Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Kraj

10 czerwca 2024

Polsko – niemiecki dialog o emeryturach

OPZZ gościło niemiecką Społeczną Radę Doradczą ,,Sozialbeirat’’ funkcjonującą od 1958 r. jako ciało doradcze parlamentu i rządu federalnego w Niemczech w sprawach emerytalnych. Wymiana doświadczeń funkcjonowania obu  systemów zabezpieczenia emerytalnego: polskiego  niemieckiego była przedmiotem dyskusji podczas spotkania w dniu 7 czerwca br. Renata Górna, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Sozialbeirat to ważne gremium, którego podstawowym zadaniem jest opiniowanie corocznego sprawozdania rządu federalnego w Niemczech dotyczącego zabezpieczenia emerytalnego, jak i doradztwo w obszarze problematyki emerytalnej. Organ ten składa się z 12 członków, z czego: w równej liczbie, po 4 reprezentuje pracowników i pracodawców, pozostali - to naukowcy z wydziałów ekonomii i nauk społecznych oraz niemieckiego banku centralnego. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń i wyzwań związanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego w Polsce i Niemczech. Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin przedstawił działania związkowe OPZZ w obszarze emerytur stażowych, pomostowych, renty wdowiej oraz sytuacji na rynku pracy i zmian demograficznych. Polską perspektywę uzupełniliśmy informacją o wyzwaniach demograficznych, ubezpieczeń chorobowych i aktywności związkowej w tych obszarach. Warto podkreślić, że w Niemczech funkcjonuje trójfilarowy system emerytalny, składający się z obowiązkowej emerytury państwowej, emerytur pracowniczych i emerytur prywatnych. Od 2023 r. wiek emerytalny będzie podnoszony o dwa miesiące każdego roku, aż do 2031 r., kiedy to obowiązkowy wiek emerytalny dojdzie do 67 lat. Niemieckich gości interesowały dodatkowo związkowe działania dotyczące umów o pracę i składek na ubezpieczenia społeczne, jak i wdrożenie i funkcjonowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oprócz członków Rady w spotkaniu związkowym delegację dopełniali przedstawiciele Biura Friedrich -Ebert Stiftung w Polsce: dyrektor dr. Max Brändle oraz Katarzyna Duda, pracownik naukowy fundacji. W spotkaniu brali udział także udział eksperci z Wydziału Polityki Społecznej OPZZ: Renata Górna i Michał Polakowski. 

