Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Kraj

20 września 2023

Ruszają zapisy na bezpłatny kurs języka angielskiego “English for the Future”

Zorganizowany przez zespół OPZZ przy wsparciu Centrum Solidarności kolejny projekt kursu nauki języka. Kurs nauki języka angielskiego “English for the Future” to innowacyjny projekt, który daje  możliwość doskonalenia umiejętności językowych i zdobywania nowej wiedzy do osiągnięcia celów zawodowych. Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji i rozwoju odpowiednich kompetencji, a także zapewnienie indywidualnego podejścia do każdego uczestnika projektu. Ten projekt może być ważnym krokiem dla uczestników, aby poprawić swoje możliwości zawodowe. W szczególności, umiejętności języka angielskiego są szczególnie ważne w zglobalizowanym świecie, gdzie biznesy szukają pracowników z międzynarodowym doświadczeniem. Program skupia się na poprawie jakości życia i konkurencyjności zawodowej uczestników. Ten projekt oferuje bezpłatne kursy edukacyjne dla uchodźców z Ukrainy, z możliwością wyboru zajęć o różnym formacie i stopniu trudności. Kursowi poprzedza spotkanie informacyjne w połączeniu z badaniem potrzeb uczestników dotyczących słownictwa związanego z ich pracą lub planowanym zatrudnieniem, pisaniem CV, pomocą w tworzeniu i prowadzeniu prezentacji i rozmów kwalifikacyjnych. Opis programu: Kursy nauki języka angielskiego „Umiejętności na przyszłość” składają się z różnych form wsparcia, w tym godzin zajęć, szkoleń, indywidualnych konsultacji oraz kilkutygodniowych szkoleń o różnym stopniu trudności. Program jest skierowany na rozwój zawodowy i osobisty każdego uczestnika. Oprócz szkoleń i indywidualnych zajęć, uczestnicy razem ze swoim mentorem pracować będą nad podnoszeniem kwalifikacji na podstawie oferty edukacyjnej, tworzyć będą CV, listy motywacyjne, podania o pracę i rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkową możliwością dla uczestników kursu może być włączenie elementów kreatywnych i metod kreatywnych w procesie nauczania. To pomoże zwiększyć motywację i efektywność nauki, rozwijać kreatywność i umiejętności komunikacyjne uczestników. Kurs jest innowacyjnym rozwiązaniem, ponieważ zakłada nauczanie specjalistycznego języka związanego z biznesem i podnoszeniem kariery zawodowej, począwszy od poziomu B1/B2. Zajęcia są związane z osiąganiem celów zawodowych i indywidualnym wsparciem w nauce przez nauczyciela. Ponadto, ludzie z wysokimi kompetencjami i dobrą edukacją, ale bez wystarczającej znajomości języka angielskiego i umiejętności, nie mają możliwości znalezienia pracy w międzynarodowej firmie, która odpowiada ich edukacji, umiejętnościom i kompetencjom. Dlatego, aby znaleźć bardziej atrakcyjną pracę, migranci zarobkowi i uchodźcy na polskim rynku pracy powinni mieć możliwość nauczyć się specjalistycznego słownictwa na poziomie B1/B2.Kursy języka angielskiego, które oferuje OPZZ, skierowane są do dorosłych, którzy zajmują się działalnością zawodową lub szukają pracy. Kursy oferowane są na poziomie B1/B2 i niezależnie od ich intensywności, oferują 40 godzin zajęć online plus 20 godzin indywidualnych i 1 webinaru. Organizacja kursów Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach, każda grupa po 40 godzin dydaktycznych. 1 grupa: zajęcia 2 razy w tygodniu (wtorek i czwartek), poziomB1. 2 grupa: zajęcia 1 raz w tygodniu (sobota lub niedziela), poziom B2.Rozmiar grupy: do 30 osób. Zajęcia odbywać się będą w drugiej połowie dnia i wieczorem. Po zakończeniu zajęć odbędzie się wspólne spotkanie 2 grup na webinarze, gdzie podsumowane będą wnioski z zajęć.

