Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Kraj

21 października 2022

Strategiczna Akademia Organizowania

20 października zakończyła się trzecia część Akademii Organizowania, realizowana przy współpracy i wsparciu Fundacji Friedricha Eberta. Dwudniowe szkolenie poprowadzili trenerzy biznesu i coachowie z  Ośrodka Rozwoju Personalnego EFROS. Biuro prasowe OPZZ Tym razem Strategiczna Akademia Organizowania OPZZ to tak zwany „Top of” poprzednich dwóch części Akademii Organizowania. Wzięli w niej udział uczestnicy wytypowani z trzech grup biorących udział w poprzednich częściach. Szkolenie to miało na celu reagowanie na zmiany, jakie pojawiają się w otaczającym nas świecie i ukierunkowane na wzmacnianie roli związków zawodowych oraz zaangażowania naszych członków. Nie możemy stać biernie i tylko przyglądać się zmianom. Musimy być więc stroną aktywną i reagować na to, co dzieje się wokół nas. Tym razem dwudniowe szkolenie poprowadzili trenerzy biznesu i coachowie z Ośrodka Rozwoju Personalnego EFROS: Monika Goc i Dariusz Goc. Tym razem konspektem merytorycznym prowadzonym w formie warsztatów było zapoznanie z metodą tworzenia strategii związku zawodowego w perspektywie średnio- i długoterminowej, w tym wartości organizacji oraz ich roli w budowaniu wizji i wspieraniu strategii związków. Kolejnym zagadnieniem były cele krótko-, średnio- i długoterminowe. Mogliśmy zgłębić specyfikę ryzyka i kamienie milowe strategii. Ostatnim z elementów szkolenia był monitoring jego wykonywania. Po pigułce komunikacyjnej, dzięki której mieliśmy okazję pogłębić kompetencje komunikacji interpersonalnej i praktycznie przećwiczyć wystąpienia publiczne.  Pragniemy podziękować Fundacji Freidricha Eberta za wsparcie oraz trenerom i naszym uczestnikom za zaangażowanie i niebywałą atmosferą, podczas której mogliśmy korzystać z narzędzi, wypracowywując strategie. Jednocześnie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w kolejnych edycjach Akademii Organizowania.

Czytaj więcej

20 października 2022

Manifestacja: Stop wygaszaniu pomostówek!

19 października odbyła się manifestacja organizowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce i Forum Związków Zawodowych. Manifestujący z różnych branż i organizacji domagali się zniesienia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. W centrum Warszawy zgromadziło się ponad 2 tysiące osób. Biuro Prasowe OPZZ Manifestacja rozpoczęła się o godzinie 11.00 pod Pałacem Kultury i Nauki, skąd manifestujący wyruszyli ulicami Warszawy pod budynek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zgromadzonych powitał przewodniczący zgromadzenia Leszek Miętek — prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Podczas manifestacji ws. emerytur pomostowych głos zabrali także wiceprzewodniczący OPZZ: Barbara Popielarz, Sebastian Koćwin i Piotr Ostrowski, wspólnie apelując do Minister Rodziny i Polityki Społecznej o zniesienie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. W trakcie manifestacji przekazano petycję dotyczącą uchylenia przepisu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, zakładającego ich stopniowe wygaszanie oraz poszerzenia wykazu prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Niestety Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg nie znalazła czasu, aby porozmawiać z delegacją. Petycję złożono na ręce wiceministra Stanisława Szweda. Treść petycji TUTAJ Emerytury pomostowe. Dlaczego wyszliśmy na ulice? Emerytury pomostowe miały być ściśle powiązane z budową alternatywnego systemu ochrony osób wykonujących prace uciążliwe. Oznaczało to wolę ścisłego powiązania obowiązku opracowania strategii z wygasającym charakterem emerytur pomostowych. Pomimo tego, że już 8 lat temu upłynął ostateczny termin na przygotowanie strategii, rząd do tej pory nie wywiązał się z nałożonego na niego zobowiązania. Niespełnienie obietnicy stworzenia strategii sektorowej, a także fakt, że zakładany postęp technologiczny nie poprawił warunków pracy w stopniu upoważniającym do stwierdzenia, że warunki szkodliwe zostały w całości wyeliminowane, czyni postulat uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych w pełni zasadnym. Wątpliwości konstytucyjne budzą również przepisy prawne, zgodnie z którymi pracodawca opłaca składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za zatrudnionych przez siebie pracowników, którzy nigdy nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Prowadzi to do rażąco niesprawiedliwych sytuacji, w których zatrudnieni w tym samym zakładzie pracy, na takich samych stanowiskach i wykonujący taką samą pracę mają inną sytuację prawną, uzależnioną jedynie od daty podjęcia pracy. Dziś ponad 300 tys. osób pracuje w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w bardzo ciężkich warunkach. Duża część z nich nigdy nie otrzyma świadczenia, pomimo że z ich wynagrodzeń odprowadzane są składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Podczas manifestacji zwrócono  również uwagę na konieczność weryfikacji i poszerzenia katalogu prac wykonywanych w szczególnych warunkach oraz prac o szczególnym charakterze. Wszystkim manifestującym ws. zniesienia wygasającego charakteru emerytur pomostowych — serdecznie dziękujemy!

