Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Kraj

17 kwietnia 2023

Pierwsze posiedzenie Zespołu problemowego OPZZ ds. sfery budżetowej i sfery finansów publicznych

13 kwietnia w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu problemowego OPZZ ds. sfery budżetowej i sfery finansów publicznych. Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, który podziękował wszystkim obecnym za liczne przybycie i chęć działania w powołanym Zespole. W zespole znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele trzech Branż OPZZ: Usługi Publiczne, Oświata i Nauka, oraz Handel, Usługi, Kultura i Sztuka, ale także zainteresowani problematyką przedstawiciele innych branż.  Zgromadzeni  członkowie Zespołu wybrali spośród swego grona przewodniczącą, którą została Elżbieta Aleksandrowicz oraz czterech wiceprzewodniczących: Hanna Czerniak, Sylwester Kałuża, Marek Pyzara i Ewa Wyka. Omówiono cele i kierunki działania Zespołu problemowego OPZZ ds. sfery budżetowej i sfery finansów publicznych, najważniejsze problemy, z jakimi spotykają się w swojej codziennej pracy Przedstawiciele poszczególnych organizacji związkowych  skupionych w  niniejszym Zespole oraz kwestie podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków pracy i płacy w państwowej sferze budżetowej i sferze finansów publicznych, w tym działania protestacyjne.

Czytaj więcej

17 kwietnia 2023

OPZZ broni PKP Telkol przed upadkiem

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) na prośbę Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP wystąpiło do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie sytuacji w spółce PKP Telkol sp. z o.o. Jedyną możliwością uratowania spółki przed upadkiem jest ulokowanie jej w strukturach spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ W piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego Barbara Popielarz, wiceprzewodnicząca OPZZ wskazuje na negatywne skutki społeczno-gospodarcze przedłużającej się procedury zbycia, należących do spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., udziałów w PKP Telkol sp. z o.o. na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Koncepcja ta zyskała poparcie ministra aktywów państwowych, jako rozwiązanie, które pozwoli PKP Telkol na sanację sytuacji ekonomicznej i rozwój spółki. Pomimo to brakuje wymiernych efektów negocjacji prowadzonych pomiędzy zarządami PKP S.A. a PKP PLK S.A. Taki stan budzi duże zaniepokojenie wśród ponad 400 pracowników PKP Telkol. PKP Telkol to strategiczna spółka na rynku telekomunikacyjnym, ważna dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Jej działalność jest kluczowa dla rozwoju polskiego przemysłu kolejowego, a także dla poprawy jakości usług transportu kolejowego w Polsce. Przedłużająca się procedura zbycia udziałów spółki PKP Telkol destabilizuje jej sytuację finansową. Potrzebne są pilne decyzje, aby nie doprowadzić do upadku spółki! Według Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji obecna sytuacja jest spowodowana zaniedbaniami ze strony poprzedniego zarządu PKP Telkol, który zadłużył spółkę. Konsekwencje tego ponieśli pracownicy. W spółce zredukowano zatrudnienie o około 300 osób, zmniejszono wynagrodzenia, wypowiedziano Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i obniżono świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od dawna nie ma żadnych podwyżek wynagrodzeń. Co istotne, strona społeczna wywiązała się z deklaracji zachowania pokoju społecznego w trakcie negocjacji pomiędzy PKP S.A. i PKP PLK S.A. Wszystko wskazuje jednak na to, już niedługo związkowcy podejmą bardziej radyklane działania wobec braku efektów toczących się rozmów. Dlatego niezwykle istotne jest, aby proces zbycia udziałów spółki PKP Telkol został przyspieszony i zakończony pozytywnym rezultatem. Byłby to kluczowy krok do zapewnienia stabilności miejsc pracy i tym samym zachowania pokoju społecznego w spółce. W związku z sytuacją w PKP Telkol OPZZ wezwało premiera do dokonania pogłębionej oceny sytuacji w spółce i podjęcia pilnych decyzji w sprawie przyspieszenia procesu zbycia udziałów PKP Telkol przy zagwarantowaniu ochrony praw pracowników w trakcie tego procesu. Wniosło także o zorganizowanie spotkania właściwych ministrów oraz zarządów PKP S.A. i PKP PLK S.A. z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Pismo OPZZ ws. sytuacji w spółce PKP Telkol sp. z o. o TUTAJ (nq)

Czytaj więcej

14 kwietnia 2023

Minister Czarnek zapowiada likwidację Karty Nauczyciela!

