Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

25 marca 2024

Ruszył klub rozmowny OPZZ „Rozmówki”

W sobotę, 23 marca, ruszył nowy cykl spotkań skierowany do obywateli Ukrainy w klubie języka polskiego, zorganizowanym przez OPZZ. Głównym celem tego klubu jest doskonalenie umiejętności językowych w polskim, integracja cudzoziemców w polskie społeczeństwo oraz nawiązywanie nowych i interesujących znajomości. Pierwszym gościem klubu była Katarzyna Uroda-Lenartowicz, pracowniczka Centrum Nauki Kopernik. Dzieliła się swoim doświadczeniem i wiedzą, wzbogacając spotkanie dla wszystkich uczestników w sposób nieprzypadkowy. Atmosfera była serdeczna i przyjazna, pozostawiając niezapomniane wrażenia dla wszystkich uczestników klubu. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych spotkań z naszymi nowymi gośćmi! Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych prowadzeniem spotkania do kontaktu z Natalią pod numerem telefonu: 572 426 485.

Czytaj więcej

22 marca 2024

Zielony Ład a społeczeństwo i gospodarka – stanowisko Prezydium OPZZ

Na posiedzeniu 19 marca Prezydium OPZZ przyjęło stanowisko w sprawie zagrożeń społecznych i gospodarczych wynikających z polityk Europejskiego Zielonego Ładu i zażądało rewizji jego postanowień. Organ OPZZ zwrócił uwagę na skalę wyzwań jakie stoją przed naszym krajem oraz na konieczność prowadzenia sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji która obok czynników środowiskowych niezbędnie uwzględnia koszty społeczne. Dyskusja wokół Zielonego Ładu rozgorzała w ostatnich tygodniach w związku z trwającymi protestami rolników, którzy zwracają uwagę na kwestie importu żywności, ale też na trudności związane z implementacją polityk klimatycznych w swojej branży. Prezydium OPZZ przypomniało: „Od dawna alarmowaliśmy, że zmiany związane z Zielonym Ładem nie są wprowadzane z należytym uwzględnieniem opinii związków zawodowych i konsultacji społecznych, szczególnie wśród grup zawodowych, które bezpośrednio są narażone na ich skutki. (…) Zmiany w transformowanej gospodarce dotyczą nie tylko zatrudnionych w przemyśle surowcowo-energetycznym, którzy sygnalizują swoje obawy od lat, ale również pracowników wielu innych branż, także niezwiązanych z energetyką, przemysłem ciężkim czy rolnictwem.” Prezydium nawołuje więc do rewizji polityk Zielonego Ładu ze względu na ich negatywny wpływ na sytuację materialną społeczeństwa, groźbą utraty wielu miejsc pracy oraz skalą wyzwań stojących przed licznymi branżami, szczególnie przemysłu i transportu. Polityki te stawiają społeczeństwa Polski i Europy w nierównej sytuacji względem reszty świata, szczególnie największych emitentów gazów cieplarnianych - Chin oraz USA, które mocno dotują swoje gospodarki oraz energetykę. Prezydium nie pomija, kwestii przyczyn polityk klimatycznych. Nawołuje jednak do odpowiedzialnej transformacji, która gwarantuje dobrej jakości, godne miejsca pracy i rozsądne, stopniowe przemiany regionów związanych z tradycyjną energetyką: Prezydium OPZZ zauważa, że zmiana klimatu jest poważnym wyzwaniem, a stan przyrody wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie, zdrowie, pracę i edukację. Poprawa warunków życia dziś i w przyszłości, przez zapobieganie negatywnym zmianom środowiska naturalnego, to ten cel transformacji, z którym trudno się nie zgodzić. Mając to na uwadze, trzeba podkreślić, że zmiany muszą być prowadzone w sposób zrównoważony, a transformacja musi być sprawiedliwa w wymiarze kosztów społeczno-ekonomicznych. Rządzący powinni brać pod uwagę także rzeczywiste problemy, które z rozwiązań Zielonego Ładu wynikają już teraz. Prezydium zwraca uwagę na liczne fakty, które powodują wyjątkową pozycję Polski wobec polityk klimatycznych: najwyższe w Europie zatrudnienie w produkcji i obróbce paliw kopalnych, największe w Unii zatrudnienie w transporcie drogowym, najwyższy udział węgla w produkcji energii, czy wysoki na tle państw Unii udział przemysłu w PKB. Ponadto miejsca pracy oparte dziś na paliwach kopalnych są silnie ukorzenione w systemie gospodarczym i wpływają także na zatrudnienie wielu innych osób, czego przykładem jest górnictwo i energetyka węglowa. Prezydium nawołuje do silniejszego dialogu w trwającej transformacji i większego wpływu społeczeństwa na dotyczące go zmiany. Jego brak prowadzi do widocznych napięć i niezadowolenia. Stanowisko było przygotowane we współpracy z prezydium zespołu problemowego OPZZ ds. sprawiedliwej transformacji. Po uchwaleniu przez Prezydium OPZZ zostało ono przekazane do szefowych i szefów czterech ministerstw, które są najmocniej związane z kreowaniem i wdrażaniem polityki klimatycznej w Polsce: Pauliny Hennig-Kloski – Minister Klimatu i Środowiska, Marzeny Czarneckiej – Minister Przemysłu, Borysa Budki – Ministra Aktywów Państwowych oraz Krzysztofa Hetmana – Ministra Rozwoju i Technologii. Pełna treść stanowiska dostępna TUTAJ. MZ