Czytaj więcej

20 października 2022

Ulga podatkowa 15 proc. na wydatki w prywatnej ochronie zdrowia. Pracodawcy i związki zawodowe są za

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Federacja Przedsiębiorców Polskich postulują wprowadzenie możliwości odliczenia od podatku PIT wydatków na prywatne świadczenia zdrowotne. W jej ramach możliwe byłoby odliczenie od podatku kwoty 15 proc. wydatków na świadczenia zdrowotne ponoszone przez podatników z prywatnych środków. Czy rząd weźmie pod uwagę tę propozycję? Biuro prasowe OPZZ Ulga podatkowa 15 proc. na prywatne leczenie. Czy rząd przychyli się do propozycji OPZZ i FPP? OPZZ i FPP chcą wprowadzenia w polskim systemie podatkowym ulgi w PIT, w ramach której możliwe byłoby odliczenie od podatku kwoty 15 proc. wydatków na świadczenia zdrowotne, ponoszonych przez podatników z prywatnych środków. Podobne rozwiązanie funkcjonowało w Polsce do końca 2000 r. Zostało ono wówczas uchylone ze względu na reformę systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w której zakresie zapłacona składka zdrowotna mogła być odliczona od podatku. Polski Ład, wprowadzony na początku roku, zlikwidował jednak to rozwiązanie. Dziś OPZZ i FPP postulują przywrócenie unowocześnionej formy ulgi na wydatki zdrowotne, finansowane z własnych środków obywateli.  Kto skorzysta na uldze? Od podatku można byłoby odliczyć 15 proc. wydatków poniesionych na świadczenia z prywatnych środków podatnika, na czym skorzystaliby wszyscy: pacjenci, sektor prywatnej oraz publicznej ochrony zdrowia, a także finanse publiczne — uszczelnienie szarej strefy w obszarze usług zdrowotnych mogłoby przynieść nawet 1,6 mld zł dodatkowych wpływów podatkowych rocznie. Według Andrzeja Radzikowskiego, przewodniczącego OPZZ, najważniejszą korzyścią dla pracowników, wynikającą z wprowadzenia proponowanego przez FPP i OPZZ rozwiązania byłoby odciążenie budżetów ich gospodarstw domowych — wydatki na opiekę zdrowotną nierzadko są ich istotną częścią. Przeciętna czteroosobowa rodzina może zaoszczędzić dzięki 15 proc. uldze podatkowej nawet 530 zł rocznie. OPZZ i FPP chcą rozwiązań, które wpłyną na dostępność świadczeń i poprawę stanu zdrowia pracowników OPZZ i FPP postulują, aby dodatkowe wpływy osiągnięte dzięki wprowadzeniu 15 proc. ulgi podatkowej na wydatki w prywatnej ochronie zdrowia zasiliły Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie środki mogłyby być przeznaczone na zwiększenie dostępności świadczeń w ramach publicznej ochrony zdrowia.   Do rozliczania ulgi pomocny byłby system informatyczny Centrum e-Zdrowia, pacjent nie musiałby więc zajmować się tym sam. Informacja o wykonanych świadczeniach byłaby dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta, a dane zbiorcze o wartości zrealizowanych usług trafiałyby do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Umożliwiałoby to automatyczne rozliczenie ulgi w usłudze e-PIT i zdejmowałoby z pacjenta wszelkie obowiązki formalne. Dodatkową korzyścią ze wdrożenia tak nowoczesnego systemu byłoby umożliwienie budowy kompleksowej mapy potrzeb zdrowotnych w skali całego kraju. Obecnie dostępne dane dotyczą głównie publicznej ochrony zdrowia, co uniemożliwia pełną identyfikację potrzeb zdrowotnych, które zaspokajane są w prywatnych placówkach. Czy zwrot pieniędzy za prywatne leczenie będzie możliwy? OPZZ i FPP liczą, że rząd jak najszybciej przychyli się do tej propozycji. 4 października br. pismo ze stanowiskiem dotyczącym wprowadzenia ulgi zdrowotnej w rozliczeniu PIT złożono Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pismo do pobrania TUTAJ