  W czwartek 13 kwietnia w Sejmie, tuż po debacie i głosowaniu nad wotum nieufności wobec Przemysława Czarnka, które zakończyło się odrzuceniem wniosku, zawrzało. Minister Edukacji i Nauki zapowiedział likwidację Karty Nauczyciela jeszcze jesienią tego roku. ZNP stanowczo protestuje, a takim posunięciom rządu sprzeciwia się także OPZZ. Biuro Prasowe OPZZ - Chcemy zlikwidować Kartę Nauczyciela, mamy to w swoim programie i będzie to robione zaraz na jesieni tego roku (...) Karta Nauczyciela musi być zlikwidowana - padło z ust Przemysława Czarnka tuż po odrzuceniu skierowanemu przeciwko niemu wniosku ws. wotum nieufności.  Przeciwko takim posunięciom rządu stanowczo protestuje ZNP i OPZZ.  Karta Nauczyciela reguluje prawa i obowiązki nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w publicznych samorządowych szkołach, przedszkolach i placówkach. Nie ma naszej zgody na odbieranie nauczycielom ich praw! ZNP: Karta Nauczyciela gwarantuje wysoką jakość nauczania i chroni edukację przed pełną komercjalizacją! Związek Nauczycielstwa Polskiego od dawna alarmuje, że Karta Nauczyciela to gwarancja wysokiej jakości nauczania oraz stabilizacji dla pracowników szkół. To ona pozwala im wykonywać swoje zadania niezależnie od sytuacji politycznej czy ekonomicznej, a także chroni edukację przed pełną komercjalizacją. Karta Nauczyciela to konstytucja zawodowa zawierająca i określająca prawa oraz obowiązki nauczycieli. ZNP przypomina, że Karta Nauczyciela jest ustawą regulującą kwestie związane z warunkami pracy, wynagrodzeniem oraz określa kwalifikacje nauczycieli. Wyrównuje też szanse edukacyjne niezależnie od położenia i zamożności samorządu – na jej mocy nauczyciele muszą spełniać te same wymagania.  Likwidacja Karty Nauczyciela, którą szumnie zapowiedział wczoraj Minister Czarnek, to pozbawianie nauczycieli ich praw, na co nie ma naszej zgody.

