Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

27 lutego 2023

Zwolnienia w FCA Powertrain Poland: FZZMiH chce rozmów podczas czwartkowego posiedzenia zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Na wniosek OPZZ skierowano wniosek o rozszerzenie porządku obrad zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, które odbędą się 2 marca, w sprawie zwolnień grupowych w FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej. Biuro prasowe OPZZ 20 lutego Zakładowe Organizacje Związkowe działające w FCA Powertrain Poland Bielsko-Biała zostały poinformowane o rozpoczęciu procesu zwolnień grupowych z zakładzie produkującym silniki spalinowe do samochodów osobowych. Zwolnienia mają objąć aż 300 osób z 800-osobowej załogi FCA Powertrain Poland Bielsko-Biała. Za główne przyczyny takiej decyzji podano "konieczność zmniejszenia mocy produkcyjnych, zakończenie produkcji silnika Twin Air oraz optymalizację produkcji silnika GSE". Mirosław Grzybek, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników (FZZMiH) i członek RDS złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, zaznaczył, że w informacji skierowanej do pracowników zakładu dyrekcja odnosi się do decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej ograniczenia emisji CO2 oraz zakazu rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi po 2035 roku. Oznacza to, że z mapy gospodarczej Polski może zniknąć wówczas nawet kilkadziesiąt zakładów produkcyjnych z branży motoryzacyjnej, w której pracuje dziś ponad 200 tys. osób. Strona związkowa chce, aby transformacja tej sfery dokonała się w sposób sprawiedliwy i przejrzysty. Zarząd FZZMiH apeluje o rozmowy ws. zwolnień grupowych w FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej podczas czwartkowego (2 marca br.) posiedzenia zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Wnioskuje też, aby w obradach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Klimatu, aby rozpocząć dyskusję dotyczącą wypracowania strategii rozwoju elektromobilności w Polsce.

Czytaj więcej

27 lutego 2023

Lubelskie: pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

23 lutego 2023 roku Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego i Grzegorz Jadwiżuk, wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyli w Pierwszym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Rada OPZZ Województwa Lubelskiego Zebrani pracowali nad projektem „Regulaminu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027". W czasie spotkania powołano cztery Grupy robocze, są to: Grupa robocza ds. zasad horyzontalnych Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Grupa robocza ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Grupa robocza ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Grupa robocza ds. instrumentów finansowych Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Zebrani przyjęli stosowne uchwały w sprawie Regulaminu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz przyjęli uchwały dotyczące regulaminów prac powołanych grup roboczych. Członkowie Komitetu pracowali nad metodyką i kryteriami stosowanymi przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz nad metodyką i kryteriami stosowanymi przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dyskusja zakończyła się podjęciem uchwał w wyżej wymienionych sprawach. Odbyła się także prezentacja aktualizacji dokumentu pn. „Ocenaex-ante wykorzystania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2021-2027 w województwie lubelskim.

Czytaj więcej

27 lutego 2023

24 luty: Dzień solidarności związkowej z Ukrainą i ukraińskimi związkami zawodowymi

24 lutego, w dzień rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, odbyło się spotkanie online przedstawicieli europejskich związków zawodowych, aby rozmawiać o przyszłości ukraińskich pracowników na rynku pracy w Europie oraz wyzwaniach stojących przed związkami zawodowymi. Wydarzenie zorganizowały Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) i Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (MKZZ).  W wydarzeniu wzięła udział Nataliia Kolesnik z Wydziału Międzynarodowego OPZZ, która zajmuje się sprawami uchodźców i migrantów. Nataliia Kolesnik, Wydział Międzynarodowy OPZZ Spotkanie pod hasłem: „Dzień związkowej solidarności z Ukrainą i ukraińskimi związkami zawodowymi” dotyczyło konsekwencji i wpływu rosyjskiej agresji na życie pracowników, a także dla sfery gospodarczej, społecznej, energetycznej i środowiskowej na Ukrainie. W trakcie spotkania uczczono także pamięć ofiar wojny oraz dyskutowano o wyzwaniach stojących przed ukraińskimi związkami zawodowymi, aby dalej efektywnie pomagać ukraińskim pracownikom i uchodźcom w całej Europie. Ostatni rok był rokiem szoku, bólu, druzgocących wiadomości i obrazów, ale także rokiem odwagi, solidarności, jedności i wsparcia. Międzynarodowy i europejski ruch związkowy zapewnił tysiącom uchodźców wsparcie i udzielił niezbędnej pomocy. Solidarność i mobilizacja to klucz do przeciwstawienia się agresji, ratowania życia i pomocy wszystkim potrzebującym. Będą one również kluczem do odbudowy Ukrainy jako demokratycznego i suwerennego państwa, które chce stać się pełnoprawnym członkiem społeczności europejskiej poprzez członkostwo w Unii Europejskiej. W trakcie spotkania ukraińscy pracownicy i związkowcy mówili o swoich heroicznych poświęceniach, aby bronić swojego kraju. Kobiety i mężczyźni pracujący we wszystkich sektorach ukraińskiej gospodarki podzielili się poruszającymi, osobistymi relacjami ze swoich wojennych doświadczeń. Głos zabrała też Nataliia Kolesnik z OPZZ: „Pamiętajmy o ofiarach narodu ukraińskiego i cały czas wspierajmy naród ukraiński na drodze do lepszej przyszłości. Pokażmy Ukraińcom, że nie są sami - razem damy im nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, także na rynku pracy”.