Czytaj więcej

20 października 2022

Posiedzenie Prezydium OPZZ 18.10.2022

Obrady Prezydium OPZZ zdominowały sprawy organizacyjne związane z przygotowaniami do X. Kongresu OPZZ, który odbędzie się 15-16 grudnia br. Powołano przewodniczących rad wojewódzkich na nową kadencję. Przyznano też honorowe odznaki OPZZ wyróżniającym się związkowcom i organizacjom związkowym. Biuro prasowe OPZZ Na wniosek przewodniczącego OPZZ, 18 października Prezydium podjęło uchwałę w sprawie powołania na kadencję 2022 – 2026 przewodniczących rad wojewódzkich: Andrzeja Otrębę – na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Monikę Bocian – na funkcję przewodniczącej Rady OPZZ Województwa Lubuskiego Marka Błaszczyka – na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Łódzkiego Jerzego Rokickiego - Kielara – na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego Adama Liszczewskiego – na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Pomorskiego Elżbietę Drogosz – na funkcję przewodniczącej Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego Jarosława Szunejkę – na funkcję przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Hannę Czerniak – na funkcję przewodniczącej Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego Akty powołania wręczył przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. Na wniosek Rady OPZZ Woj. Lubelskiego Prezydium podjęło uchwały o przyznaniu honorowych odznak „ Za Zasługi dla OPZZ” III Stopnia Janowi Borysowi ze ZZ „Metalowcy” WSK-PZL Świdnik oraz Tadeuszowi Ciempielowi ze ZZ „Metalowcy” FŁT Kraśnik S.A. Odznaki zbiorowe przyznano: ZZ Górników w Polsce - „Za Zasługi dla OPZZ” II Stopnia Międzyzakładowemu NSZZ Pracowników Zespołu Elektrowni DOLNA ODRA – „Za Zasługi dla OPZZ” I Stopnia NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A – „Za Zasługi dla OPZZ” I Stopnia Oddziałowi Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa-Mokotów-Ursynów-Wilanów – „Za Zasługi dla OPZZ” I Stopnia FZZ Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce – „Za Zasługi dla OPZZ” II Stopnia Okręgowi Świętokrzyskiemu ZZ „Budowlani” – „Za Zasługi dla OPZZ” I Stopnia ZZ Maszynistów Kolejowych – „Za Zasługi dla OPZZ” III Stopnia ZZ Pracowników ZUS – „Za Zasługi dla OPZZ” II Stopnia Prezydium OPZZ przyjęło informację nt. kampanii Europejskiej Konfederacji ZZ „Zakończyć kryzys kosztów życia: zwiększyć płace, opodatkować zyski” i działań OPZZ w tym zakresie oraz o stanie prac nad ustawą o pracy zdalnej. Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz poinformowała o przygotowaniach do X. Kongresu konfederacji. Omówiła stan prac komisji programowej i statutowej oraz projekty dokumentów kongresowych. Wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski zrelacjonował przygotowania do kongresu Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. Z kolei przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski przekazał informację o zrealizowanych i planowanych akcjach protestacyjnych OPZZ.