Czytaj więcej

16 września 2023

Dwudniowe posiedzenie dwóch zespołów problemowych OPZZ

15 i 16 września odbyło się dwudniowe, wyjazdowe szkolenie dwóch zespołów problemowych OPZZ: Zespołu problemowego ds. równości i Zespołu problemowego ds. gospodarki i finansów publicznych. Biuro prasowe OPZZ Członkinie i członkowie Zespołu problemowego OPZZ ds. równości i Zespołu problemowego OPZZ ds. gospodarki i finansów publicznych drugi dzień zdobywają wiedzę z zakresu: prawa pracy i rokowań zbiorowych przeciwdziałania mobbingowi równości na rynku pracy wynagrodzeń w budżetówce i projektu ustawy budżetowej na 2024 r. dyrektywy w sprawie adekwatnych płac minimalnych w UE i sprawiedliwej transformacji energetycznej

Czytaj więcej

15 września 2023

MARSZ GNIEWU NA KPRM: tej siły już nie da się powstrzymać!

Przez ulice Warszawy przeszedł "MARSZ GNIEWU NA KPRM" - ogromny protest pracowników budżetówki zrzeszonych w OPZZ i FZZ. Domagają się 20 proc. podwyżki z wyrównaniem od 1 lipca br. i 24 proc. od 1 stycznia 2024 r.  Protest zgromadził kila tysięcy protestujących. Biuro prasowe OPZZ "Marsz Gniewu na KPRM" rozpoczął się punktualnie o 12:00 na Placu Defilad w Warszawie. Stamtąd protestujący przeszli przez Rondo Dmowskiego, Aleje Jerozolimskie, Rondo de Gaulle'a, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży, ulicę Wiejską przed gmach Sejmu, ul. Piękną i Aleje Ujazdowskie przed Kancelarię Premiera RP. W przemarszu wzięło udział kilka tysięcy pracowników zrzeszonych w dwóch największych centralach związkowych Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych (OPZZ) i Forum Związków Zawodowych (FZZ). Czego domagają się pracownicy budżetówki? podwyżek o co najmniej 20% z wyrównaniem od 1 lipca 2023 r. oraz podwyżek o co najmniej 24% od 1 stycznia 2024 r. corocznego realnego wzrostu wynagrodzeń w całym sektorze usług publicznych systemowych rozwiązań w zakresie kształtowania płac zapobiegania zwiększaniu się dysproporcji w wynagrodzeniach pomiędzy sektorem publicznym a prywatny

Czytaj więcej

15 września 2023

Protest budżetówki: do OPZZ spływają listy poparcia

Taka ILOŚĆ poparcia dla Protestu Pracowników Sfery Budżetowej pokazuje, ile znaczy siła wszystkich związków zawodowych. RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO, więc nie poddajemy się i walczymy o dobro pracowników! Do OPZZ spływają Listy poparcia dla Protestu pracowników budżetówki - ich adresatami są Premier Mateusz Morawiecki, Prezydent Andrzej Duda i wicepremier Jarosław Kaczyński. Poparcie dla Protestu wyrazili:: Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rada OPZZ Województwa Podkarpackiego Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rada OPZZ Województwa Wielkopolskiego Rada OPZZ Województwa Śląskiego Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego Rada OPZZ Województwa Podlaskiego Rada OPZZ Województwa Łódzkiego Rada OPZZ Województwa Pomorskiego Rada OPZZ Województwa Małopolskiego Rada OPZZ Powiatu Bełchatowskiego Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu Konfederacja Pracy Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego Związek Zawodowy "Budowlani" Międzyzakładowy Związek Zawodowy "Odkrywka" Porozumienie Branżowych Związków Zawodowych Opolszczyzny Międzyzakładowa Organizacja Związkowe Związek Zawodowy "Przeróbka" Związek Pracowników Wojska "Tarcza" Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Cementowni Warta Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników OMZZ Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów FZZ Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Związek Zawodowy Górników w Polsce Dziękujemy!