Czytaj więcej

24 lutego 2023

Projekt Let’s Get Green: realizacja Europejskiego Zielonego Ładu

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska naturalnego stanowią egzystencjalne zagrożenie dla Europy i świata. Przyjęty przez Komisję Europejską Europejski Zielony Ład jest mapą drogową dla gospodarki europejskiej, by stała się zasobooszczędna, energooszczędna i neutralna klimatycznie, a jednocześnie nowoczesna i coraz bardziej konkurencyjna. Transformacja powinna przebiegać w sposób sprawiedliwy, a więc tak, by żaden obywatel ani region nie pozostał w tyle. Przechodzenie na zero- i niskoemisyjne źródła energii i wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego (oraz cyfryzacja) to kierunki, które odmienią funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zmienią się modele działania, produkty i usługi a wraz z nimi miejsca pracy i wymagane kwalifikacje. Jednym słowem, przedsiębiorstwa staną przed strategicznymi decyzjami, które będą miały wpływ na sytuację pracowników i zatrudnienie (nierzadko w obrębie całego łańcucha wartości). Dlatego w procesie planowania zielonej transformacji w przedsiębiorstwie powinny mieć głos związki zawodowe i rady pracowników. Zaangażowanie reprezentacji pracowniczej przynosi korzyści obu stronom. Włączenie pracowników pozwoli przedsiębiorstwu szybciej dojść do lepszych rozwiązań, a jednocześnie przeprowadzić transformację w sprawiedliwy sposób, a więc z poszanowaniem praw i interesów pracowników oraz przy ich udziale. Szeroko zakrojone zmiany, jakie wiążą się z wdrożeniem zielonej transformacji na poziomie przedsiębiorstwa, mogą rodzić wśród pracowników obawy i uczucie zagrożenia oraz powodować konflikty. Szczególnie, że pracownicy niewiele wiedzą na temat Europejskiego Zielonego Ładu. Odpowiednie szkolenie zorganizowane przez pracodawcę, najlepiej dla wszystkich pracowników, pozwolil im lepiej zrozumieć kontekst zmian. Nie mniej ważna będzie komunikacja i informacja w całym procesie planowania transformacji. Jak więc zazieleniać przedsiębiorstwo z udziałem pracowników? Pracodawcy i związki zawodowe mogą skorzystać z materiałów, które powstały w ramach projektu „Let’s Get Green” realizowanego przez Federację Związków Zawodowych Metalowców i Hutników (FZZMiH) (lider projektu) wspólnie ze związkami zawodowymi z Polski, Chorwacji, Serbii, Portugalii, Hiszpanii i Francji z sektora metalowego przy wsparciu merytorycznym Instytutu Spraw Publicznych: kurs on-line (materiał e-learningowy): Europejski Zielony Ład w pigułce przewodnik dla pracodawców i pracowników: Wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu w przedsiębiorstwie sektora metalowego Na stronie projektu dostępne są również filmy wideo, audiobooki i inne materiały. Dzięki projektowi „Let’s Get Green” przedstawiciele pracowników z sześciu krajów zyskali wiedzę jak w praktyce korzystać z przysługujących im praw do informacji, konsultacji i partycypacji w kontekście wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie przedsiębiorstwa.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

Czytaj więcej

23 lutego 2023

Olsztyn: protest przed ratuszem. Związkowcy walczą godne płace!