Czytaj więcej

14 kwietnia 2023

OPZZ na spotkaniu IndustriAll w Łańcucie

W dniach 11-12.04 w Łańcucie odbyło się spotkanie związków zawodowych przemysłu Regionu Wschodniego IndustriAll Europe. W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci władz IndustriAll Europe– Luc Triangle i Industriall Global Union - Kemal Ozkan oraz przedstawiciele 6 państw: Polski, Ukrainy, Węgier, Czech, Słowacji i Słowenii. Obrady prowadził Roman Ďurčo, przewodniczący czeskiego OS KOVO. Maciej Zaboronek, Wydział Polityki Gospodarczej Z ramienia OPZZ w spotkaniu wzięli udział: Mirosław Grzybek i Artur Wilkoń (FZZ Metalowcy i Hutnicy), Wiesława Licha i Grażyna Wesołowska (Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego), Krzysztof Krzemiński (ZZ Przemysłu Elektromaszynowego) i Maciej Zaboronek, ekspert ds. polityki klimatycznej z Wydziału Gospodarczego OPZZ. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia sytuacji pracowników z Ukrainy, która jest wyjątkowo trudna w związku z toczącą się wojną, znacznymi stratami tkanki przemysłowej oraz problemami z działalnością związkową w kontekście konfliktu zbrojnego. Dzień wcześniej odbyło się hybrydowe spotkanie władz InustriAll ze związkowcami z Ukrainy, poświęcone w całości sytuacji tego kraju z racji ich obecnego wstępowania do europejskiej federacji. Druga część konferencji poświęcona była bieżącym sprawom związków przemysłowych w Europie Środkowo Wschodniej i przygotowaniu ich stanowiska na komitet wykonawczy IndustriAll. Dyskutowano m.in. o Zielonym Ładzie i wyzwaniach dla europejskiego przemysłu - tym, że ciężko zachować konkurencyjność, kiedy z jednej strony w USA mamy bardzo duże państwowe wsparcie dla tamtejszego przemysłu a z kolei w krajach poza UE nie ma ograniczeń środowiskowych, przez co przemysł może wychodzić z Europy, a dobrze płatne miejsca pracy mogą znikać. Mówiono także o problemach pracowników przemysłu w Europie Środkowej i sporych wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną oraz zakazem produkcji samochodów spalinowych planowanym od 2035 roku. Sekretarz Generalny Luc Triangle zaznaczył, że IndustriAll wspiera Zielony Ład, ponieważ jest to kluczowy element polityki UE, ale jako związkowcy musimy robić wszystko, aby zmiany zachodziły w jak najbardziej sprawiedliwy sposób, uwzględniający dobrą jakość miejsc pracy w przemyśle i tak, aby nie dochodziło do ich utraty. Natomiast są też sukcesy związków. Ostatnio dzięki działaniom OPZZ na poziomie europejskim UE pierwszy raz od wielu lat wprowadza także rozwiązania wspierające socjalną agendę związków zawodowych. Trzecia część spotkania w Łańcucie przeznaczona byłą na relacje z najważniejszych wydarzeń w kontekście pracy w pozostałych państwach regionu wschodniego IndustriAll: Czechach, Polsce, Słowacji, Słowenii i Węgrzech. Spotkanie zakończyła wspólna kolacja wystawiona przez polskie związki zawodowe z trzech central - OPZZ, FZZ i NSZZ Solidarność.

Czytaj więcej

14 kwietnia 2023

Zbiórka podpisów pod projektem ustawy ws. Renty wdowiej: podziękowanie

W imieniu Kierownictwa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych mam przyjemność poinformować, że w dniu 11 kwietnia 2023 r. Komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej składający się z ponad 20 organizacji, w tym z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, złożył na ręce Marszałek Sejmu Elżbiety Witek ponad 200 tysięcy podpisów pod projektem ustawy w sprawie renty wdowiej. Projekt ma na celu poprawę sytuacji materialnej samotnych wdów i wdowców. Składam serdeczne podziękowania za poświęcony czas wszystkim członkom i członkiniom OPZZ, którzy zaangażowali się w zbiórkę podpisów pod inicjatywą, która znajduje się w programie OPZZ od wielu lat. Będziemy Was informować na bieżąco o dalszych losach projektu. Sebastian Koćwin Wiceprzewodniczący OPZZ