Czytaj więcej

22 marca 2024

Prezydium OPZZ z głosem w obronie Turowa

Na posiedzeniu 19 marca, Prezydium OPZZ podjęło stanowisko ws. sytuacji wynikłej po orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wobec kopalni Turów. Orzeczenie uchyliło decyzję środowiskową dla wydobycia węgla w kopalni, czym postawiło pod znakiem zapytania możliwość funkcjonowania całego o kompleksu wraz z elektrownią. Prezydium krytycznie odniosło się do takiego obrotu spraw, który może grozić nawet przedwczesnym i nieplanowanym zamknięciem zakładu i zwolnieniami pracowników. „W kopalni, elektrowni i spółkach zależnych kompleksu Turów zatrudnionych jest ok. 5 tysięcy ludzi, a liczba osób, pośrednio związanych z działalnością kopalni sięga kilkudziesięciu tysięcy. To zdecydowanie największy pracodawca nie tylko w gminie Bogatynia, ale w całej południowo-zachodniej części Dolnego Śląska odpowiadający także za wielomilionowe wpływy podatkowe i składkowe wspierające samorządy i państwo polskie.” Prezydium zaapelowało do władz o jak najszybsze rozwiązanie problemu w kompleksie Turów i zadeklarowało chęć konstruktywnego dialogu w tej sprawie. Zwróciło także uwagę na to, iż należy znaleźć przyczynę, przez którą doszło do nieprawidłowości skutkujących uchyleniem decyzji środowiskowej umożliwiającej pracę kopalni. Prezydium podkreśliło, ze sprawa ma znaczenie nie tylko dla pracowników kompleksu z Bogatyni i firm z nim kooperujących oraz mieszkańców regionu Turoszowskiego, ale wpływa na całe polskie społeczeństwo, gdyż elektrownia Turów produkuje kilka procent krajowej energii elektrycznej. Całość treści stanowiska dostępna TUTAJ

Czytaj więcej

21 marca 2024

Wizyta Przewodniczącego Fundacji im. Friedricha Eberta Martina Schulza w OPZZ

Dzisiaj gościliśmy w OPZZ delegację z Fundacji im. Friedricha Eberta na czele z przewodniczącym fundacji oraz byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Martinem Schulzem.  Podczas spotkania zostały omówione powstałe związki zawodowe w Tesli w Niemczech, polityka społeczna i sytuacja na rynku pracy w Polsce, oraz współpraca Fundacji im. Friedricha Eberta i OPZZ.  W trakcie wizyty Przewodniczący Schulz otrzymał także zdjęcie z demonstracji pierwszomajowej z 2014 roku w Warszawie, w której brał udział.