Czytaj więcej

18 października 2022

W Lądku – Zdrój o reformie lecznictwa uzdrowiskowego

Związek Zawodowy Uzdrowisk Polskich na czele z przewodniczącą Barbarą Sobucką zorganizował w Uzdrowisku Lądek – Długopole posiedzenie poświęcone ocenie planowanej przez Ministerstwo Zdrowia reformy lecznictwa uzdrowiskowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji związkowych reprezentujący wszystkie uzdrowiska w Polsce, wraz zaproszonymi przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia. OPZZ reprezentowali wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin i dyr. Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Renata Górna. Założenia nowej reformy w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego od ubiegłego roku są przedmiotem spotkań w gronie nielicznych ekspertów z tej dziedziny, odbywających się szczególności w ramach Zespołu Parlamentarnego ds. uzdrowisk. Niestety, strona społeczna reprezentowana w Radzie Dialogu Społecznego nie była do tej pory informowana oficjalnie o mających wkrótce wejść w życie zmianach. OPZZ, wraz ze Związkiem Zawodowym Uzdrowisk Polskich, w maju br. wystosowało do Ministerstwa Zdrowia pismo przedstawiające nasze zastrzeżenia do zapowiadanej reformy. Na wniosek OPZZ temat ten będzie przedmiotem posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w dniu 21 października br. Przedstawiciele ZZUP dyskutowali na ten temat podczas dwudniowego posiedzenia w Uzdrowisku Lądek – Długopole. Zmienią się w szczególności zasady kierowania na leczenie uzdrowiskowe - pacjent sam będzie mógł zdecydować gdzie i kiedy wyjedzie na leczenie albo rehabilitację. Zdaniem resortu zdrowia zwiększy się dostęp do tej formy leczenia - kierowanie na leczenie uzdrowiskowe będzie uproszczone i elektroniczne, a kwalifikację pacjenta przeprowadzi lekarz w uzdrowisku, a nie jak dotąd oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundamentalna zmiana ma polegać na tym, że uzdrowisko samo będzie prowadzić listę oczekujących i wyznaczy termin leczenia. W dyskusji związkowcy wyrażali szereg obaw co do zapowiadanych zmian: wskazywano na zagrożenia związane z konkurencyjnością uzdrowisk, obawą o ochronę miejsc pracy, utrudnienia dla pacjenta w kierowaniu na leczenie uzdrowiskowe. Brak konstruktywnego dialogu na ten temat i szerokich konsultacji ze środowiskiem związkowym i świadczeniodawcami był mocno podkreślany przez uczestników związkowego posiedzenia. Nie są jeszcze przesądzone żadne kierunki zmian, brakuje także podstawowych aktów prawnych je wdrażających. W części posiedzenia przedstawiciele OPZZ: Sebastian Koćwin i Renata Górna omówili najważniejsze działania OPZZ związane z bieżącą działalnością związkową w obszarze polityki społecznej oraz przygotowania do X Kongresu OPZZ w grudniu br. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Czytaj więcej

