Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

27 września 2022

Podlaskie: szkolenie -Rola działania OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego i Komisjach Problemowych-

W dniach 22-23 września 2022r. w Hotelu Logos w Augustowie odbyło się szkolenie zatytułowane „Rola działania OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego i Komisjach Problemowych”.  Szkolenie poprowadził wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin . W seminarium uczestniczył Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego Jarosław Niczewski oraz członkowie Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników MOZ przy ENEA Ciepło Sp. z o.o. w Białymstoku, Związku Zawodowego ZUS Białystok, Związku Zawodowego „Budowlani” i członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Czytaj więcej

27 września 2022

SIDA - konferencja kończąca projekt

26 września w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyła się konferencja kończąca i podsumowująca projekt „SIDA - Sustainable, Inclusive and Decent Work for All”. Spotkanie, w którym uczestniczyło 50 osób, poprowadzili Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ i Yanina Unnli, Advisor z Wydziału Międzynarodowego Norweskiej Konfederacji Związków Zawodowych (LO). Biuro prasowe OPZZ „SIDA – Sustainable, Inclusive and Decent Work for All (zrównoważona, inkluzywna, i godna praca dla wszystkich)„ to projekt realizowany przez OPZZ ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu “Dialog Społeczny – Godna Praca”. W programie konferencji podsumowującej projekt znalazło się wystąpienie opiekuna projektu, Konrada Koniecznego z Innovation Norway, który mówił o grantach norweskich i możliwościach wsparcia partnerów społecznych. W kolejnej części spotkania Katarzyna Słubik, prezeska Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP) zaprezentowała swój podręcznik dla związkowców zatytułowany „Jak pracować z i dla pracowników migrujących w Polsce?”. Z kolei o pracy związkowca i swoich doświadczeniach jako organizatora związkowego w Norwegii „od kuchni” opowiedział Marek Bogucki z Fellesforbundet.  Uczestnicy mieli również możliwość obejrzenia interesującej prezentacji kanału tłumacza i youtubera Macieja Zgondka „Polski z Maćkiem”, jako przykład sposobu docierania do pracowników migrujących. Podczas konferencji odbyła się również ciekawa dyskusja „Jak wykorzystać doświadczenia norweskie? W stronę (lepszej) polityki migracyjnej w Polsce”, moderowana przez Sebastiana Koćwina, wiceprzewodniczącego OPZZ. Swoją perspektywę na ten temat zaprezentowali: Katarzyna Duda (OPZZ), Katarzyna Słubik (SIP), Nataliia Kolesnik, (OPZZ) i Walentyna Mundur (ZNP). Wnioskami i perspektywami na przyszłość podzielili się też prowadzący konferencję Piotr Ostrowski i Yanina Unnli. Realizacja projektu SIDA rozpoczęła się w lutym 2020 roku i w jego ramach zorganizowaliśmy łącznie 13 spotkań: warsztatów, szkoleń i konferencji.