Czytaj więcej

14 kwietnia 2023

OPZZ na komisji ws. rozporządzenia metanowego

13 kwietnia w Sejmie odbyło się spotkanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, na którym debatowano w sprawie tzw. rozporządzenia metanowego. Obok przedstawicieli ministerstwa Klimatu i Środowiska i Ministerstwa Aktywów Państwowych głos zabierał także reprezentant OPZZ – Sebastian Czogała, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. Maciej Zaboronek, Wydział  Polityki Gospodarczej Posiedzenie komisji odbyło się w poszerzonym składzie, uczestniczyli w nim m.in. wiceministrowie Marek Wesoły (MAP), Adam Guibourgé-Czetwertyński (MKiŚ), szefowie spółek górniczych oraz przedstawiciele związków zawodowych, instytucji związanych z branżą węglową i organizacji pozarządowych. Przedstawiciele strony społecznej i spółek węglowych od miesięcy sygnalizują, że dotychczasowy kształt projektu unijnego rozporządzenia oznacza zagrożenie dla ich przedsiębiorstw, ale też dla sprawiedliwej transformacji energetycznej w Polsce i Europie. Rozporządzenie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski i może spowodować konieczność importu węgla do Polski i zamknięcia rodzimych kopalń, mimo dostępności surowca w kraju. Sebastian Czogała zwrócił uwagę na liczne działania podjęte w tej sprawie przez związki zawodowe nie tylko w kraju ale także na forum europejskim, takie jak spotkania z europosłami i zainicjowanie aktywności Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych i IndustriAll. Efektem prac komisji jest projekt uchwały, wyrażającej sprzeciw wobec rozporządzenia metanowego w obecnej formie. Uchwała ma przyczynić się do umocnienia polskiego stanowiska w Parlamencie i Radzie UE. Wcześniej będzie poddana głosowaniu w Sejmie RP.

Czytaj więcej

13 kwietnia 2023

Emerytury pomostowe: OPZZ pisze do Minister Marleny Maląg

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg pismo, domagając się uchylenia przepisu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, który zakłada wygasający charakter tych świadczeń. W piśmie skierowanym do Ministerstwa OPZZ przypomniało o Petycji w sprawie uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych z dnia 19 października 2022 r. Pokreślono w niej, że wygasający charakter emerytur pomostowych miał być ściśle powiązany z budową alternatywnego systemu ochrony osób wykonujących prace uciążliwe. Prawodawca wyraził wolę ścisłego powiązania obowiązku opracowania strategii z wygasającym charakterem emerytur pomostowych. Pomimo tego, że już 9 lat temu upłynął ostateczny termin na przygotowanie strategii, rząd do tej pory nie wywiązał się z nałożonego na niego zobowiązania. Niespełnienie obietnicy stworzenia strategii sektorowej, a także fakt, że zakładany postęp technologiczny nie poprawił warunków pracy w stopniu upoważniającym do stwierdzenia, że warunki szkodliwe zostały w całości wyeliminowane, czyni postulat uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych w pełni zasadnym. Zwrócono ponadto uwagę na fakt, że wątpliwości konstytucyjne budzą przepisy prawne, zgodnie z którymi pracodawca opłaca składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za zatrudnionych przez siebie pracowników, którzy nigdy nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Jednocześnie poinformowano, że brak odpowiedzi na pismo do dnia 28 kwietnia 2023 roku będzie stanowić podstawę do podjęcia przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wszelkich możliwych prawnie działań, niezbędnych do zrealizowania naszego postulatu. Petycja do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2022 r. TUTAJ Pismo do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2023 r. TUTAJ TUTAJ można zapoznać się z podsumowaniem spotkania z dnia 24 stycznia 2023 r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej na temat postulatu uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. (KD)

Czytaj więcej

13 kwietnia 2023

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Polityki Senioralnej OPZZ w nowej kadencji

12 kwietnia 2023 roku w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Polityki Senioralnej OPZZ w nowej kadencji.  Katarzyna Duda, Wydział Polityki Społecznej OPZZ Porządek obrad spotkania obejmował: Otwarcie posiedzenia przez Wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina. Wybór do czterech Wiceprzewodniczących Zespołu (Prezydium Zespołu) oraz rekomendacja Przewodniczącego Zespołu. Omówienie wyzwań w zakresie polityki senioralnej oraz planów działań Zespołu na 2023 rok. Sprawy różne. Na wstępie Wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin podziękował dotychczasowemu Przewodniczącemu Komisji Polityki Senioralnej Jerzemu Wiśniewskiemu za zaangażowanie w pełnioną funkcję oraz dokonał podsumowania ostatnich działań OPZZ na rzecz seniorów. Poinformował między innymi, że w dniu 11 kwietnia Komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej składający się z ponad 20 organizacji, w tym z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, złożył w Sejmie obywatelski projekt ustawy na rzecz wprowadzenia tzw. renty wdowiej, który ma na celu poprawę sytuacji materialnej samotnych wdów i wdowców. Na Przewodniczącego Zespołu nowej kadencji został wybrany Jerzy Wiśniewski, a na Wiceprzewodniczących: Urszula Michalska, Bogdan Grzybowski, Zbigniew Dworecki oraz Tadeusz Szmit. Członkowie Zespołu omówili wybrane punkty Programu OPZZ na lata 2022-2027 dotyczące seniorów oraz zgłosili propozycje działań na rzecz ich realizacji. Podnieśli również potrzebę podejmowania intensywniejszej aktywności na poziomie lokalnym, a także wymiany doświadczeń w ramach Zespołu na temat tej aktywności. Zaplanowano w związku z tym zaproszenie na posiedzenie Zespołu naukowca zajmującego się zagadnieniem działalności seniorów na poziomie samorządowym.