W środę 22 lutego 2023 r. przed olsztyńskim ratuszem odbyła się kolejna pikieta związkowców ze Wspólnej Reprezentacji Organizacji Związkowych, w której skład wchodzi MZZZ Pracowników MOPS i ZŻM w Olsztynie, Związek Zawodowy "SYMETRIA" oraz ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przy DPS KOMBATANT. Pracownicy domagają się wzrostu wynagrodzeń oraz regulacji systemu przyznawania premii i awansów. Pochód liczący około 300 osób w godzinach szczytu komunikacyjnego (ok. godz. 16.00-17.00) przeszedł ulicami centrum Olsztyna tym samym niemal całkowicie wyłączając jeden pas ruchu. Protestujący w marszu protestacyjnym nieśli ze sobą flagi związkowe i transparenty. Można było dostrzec na nich takie hasła, jak: Z takiej wypłaty nie stać nas na opłaty, Dość nędzy, chcemy pieniędzy czy Jaki prezydent, takie płace. Pikiety przed ratuszem odbywają się regularnie już od ponad roku. Mimo licznych prób mediacji spór zbiorowy z prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem cały czas trwa. W akcji protestacyjnej związki zawodowe z Olsztyna wsparły również związki zawodowe z wielu olsztyńskich firm i instytucji, przedstawiciele partii Razem, politycy Nowej Lewicy, Agrounia, spółdzielczy ruch oporu z SM "Jaroty" oraz wiele innych organizacji. Podczas zgromadzenia wypowiedzieli się m.in. wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Szunejko oraz przewodniczący obecnych na pikiecie związków zawodowych, a także przedstawiciele partii Razem i Nowej Lewicy.

Czytaj więcej

23 lutego 2023

OPZZ na Międzynarodowym Seminarium MoveS

23 lutego odbyło się Międzynarodowe Seminarium Moves pt. Swoboda przepływu i ochrona socjalna obywateli państw trzecich w UE w kontekście masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy. Uczestniczyła w nim Nataliia Kolesnik, specjalistka z Wydziału Międzynarodowego OPZZ.  Biuro prasowe OPZZ Seminarium organizowane jest przez sieć niezależnych ekspertów prawnych w dziedzinie wewnątrz-unijnej mobilności: Free Movement of Workers and Social Security Coordination (MoveS), we współpracy z ekspertem krajowym tej sieci, prof. dr hab. Gertrudą Uścińską. Sieć MoveS działa pod auspicjami Komisji Europejskiej i jest koordynowana przez Eftheia oraz Deloitte we współpracy z uniwersytetami w Lublanie oraz Poitiers. Na temat nowoczesnego podejścia w organizowaniu pomocy i tymczasowej ochrony dla milionów wysiedleńców napływających w bardzo krótkim czasie oraz ekonomicznych konsekwencji tego typu masowych napływów wypowiadali się m.in.: Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej,  Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu, MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy i Piotr Arak czy Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej.  Prelegenci zabrali także głos w sprawie swobody przepływu pracowników, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i kwestii migracyjnych dotyczących obywateli państw trzecich oraz wpływu przepisów unijnych na status wysiedleńców z Ukrainy i innych krajów. Seminarium zakończyła debata w gronie ekspertów z Austrii, Czech, Polski, Rumunii. Omówiono dobre praktyki wypracowane w państwach członkowskich UE, problemy i przeszkody w stosowaniu przepisów o swobodzie przemieszczania się i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obywateli państw trzecich, wpływ na ich status specjalnych ustaw i porozumień, a także kluczowe wyzwania dla efektywnej współpracy w ramach Unii Europejskiej, wymiany informacji. Seminarium umożliwiło wymianę wiedzy, opinii i doświadczeń oraz podniesienie świadomości przedstawicieli władz publicznych, sędziów, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, naukowców, ekspertów, prawników, dziennikarzy na temat aktualnych problemów z zakresu swobody przepływu pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. 