Czytaj więcej

21 marca 2024

Posiedzenie Rady OPZZ Branży 'Usługi Publiczne'

20 marca 2024r. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Branży Usługi Publiczne, któremu przewodniczyła Elżbieta Aleksandrowicz Przewodnicząca Branży i Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. Tematami obrad były: -Protesty rolników i przedstawienie stanowiska OPZZ -Pracownicy samorządowi - omówienie sytuacji płacowej i problemów pracowniczych -Omówienie sytuacji płacowej i problemów pracowników sfery finansów publicznych i państwowej sfery budżetowej - realizacja wypłat podwyżek  wynagrodzeń w 2024r. oraz oczekiwania i uzgodnienie wspólnego stanowiska co do wysokości podwyżek w 2025 roku -Współpraca związków zawodowych zrzeszonych w ramach Rady OPZZ Branży Usługi Publiczne z Radami Wojewódzkimi OPZZ -Sprawy bieżące Branży „Usługi Publiczne” Ponadto przedstawiono proponowane rekomendacje OPZZ w sprawie rocznego wskaźnika przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców w 2024 roku.

Czytaj więcej

13 marca 2024

Turów z problemem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił dziś decyzję środowiskową dla dalszej działalności górniczej w kopalni węgla brunatnego Turów. Stwarza to niepewność co do działalności całego kompleksu odpowiadającego za znaczną część produkcji energii w naszym kraju. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) określająca środowiskowe uwarunkowania dalszej eksploatacji złoża węgla brunatnego w Turowie jest niezbędna by przedłużyć koncesję na działalność kopalni do roku 2044, a tym samym umożliwić pracę pobliskiej elektrowni. Jednak dziś decyzja została przez WSA uchylona. Sędzia Jarosław Łuczaj, który prowadził sprawę powiedział: "Pragnę podkreślić, że rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie nie powoduje wstrzymania funkcjonowania, czy wręcz zamknięcia kopalni Turów, bo decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji danego przedsięwzięcia jest jednym z wymogów wydania dalszych decyzji administracyjnych koniecznych w procesie inwestycyjnym". Jednak stara koncesja obowiązuje do roku 2026 i bez nowej działalność kompleksu po tej dacie formalnie byłaby niemożliwa, a czasu jest niewiele. Już w ubiegłym roku OPZZ odnosiło się do kwestii ostrzegając przez możliwymi fatalnymi skutkami zaniedbań w procesach związanych z koncesją. Stanowisko w tej sprawie podjęła Rada OPZZ i zostało ono przesłane do ówczesnego Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Rada zwracała uwagę, że: „(…) w kopalni, elektrowni i spółkach zależnych kompleksu Turów zatrudnionych jest niemal 5 tysięcy ludzi, a liczba osób, pośrednio związanych z działalnością kopalni sięga kilkudziesięciu tysięcy. To zdecydowanie największy pracodawca nie tylko w gminie Bogatynia, ale w całej południowo-zachodniej części Dolnego Śląska odpowiadający także za wielomilionowe wpływy podatkowe wspierające lokalne samorządy.” Poza lokalnym wymiarem społecznym Rada podkreślała też ten ogólnokrajowy: „Elektrownia Turów odpowiada za produkcję około 8% energii elektrycznej w Polsce, a także większości ciepła systemowego dla okolicznych miejscowości. Pobliska kopalnia jest jej integralnym elementem, bez którego kilka milionów mieszkańców Polski byłoby zagrożonych brakami energii, a wstrzymanie pracy Turowa byłoby zauważalne w całym europejskim systemie energetycznym.” Waga sprawy jest więc bardzo duża i do podobnych zaniedbań nie powinno dojść. Według WSA konkretną przyczyną uchylenia decyzji był problem z umową zawartą między rządami Polski a Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków wynikających z eksploatacji kopalni. Umowę podpisano 3 lutego 2022 roku. GDOŚ w swojej decyzji nie wziął tego aspektu pod uwagę, a wg. sądu musiał to zrobić. Pełna treść stanowiska Rady OPZZ z 21 czerwca 2023 dostępna TUTAJ. MZ

