Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

04 grudnia 2023

Panel dyskusyjny

4 grudnia w siedzibie OPZZ odbył się panel dyskusyjny "Zatrudnienie: droga do kariery w nowym kraju". W spotkaniu uczestniczyli: Nataliia Kolesnik - specjalistka Wydziału Międzynarodowego OPZZ, zajmująca się problemami migrantów i uchodźców oraz Alina Hrystai z Job Coach & Onboarding Associate for Upwardly Global oraz psycholog Olena Liashenko, Prawo do ochrony Polska. Przedmiotem dyskusji na panelu były kwestie związane z poszukiwaniem pracy w Polsce. W trakcie spotkania omówiono: jak skutecznie szukać pracy i zdobywać ją rolę związków zawodowych: jak pomagają chronić prawa i interesów pracowników główne etapy zatrudnienia: co jest ważne podczas rozpoczynania nowego etapu kariery wymagane umiejętności: jak skutecznie szukać pracy i jakie umiejętności są potrzebne do odniesienia sukcesu zawodowego jak opracować plan działania w poszukiwaniu pracy i zrealizować go w praktyce co jest ważne przy wyborze oferty pracy samoocenę przyszłego pracownika: jakie pytania zadać sobie, aby zrozumieć gotowość do pracy Praca w Polsce otwiera wiele możliwości rozwoju kariery dla obywateli Ukrainy. Polska jest krajem z rozwiniętą gospodarką i szerokim spektrum branż. Jednak jeśli chcą odnieść sukces na polskim rynku pracy muszą odpowiednio się przygotować, aktywnie poszukiwać oraz adaptować się do nowych warunków. Znajomość języka, kontekstu kulturowego i ścieżek zawodowych to podstawa do osiągnięcia sukcesu zawodowego w tym wspaniałym kraju.

Czytaj więcej

30 listopada 2023

OPZZ podpisało porozumienie z PZPN

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podpisało dziś porozumienie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w sprawie wzajemnej współpracy w promocji piłki nożnej. Biuro Prasowe OPZZ Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Piotr Ostrowski, wraz z Prezesem PZPN, Cezarym Kuleszą, przyjęli porozumienie, które zakłada wspólną organizację wydarzeń piłkarskich dedykowanych członkom OPZZ, a także podejmowanie inicjatyw informacyjno-promocyjnych związanych z futbolem. Treść podpisanego dokumentu obejmuje współpracę w organizacji amatorskich zawodów sportowych, zajęć sportowych dla pracowników, rozgrywek piłkarskich dla członków związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ, konsultacji i szkoleń oraz informowania organizacji członkowskich OPZZ o rozgrywkach, turniejach, wydarzeniach i innych inicjatywach prowadzonych przez PZPN. OPZZ jest pełne entuzjazmu co do perspektyw tej współpracy i wierzy, że owocne działania obu organizacji przyczynią się do rozwoju piłki nożnej w Polsce oraz promocji aktywnego trybu życia wśród społeczności zawodowej.

Czytaj więcej

24 listopada 2023

Opolskie: Najlepsi Społeczni Inspektorzy Pracy odznaczeni

21 listopada  w Auli Błękitnej Politechniki Opolskiej odbyła się uroczysta Gala, podsumowująca konkursy i programy prewencyjne organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu w 2023 roku.  Konkurs „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” zdominowały ponownie związkowcy z Rady OPZZ Województwa Opolskiego. I miejsce - Agnieszka Spólny Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie ANIMEX FOODS S.A. Oddział w Opolu. Zgodnie z decyzją Pani Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, Głównego Inspektora Pracy Pani Agnieszka Spólny otrzymała wyróżnienie na etapie centralnym konkursu. II miejsce - Dariusz Górecki Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie ArcelorMittal Poland SA Oddział w Zdzieszowicach. III miejsce - Antoni Barton Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie ArcelorMittal Poland SA Oddział w Zdzieszowicach. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli: urzędów, inspekcji, służb, związków zawodowych, organizacji działających na terenie województwa opolskiego, członków komisji konkursowych działających przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu, a także głównych bohaterów spotkania – opolskich pracodawców z pracownikami oraz rolników indywidulanych.