Czytaj więcej

26 września 2022

Pomorskie: spotkanie szkoleniowe związkowców z Rady OPZZ

Związkowcy OPZZ z województwa pomorskiego spotkali się na kolejnym szkoleniu organizowanym przez regionalną Radę Konfederacji. Gośćmi związkowców byli m.in. przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego. Adam Liszczewski, przewodniczący Rady OPZZ woj. pomorskiego Program szkolenia, realizowanego w dniach 23-25 września w Krynicy Morskiej, był jak zwykle bardzo bogaty. Pierwszy dzień wypełniła wielogodzinna i wielowątkowa dyskusja pomorskich związkowców z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem. Poruszano tematy ponadregionalne – inflacja, drożyzna czy rosnące ceny energii oraz mówiono o ich wpływie na zagrożenie stabilności miejsc pracy w zakładach na terenie województwa. Rozmowa z marszałkiem toczyła się w rzeczowej i przyjaznej atmosferze. Kolejny dzień szkolenia poświęcono zmianom w Kodeksie pracy. Przybliżył je Aleksander Zając, nadinspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku. W części wewnątrzorganizacyjnej szkolenia głos zabrał przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. Mówił o planach Centrali, które będą przedmiotem obrad zbliżającego się X. Kongresu OPZZ, który odbędzie się w dn. 15 i 16 grudnia 2022 roku. Przewodniczący OPZZ przypomniał o trwającej kampanii „21 Postulatów OPZZ” i mówił o stanie prac nad emeryturami stażowymi oraz emeryturami pomostowymi. Podziękował pomorskim związkowcom za udział w lipcowej pikiecie przed Urzędem Wojewódzkim w sprawie podwyżek dla pracowników sfery finansów publicznych. Wezwał też do licznego udziału w manifestacji zaplanowanej na 19 października br.  w Warszawie. Będziemy domagać się m.in. ostatecznego rozwiązania problemu emerytur pomostowych i wprowadzenia emerytur stażowych. Andrzej Radzikowski, który w tym roku przewodniczy Radzie Dialogu Społecznego, szeroko omówił aktywność OPZZ na jej forum. Kolejny nasz gość – mec. Paweł Śmigielski – dyrektor Wydziału Prawno - Interwencyjnego OPZZ, omówił zagadnienia związane z mobbingiem w miejscu pracy i nawiązał do proponowanych zmian w Kodeksie pracy dotyczących m.in. pracy zdalnej, zatrudnienia i rozwiązywania stosunków pracy. Szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem i zyskało pozytywne opinie uczestników. W dużej mierze zawdzięczamy to interesującym wypowiedziom naszych gości i ożywionym, merytorycznym dyskusjom. Wszystkim dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i efektywny udział w naszym szkoleniu.

Czytaj więcej

26 września 2022

X Kongres OPZZ – terminy branżowych zebrań przedstawicieli

Terminy zebrań na wybory przedstawicieli z OOC zrzeszających mniej niż 1000 członków i przedstawicieli zakładowych (międzyzakładowych) organizacji przynależących do OPZZ bezpośrednio przez struktury Rad Wojewódzkich, podczas których zostaną wybrani delegaci na X Kongres OPZZ: 3.10.2022 r. – Branża „Górnictwo i Energetyka” 5.10.2022 r. – Branża „Przemysł” 6.10.2022 r. – Branża „Oświata i Nauka” 10.10.2022 r. - Branża „Usługi Publiczne” 11.10.2022 r. – Branża „Budownictwo, Przemysł Drzewny” 12.10.2022 r. – Branża „Transport” 13.10.2022 r. – Branża „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka” Zebrania branżowe odbędą się w siedzibie Centrali OPZZ przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie

Czytaj więcej

23 września 2022

Społeczna Rada Fiskalna apeluje do rządu o zmiany w ustawie budżetowej

Większa przejrzystość finansów publicznych, podniesienie nakładów na edukację i ochronę zdrowia oraz zwiększenie wydatków na energetykę - o takie zmiany w ustawie budżetowej na rok 2023 apeluje Społeczna Rada Fiskalna, w której skład wchodzi OPZZ reprezentowane przez Piotra Ostrowskiego. Właśnie ukazało się pierwsze stanowisko Rady w tej sprawie. Organizacje zrzeszone w Społecznej Radzie Fiskalnej, reprezentujące interesy ponad 2 miliony Polek i Polaków, zaapelowały do rządu o zmiany w budżecie - Rada wskazuje na brak przejrzystości pozabudżetowych wydatków państwa. Głównym postulatem opublikowanego stanowiska są zmiany w Artykule 6. ustawy. Strona społeczna oczekuje od rządu przedstawienia planu wykorzystania zakładanych poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa. W projekcie ustawy budżetowej wynoszą one 200 mld zł. Organizacje zrzeszone w Radzie apelują także o 20 proc. podwyżki dla nauczycieli i pracowników budżetówki. “Wyrównanie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (oraz pracowników oświaty) do wskaźnika wzrostu płacy minimalnej na 2023”, ma odbyć się przy jednoczesnym podniesieniu subwencji oświatowej dla samorządów. “Ciężar podwyżek dla nauczycieli nie powinien zostać przerzucony na samorządy” - uzasadnia strona społeczna. Co więcej, związki zawodowe, pracodawcy, związki spółdzielców, samorządowcy oraz organizacje ekologiczne wzywają do zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia w wysokości 7% PKB. “Zgodnie z propozycją Porozumienia Rezydentów oraz obietnicą złożoną przez rząd w Polskim Ładzie”. Stanowisko Społecznej Rady Fiskalnej zawiera także apel o przeznaczenie dodatkowych 500 mln zł na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży. Społeczna Rada Fiskalna Kolejny zwraca także uwagę na trwający kryzys energetyczny. “Natychmiastowe uruchomienie wielkoskalowych oraz oddolnych inwestycji w sektorze elektroenergetycznym i ciepłowniczym” miałyby być finansowane z budżetu państwa w wysokości co najmniej 1 proc. PKB. “Czekamy na dalsze procedowanie ustawy budżetowej i realizację naszych postulatów. Pierwsze stanowisko Społecznej Rady Fiskalnej zostało przyjęte przez konsensus. Proponowane przez nas zmiany w budżecie są konieczne, jeśli rząd nie chce, aby jakość życia Polaków dramatycznie spadła” - mówi Jan J. Zygmuntowski, współprzewodniczący Stowarzyszenia Polska Sieć Ekonomii, organizatora Społecznej Rady Fiskalnej. Społeczna Rada Fiskalna zajmuje się oceną wydatków rządowych, założeń i planu budżetu oraz wieloletnich planów finansowych czy polityki podatkowej. 22 sierpnia br. Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii i 8 organizacji założycielskich, powołało Radę, a w skład komitetu wchodzą związki zawodowe: Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych OPZZ; organizacje spółdzielców: Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni; Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentujące samorządowców Stowarzyszenie Energia Miast oraz największa w Polsce sieć organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. “W wielu krajach rady fiskalne są niezbędne dla przegłosowania budżetu i dysponują kluczowym zdaniem wobec braku konstytucyjnych limitów zadłużenia.” - można przeczytać w uchwale powołującej Społeczną Radę Fiskalną. Członkostwo i prace Rady pozostają otwarte. “Do rady zapraszamy związki zawodowe, organizacje spółdzielców, związki pracodawców, autorów i artystów, organizacje branżowe - każda realna reprezentacja istotnych grup społecznych jest mile widziana. Zależy nam na szerokim dialogu społecznym.” - dodaje Jan J. Zygmuntowski, współprzewodniczący Stowarzyszenia Polska Sieć Ekonomii, organizatora Społecznej Rady Fiskalnej.  Pełna treść stanowiska Społecznej Rady Fiskalnej: https://plse.org.pl/stanowisko-spolecznej-rady-fis...

Czytaj więcej

23 września 2022

Świętokrzyskie: posiedzenie wojewódzkiej Rady OPZZ

Kampania sprawozdawczo – wyborcza w terenowych strukturach OPZZ przed X. Kongresem konfederacji nabiera tempa. Rada OPZZ woj. świętokrzyskiego oraz Świętokrzyska Komisja Rewizyjna rozliczyły się z działalności w kadencji 2018 – 2022. W obradach uczestniczył przewodniczący OPZZ – Andrzej Radzikowski. Biuro prasowe OPZZ Sprawozdanie z działalności Rady mijającej kadencji przedstawiła przewodnicząca Elżbieta Drogosz. Zgromadzeni udzielili absolutorium ustępującej Radzie. W głosowaniu wyłoniono nowe władze regionu. Funkcję przewodniczącej Rady OPZZ woj. świętokrzyskiego powierzono ponownie (i jednogłośnie) Elżbiecie Drogosz reprezentującej branżę „Oświata i Nauka”. Wiceprzewodniczącymi zostali: Jolanta Szymańska (branża „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka”) Ryszard Segieta (branża „Usługi Publiczne” i Piotr Petrykowski (branża „Transport”). Przewodniczącym Świętokrzyskiej Komisji Rewizyjnej wybrano Andrzeja Sorokę a wiceprzewodniczącymi zostali Renata Trela i Michał Jabucki. Wybrano także członków Prezydium. Nowo powołana Rada OPZZ woj. świętokrzyskiego przyjęła uchwałę programową na kadencję 2022 – 2026. Szef OPZZ pogratulował wybranym i poinformował o bieżących działaniach centrali. Mówił m.in. o ostatnim posiedzeniu Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS, na którym OPZZ opowiadało się za likwidacją wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Mówiąc o płacy minimalnej w 2023 r. stwierdził, że przyjęta przez rząd podwyżka to krok w dobrym kierunku, chociaż poniżej oczekiwań strony społecznej - ledwie zrekompensuje skutki wysokiej inflacji osobom najniżej zarabiającym. Natomiast wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8% to znacznie mniej niż prognozowana inflacja na przyszły rok.