Czytaj więcej

13 marca 2024

Otwarte posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego

Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego Halina Poszytek zaprasza na otwarte posiedzenie Prezydium Rady OPZZ woj. Mazowieckiego w dniu 20 marca 2024r. o godz. 11.30 (sala im. J. Guza, II piętro), w którym wezmą udział Członkowie Związku kandydujący w wyborach samorządowych 2024. Ponadto w spotkaniu będą uczestniczyć wiceprzewodniczący OPZZ: Barbara Popielarz i Sebastian Koćwin oraz dyrektor wydziału prawnego OPZZ Paweł Śmigielski. Kandydatki i Kandydaci zaprezentują swoje programy wyborcze. Będziemy mogli podyskutować nt. ważnych spraw pracowniczych jak również kwestii nurtujących lokalne środowiska. Zaproszenie możne pobrać TUTAJ

Czytaj więcej

13 marca 2024

W trosce o Sprawiedliwy Ład dla Ludzi Pracy

Przedstawiciele zespołu problemowego OPZZ ds. Europejskich Rad Zakładowych spotkali się w dniu 7 marca 2024 r. z posłem do Parlamentu Europejskiego, panem Markiem Baltem, z  Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Rozmawiano o sprawach związanych z procedowaniem dossierów w Unii Europejskiej i ich uchwalaniem oraz ich wdrażaniem i stosowaniem na poziomie krajowym, jak również dialogiem społecznym, niskim poziomem układów zbiorowych oraz aktualnej sytuacji związanej z zielonym ładem. Po rozmowach został przesłany manifest EKZZ przed wyborami do Europarlamentu pod tytułem:  W trosce o Sprawiedliwy Ład dla Ludzi Pracy Manifest na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

Czytaj więcej

13 marca 2024

Konferencja Europejskiego Centrum Kompetencji Partycypacji Pracowniczej (EWPCC) 2024: Partycypacja pracownicza 20 lat po rozszerzeniu UE na wschód.

Dokładnie 20lat temu Unia Europejska rozszerzyła się na Wschód o 10 nowych krajów członkowskich. Było to największe jednorazowe poszerzenie UE w całej historii, historyczne wydarzenie, jakim było powitanie w sumie 11 nowych członków z Europy Środkowej i Wschodniej oraz symboliczne ponowne zjednoczenie Europy po dziesięcioleciach podziałów. Jednakże, jeśli spojrzymy na stan partycypacji pracowników, wciąż możemy mówić o ostrym podziale między Wschodem a Zachodem. Podkreślono znaczenie, jakie przystąpienie do UE miało dla Europy Środkowej, zarówno pod względem postępu legislacyjnego na poziomie krajowym dotyczącego praw pracowniczych, dialogu społecznego i demokracji w miejscu pracy, jak i legislacji unijnej odnoszącej się do informacji i konsultacji, zwłaszcza w kontekście Europejskich Rad Zakładowych. Współpraca z Zarządem Centralnym, Radą Pracowniczą/Pracowników, a także związkami zawodowymi i pracownikami, stanowiła istotny element tego procesu. Podczas Konferencji uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu informacji, konsultacji i partycypacji pracowników w ostatnich 20 latach w krajach członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej. Dyskusje dotyczące demokracji w miejscu pracy, prowadzone z perspektywy przedstawicieli pracowników i związków zawodowych, skłoniły do wniosku, że nadal oczekuje się zrównania płac na zasadzie wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa pracy. Poruszono także kwestię potrzeby wzmocnienia współpracy międzynarodowej w celu podjęcia działań mających na celu wzmocnienie demokracji w pracy na terenie całej Unii Europejskiej. Okrągły stół przedstawicieli pracowników i związków zawodowych z krajów członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej stanowił szczegółowy przegląd sytuacji prawnej i praktycznej demokracji w pracy, a także platformę do refleksji i wymiany doświadczeń. Podczas konferencji przedstawiciele OPZZ wzięli udział. Marcin Grzybowski, panelista z OPZZ, przedstawił sytuację polskiego dialogu społecznego oraz jego funkcjonowanie w ostatnich latach na forum Rady Dialogu Społecznego oraz w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego. Magda Chojnowska,  Wydział Międzynarodowy OPZZ