Czytaj więcej

23 listopada 2023

Nagrody Głównego Inspektora Pracy dla OPZZ

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Głównego Inspektora Pracy.  Wśród nagrodzonych są przedstawiciele organizacji zrzeszonych w OPZZ. Biuro prasowe OPZZ 22 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Głównego Inspektora Pracy. Rozstrzygnięto dwa konkursy - "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”, a także przyznano Nagrodę Głównego Inspektora im. Haliny Krahelskiej oraz Nagrodę im. Romana Giedrojcia. Wśród nagrodzonych, jak co roku, są przedstawiciele organizacji zrzeszonych w OPZZ. Nagrody Głównego Inspektora Pracy dla członków organizacji zrzeszonych w OPZZ Piotr Dubrownik, MZZ Rewidentów Taboru laureat Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej Jest przewodniczącym Międzyzakładowego Związku Zawodowego Rewidentów Taboru. Od 2002 roku działa w Ogólnopolskim  Porozumienia Związków Zawodowych, m.in. uczestnicząc w realizowanych przez centralę związkową oraz struktury branżowe OPZZ w inicjatywach krajowych i międzynarodowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy branży kolejowej.  Organizator cyklu warsztatów praktycznych z zakresu prewencji wypadkowej w kolejnictwie oraz konferencji branżowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpowiada za działania związane z koordynacją przestrzegania prawa pracy i poprawy warunków pracy w zakładach na terenie całego kraju, w których organizuje szkolenia z tego zakresu.  Jako przedstawiciel OPZZ, biorąc aktywny udział w inicjatywach zmierzających do zwiększenia świadomości w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy, pozostaje cennym partnerem w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Piotr Dubrownik miał realny wpływ na udoskonalenie rozwiązań organizacyjno-prawnych, które przyczyniły się do poprawy warunków pracy na kolei. Jest osobą zasługującą na najwyższe uznanie. Jego postawa, wysokie standardy etyki oraz całokształt działalności zawodowej i związkowej czynią go niekwestionowanym wzorem do naśladowania. Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ Sławomir Mitrus, laureat konkursu "Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy" Zakładowy społeczny inspektor pracy w zakładzie Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Puchaczowie. Wiceprzewodniczący prac komisji ds. BHP oraz członek dwóch komisji ds. wynagradzania oraz konkursowej wiedzy BHP. Z jego inicjatywy systematycznie wprowadzano środki ochrony indywidualnej, ograniczające skutki doznanych urazów i zmniejszające prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Kierował  pracą 40 oddziałowych społecznych inspektorów pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Od lat jest aktywny w działaniach na rzecz współudziału partnerów społecznych w zakresie BHP i uprawnień pracowniczych. Mirosław Pawlak, laureat konkursu "Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy" Od 2021 roku pełni funkcję społecznego inspektora pracy w "Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o. w Warszawie. Brał udział w corocznych przeglądach warunków pracy, obejmujących kontrolę stanu budynków i pomieszczeń oraz warunków na stanowiskach pracy. Od lat wyróżnia się wyjątkowym zaangażowaniem, a w 2022 roku jego działania doprowadziły do poprawy warunków pracy na wielu stanowiskach. Dzięki jego inicjatywie wytoczono ciągi komunikacyjne w warsztacie mechanicznym tak, aby uniknąć kolizji podczas wykonywania prac tokarskich i szlifierskich oraz wyznaczono przejścia dla pieszych na terenie zajezdni.

Czytaj więcej

22 listopada 2023

Gorąco w firmie Termika: nie zgadzamy się na zwolnienia związkowców!

Spółka Termika z Dolnego Śląska znalazła sposób na cofnięcie się w czasie, jednego dnia zwalniając cały zarząd związku zawodowego, który powstał  zaledwie kilka tygodni temu.  OPZZ Konfederacja Pracy interweniuje i upomina pracodawcę, że stosowanie praktyk z lat 90., kiedy zwolnienia związkowców były na porządku dziennym, to już przeszłość. Biuro prasowe OPZZ Termika Spółka z.o.o działająca w branży sprzedaży detalicznej pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych w ciągu zaledwie jednego dnia zwolniła cały zarząd organizacji związkowej. Związek zawodowy działający w ramach OPZZ Konfederacja Pracy działał w firmie zaledwie od kilku tygodni.  Nowopowstała organizacja zawodowa w spółce Termika Spółka z.o.o wystąpiła do pracodawcy o uregulowanie podstawowych kwestii, takich jak chociażby wewnętrzne regulaminy pracy. Pracodawca nie podjął nawet próby rozmowy z związkiem zawodowym, początkowo obniżając wynagrodzenia, by ostatecznie dyscyplinarnie zwolnić cały zarząd organizacji. To złamanie prawa i podła praktyka, którą na porządku dziennym stosowano 25-30 lat temu. Michał Lewandowski, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy alarmuje, że dziś polski pracownik jest już w zupełnie innym miejscu. Istnieją rozwiązanie prawne, które zabezpieczają związkowców w takich sytuacjach.  Nie ma naszej zgody na takie traktowanie pracowników w XXI wieku! Komentarz Michała Lewandowskiego:

Czytaj więcej

22 listopada 2023

Uzdrowiska zmuszone do zapłaty za pandemię COVID-19

OPZZ protestuje przeciw pomijaniu uzdrowisk w możliwości przedłużenia o rok rozliczenia finansowego za gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w czasie pandemii Covid – 19. Negatywną opinię w tej sprawie OPZZ skierowało do Ministerstwa Zdrowia wspólnie ze Związkiem Zawodowym Uzdrowisk Polskich. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej skierowany do konsultacji społecznych jest w dużym stopniu odpowiedzią na apel wielu świadczeniodawców udzielających tych świadczeń w czasie pandemii. Chodzi o wprowadzenie przedłużenia możliwości rozliczenia środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w formie zaliczki na świadczenia zdrowotne - obecne przepisy stawiają graniczną datę do końca br. Dla OPZZ i organizacji związkowych reprezentujących sektor sanatoryjno – uzdrowiskowy, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego są szczególnie istotne. Należy pamiętać, że uzdrowiska nie świadczyły żadnych usług leczniczych z powodów nie leżących po ich stronie. Lecznictwo uzdrowiskowe było przez z 9 - miesięcy zamrożone, w związku z czym podmioty nie powinny być obciążane finansowo i zobowiązane do zwrotu środków finansowych, często niemożliwych do odpracowania. Zawsze prezentowaliśmy pogląd, że finansowanie w części, przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wysokości 1/12 wypłacanych zaliczek, powinno być traktowane jako zapłata za gotowość realizacji podpisanych kontraktów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, a nie jako zaliczka.  Zaproponowane przepisy nowelizacji rozporządzenia zupełnie pomijają uzdrowiska. Jest to niezrozumiałe, bo resort zdrowia doskonale zna problem, choćby dzięki wielokrotnym apelom i wnioskom naszego środowiska uzdrowiskowego, przekazywanym zwłaszcza w ostatnim roku. Sprawa rozliczenia ww. zaliczek pobranych przez świadczeniodawców uzdrowiskowych w czasie pandemii Covid – 19, była omawiana na wniosek strony społecznej jako pilna interwencja podczas wrześniowego posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Kwota do zwrotu jest niebagatelna - zgodnie z informacją NFZ świadczeniodawcom uzdrowiskowym pozostało do spłaty (w ramach pobranych zaliczek ryczałtowych) ponad 161 mln zł.Do dnia dzisiejszego połowa uzdrowisk nie spłaciła swoich zobowiązań.Mamy nadzieję na zmianę stanowiska resortu zdrowia w tej kwestii. (rg)

Czytaj więcej

21 listopada 2023

Praktyczny podręcznik dotyczący zwiększania zaangażowania w rolnictwie

Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP realizuje projekt finansowany z funduszy UE, w ramach którego ukazał się podręcznik "Praktyczny podręcznik dotyczący zwiększania zaangażowania w rolnictwie". Praktyczny podręcznik dotyczący zwiększania zaangażowania w rolnictwie do pobrania TUTAJ Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