Czytaj więcej

22 września 2022

Przedstawicielki OPZZ z wizytą w Warszawskiej Ukraińskiej Szkole

W murach ukraińskiej szkoły w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli OPZZ Natalii Kolesnik, odpowiedzialnej za kontakty z pracownikami zagranicznymi w Polsce i psycholog Ludmiły Prosandejewoi z Oksaną Kolesnyk, dyrektorką szkoły, która podzieliła się historią powstania placówki. Celem wizyty było zapoznanie się, nawiązanie współpracy i wzajemna wymiana informacji - rozmawialiśmy o OPZZ i naszej działalności oraz o tym, co robimy na co dzień. Biuro Prasowe OPZZ Jeszcze nie tak dawno trudno było sobie wyobrazić, że będziemy świadkami powstawania ukraińskich szkół w Polsce. Nasi polscy przyjaciele dołożyli wszelkich starań, aby ukraińskie dzieci kontynuowały tutaj naukę zgodnie z ukraińskimi standardami. I to jest dla nas żywy przykład odrodzenia się Ukrainy. Warszawska Szkoła Ukraińska zjednoczyła w swoich murach dzieci ze wszystkich zakątków Ukrainy. Zdezorientowane mamy szukały wszelkich sposobów na normalizację życia swoich dzieci poza Ukrainą, chcąc zapewnić im też jak najlepsze warunki na kontynowanie nauki. Teraz ci, którzy przybyli z różnych miast Ukrainy, stali się tutaj jedną szkolną rodziną.  Idea powstania ukraińskiej szkoły w Warszawie już kilka dni po inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. i powstała w niecały miesiąc, dając możliwość uczęszczania do ukraińskiej szkoły uczniom, którzy musieli opuścić swoje domy. Dzięki międzynarodowemu wsparciu i polskim partnerom udało się stworzyć Ukraińską Szkołę w Warszawie. Szkoła cały czas zapewnia dzieciom opiekę i edukację wysokiej jakości - placówka realizuje ukraiński program edukacyjny i pracują w niej wykwalifikowani nauczyciele z Ukrainy. Dzieci z Charkowa, Mariupola, Chersonia, Zaporoża, Melitopola, Kijowa, Czernihowa, Sum i wielu innych miast bardzo dobrze czują się w ukraińskojęzycznym środowisku i cieszą się, że mogą być razem w bezpiecznym miejscu. Warszawska Szkoła Ukraińska to nie tylko placówka edukacyjna, ale potężna społeczność ukraińska. Ukraińcy powinni trzymać się razem i bardzo cieszymy się, że ukraińskie dzieci są teraz bezpieczne. Dziękujemy naszym przyjaciołom za taką możliwość!

Czytaj więcej

22 września 2022

Wielkopolskie: nowa przewodnicząca RW OPZZ

W Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OPZZ woj. wielkopolskiego, która będzie działać w kadencji 2022 – 2026. Rada ma nową przewodniczącą. Biuro prasowe OPZZ Bolesława Stanikowskiego, wieloletniego szefa wielkopolskiej Rady OPZZ, zastąpiła Hanna Czerniak – prezes Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jarocinie. Szef OPZZ podziękował dotychczasowemu przewodniczemu i pogratulował następczyni. W swoim wystąpieniu mówił o zbliżającym się X. Kongresie OPZZ i o trwającej kampanii „21 postulatów OPZZ” wskazując, że wiele z nich jest nadal aktualnych. Przybliżył działania centrali dotyczące rosnących cen energii, związanej z tym inflacji i kryzysem w przedsiębiorstwach energochłonnych. Przypomniał także o postulatach OPZZ w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników sfery finansów publicznych.

Czytaj więcej

22 września 2022

Trzecia Edycja Akademii Organizowania OPZZ za nami!