Czytaj więcej

06 czerwca 2024

Young European Trade Union Leaders

W dniach 15-19 kwietnia 2024 we włoskim mieście Florencja odbyła się trzecia(ostatnia) część szkolenie „Young European Trade Union Leaders”. Jest to europejski program szkoleniowy dla młodych liderów związkowych, który ma na celu przygotowanie ich do najwyższych odpowiedzialności w ruchu związkowym. Skoncentrowany na wymiarze europejskim, stanowi istotny krok we wzmacnianiu społecznego wymiaru Unii Europejskiej. Uczestnicy korzystają z debat, pracy grupowej i wizyt studyjnych, prowadzonych przez wielokulturowy zespół trenerów. Szkolenie toniezrównane możliwości dla młodych aktywistów, by rozwijać się i uczyć w wielokulturowym środowisku, zdobywając bogactwo wiedzy i umiejętności do radzenia sobie z złożonymi wyzwaniami. Cele szkolenia: Rozwijanie zdolności do integrowania wymiaru europejskiego i krajowego w pracy związkowej poprzez poprawę wiedzy o ekonomicznych i społecznych realiach w Europie, rozwijanie wiedzy na temat głównych polityk europejskich oraz krajowych realiów i stanowisk związków zawodowych. Rozwijanie zdolności do pracy w wielokulturowym środowisku poprzez zrozumienie korzyści i specyficznych aspektów różnorodności kulturowej w Europie, budowanie, koordynowanie i prowadzenie wielokulturowych grup, rozwijanie zdolności uczestników do współpracy na poziomie europejskim. Wzmacnianie zdolności do komunikowania się na tematy związkowe poprzez stosowanie wspólnej terminologii związkowej, prowadzenie i uczestnictwo w debatach, korzystanie z narzędzi online do pracy zespołowej na odległość, poprawę umiejętności redagowania wiadomości/prezentacji/raportów/syntezy. Analizowanie złożonych sytuacji i projektowanie strategii związkowych poprzez rozwijanie umiejętności obserwacji, zdolności do analizy różnych rzeczywistości związkowych, ustalanie celów i proponowanie rozwiązań, sporządzanie planów działania związkowego. Wkładanie w rozwój europejskiej tożsamości związkowej poprzez wzmacnianie umiejętności przywódczych, przyjmowanie stylu przywództwa, rozwijanie krytycznego myślenia, opracowywanie podejścia do zarządzania projektami. Podczas spotkań uczestnicy z każdego kraju Unii Europejskiej mieli okazję wymienić się doświadczeniami związanymi z pracą w związkach zawodowych, warunkami pracy i płacy oraz działaniami podejmowanymi na różnych poziomach organizacji (lokalnym, regionalnymi, krajowym). Jako reprezentanci Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych kontynuowali swój udział: - Natalia Walkowiak- Związek Zawodowy Inżynierów i Techników - Grzegorz Tomal- Związek Zawodowy Inżynierów i Techników - Krzysztof Szaj- Związek Zawodowy Strażaków FLORIAN W czasie trwania szkolenia uczestnicy brali udział w sesjach dotyczących min. kompetencji liderskich, komunikacyjnych oraz stylu zarządzania Lidera Organizacji Związkowych. Głównym punktem szkolenia była prezentacja wyników badań omówionych podczas pierwszej sesji szkoleniowej w Brukseli. Zespół Natalii i Krzysztofa zaprezentował referat pt. „Participation of young people in trade unions”, który poruszał istotne kwestie dotyczące powodów, dla których młodzi pracownicy niechętnie wstępują do związków zawodowych. Najważniejsze z tych powodów to brak odpowiednich informacji o działalności związkowej podczas edukacji szkolnej oraz obawa przed reakcją pracodawców, którzy niechętnie widzą działalność związkową w swoich firmach. Natomiast zespół Grzegorza przedstawił badania na temat „Just Transition”. Koncepcja "Sprawiedliwej Transformacji" zyskuje na popularności na całym świecie, gdy kraje stawiają czoła wyzwaniom związanym z przejściem od paliw kopalnych do odnawialnych źródeł energii. Transformacja ta obejmuje nie tylko technologie i infrastrukturę, ale także zapewnia, że zmiany nie pozostawią w tyle pracowników, społeczności i regionów silnie uzależnionych od przemysłu paliw kopalnych. Zagadnienie to było omawiane na przykładzie Polski, Hiszpanii, Słowenii oraz Łotwy. Absolwenci tego kursu są dobrze przygotowani do pełnienia ról przywódczych w związkach zawodowych, gotowi do podejmowania inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji pracowników oraz wzmocnienie ruchu związkowego na poziomie lokalnym, narodowym i europejskim Kurs był realizowany w Centrum Badań i Szkoleń CISL - Centro Studi Ricerca e Formazione CISL - Studium Srl Firenze. Jest to znaczące centrum szkoleniowo-badawcze związane z Włoską Konfederacją Związków Zawodowych (CISL). Znajduje się na wzgórzach między Florencją a Fiesole, a zostało założone w 1951 roku z głównym celem zapewnienia liderom CISL kulturalnego i zawodowego przygotowania, wspierając w ten sposób zobowiązanie organizacji do autonomii, pluralizmu i demokracji. Centrum oferuje różnorodne programy i inicjatywy skupiające się na kwestiach związanych z pracą, zarządzaniem organizacjami oraz bieżącymi trendami społeczno-ekonomicznymi. Organizuje kursy, seminaria i warsztaty, obejmujące ostatnio tematy takie jak wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy oraz aktualizacje w przepisach prawa pracy(Centro Studi Cisl). Dodatkowo centrum zajmuje się studiami historycznymi i kulturalnymi związanymi z ruchem pracowniczym, czego przykładem są seminaria na temat roli CISL w kulturze reprezentacji i uczestnictwa. Centro Studi CISL dysponuje również rozległymi obiektami, w tym specjalistyczną biblioteką i archiwami cyfrowymi, które są cennymi zasobami zarówno do badań historycznych, jak i współczesnych studiów nad pracą i związkami zawodowymi. Jego idylliczne położenie w spokojnym parku sprzyja atmosferze do nauki i refleksji. Centro Studi CISL odgrywa kluczową rolę w ciągłym kształceniu i strategicznym rozwoju liderów CISL, zapewniając im odpowiednie przygotowanie do stawienia czoła wyzwaniom ewoluującego rynku pracy oraz krajobrazu społeczno-politycznego (CISL).