20 listopada 2023

Kondycja przemysłu w ocenie związkowców z Branży OPZZ

17 listopada członkowie Branży OPZZ Przemysł dyskutowali na temat sytuacji w przedsiębiorstwach tego sektora. Posiedzenie Branży poprowadził jej przewodniczący - Mirosław Grzybek z Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników. Omówiono szczegółowo koniunkturę w poszczególnych sektorach przemysłu. Spostrzeżenia członków Branży OPZZ Przemysł potwierdziły dane statystyczne opisujące kondycję tej branży przedstawione przez Norberta Kusiaka, dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ. Kondycja przemysłu Pomimo że kondycja branży przemysłowej jest od wielu miesięcy osłabiona, forma poszczególnych przedsiębiorstw jest zróżnicowana. Wskazywano, że w hutnictwie obserwowane jest ograniczenie zapotrzebowania na krajową produkcję stali, które przekłada się na decyzje o zmniejszeniu produkcji przez niektóre przedsiębiorstwa i zastosowaniu postojowego dla pracowników. Podobne działania obserwowane są w zakładach hutniczych na Węgrzech czy w Rumunii.  Na krajowych producentów stali ma przede wszystkim wpływ sytuacja na rynku europejskim, w tym napływ na polski rynek stali produkowanej w tzw. państwach trzecich, czyli spoza UE. Rośnie w związku z tym obawa o koniunkturę na krajową stal, a w konsekwencji możliwość utrzymania zatrudnienia w zakładach hutniczych, koksowniach i walcowniach w dłuższym czasie. Zakłady, w których kondycja finansowa jest na ten moment dobra jest konsekwencją m.in. wzrostu cen stali po 2020 r. oraz realizacji pozyskanych zamówień na produkty. W najbliższej przyszłości na kondycję przemysłu z pewnością wpływ będzie miała polityka w obszarze hurtowych cen energii, a także poziom nakładów inwestycyjnych przeznaczanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe na wzrost innowacyjności. Sytuacja przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej jest z kolei w dużym stopniu uzależniona od możliwości zakupowych konsumentów. Ich budżety są jednak od dłuższego czasu mocno nadwyrężone wysokim wzrostem kosztów utrzymania w związku z notowaną inflacją oraz realnym obniżeniem się siły nabywczej wynagrodzeń. Powoduje to spadek zapotrzebowania na nowe auta. Na branżę silnie oddziałują również procesy związane ze zmianami technologicznymi i polityką klimatyczną, która promuje auta o napędzie elektrycznym a generuje zmniejszenie zapotrzebowania na auta spalinowe i konieczność przekształceń produkcji. W sektorze produkującym wyroby motoryzacyjne na potrzeby obronności na kondycję zakładów pracy w dużym stopniu ma wpływ polityka państwa w obszarze zamówień publicznych. W ocenie związkowców, powinna ona w znacznie większym stopniu uwzględniać działania na rzecz wykorzystania i wzrostu potencjału krajowych przedsiębiorstw produkujących na potrzeby obronności kraju. Co z wynagradzaniem pracowników przemysłu? Członkowie Branży dyskutowali również o polityce wynagradzania pracowników w przemyśle oraz stanie negocjacji płacowych w tym sektorze prowadzonych przez związki zawodowe z pracodawcami. Wiele z procesów negocjacyjnych nadal trwa, natomiast te zakończone porozumieniem w sprawie poziomu wzrostu wynagrodzeń stanowią przykład skuteczności związkowców OPZZ w reprezentowaniu interesu pracowników. Kwestie płacowe są szczególnie istotne dla pracowników przedsiębiorstw z sektora przemysłu lekkiego, w którym szczególnie pracownicy z zakładów odzieżowych borykają się z niskimi wynagrodzeniami oraz konkurencją wyrobów z państw trzecich. Związki zawodowe zrzeszone w OPZZ aktywnie działają na rzecz organizowania pracowników tego sektora i wzrostu ich wynagrodzeń, co nie jest łatwe przy rozproszeniu zakładów pracy w tym sektorze. Dialog społeczny prowadzony w zakładach pracy w obszarze wzrostu wynagrodzeń potwierdza konieczność wprowadzenia rozwiązań oddziałujących na system wynagradzania pracowników w gospodarce – wskazała wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz. Dlatego OPZZ postuluje wprowadzenie do porządku prawnego obowiązku prowadzenia corocznych negocjacji w sprawie wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach oraz - ustalanego w każdym roku w drodze negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego - wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Instrument ten (poza kluczowym narzędziem poprawy warunków płacowych pracowników jakim jest ustawowy wzrost płacy minimalnej) stanowiłby narzędzie pozwalające ograniczyć spłaszczenie wynagrodzeń w zakładach pracy. Ponadto wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz przedstawiła członkom Branży OPZZ Przemysł informacje o planowanych działaniach OPZZ w najbliższych miesiącach oraz postulaty OPZZ dotyczące zmian w systemie podatkowym, które mają na celu zwiększenie dochodów do dyspozycji pracowników oraz poprawę atrakcyjności zatrudnienia na umowę o pracę. (KP)

