkcji energii w naszym kraju. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) określająca środowiskowe uwarunkowania dalszej eksploatacji złoża węgla brunatnego w Turowie jest niezbędna by przedłużyć koncesję na działalność kopalni do roku 2044, a tym samym umożliwić pracę pobliskiej elektrowni. Jednak dziś decyzja została przez WSA uchylona. Sędzia Jarosław Łuczaj, który prowadził sprawę powiedział: "Pragnę podkreślić, że rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie nie powoduje wstrzymania funkcjonowania, czy wręcz zamknięcia kopalni Turów, bo decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji danego przedsięwzięcia jest jednym z wymogów wydania dalszych decyzji administracyjnych koniecznych w procesie inwestycyjnym". Jednak stara koncesja obowiązuje do roku 2026 i bez nowej działalność kompleksu po tej dacie formalnie byłaby niemożliwa, a czasu jest niewiele. Już w ubiegłym roku OPZZ odnosiło się do kwestii ostrzegając przez możliwymi fatalnymi skutkami zaniedbań w procesach związanych z koncesją. Stanowisko w tej sprawie podjęła Rada OPZZ i zostało ono przesłane do ówczesnego Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Rada zwracała uwagę, że: „(…) w kopalni, elektrowni i spółkach zależnych kompleksu Turów zatrudnionych jest niemal 5 tysięcy ludzi, a liczba osób, pośrednio związanych z działalnością kopalni sięga kilkudziesięciu tysięcy. To zdecydowanie największy pracodawca nie tylko w gminie Bogatynia, ale w całej południowo-zachodniej części Dolnego Śląska odpowiadający także za wielomilionowe wpływy podatkowe wspierające lokalne samorządy.” Poza lokalnym wymiarem społecznym Rada podkreślała też ten ogólnokrajowy: „Elektrownia Turów odpowiada za produkcję około 8% energii elektrycznej w Polsce, a także większości ciepła systemowego dla okolicznych miejscowości. Pobliska kopalnia jest jej integralnym elementem, bez którego kilka milionów mieszkańców Polski byłoby zagrożonych brakami energii, a wstrzymanie pracy Turowa byłoby zauważalne w całym europejskim systemie energetycznym.” Waga sprawy jest więc bardzo duża i do podobnych zaniedbań nie powinno dojść. Według WSA konkretną przyczyną uchylenia decyzji był problem z umową zawartą między rządami Polski a Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków wynikających z eksploatacji kopalni. Umowę podpisano 3 lutego 2022 roku. GDOŚ w swojej decyzji nie wziął tego aspektu pod uwagę, a wg. sądu musiał to zrobić. Pełna treść stanowiska Rady OPZZ z 21 czerwca 2023 dostępna TUTAJ. MZ

Czytaj więcej

11 marca 2024

Inauguracyjne Posiedzenie Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej miało miejsce inauguracyjne spotkanie Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy w sobotę, 9 marca. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wyraziła przekonanie, że zaangażowanie uczestniczek i uczestników przyczyni się do ulepszenia projektów, a przede wszystkim do uwzględnienia sytuacji, pozycji oraz perspektyw kobiet, które nadal doświadczają dyskryminacji i nierównego traktowania, zwłaszcza w kontekście rynku pracy, w treści proponowanych projektów legislacyjnych. W skład reprezentacji OPZZ wchodzą wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz, Wiceprezes ZNP Urszula Woźniak, ekspertka z wydziału polityki społecznej Katarzyna Duda, oraz Przewodniczący Zarządu Krajowego Konfederacji Pracy Michał Lewandowski.

Czytaj więcej

08 marca 2024

Pożegnaliśmy Wita Majewskiego

Pożegnaliśmy wiceprzewodniczącego OPZZ (1990-1994), członka Zarządu Głównego ZNP, Posła na Sejm RP I,II i III kadencji, uczestnika obrad Okrągłego Stołu doktora Wita Majewskiego. 