Czytaj więcej

12 marca 2024

Wspólnie z ETUI o BHP i młodych związkowcach

Regionalne Forum BHP na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy jest cenną inicjatywą organizowaną przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI), od kilkunastu lat kierowaną do przedstawicieli i przedstawicielek związkowych krajów Europy Bałtyckiej i Krajów Grupy Wyszehradzkiej. W dniach 7 – 8 marca br. OPZZ było gospodarzem międzynarodowego spotkania ETUI. OPZZ od kilkunastu lat bierze udział w spotkaniach poświęconych wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz działań związków zawodowych w obszarze bezpieczeństwa pracy. Tegoroczne forum bezpieczeństwa pracy, z udziałem związkowców i związkowczyń z Polski, Węgier, Ukrainy, Czech, Estonii, Litwy poszerzono o problematykę działań wspierających zainteresowanie BHP wśród młodych związkowców i rozpowszechniających ich wiedzę o BHP, motywując młodych pracowników do wstępowania w szeregi związkowe.  OPZZ przedstawiło związkowy punkt widzenia w obszarze priorytetów bezpieczeństwa pracy oraz transformacji klimatycznej i wyzwań dla związków zawodowych. Część związaną z bezpieczeństwem pracy i polski punkt widzenia zaprezentowały wspólnie: Renata Górna i przedstawicielka NSZZ ,,S” Paulina Barańska podkreślając polskie, związkowe priorytety krajowe w tym obszarze. Wskazałyśmy m.in. na wyzwania związane z branżą budowlaną, pracownikami ukraińskimi i tymczasowymi w kontekście niepracowniczych form zatrudnienia, a także zagadnienia dot. zdrowia psychicznego w pracy i roli dialogu społecznego w obszarze bezpieczeństwa pracy. Z kolei ekspert OPZZ ds. polityki klimatycznej Maciej Zaboronek przedstawił obecne i nadchodzące zmiany na rynku pracy obejmujące m.in. przemiany energetyczne, ale także inne sfery gospodarki, na które mają one wpływ. Zwracał m.in. uwagę na bardzo szybki wzrost zatrudnienia w nowych branżach, takich jak fabryki baterii czy obsługa branży fotowoltaicznej i związane z tym nasilenie nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników (kontakt z chemikaliami, praca na wysokości). Dodatkowo, perspektywę pracowników migracyjnych oraz działań związanych z pomocą uchodźcom ukraińskim przedstawiła przedstawicielka OPZZ w komisji ds. migracji Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) Milena Kłoczkowska. Spotkanie poświęcono także praktycznym warsztatom skierowanym do młodych na temat motywowania i zachęcania ich do wstępowania do związków zawodowych i szerzenia wiedzy o prawach pracowniczych, w tym o bezpieczeństwie w pracy. Warsztaty poprowadziła trenerka związkowa Ola Latocha. RG/ MZ/ DP

Czytaj więcej