14 października 2022

Miasteczko Edukacyjne: kwiaty i podziękowania dla nauczycieli

14 października w Dniu Edukacji Narodowej Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ ponownie odwiedził nauczycieli protestujących w Miasteczku Edukacyjnym, mieszczącym się w pobliżu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Biuro prasowe OPZZ Oprócz życzeń i kwiatów przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski wręczył nauczycielom kopię pisma do premiera Morawieckiego, które podpisał jako przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Przypomnijmy, 10 października szef OPZZ po raz pierwszy odwiedził Miasteczko Edukacyjne. Nauczyciele mówili wówczas o zaproszeniu ministra edukacji do merytorycznej debaty na temat pogarszającej się kondycji polskich szkół i uczelni. Niestety, minister nie odpowiedział na zaproszenie. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski zobowiązał się wystąpić do premiera Morawieckiego, aby skierować jego uwagę na coraz bardziej upokarzające położenie pracowników oświaty i nauki. W piśmie skierowanym do Mateusza Morawieckiego w Dniu Edukacji Narodowej (14.10) czytamy między innymi: Jako przewodniczący Rady Dialogu Społecznego chciałbym zwrócić uwagę Pana Premiera na narastające zagrożenia w tej sferze życia społecznego i zaprosić do roboczej debaty na forum Rady. Zwracam się do Pana z tą propozycją także jako nauczyciel i związkowiec. Czas nagli, problemy narastają. Mamy nadzieję na rzetelną i wzajemnie życzliwą dyskusję z Panem Premierem. Mamy też nadzieję, że jej efektem będą odważne i od dawna oczekiwane decyzje rządu. Pismo zostało złożone w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Treść pisma TUTAJ ........................................ Miasteczko Edukacyjne to inicjatywa ZNP w ramach trwającej akcji protestacyjnej w sprawie narastających problemów edukacji i efekt współpracy z Radą Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Forum Związków Zawodowych, rodzicami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji. Miasteczko działa przez całą dobę, od 8 do 14 października. W każdym dniu wokół głównych tematów poruszonych podczas paneli dyskusyjnych toczy się debata.  Na 15 października (sobota )zaplanowano pikietę przed siedzibą MEiN w Warszawie.

Czytaj więcej

14 października 2022

Dzień Edukacji Narodowej w Miasteczku Edukacyjnym ZNP

14 października to siódmy dzień Miasteczka edukacyjnego uruchomionego przez ZNP w ramach trwającej akcji protestacyjnej ws. narastających problemów edukacji. To dzień szczególny dla nauczycieli pracowników oświaty, bo rozmowy wokół obecnej sytuacji w szkolnictwie łączą się dziś z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Debaty i rozmowy w Miasteczku edukacyjnym podczas Dnia Edukacji Narodowej poświęcono podstawie programowej i treściom nauczania. Miasteczko odwiedzili również goście specjalni, m.in. amerykańcy nauczyciele, przewodnicząca AFT – American Federation of Teacher Randi Weingarten czy pisarz Marcin Wicha. O godz. 10:00 rozpoczęła się debata dotycząca podstawy programowej i treści nauczania w polskich szkołach. Tuż po niej głos zabrała Randi Weingarten, przewodnicząca AFT - American Federation of Teachers, która zwróciła się do nauczycieli: Głos nauczycieli powinien być słyszany. To Miasteczko edukacyjne powstało po to, by Wasz minister nie mógł Was zignorować. Walczycie dzisiaj o lepszą podstawę programową, o wyższe wynagrodzenia oraz o godność! Chcę Wam także bardzo serdecznie podziękować – Wam polskim nauczycielom i nauczycielkom za troskę, z jaką opiekujecie się uczniami ukraińskimi. To nie jest łatwe dla nikogo, kiedy nagle liczna grupa dzieci mówiących w obcym języku, z traumą wojenną trafia do szkół i staje się częścią klasy. Chciałam Wam za to bardzo serdecznie podziękować w imieniu amerykańskich nauczycieli oraz ukraińskich nauczycieli, bo właśnie wróciłam z Ukrainy. Koledzy i koleżanki z Ukrainy dziękują polskim nauczycielom i związkowcom za pomoc, wsparcie i serce, które okazaliście dzieciom i uchodźcom z Ukrainy. Po godz. 15:00 rozpoczęła się kolejna debata "Podstawa programowa a szkoła przyszłości", podczas której głos zabrał m.in. Marcin Wicha – pisarz, grafik, eseista i laureat Nagrody NIKE. ....................... Miasteczko to inicjatywa ZNP w ramach trwającej akcji protestacyjnej ws. narastających problemów edukacji i efekt współpracy z Radą Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Forum Związków Zawodowych, rodzicami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji. Miasteczko edukacyjne działa PRZEZ CAŁĄ DOBĘ od 8 do 14 października. W każdym dniu wokół głównych tematów poruszonych podczas paneli dyskusyjnych będzie toczyła się debata. Rozmowy będą dotyczyć m.in.: obecnej sytuacji młodych nauczycieli i pogarszających się warunków pracy oraz nauki w szkołach, podstawy programowej, wynagrodzeń i finansowania edukacji, szkolnictwa wyższego, problemów pracowników niepedagogicznych czy współpracy z rodzicami. ZNP zaprasza również na pikietę, która odbędzie 15 października (sobota) przed siedzibą MEiN w Warszawie.