Czytaj więcej

23 lutego 2023

Zwolnienia grupowe w FCA Powertrain Poland Bielsko-Biała

Fabryka FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej planuje zwolnienia 300 pracowników, co stanowi niespełna 40% całej załogi. Pod znakiem zapytania stoi nie tylko przyszłość tych, którzy stracili pracę, ale także reszty zatrudnionych. Biuro Prasowe OPZZ W poniedziałek 20 lutego 2023 r. zarząd FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. powiadomił Zakładowe Organizacje Związkowe działające w tej spółce o zamiarze przeprowadzania zwolnień grupowych i zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych rozpoczął 21 dniowe konsultacje. Zgodnie z zawiadomieniem pracodawcy zwolnienia grupowe w  mają dotyczyć 300 z 800 zatrudnionych pracowników. Główną przyczyną zamiaru przeprowadzenia zwolnień, jaka została przedstawiona stronie społecznej, to „konieczność zmniejszenia mocy produkcyjnych, zakończenie produkcji silnika Twin Air oraz optymalizacja produkcji silnika GSE". W informacji skierowanej do pracowników, dyrekcja zakładu nawiązuje również do decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej ograniczenia emisji CO2 oraz zakazu rejestracji samochodów spalinowych po 2035 roku. Bielska fabryka należy do spółki Fiat Chrysler Automobiles Poland, która jest częścią koncernu Stellantis, czyli połączenia grupy Fiat Chrysler Automobiles z francuską grupą PSA. Produkowane są w niej m.in. silniki spalinowe montowane w różnego typu autach. Decyzja koncernu Stellantis, w skład którego należy bielska fabryka, może oznaczać początek końca tradycyjnej motoryzacji oraz zapoczątkowanie kolejnych redukcji zatrudnienia w zakładach podwykonawczych. 

Czytaj więcej

23 lutego 2023

Wzrost bezrobocia: najnowsze dane

Bezrobocie w Polsce rośnie. Według najnowszych danych w styczniu 2023 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,5%, a w urzędach pracy zarejestrowanych było 857,6 tys. bezrobotnych. Katarzyna Duda, Wydział Polityki Społecznej Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) stopa bezrobocia rejestrowanego w ostatnich miesiącach 2022 r. utrzymywała się na stabilnym poziomie. Od czerwca do sierpnia wynosiła 5,2%, a następnie przez trzy miesiące z rzędu wskaźnik utrzymywał się na poziomie 5,1%, po czym w grudniu znów wzrósł do poziomu 5,2%. 2022 r. Z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika natomiast, że stopa bezrobocia w styczniu 2023 r. wyniosła 5,5%, a w urzędach pracy zarejestrowanych było 857,6 tys. bezrobotnych. Oznacza to wzrost stopy bezrobocia w stosunku do grudnia 2022 r. o 0,3 p.p. i wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 45,3 tysięcy. Stopa bezrobocia rejestrowanego była najniższa w województwie wielkopolskim (3,1%), a najwyższa w województwie w warmińsko-mazurskim (9,3%). Przypominamy, że wysokość zasiłku dla osób bezrobotnych zależy od stażu pracy i wynosi aktualnie: dla osób, które przepracowały mniej niż 5 lat: 1043,28 zł brutto (855,36 zł netto) przez pierwsze 3 miesiące i 819,28 zł brutto (681,44 zł netto) po 3 miesiącach; dla osób, które pracowały od pięciu do 20 lat: 1304,10 zł brutto (1058,13 zł netto) przez pierwsze 3 miesiące i 1024,10 zł brutto (840,70 zł netto) po 3 miesiącach; dla osób, które przepracowały więcej niż 20 lat: 1564,91 zł brutto (1260,90 zł netto) przez pierwsze 3 miesiące i 1228,91 zł brutto (1000,06 zł netto) po 3 miesiącach. OPZZ stoi na stanowisku, że obecny poziom zasiłku dla bezrobotnych jest zbyt niski i domaga się podniesienia go do poziomu co najmniej 50% ostatniego wynagrodzenia osoby bezrobotnej.