Czytaj więcej

29 maja 2024

Akademia Organizowania – kolejna grupa przeszkolona

27 i 28 maja odbyło się szkolenie Akademii Organizowania OPZZ. Była to już trzecia tura Akademii w tym roku. Szkolenie od czterech lat ma miejsce dzięki wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta. Za zawartość merytoryczną odpowiadali trenerzy Centrum Organizowania Związków Zawodowych – Anna Manowska i Piotr Barański oraz Dominika Pyzowska odpowiedzialna za szkolenia w OPZZ. Stronę logistyczną ułatwiła Fundacja Wsparcie. Akademia służy rozwijaniu umiejętności wzmacniania struktur związkowych przez pozyskiwanie i aktywizowanie nowych członków organizacji. Obecna edycja zgromadziła różnorodną grupę 13 osób z kilku branż zrzeszonych w OPZZ. Wśród uczestników były przedstawicielki i przedstawiciele szkolnictwa, przemysłu metalowego, meblowego, spożywczego, farmaceutycznego, usług komunalnych ale także bankowości i usług HR co pozytywnie wpływało na wymianę urozmaiconych doświadczeń i praktyk oraz dawało możliwość skonfrontowania własnej perspektywy ze spojrzeniem innych. Na szkoleniu nie zabrakło stałych elementów programu, takich jak rozmowy 1:1, mapowanie zakładu pracy czy strukturalne planowanie rozwoju związku. Majowa Akademia zakończyła trzy wiosenne tury tegorocznej edycji. Druga część obecnej tury będzie kontynuowana w październiku. Ze strony Fundacji Eberta szkolenie jak zwykle wspomagał Krzysztof Getka, który niebawem przechodzi na emeryturę i któremu serdecznie dziękujemy za niezastąpiony wkład w działanie Akademii Organizowania od jej początku w 2021 roku. MZ

Czytaj więcej

27 maja 2024

Debata kandydatek i kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Fundacja Wsparcie zapraszają do udziału w debacie kandydatek i kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Otwarcie: • dr Piotr Ostrowski | przewodniczący OPZZ • Urszula Woźniak | wiceprezes Zarządu Głównego ZNP Debatujący: • Michał Kobosko | KKW Trzecia Droga PSL-PL 2050 Szymona Hołowni  • Michał Szczerba | KKW Koalicja Obywatelska • dr Karolina Zioło-Pużuk | KKW Lewica Prowadzenie: • dr hab. Rafał Pankowski, prof. CC | współzałożyciel Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”  Podsumowanie: • dr Bartosz Rydliński | współzałożyciel Centrum im. Ignacego Daszyńskiego Miejsce: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, sala im. J. Wiadernego, 2 piętro Transmisja na Zoomie po zarejestrowaniu się: https://zoom.us/meeting/register/tJIsdeuoqz0uGdQVtwsUhM0nxDvtHPjTbr-d Zapraszamy serdecznie!

Czytaj więcej

21 maja 2024

Czas na podwyżki w 2025 r. Konkretne propozycje central związkowych!