Czytaj więcej

12 października 2022

Propozycje zmian w ustawie o RDS

W dniach 11-12 października w Gdańsku odbyło się wyjazdowe autonomiczne posiedzenie strony pracowników i strony pracodawców Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie, jako przewodniczący RDS, poprowadził Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ. Biuro prasowe OPZZ W posiedzeniu wzięli udział przewodniczący organizacji związkowych i pracodawców oraz sekretarze Rady. Spotkanie poświęcono uzgodnieniu projektu nowelizacji ustawy regulującej pracę RDS. Przygotowany projekt zawiera propozycje zwiększenia kompetencji i uprawnień Rady i Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Najistotniejszą z proponowanych zmian jest uczynienie z Rady samodzielnej instytucji z większymi niż dotychczas kompetencjami.

Czytaj więcej

12 października 2022

Komisja Kobiet OPZZ udziela poparcia dla akcji protestacyjnej ZNP i budżetówki

Komisja Kobiet OPZZ udziela poparcia dla protestacyjnych ZNP i budżetówki w związku z pogarszającymi się warunkami pracy i płacy oraz wyraża swoją solidarność z pracownikami sektora publicznego. Biuro prasowe OPZZ Pogotowie protestacyjne uruchomione przez ZNP w szkołach, przedszkolach oraz placówkach oświatowych i zorganizowane w jej ramach Miasteczko Edukacyjne, a także zaplanowana na 15 października przed siedzibą MEiN w Warszawie manifestacja to wyraz niezadowolenia i rozczarowania nauczycieli oraz pracowników oświaty, wynikający z nieustannie pogarszającej się sytuacji w szkolnictwie.  Pracownicy budżetówki wyrażają swoje niezadowolenie i rozczarowanie w związku z lekceważeniem przez rządzących praw pracowników państwowej sfery budżetowej oraz pogarszania się ich sytuacji finansowej. W dobie inflacji, wynoszącej już ponad 17 proc., wzrostu stóp procentowych i rosnących cen żywności, paliwa czy opału, wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej nie są odpowiednio waloryzowane. Założenia do ustawy budżetowej na 2023 r., którą przyjął rząd, w tym wzrost płac w budżetówce o zaledwie 7proc. nie są w stanie zrekompensować skutków rosnącej inflacji. Pracownicy domagają się poprawy warunków pracy i podwyżki wynagrodzeń w wysokości 20 proc. Za każdą uczciwą wymagającą odpowiednich kwalifikacji pracę należy się godziwa zapłata, dlatego Komisja Kobiet OPZZ w pełni popiera postulaty pracowników sektora publicznego i apeluje się do rządzących o podjęcie szybkich oraz stanowczych działań, które poprawią warunki pracy i płacy w sferze budżetowej. Pełna treść apelu poparcia akcji protestacyjnej ZNP TUTAJ Pełna treść apelu poparcia akcji protestacyjnej budżetówki TUTAJ