Trzecia edycja Akademii Organizowania OPZZ – niestety – już za nami! Przez ostatnie dwa dni trenerzy z Centrum Organizowania Związków Zawodowych dzielili się swoimi doświadczeniami z uczestnikami Akademii w zakresie skutecznej komunikacji z pracownikami, narzędzi związkowych, wspierających organizowanie pracowników w związek zawodowy czy ćwiczeń warsztatowych z planowania własnych kampanii. Zaangażowanie uczestników wytworzyło niesamowitą energię, co z pewnością przełoży się na pracę związkową w zakładach pracy. Wszystkich chętnych już teraz zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Akademii Organizowania OPZZ!

Czytaj więcej

21 września 2022

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS 20.09.2022

Dnia 20 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.  Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w posiedzeniu uczestniczyli członkowie zespołu: Wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin oraz Sławomir Łukasiewicz - przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka", a także eksperci: Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Jakub Kus – Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, Janusz Stefańczyk – Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP, Jerzy Oleszak – Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP, Szymon Chojnacki – Członek Zarządu Rady Krajowej Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego oraz specjalistka w Wydziale Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia Katarzyna Duda. W związku z ustąpieniem ze stanowiska przewodniczącego Zespołu w czerwcu br. przez Waldemara Lutkowskiego, posiedzenie odbyło się pod przewodnictwem nowego przewodniczącego – Krzysztofa Kisielewskiego z ramienia Forum Związków Zawodowych. Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy: ·Postulat likwidacji wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz rozszerzenia wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. ·Postulat zapewnienia pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. ·Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu przyznania części emerytury po zmarłym małżonku wdowie bądź wdowcowi. Z uwagi na nieobecność autorów pisma Koalicji Porozumienie Głuchych w sprawie postulatu dotyczącego najniższych świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r. omówienie tego tematu przełożono na następne posiedzenie. W punkcie dotyczącym emerytur pomostowych głos zabrali zaproszeni przedstawiciele organizacji członkowskich OPZZ, którzy opowiadali się za likwidacją wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz rozszerzeniem wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zwracano uwagę na to, że mimo upływu 8 lat temu od ostatecznego terminu na przygotowanie strategii dotyczącej wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykonujących przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która miała zostać przygotowana w zamian za wprowadzenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych, minister właściwy do spraw pracy nie przedstawił propozycji dokumentu. Z kolei postulat uzupełnienia katalogu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uzasadniano faktem, że wiele grup zawodowych zostało pominiętych w ustawie o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 r. mimo wcześniejszej obecności w wykazie. Zwracano również uwagę na powstanie nowych zawodów, których charakter pracy uzasadnia umieszczenie ich w wykazie stanowisk prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, m.in. inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Przedstawiciele OPZZ zwrócili się do Sekretarza Stanu Stanisława Szweda z pytaniem o termin podjęcia prac parlamentarnych nad projektami ustaw w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych. Przypomniano, że w Sejmie znajdują się obecnie 4 projekty ustaw: dwa złożone w Sejmie, w porozumieniu z OPZZ, przez Klub Parlamentarny PSL-Kukiz’15 oraz Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy, a także obywatelski i prezydencki projekt ustawy. Stanisław Szwed udzielił informacji, że projekty ustaw w sprawie emerytur stażowych będą rozpatrywane wspólnie na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny po tym, jak prezydencki projekt ustawy złożony w Sejmie 14 grudnia 2021 r. zostanie skierowany pod obrady Sejmu (pod warunkiem skierowania go do dalszych prac), nie podał jednak harmonogramu powyższych prac. W związku z powyższym wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin zwrócił się do Przewodniczącego Zespołu Krzysztofa Kisielewskiego z wnioskiem o zaproszenie na następne posiedzenie posłanki Urszuli Ruseckiej – Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu. W dyskusji dotyczącej poselskiego projektu ustawy w sprawie przyznania 25 proc. emerytury po zmarłym małżonku wdowie bądź wdowcowi OPZZ opowiedziało się za tym, aby wdowie lub wdowcowi pobierającemu świadczenie emerytalne przysługiwało dodatkowo 50 proc. emerytury zmarłego małżonka. Obecnie kobieta po śmierci męża musi zdecydować czy zachować swoją emeryturę, czy zrezygnować z niej i skorzystać z renty rodzinnej – 85 proc. emerytury męża. KD zdjęcia: Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Czytaj więcej