Czytaj więcej

13 września 2023

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. europejskich rad zakładowych OPZZ 12.09.2023

12 września siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. europejskich rad zakładowych OPZZ, które otworzył przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski. Omawiano m.in. sprawozdanie ze szkolenia "ERZ jako narzędzie demokracji w miejscu pracy i dyskutowano nad dokumentem konsultacyjnym KE dotyczącym ewentualnej zmiany dyrektywy w sprawie europejskiej rady zakładowej.

Czytaj więcej

12 września 2023

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. europejskich rad zakładowych OPZZ

12 września w siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. europejskich rad zakładowych OPZZ, które otworzył przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.  Podczas spotkania omawiano sprawozdanie ze szkolenia "ERZ jako narzędzie demokracji w miejscu pracy , ze szczególnym uwzględnieniem aspekt organizowania i budowania solidarności międzyzwiązkowej. Podczas spotkania radczyni prawna OPZZ Magdalena Kossakowska przedstawiała (ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dotyczących wzmocnienia przedstawicieli związków zawodowych oraz propozycji utworzenia Stałego Komitetu Monitorującego) propozycję Komisji Europejskiej w sprawie ewentualnej zmiany dyrektywy w sprawie europejskiej rady zakładowej (dyrektywa 2009/38/WE)  oraz ewentualną odpowiedź Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) na drugi etap konsultacji z partnerami społecznymi na mocy art. 154 TFUE w sprawie ewentualnej zmiany dyrektywy w sprawie europejskiej rady zakładowej (2009/38/WE).  W tym świetle wywiązała się dyskusja dotycząca miedzy innymi kosztów, łączenia spółek, klauzuli poufności, wewnętrznych porozumień ERZ-towych, kwestia rozwiązań po-brixotowych oraz wiele innych. Honorowym gościem był Romuald Jagodziński praktyk, ekspert i badacz, który przez wiele lat pracował nad sprawami związanymi z ERZ w Europejskim Instytucie Związków zawodowych w Brukseli. Przedstawił struktury międzynarodowe w ramach których działają ERZ, oraz związkowe struktury międzynarodowe wspomagające pracę ERZ. 