Czytaj więcej

11 kwietnia 2023

Renta wdowia: ponad 200 tysięcy podpisów pod projektem ustawy!

Komitet Obywatelski, w składzie którego jest OPZZ, zebrał ponad 200 tysięcy podpisów pod projektem ustawy ws. Renty Wdowiej!  Biuro prasowe OPZZ Udało nam się zebrać ponad 200 tysięcy podpisów, czyli ponad dwa razy więcej niż zakłada wymóg ustawowy (tj. 100 tys. podpisów). Już dziś, 11 kwietnia w Sejmie RP złożyliśmy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o rentach wdowich.  Podczas wtorkowej konferencji prasowej Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ powiedział: Bardzo się cieszę, że zebraliśmy ponad 200 tysięcy podpisów, to pokazuje jak bardzo pozytywny odbiór społeczny ma ten postulat i jak bardzo ważny jest dla wielu obywateli. Stało się tak, kiedy coraz trudniej jest zbierać podpisy, ponieważ coraz więcej osób nie chce podawać swojego numeru PESEL, czy też adresu miejsca zamieszkania. Dlaczego ten postulat jest tak ważny? Pamiętajmy, że sytuacja emerytów w jednoosobowych gospodarstwach domowych jest bardzo często tragiczna. To głównie kobiety zostają same, ponieważ aż 26 procent mężczyzn nie dożywa do emerytury. Potrzebne są rozwiązania systemowe, a nie doraźne jak 13. i 14. emerytura, ale właśnie np. wprowadzenie „Renty Wdowiej”, emerytur stażowych czy niewygasającego charakteru emerytur pomostowych”. Dziękujemy Wszystkim, którzy wsparli inicjatywę! Razem możemy więcej! Renta Wdowia: wspólna inicjatywa OPZZ i Lewicy Projekt zakłada, że w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia.  Obecnie renta rodzinna w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków, wynosi 85 proc. wyższego świadczenia. Samotne wdowy i samotni wdowcy po śmierci współmałżonka samodzielnie opłacają koszty stałe utrzymania gospodarstwa domowego, np. energii elektrycznej.  Dzięki rencie wdowiej będzie ich stać na pokrycie tych kosztów, a ich sytuacja materialna nie pogorszy się radykalnie. Większość samotnych seniorów stanowią wdowy, na projekcie zyskają przede wszystkim kobiety, których przeciętne emerytury są ok. 1000 zł niższe niż przeciętne emerytury mężczyzn. W projekcie znajduje się górny limit otrzymywanego świadczenia i wynosi on trzykrotność średniej emerytury, czyli obecnie byłaby to kwota 7600 zł.   Z nowego świadczenia będzie mogło skorzystać od 1,3 do 1,5 mln Polaków i Polek. To bardzo duża grupa seniorów, która dziś najbardziej odczuwa skutki wysokiej inflacji. Waloryzacja emerytur nie nadąża za galopującą drożyzną, a wśród emerytów rośnie liczba osób zagrożonych ubóstwem. Renta Wdowia będzie więc trwałym systemowym wsparciem dla emerytów i rencistów, a nie tylko jednorazową zapomogą. zdjęcia: lewica.org.pl

Czytaj więcej