Czytaj więcej

11 października 2022

FPP i OPZZ wspólnie za wprowadzeniem podatkowej ulgi zdrowotnej

Federacja Przedsiębiorców Polskich i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wystąpiły ze wspólnym stanowiskiem, w którym deklarują działania na rzecz wprowadzenia w polskim systemie podatkowym ulgi w PIT, w ramach której możliwe byłoby odliczenie od podatku kwoty 15% wydatków na świadczenia zdrowotne, ponoszonych przez podatników z prywatnych środków. Uszczelnienie tego obszaru mogłoby przynieść nawet 1,6 mld zł dodatkowych wpływów podatkowych rocznie. Wprowadzenie proponowanych zmian byłoby korzystne dla pacjentów i finansów publicznych. Wielkość szarej strefy w obszarze usług zdrowotnych można oszacować na ok. 11,6 mld zł w skali roku. Wprowadzenie ulgi podatkowej spowoduje, że pacjenci zaczną oczekiwać dokumentowania świadczonych usług dla celu jej rozliczenia, co w konsekwencji znacznie ograniczy nierejestrowany obrót. FPP i OPZZ postulują, by dodatkowe wpływy osiągnięte dzięki wprowadzeniu tego rozwiązania zasiliły Narodowy Fundusz Zdrowia i zostały przeznaczone na zwiększenie dostępności świadczeń w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. „Postulowana przez FPP i OPZZ ulga zdrowotna to nowoczesne narzędzie, pozwalające na polepszenie sytuacji finansowej pacjentów, ograniczenie szarej strefy i zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych zarówno przez odciążenie publicznej ochrony zdrowia, jak i dofinansowanie jej dodatkowymi źródłami dochodu oraz rozbudowę narzędzi analitycznych do efektywnego planowania polityki zdrowotnej. Liczymy, że nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem ze strony rządu oraz pozostałych partnerów, co umożliwiłoby jej wdrożenie w ramach obowiązującego porządku prawnego. Podobne rozwiązanie z powodzeniem funkcjonowało w Polsce do końca 2000 r. Zostało ono wówczas uchylone ze względu na reformę systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w ramach której zapłacona składka zdrowotna mogła być odliczana od podatku. Polski Ład, obowiązujący od początku bieżącego roku, zlikwidował to rozwiązanie – co przemawia za przywróceniem, w unowocześnionej formie, ulgi na wydatki zdrowotne finansowane z prywatnych środków obywateli. Ulga pozwoli lepiej wykorzystać potencjał sektora prywatnego, stanowiącego uzupełnienie publicznego systemu ochrony zdrowia i przyczyni się do poprawy jakości usług zdrowotnych oraz dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych” – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). „Najważniejszą korzyścią dla pracowników wynikającą z wprowadzenia proponowanego przez FPP i OPZZ rozwiązania byłoby odciążenie budżetów ich gospodarstw domowych, w przypadku których wydatki na opiekę zdrowotną nierzadko stanowią istotną część ponoszonych wydatków. W przypadku przeciętnej 4-osobowej rodziny takie rozwiązanie może przynieść oszczędność rzędu 530 zł rocznie. Zaprojektowane rozwiązanie wzmacnia ponadto publiczny system ochrony zdrowia – konstytucyjny fundament zapewniający wszystkim obywatelom równy dostęp do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. To istotne zwłaszcza w sytuacji skoncentrowania zasobów tego systemu na walce z wirusem SARS-CoV-2 i konieczności zapewnienia pacjentom nowych świadczeń zdrowotnych, jak również rozwiązania problemu tzw. „długu zdrowotnego” wobec osób, których leczenie w ostatnim okresie zostało odroczone lub zaniechane. Ulga zdrowotna stałaby się zatem rozwiązaniem pozytywnie oddziałującym na zdrowie publiczne społeczeństwa – mówi Andrzej Radzikowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ).  FPP i OPZZ zależy na rozwiązaniach, które pozytywnie wpływają na dostępność świadczeń i poprawę stanu zdrowia pracowników. Dzięki uwzględnionemu w propozycji powiązaniu ulgi podatkowej z systemem informatycznym Centrum e-Zdrowia, informacja o wykonanych świadczeniach byłaby dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta, a dane zbiorcze o wartości zrealizowanych usług trafiałyby do KAS. Umożliwiałoby to automatyczne rozliczenie ulgi w usłudze e-PIT i zdejmowałoby z pacjenta wszelkie obowiązki formalne. Dodatkową korzyścią z wdrożenia tak nowoczesnego systemu byłoby umożliwienie budowy kompleksowej mapy potrzeb zdrowotnych w skali całego kraju. Obecnie dostępne dane dotyczą głównie publicznej ochrony zdrowia, co uniemożliwia pełną identyfikację potrzeb zdrowotnych, które zaspokajane są w prywatnych placówkach. 4 października br. pismo ze stanowiskiem dotyczącym wprowadzenia ulgi zdrowotnej w rozliczeniu PIT złożono Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj więcej