Czytaj więcej

06 marca 2024

Posiedzenie Zespołu ds. równości

W dniu 6 marca 2024 r. w siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie Zespołu ds. równości. Przedmiotem posiedzenia były zagadnienia dotyczące równego traktowania osób w sferze gospodarczej i społecznej. Posiedzenie poprowadziła przewodnicząca Zespołu, Barbara Kutrowska. W posiedzeniu Zespołu uczestniczyła pani Weronika Marczuk, działaczka społeczna, która przedstawiła informacje na temat sytuacji kobiet w Ukrainie oraz działania na rzecz obywateli Ukrainy prowadzonych w Polsce. Ze względu na cele statutowe Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz jego aktywność wymieniono informacje na temat możliwej przestrzeni do wspólnych inicjatyw społecznych. Organizacje, których liderką jest pani Weronika Marczuk, są organizacjami pożytku publicznego , zatem możliwe jest odprowadzenie na ich rzecz 1,5% podatku PIT. Oznaczenie w rozliczeniu PIT, że podatek jest z OPZZ spowoduje, że środki z podatku będą kierowane na inicjatywy organizowane wspólnie z OPZZ. Wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz, przedstawiła informację na temat sytuacji kobiet na rynku pracy, w tym w obszarze wynagrodzeń. Zwróciła przy tym uwagę na konieczność dalszego inicjowania przez związki zawodowe zrzeszone w OPZZ weryfikacji w zakładach pracy przestrzegania zasady równa płaca na tą samą pracę oraz działań na rzecz likwidacji luki płacowej. Na poziomie unijnym przyjęto dyrektywę, która ma wzmocnić transparentność systemu wynagradzania pracowników, jednak już teraz, korzystając z uprawnień związków zawodowych, można w ramach dialogu społecznego doprowadzić do równego wynagradzania pracowników za tą samą pracę w zakładzie pracy. Jednym z ważnych tematów, które wymagają podjęcia silniejszych działań jest zjawisko dyskryminacji pracowników ze względu na przynależność związkową oraz działalność w związkach zawodowych – wniosek wiceprzewodniczącej OPZZ zaaprobował Zespół. Ponadto, w ramach informacji o bieżących działaniach OPZZ, wiceprzewodnicząca OPZZ wskazała na kontynuację działań centrali w sprawie wyłączenia wszystkich dodatków z płacy minimalnej tak, aby stała się ona wynagrodzeniem jednoskładnikowym – płacą zasadniczą. Podkreśliła też dalszą pracę w kierunku rozwiązań systemowych oraz wzmocnienia negocjacji zbiorowych celem ograniczenia skali spłaszczenia wynagrodzeń w przedsiębiorstwach oraz w sektorze finansów publicznych. W związku ze zbliżającym się posiedzeniem Rady ds. Kobiet w Sejmie RP, Zespół przedyskutował obszary problematyczne, które powinny zostać zgłoszone przez OPZZ jako pilne do podjęcia działań przez organy stanowiące prawo w Polsce. Zespół otrzymał także informacje na temat stanu prac Komisji Europejskiej nad projektem dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz uwag Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych do tego projektu. W działania w tym obszarze zaangażowana jest z ramienia OPZZ pani Aneta Trojanowska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, która omówiła ww. kwestie. Na potrzeby organizacji zrzeszonych w OPZZ, w ramach prac Zespołu, przygotowano schemat działania antymobbingowego, do wykorzystania w zakładach pracy – pani Aneta Trojanowska omówiła rezultat prac w tym zakresie. Zespół wskazał na konieczność włączenia się członków związków zawodowych w wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego poprzez oczekiwanie od osób ubiegających się o funkcję deklaracji realizacji działań na rzecz równego traktowania i promowania tych osób, które w programie mają inicjatywy wzmacniające równość. Zespół omówił możliwości ściślejszej współpracy jego członków między posiedzeniami Zespołu oraz informowania członków OPZZ oraz opinii publicznej na temat działań równościowych. Większa aktywność np. w mediach społecznościowych pozwoli upowszechnić wiedzę na temat działań OPZZ w obszarze równego traktowania oraz aktywności członków i członkiń OPZZ, która będzie stanowić inspiracje i promować pracę na rzecz równego traktowania osób. Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na czerwiec 2024 r. przygotowała: Katarzyna Pietrzak,  Wydział Polityki Gospodarczej, OPZZ 

Czytaj więcej

01 marca 2024

Zmarł Wit Majewski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł doktor Wit Majewski, wiceprzewodniczący OPZZ w latach 1990 – 1994, były członek Zarządu Głównego ZNP, Poseł na Sejm RP I,II i III kadencji, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy najszczersze kondolencje.