W 2025 roku pracownicy sektora publicznego powinni spodziewać się znacznych podwyżek wynagrodzeń. W obliczu rosnących kosztów życia i wysokiej inflacji, trzy największe centrale związkowe w Polsce: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” przedłożyły stronie rządowej konkretne propozycje w tym zakresie. Wnioski dotyczą zarówno podwyżek wynagrodzeń w gospodarce narodowej i sferze budżetowej, jak i minimalnego wynagrodzenia oraz emerytur i rent. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej OPZZ Sektor finansów publicznych, obejmujący m.in. pracowników administracji publicznej i samorządowej, edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego oraz innych kluczowych sektorów, stanowi fundament funkcjonowania państwa. Mimo to kwestia wynagrodzeń pracowników tego sektora i spłaszczenia wynagrodzeń często pozostaje w cieniu debaty publicznej. W obliczu rosnących kosztów życia, inflacji i wysokich wymagań wobec pracowników sfery budżetowej, potrzeba podniesienia ich płac staje się nie tylko kwestią sprawiedliwości społecznej, ale i koniecznością ekonomiczną. Wciąż wysoka inflacja i rosnące ceny podstawowych dóbr konsumpcyjnych sprawiają, że realna wartość wynagrodzeń nie rekompensuje strat, które ponieśli pracownicy w poprzednich latach. Osoby pracujące w państwowej sferze budżetowej, często zarabiający poniżej średniej krajowej, odczuwają to na własnej skórze. Podniesienie płac jest zatem konieczne, aby pracownicy mogli godnie żyć i należycie wywiązywać się ze swoich obowiązków. Niskie wynagrodzenia skutkują odpływem wykwalifikowanych pracowników do sektora prywatnego. Bez odpowiednich wynagrodzeń państwo traci doświadczonych specjalistów, co obniża jakość świadczonych usług publicznych. Prowadzi do dalszego pogorszenia sytuacji i skutkuje trudnościami w rekrutacji nowych pracowników, a także zwiększeniem rotacji kadr. Dlatego podwyżki płac w sferze finansów publicznych są niezbędne nie tylko dla poprawy sytuacji finansowej samych pracowników, ale również dla zachowania stabilności i jakości usług publicznych. Państwo, dbając o swoich pracowników, inwestuje w lepszą przyszłość wszystkich obywateli. Czas na realne zmiany i docenienie tych, którzy codziennie pracują na rzecz społeczeństwa. W obliczu rosnących kosztów życia niezbędne jest także podniesienie płacy minimalnej. Pracownicy zarabiający płacę minimalną (ponad 3,6 mln osób) często żyją na granicy ubóstwa, dlatego zwiększenie wysokości płacy minimalnej jest konieczne, aby mogli oni godnie pracować i zaspokajać podstawowe potrzeby bytowe. Pamiętajmy, że niska płaca minimalna przyczynia się do pogłębiania nierówności społecznych. Podniesienie jej wysokości może pomóc w zmniejszeniu dystansu między najbogatszymi a najbiedniejszymi, co sprzyja budowie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. OPZZ uważa, że podwyżki płac są niezbędne nie tylko dla poprawy sytuacji finansowej samych pracowników, ale również dla budowy stabilnej i sprawiedliwej gospodarki. W ten sposób państwo inwestuje w lepszą przyszłość wszystkich obywateli. Mając to na uwadze strona pracowników, reprezentowana przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przedłożyła stronie rządowej wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2025 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na następującym poziomie: wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 9,44%; wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 15%; wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić w 2025 roku nie mniej niż 8,14% (o 350 zł); wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2024 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251), zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2024. Strona pracowników zastrzega sobie prawo korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent m.in. w przypadku zmiany przez stronę rządową prognozowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2025 rok lub innych zdarzeń wpływających negatywnie na dochody pracowników.

Czytaj więcej

16 maja 2024

Ogólnopolski strajk ostrzegawczy pocztowców

16 maja br., w godzinach od 8:00 do 10:00, pracownicy Poczty Polskiej przeprowadzili ogólnopolski strajk ostrzegawczy! Ich celem jest walka o godne wynagrodzenia oraz stabilność miejsc pracy dla wszystkich pocztowców. Zatrważające jest to, że aż 80% pocztowców, czyli około 50 000 pracowników, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze na umowę o pracę na pełny etat w wysokości 4 023 zł, co jest poniżej minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Ta sytuacja nie może dłużej trwać!  Pod budynkiem Poczty Głównej w Warszawie, w trakcie godzin strajku ostrzegawczego, odbyła się również pikieta informacyjna.  Jako OPZZ, jesteśmy z Wami! Domagamy się godnej płacy za pracę pocztowców!