Czytaj więcej

22 lutego 2023

Warmińsko-Mazurskie: akcja protestacyjna przed olsztyńskim ratuszem już dziś

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało Pismo do Prezydenta Miasta Olsztyna Piotra Grzymowicza ws. Akcji Protestacyjnej pod olsztyńskim ratuszem, która odbędzie się już dziś o godz. 15:30. OPZZ zaapelowało o konstruktywne rozmowy z pracownikami ws. podwyżek wynagrodzeń w sferze budżetowej, które zakończą się satysfakcjonującym dla obojga stron rozwiązaniem. Biuro prasowe OPZZ Pensje pracowników olsztyńskiej budżetówki bardzo często oscylują w granicach najniższej krajowej i od wielu lat nie były waloryzowane. I właśnie dlatego dziś, pracownicy i związkowcy spotkają się pod olsztyńskim ratuszem, aby głośno wyrazić swój sprzeciw i niezadowolenie z dotychczasowej polityki płacowej Urzędu Miasta, apelując do Prezydenta Pana Piotra Grzymowicza o dialog i dostrzeżenie ich problemów oraz potrzeb. Związki zawodowe i pracownicy po raz kolejny muszą walczyć o godne pensje i adekwatną do sytuacji regulację płac. Zmusza ich do tego szalejąca inflacja, kryzys gospodarczy i gigantyczny wzrost kosztów życia, ale także bierność władz, które nie dostrzegają albo nie chcą dostrzegać tego problemu.  Nie ma naszej zgody na lekceważenie pracowników i ich prawa do godnej pensji oraz godnego życia, dlatego dziś protestujemy i domagamy się realnego wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej! Pismo skierowane przez OPZZ do Prezydenta Olsztyna TUTAJ