Czytaj więcej

11 września 2023

Fiasko rozmów w RDS o budżecie na 2024 rok

8 września  odbyło się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, w trakcie którego omówiono projekt budżetu państwa na 2024 rok i tzw. ustawy okołobudżetowej. Stronie pracowników i stronie pracodawców nie udało się przyjąć wspólnego stanowiska w sprawie planu finansowego państwa na kolejny rok.      Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ odrzuciło rządową propozycję w zakresie wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 roku. Uważamy, że płace powinny wzrosnąć o 24% w 2024 roku i o 20% w 2023 roku. OPZZ nie ma pewności, czy deklaracja rządu o wzroście wynagrodzeń w sferze finansów publicznych o 12,3% rzeczywiście ziści się. Projekt budżetu w zakresie płac pozostawia zbyt szerokie pole do swobodnej interpretacji. O ile można przyjąć, że wzrośnie kwota bazowa o 6,6%, a u nauczycieli o 12,3%, o tyle nie ma żadnej pewności, że wzrost funduszu płac o 5,7% skutkować będzie podwyżką wynagrodzeń na poziomie 12,3%. OPZZ uważa, że wynagrodzenia powinny rosnąć w oparciu o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Konstrukcja podnoszenia płac oparta o zwiększanie funduszu wynagrodzeń powoduje, że podwyżki są uznaniowe i zależą od dobrej woli kierowników jednostek. Stwarzają również ryzyko, że przekazane dysponentom poszczególnych części budżetowych środki będą niewystarczające. Dlatego OPZZ wniosło o przedstawienie RDS szczegółowej analizy sytuacji płacowej u poszczególnych dysponentów części budżetowych. OPZZ ponowiło także apel o rozpoczęcie w RDS prac nad systemową zmianą modelu kształtowania wynagrodzeń w sferze finansów publicznych. Z projektu ustawy okołobudżetowej na rok 2024 wynika, że odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie będzie dłużej mrożony. Zwiększenie odpisu na ZFŚS to bardzo dobra wiadomość dla pracowników, ale także OPZZ. Od 2012 r., gdy zamrożono odpis, nie godziliśmy się na żaden kompromis w tym zakresie i wyraźnie mówiliśmy, że oczekujemy pełnego odmrożenia wysokości odpisu. Pozytywnie należy ocenić wzrost wydatków na ochronę zdrowia w 2024 r. – co jest niezbędnym warunkiem wzrostu dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie jest to jednak wyłącznie zasługą budżetu państwa, z którego finansowanie ochrony zdrowia sięgać będzie około 26, 7 mld zł. Zdecydowanym źródłem wzrostu finansowania zdrowia jest Narodowy Fundusz Zdrowia (ponad 156 mld na świadczenie zdrowotne). Warto o tym pamiętać, gdy rząd wskazuje, że wydatki na ochronę zdrowia ulegają podwyższeniu z 6,00% PKB w 2023 r. do 6,20% w 2024 r. OPZZ zdecydowanie podkreśliło konieczność dalszego wzmocnienia dialogu społecznego oraz Rady Dialogu Społecznego jako kluczowej instytucji przeciwdziałającej konfliktom społecznym. Projekt budżetu na rok 2024 przewiduje mniejsze środki na cele RDS i biuro RDS w porównaniu z rokiem 2023. W związku z powyższym, OPZZ zaapelowało o zwiększenie limitu wydatków w trakcie dalszych prac nad budżetem. 

Czytaj więcej

08 września 2023

Szkolenie: Problemy w dialogu społecznym na poziomie zakładu pracy

7 września w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się seminarium szkoleniowe "Problemy w dialogu społecznym na poziomie zakładu pracy". Szkolenie organizowane przez Branżę "Handel, Usługi, Kultura i Sztuka" poprowadził Paweł Śmigielski - dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ. Blisko 70 uczestniczek i uczestników, członkiń i członków organizacji zrzeszonych w OPZZ - m.in. Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji, ZZ Pracowników ZUS, Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej, ZZ Pracowników Totalizatora Sportowego, Federacji ZZ Pracowników Spółdzielczości, ZZ Pracowników Przemysłu Poligraficznego oraz OPZZ Konfederacja Pracy - pogłębiało swoją wiedzę oraz dyskutowało na tematy diagnozowanych problemów dialogu społecznego na poziomie indywidualnym i zbiorowym.  Seminarium otworzył Michał Lewandowski, przewodniczący Branży HUKiS OPZZ i członek Rady Dialogu Społecznego.