Czytaj więcej

15 maja 2024

Dyskusja w OPZZ o płacach w 2025 r.

W dniu 15 maja br. przeprowadzono na forum Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych dyskusję dotyczącą wynagrodzeń w 2025 r. w związku z przedstawieniem przez Radę Ministrów wskaźników makroekonomicznych na kolejny rok w dokumencie pn. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027. Partnerzy społeczni mają bowiem prawo przedstawić, w oparciu m.in. o ten dokument, propozycję wzrostu wynagrodzeń w kolejnym roku, w tym płacy minimalnej i wskaźnika wynagrodzeń w sferze budżetowej. Zespół pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla OPZZ. Do zadań Zespołu należy kształtowanie stanowisk i opinii OPZZ w zakresie polityki gospodarczej państwa, w tym wynagrodzeń, polityki budżetowej, finansowej, fiskalnej, pieniężnej i handlowej oraz polityki przemysłowej. Wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz oraz przewodniczący Zespołu, Zygmunt Mierzejewski przedstawili informację na temat ustawowych terminów negocjacji wynagrodzeń w 2025 r. wynikających z ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Następnie Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej w OPZZ przedstawił bieżącą i prognozowaną sytuację gospodarczą kraju oraz finansów publicznych a także stan negocjacji w sprawie propozycji wzrostu płac w 2025 r. realizowanych na forum RDS. OPZZ przy kształtowaniu propozycji płacowych na kolejny rok bierze pod uwagę dogłębnie przeprowadzoną analizę danych makroekonomicznych, aktualny i prognozowany poziom wynagrodzeń w sektorze prywatnym i publicznym oraz sygnały płynące od związków zawodowych należących do OPZZ w sprawie wzrostu płac. Dyskusja na forum Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych była zatem cenną przestrzenią do wymiany informacji w ww. sprawie. (KP)

Czytaj więcej

10 maja 2024

Posiedzenie zespołu problemowego ds. sprawiedliwej transformacji OPZZ

Wczoraj odbyło się posiedzenie zespołu problemowego ds. sprawiedliwej transformacji OPZZ. Gościem w naszej siedzibie był przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju pan Krzysztof Galos. Maciej Zaboronek – ekspert ds. polityki klimatycznej OPZZ Oddziaływanie polityk klimatycznych tworzonych na poziomie krajowym i unijnym budzi żywe zainteresowanie i uzasadnione obawy wśród pracowników licznych branż zrzeszonych w OPZZ czego wyrazem jest ich bogata reprezentacja w zespole. W spotkaniu 9 maja uczestniczyli przedstawicielki i przedstawiciele m.in. sektorów górnictwa, energetyki, transportu, hutnictwa czy przemysłu samochodowego. W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący OPZZ – Piotr Ostrowski, wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz oraz przewodniczący zespołu Artur Wilk. Gościem spotkania, Krzysztof Galos, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, odpowiedzialny m.in. za koncesje na wydobycie surowców energetycznych, który odpowiadał na pytania dotyczące tego zakresu, szczególnie kopalń Turów i Bełchatów, Bogdanka. Członkowie zespołu zwracali ministrowi uwagę na istotność dialogu ze stroną pracowników zarówno przy tworzeniu dokumentów strategicznych, jak i bieżącej pracy resortów oferując chęć pomocy w sprawach, przy których jednak nieraz ze strony rządu takiej woli współpracy jest za mało. Na spotkaniu omawiana była sytuacja w branżowych zespołach trójstronnych przy ministerstwach. Część z nich w ostatnim czasie spotkała się pierwszy raz od nawet półtora roku, niektóre nie spotykają się od lat, mimo, że powinno to mieć miejsce dużo częściej i o to nasze organizacje apelują regularnie. Strona rządowa wciąż ma problem by w tym zakresie sprostać standardom normalnego dialogu społecznego. Jednym z ważnych tematów posiedzenia był projekt aktualizacji Krajowego Planu Energii i Klimatu. Odnosił się do niego także minister Galos, podkreślając tu chęć dialogu ze stroną społeczną w tym zakresie. Zwracał także uwagę na wagę bezpieczeństwa energetycznego kraju opartego na surowcach dostępnych w Polsce, choć zaznaczał, że ich wykorzystanie w obecnych warunkach prawnych będzie na dłuższą metę trudne ze względów ekonomicznych. W spotkaniu, ze względu na równoległe obrady Sejmu, nie mogła uczestniczyć odpowiedzialna za KPEiK wiceminister Urszula Zielińska. Zapowiedziała jednak otwartość na spotkanie i rozmowy z przedstawicielami zespołu w najbliższym czasie.