Czytaj więcej

22 lutego 2023

Spory zbiorowe: drugie podejście

Po ponad półrocznej przerwie w pracach legislacyjnych, otrzymaliśmy od strony rządowej do zaopiniowania drugą wersję projektu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy (dalej: projekt). Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ Jak wskazuje wnioskodawca „oczekiwanym efektem regulacji ma być zapewnienie pokoju społecznego poprzez zagwarantowanie przejrzystych, łatwych w stosowaniu i interpretowaniu, polubownych procedur rozwiązywania sporów zbiorowych i konfliktów społecznych”, a także „dostosowanie przepisów prawnych do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz zapobieganie działaniom, które są postrzegane jako godzące w stosunki pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi, reprezentującymi interesy pracowników”. Czy projekt spełnia powyższe cele? Czy obecna ustawa o rozwiazywaniu sporów zbiorowych i oparta na niej wieloletnia praktyka wymaga tak daleko idących zmian - dla niektórych wręcz rewolucyjnych? Obecnie prowadzimy kompleksową procedurę zbierania opinii i stanowisk organizacji członkowskich OPZZ, ale w stosunku do niektórych rozwiązań projektu pozwolę sobie na kilka krótkich uwag. W projekcie znajduje się kilka ciekawych propozycji, które pracodawcy już zdążyli okrzyknąć w mediach mianem „prozwiazkowych”. W mojej ocenie są to jednak propozycje, które mogą poprawić skuteczność procedury poprzez wyeliminowanie wielu bolączek i nieprawidłowych praktyk w zakładach pracy. Mając zatem na uwadze konieczność usprawnienia procesu sporu zbiorowego, pozytywnie oceniam następujące regulacje: odejście od enumeratywnego określenia przedmiotu sporu zbiorowego i wskazanie na nową definicję sporu zbiorowego pracy, zgodnie z którą jest to spór osób wykonujących pracę zarobkową z pracodawcą lub pracodawcami o zbiorowe prawa lub wolności związkowe, a także o zawodowe, ekonomiczne lub socjalne zbiorowe interesy lub prawa, związane z wykonywaniem pracy; W mojej ocenie zaproponowana definicja przedmiotu sporu zbiorowego może pozwolić na uniknięcie częstego problemu, który pojawia się przy wszczynaniu sporów zbiorowych, a mianowicie podważanie przez pracodawców legalności żądań związkowych. W świetle nowej regulacji praktycznie każde żądanie organizacji związkowej, mieszczące się w bardzo szeroko zakreślonym katalogu „zbiorowych praw lub wolności związkowych, zawodowych, ekonomicznych oraz socjalnych interesów lub praw, związanych z wykonywaną pracą”, będzie oznaczało rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego. Zmiana ta powinna znacząco przyspieszyć rozwiązywanie sporów zbiorowych. wprowadzenie definicji pracodawcy dominującego, gdyż jest to realizacja jednego z postulatów związkowych, choć w mojej ocenie mogą powstać wątpliwości interpretacyjne co do określonych podmiotów; Dzięki tej zmianie spór zbiorowy będzie mógł być prowadzony wobec pracodawcy, który realnie kształtuje warunki zatrudnienia pracowników w danym zakładzie pracy, w szczególności warunki wynagradzania. Obecnie zdarzają się sytuację, gdy związek zawodowy ma utrudnione warunki działania bo pracodawca w trakcie negocjacji płacowych wskazuje, że kwestie związane z podwyżką wynagrodzeń są poza jego kompetencjami i wymagają zgody osoby decyzyjnej ze spółki dominującej („spółki matki”). W tym obszarze postulowaliśmy jednak wprowadzenie definicji pracodawcy rzeczywistego, a nie dominującego. Wydaje się bowiem, że pojęcie pracodawcy rzeczywistego jest szersze niż definicja pracodawcy dominującego, stworzona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Powstaje pytanie, czy pracodawcą dominującym będą też organy władzy publicznej, np. czy będzie można prowadzić spór z ministrem, które kształtuje wynagrodzenia nauczycieli? W mediach pojawiły się już opinie, że tego typu podmioty będzie można kwalifikować jako „pracodawcę dominującego” ale do tego zagadnienia należy podejść bardzo ostrożnie, mając na uwadze zarówno definicję, jak i brak szczegółowych wyjaśnień czy wskazówek w uzasadnieniu do projektu. wprowadzenie możliwości prowadzenia sporu na tle realizacji lub przestrzegania układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego bez konieczności ich wypowiadania; umożliwienie stronom sporu skorzystania z pomocy mediatora już na etapie rokowań (mediacja prewencyjna). Nie ulega wątpliwości, że skorzystanie z profesjonalnej pomocy osoby dającej gwarancję bezstronności i pomagającej w osiągnięciu wcześniejszego porozumienia, może przyczynić się do wzrostu liczby porozumień zawieranych na tym etapie sporu. Jest to zatem bardzo dobre i długo wyczekiwane rozwiązanie; prawo jednostronnego sporządzenia protokołu rozbieżności, co zakończy nieustające konflikty w obszarze czasochłonnego trybu uzgadniania przez strony sporu treści tego dokumentu; uzgodnienie ze związkami zawodowymi wykazu stanowisk na których nie jest możliwe zaprzestanie pracy (obecnie jest to przedmiotem wątpliwości interpretacyjnych oraz różnych praktyk, stosowanych w zakładzie pracy); przekazanie adresów służbowych emalii osób wykonujących prace zarobkową (na rzecz prowadzenia strajku ostrzegawczego i referendum) – jest to częściowe spełnienie postulatu związkowego o umożliwienie dostępu do tego typu informacji w celu prowadzenia działalności związkowej w zakładzie pracy; możliwość prowadzenia akcji protestacyjnej bez konieczności przejścia przez etap rokowań, „oficjalne” wprowadzenie do procedury sporu zbiorowego porozumienia postrajkowego, co ma podstawę zarówno w praktyce, jak i literaturze prawa pracy; informowanie o sporze zbiorowym ministra właściwego do spraw pracy – co ma swe uzasadnienie w gromadzeniu kompleksowych informacji o wszystkich toczących się sporach zbiorowych przez tego ministra, również w kontekście późniejszej możliwej procedury wyznaczania mediatora. Kilka rozwiązań budzi natomiast moje wątpliwości co do ich zasadności. W szczególności mam tu na myśli: obowiązek przeprowadzenia przez związek zawodowy wszczynający spór - w stosunku do wszystkich organizacji związkowych działających w zakładzie pracy - stosownej procedury informacyjnej o żądaniach i możliwości przystąpienia przez te organizacje do sporu (budowanie wspólnej reprezentacji). Jest to pomysł, który z jednej strony można ocenić pozytywnie (budowanie koalicji związkowej), ale w praktyce może przynieść poważne problemy proceduralne przy dalszych etapach prowadzenia sporu zbiorowego; wymóg udziału w sporze zbiorowym co najmniej jednej reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej - bez spełnienia tego warunku prowadzenie sporu zbiorowego nie będzie możliwe; ograniczenie czasu trwania sporu do 9 miesięcy (12 miesięcy za zgodą stron). Strona rządowa dała partnerom społecznym 2 miesiące na przekazanie swych uwag. Do 10 marca br. czekamy na opinie naszych organizacji członkowskich. Mając na uwadze powagę zagadnienia musimy wspólnie bardzo szczegółowo przeanalizować i omówić poszczególne rozwiązania zawarte w projekcie oraz dokonać oceny ich możliwych skutków. Korzystając z okazji chciałbym poinformować, że w najbliższym czasie – wzorem ubiegłorocznego trybu postępowania - przystąpimy do organizacji spotkania, na którym reprezentanci organizacji członkowskich OPZZ będą mogli bezpośrednio przekazać nam swoje uwagi.

Czytaj więcej