Czytaj więcej

17 listopada 2023

OPZZ interweniuje ws. stanowisk z wieloma monitorami ekranowymi

17 listopada weszły w życie znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367). W ocenie OPZZ wciąż wiele stanowisk pracy pozostanie poza nawiasem regulacji ustawowych. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem regulacji zmienia się wiele przepisów obowiązujących od ponad 20 lat m.in. rozumienie stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, zapewnienie pracownikowi oprócz okularów także szkieł kontaktowych korygujących wzrok, zmiana definicji systemu komputerowego, uwzględnienie systemów przenośnych (np. laptopów) do wykonywania pracy. O zmianach pisaliśmy więcej TUTAJ - Zmiany w prawie pracy: monitor stacjonarny i szkła kontaktowe dla pracownika Pomimo wielu zasadnych zmian dostosowujących prawo do aktualnych warunków pracy wykonywanych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem monitorów ekranowych, jako związkowcy z OPZZ ubolewamy, że przepisy odnośnie pracy na stanowiskach z wieloma monitorami  ekranowymi wciąż pozostają poza regulacjami prawnymi. W trakcie konsultacji społecznych organizacje branżowe OPZZ zwracały uwagę na ten problem - obecny zwłaszcza w branżach z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym, transporcie, centrach sterowania ruchem kolejowym itp. Niestety, przepisy znowelizowanego rozporządzenia niestety, nie zauważyły tych stanowisk. Nadal będziemy postulować zmiany prawne regulujące pracę na stanowiskach pracy z wieloma monitorami, zwracając się w najbliższym czasie do właściwego resortu. Pomimo wciąż braku regulacji prawnych w tym obszarze, OPZZ zwróciło się do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi o rozwiązania oparte na badaniach naukowych i dotychczasowej praktyce prowadzonej przez obie jednostki, by wesprzeć pracowników zarówno w perspektywie krótkofalowej – proponując już gotowe rozwiązania, jak i długofalowej – kontynuując badania odnośnie ergonomii pracy na tych stanowiskach. Istotne obecnie dla organizacji związkowych OPZZ są m.in.: dobre praktyki i wytyczne dla pracodawców odnośnie rozpowszechnienia do stosowania przez pracodawców narzędzia pomiarowego, jakim jest okulograf stosowany do oceny obciążenia (zmęczenia) narządu wzroku pracownika, badania naukowe w zakresie maksymalnej liczby monitorów ekranowych różnego przeznaczenia, które mogą być przypisane pojedynczemu pracownikowi do obsługi, obserwacji czy też nadzoru, uznawanie przez pracodawców prawa pracownika do uzyskania okularów korygujących wzrok na stanowiskach pracy z wieloma monitorami, badania naukowe w zakresie uwarunkowań medycznych i sprawności psychofizycznej pracownika oraz możliwych konsekwencji wynikających z nadmiernego obciążenia ludzkiej percepcji, na stanowiskach pracy z wieloma monitorami ekranowymi. Załączniki:Pismo OPZZ do Dyrektora CIOPPismo OPZZ do Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy

Czytaj więcej

16 listopada 2023

Zmiany w prawie pracy: monitor stacjonarny i szkła kontaktowe dla pracownika

17 listopada - 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw - wejdzie w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367). Co się zmienia? Dodatkowy monitor dla pracownika pracującego na laptopie Już w najbliższy piątek wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.  Pracownik pracujący na laptopie będzie mieć prawo domagać się od pracodawcy wyposażenia stanowiska pracy w monitor stacjonarny. Może więc zwiększyć komfort pracy, podpinając swojego laptopa do monitora. Takie ułatwienie dotyczy także pracowników pracujących zdalnie - w taki sam sposób będzie można dostosować stanowisko pracy w domu.  Z nowelizacji załącznika do rozporządzenia wynika jednak, że w przypadku stosowania urządzeń przenośnych na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, powinno być ono wyposażone w: stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, a także w dodatkową klawiaturę i mysz. Co to oznacza w praktyce? Pracownik korzystający z laptopa nie może więc zmusić swojego pracodawcy do zapewnienia mu dodatkowego monitora stacjonarnego. Pracodawca może  dostosować stanowisko pracy na dwa sposoby i wybrać mniej kosztowne rozwiązanie w postaci podstawki. Co więcej, takie doposażenie stanowiska pracy w praktyce umożliwiłoby pracownikowi tanio odkupić od pracodawcy monitor, na przykład po kilku latach użytkowania. Szkła kontaktowe dla pracownika: możliwa refundacja Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom nie tylko refundację okularów, ale także szkieł kontaktowych  - jeśli wyniki badań okulistycznych wykażą taką potrzebę noszenia ich w trakcie pracy przed monitorem. Obecnie pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zwrot kosztu zakupu okularów, jeżeli podczas badania lekarz medycyny pracy zaświadczy konieczność pracy w okularach. po nowelizacji refundacją zostaną objęte również soczewki kontaktowe. Co ważne, refundacja zarówno ich, jak i okularów przysługuje pracownikom, którzy pracują przed komputerem co najmniej przez cztery godziny dziennie.(JZ)

Czytaj więcej