Czytaj więcej

01 marca 2024

Czy Poczta Polska może liczyć na pomoc państwa?

W grudniu ubiegłego roku związkowcy zrzeszonego w OPZZ Związku Zawodowego Pracowników Poczty protestowali przed siedzibą Urzędu Komunikacji Elektronicznej, domagając się przyznania Poczcie Polskiej S.A. rekompensaty na pokrycie strat z tytułu świadczenia usługi powszechnej. W odpowiedzi na oczekiwania związkowców grupa posłów przygotowała projekt ustawy zmieniającej ustawę - Prawo pocztowe. Nowe prawo może przyczynić się do rozwiązania narastających problemów narodowego operatora pocztowego i zapobiec konfliktom na tle płacowym.  Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie do ustawy – Prawo pocztowe  przepisów umożliwiających udzielenie Poczcie Polskiej S.A. - w formie dotacji celowej - wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych. Jest to konieczne, mając na uwadze przedłużające się postępowanie notyfikacyjne przed Komisją Europejską dotyczące finansowania kosztu netto za lata 2021–2025 oraz stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, według którego nie jest możliwe wydanie przez niego decyzji w sprawie należnego finansowania kosztu netto, bez uprzedniego wydania przez KE decyzji potwierdzającej zgodność planowanej pomocy publicznej z prawem EU (- w innej formie niż tzw. comfort letter). Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Związek Zawodowy Pracowników Poczty uważają, że projekt ustawy, choć potrzebny, nie rozwiązuje w pełni problemu zrekompensowania Poczcie Polskiej S.A. strat z tytułu pełnienia roli operatora wyznaczonego i realizacji powierzonych jej przez państwo usług powszechnych. W piśmie skierowanym do Sejmu zgłosiliśmy poprawkę polegającą na zmianie maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa przeznaczonego na finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w roku 2025 z 1 244 mln zł na 1 522 mln zł. Jak pokazuje bowiem praktyka i doświadczenie z finansowaniem kosztu netto za lata 2021 i 2022, zawarte w przepisach prawa maksymalne limity wydatków z budżetu państwa nie pokrywają rzeczywistej kwoty wynikającej z zaudytowanych sprawozdań operatora wyznaczonego. Za lata 2021 i 2022 różnica ta wynosi 53 mln zł, co uzasadnia zmianę limitu za te lata z kwoty 697 mln na 750 mln zł. Z dużym prawdopodobieństwem, zaplanowana w projekcie ustawy kwota limitu na rok 2025 tj. 1 244 mln zł będzie niewystarczająca, a różnica będzie musiała zostać pokryta z środków Poczty Polskiej S.A., co przełoży się na i tak trudną sytuację spółki i pracowników. Proponowana przez OPZZ i Związek Zawodowy Pracowników Poczty zmiana zagwarantuje Poczcie Polskiej S.A. utrzymanie płynności finansowej i poprawi kondycję finansową spółki, co jest kluczowe dla jej stabilnego funkcjonowania. Tym samym ograniczy ryzyko likwidacji części placówek pocztowych i przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji. W obecnej sytuacji priorytetem powinno stać się utrzymanie miejsc pracy i zapewnienie ponad 60 tysiącom pracowników terminowej wypłaty wynagrodzeń. Proponowana zmiana może w tym znacząco pomóc, przyczyniając się do poszanowania praw pracowniczych. Niezależnie od wprowadzenia zmian w przepisach Prawa pocztowego konieczne jest dalsze monitorowanie sytuacji Poczty Polskiej S.A. i wdrażanie kolejnych działań, które wzmocnią jej pozycję na rynku. W dalszych pracach należy przede wszystkim uwzględniać potrzeby i oczekiwania pracowników, którzy są filarem działalności Poczty Polskiej S.A., oraz zasady dialogu społecznego. Jest on bowiem kluczowy dla wypracowania optymalnych rozwiązań dla przyszłości Poczty Polskiej S.A.

Czytaj więcej