Czytaj więcej

07 września 2023

Co dalej z emeryturami stażowymi? OPZZ apeluje do komitetów wyborczych partii

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało apel do komitetów wyborczych partii politycznych biorących udział w wyborach parlamentarnych o podjęcie problematyki emerytur stażowych w trakcie trwającej kampanii. OPZZ postuluje stworzenie pracownikom o bardzo długim stażu pracy możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (dla kobiet, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat oraz dla mężczyzn mających okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat). OPZZ w apelu zwraca uwagę na następujące kwestie: emerytury stażowe a Porozumienia sierpniowe opinie społeczeństwa na temat wieku emerytalnego oraz emerytur stażowych ocena działania sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w IX kadencji Sejmu Przypominamy, że postulat wprowadzenia emerytur stażowych ma długą historię. W dniu 31 sierpnia 2023 roku mija 43. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych między Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, a stroną rządową. Przewidywały one m.in. obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub [zaliczenie] przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek. Mimo upływu 43. lat od tego historycznego wydarzenia, wprowadzenie emerytur stażowych stanowi nadal niezrealizowany postulat Porozumień. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął w dniu 17 sierpnia 2023 roku uchwałę o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. W ramach referendum, które odbędzie się 15 października 2023 roku, jedno z czterech pytań będzie brzmiało następująco: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Istnieją tymczasem badania, które dają odpowiedź na to pytanie. W raporcie pt. „Co to jest sprawiedliwa emerytura?”, opublikowanym przez Centrum im. Ignacego Daszyńskiego w 2023 roku, wskazano, że propozycja podniesienia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat ma znikome poparcie – taką zmianę popiera zaledwie 2 proc. badanych. Badanie składało się również z pytania o to, czy powinna istnieć możliwość przejścia na emeryturę nie po osiągnięciu wieku emerytalnego, a wcześniej, po przepracowaniu określonej liczby lat, np. 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się 76 proc. badanych. Przeciwko niemu jest z kolei jedynie 14 proc. respondentów. 11 proc. nie ma zdania na ten temat. Rozwiązanie to jest zatem szeroko popierane. Wyniki poparcia są zbliżone we wszystkich grupach badanych, w tym w szczególności wyróżnionych ze względu na płeć, wiek, preferencje polityczne, poziom wiedzy o systemie emerytalnym i jego ocenę. 30 sierpnia 2023 roku odbyło się ostatnie w bieżącej kadencji Sejmu posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podczas którego nastąpiło rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu. Za przyjęciem Sprawozdania było 13 członków Komisji, nie poparło go natomiast aż 12 członków. Negatywnie oceniano przede wszystkim odmowę rozpatrzenia przez posłankę Urszulę Rusecką, przewodniczącą Komisji, projektu ustawy w sprawie emerytur stażowych. OPZZ również uznaje za nieakceptowalne niepodjęcie przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny prac nad tak istotnym postulatem związków zawodowych. Jednocześnie stanowczo apelujemy o realizację zgłaszanego od wielu lat postulatu. Apel OPZZ w sprawie emerytur stażowych do komitetów wyborczych partii TUTAJ  (KD)

Czytaj więcej

07 września 2023

Sukces OPZZ: Ministerstwo Finansów planuje pełne odmrożenie odpisu na ZFŚS w 2024 roku

Wszystko jest na dobrej drodze, aby odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 roku (ZFŚS) został w pełni odmrożony. Informację tę potwierdziła strona rządowa w trakcie prac Rady Dialogu Społecznego. Jeśli rząd wypełni swoje zobowiązanie, odpis na fundusz będzie oparty o przeciętną płacę z poprzedniego roku a budżet funduszu wzrośnie. Związki zawodowe uzyskają przez to większą możliwość wsparcia najuboższych pracowników za pomocą środków socjalnych. Oznacza to, że wieloletnia presja OPZZ i działania mające na celu odmrożenie wysokości odpisu przyniosły pozytywny efekt. Przypomnijmy, że OPZZ działało na rzecz przestrzegania przepisów o ZFŚS od 2012 roku, kiedy to po raz pierwszy odpis na fundusz został odmrożony. Dziesiątki wystąpień konsekwentnie kierowanych do rządu przez OPZZ przełożyło się najpierw na częściowe odmrożenie odpisu na fundusz - by ostatecznie doprowadzić do jego pełnego odmrożenia w 2024 roku. Metodyczna praca naszych przedstawicieli w Zespole ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS przyniosła zatem rezultat. Rolę odegrały też publiczne wystąpienia OPZZ - ostatnio apelowaliśmy o pełne odmrożenie odpisu na ZFŚS podczas senackiej komisji w lipcu br., kiedy rząd nowelizował tzw. okołobudżetówkę na 2023 rok. (KP)

Czytaj więcej