Czytaj więcej

07 maja 2024

Bez porozumienia w RDS

Na posiedzeniu Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych nie osiągnięto porozumienia w kwestii Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024-2027 oraz podwyżek wynagrodzeń, rent i emerytur na rok 2025. Przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych nie mogli dojść do konsensusu.  Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej OPZZ Dnia 6 maja br. Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Leszka Miętka z OPZZ omówił przedstawione przez stronę rządową wskaźniki makroekonomiczne stanowiące podstawę prac nad projektem budżetu państwa na rok 2025. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027 oparto o optymistyczne założenie wzrostu gospodarczego (3,7%) i spadku inflacji (4,1%), dlatego OPZZ oczekuje, że na poprawie sytuacji ekonomicznej skorzystają nie tylko firmy, ale przede wszystkim pracujący. Muszą zatem wzrosnąć płace a także renty i emerytury. OPZZ na posiedzeniu przedstawiło ocenę Wieloletniego Planu Finansowego Państwa wskazując na potrzebę wzrostu płac i kontunuowania działań osłonowych.  Według OPZZ dużą niewiadomą jest poziom wzrostu cen w 2025 roku. Rząd zakłada, że ceny w przyszłym roku wzrosną o 4,1%. Warto jednak zauważyć, że zagrożenie zwiększoną inflacją nadal istnieje. W najbliższych miesiącach spodziewany jest wzrost cen, co wynika z powrotu stawki VAT na żywność z 0% do 5%. Ponadto niepewne jest, jak będą kształtować się ceny energii i gazu w drugiej połowie 2024 roku po odmrożeniu cen nośników energetycznych. Nie wiemy także, czy zapowiedziany przez rząd program osłonowy będzie skutecznie chronił rodziny przed ubóstwem energetycznym. Dalszy rozwój sytuacji wojennej w Ukrainie oraz jej wpływ na ceny surowców energetycznych i żywności będą kluczowe dla kształtowania się inflacji w 2025 r. Rząd może zatem w kolejnych miesiącach zmienić szacunek inflacji i PKB.  OPZZ opowiada się ponadto za dalszym podnoszeniem płacy minimalnej i wynagrodzeń w sferze budżetowej. Oczekuje mocnego odbicia płac w sektorze publicznym w roku 2025 i zrekompensowania pracownikom strat, które ponieśli w minionych latach. Musi wzrosnąć także minimalne wynagrodzenie a bazę do jego wzrostu powinno stanowić obowiązujące od lipca br. wynagrodzenie w wysokości 4300 zł. Zgodnie z ustawowym trybem uzgodnień, na podstawie rządowych wskaźników, strona pracowników i strona pracodawców RDS, powinna przedstawić wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2025 roku:  1)   wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę,  2)   emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rozbieżne oczekiwania pracodawców i związkowców uniemożliwiły zawarcie porozumienia. Teraz każda strona ma pięć dni na przygotowanie własnego stanowiska. Jeśli dalsze negocjacje nie przyniosą rezultatu, każda z organizacji tworzących RDS będzie mogła przedstawić własne propozycje, które zostaną rozpatrzone przez rząd. OPZZ na posiedzeniu reprezentował: Norbert Kusiak, ekspert OPZZ. (nq)

Czytaj więcej

01 maja 2024

Chcemy Europy Socjalnej - Święto Pracy 2024

Dziękujemy wszystkim za wspólne obchody Święta Pracy! To był wyjątkowy dzień: solidarności ludzi pracy oraz 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przed nami dużo wyzwań, ale w dni jak ten możemy być dumni ze wspólnych sukcesów!

Czytaj więcej